GUVERN: Comisia de recepţie a construcţiilor nu mai poate recomanda amânarea recepţiei, ci doar admiterea sau respingerea

Mina Irina
Politică /

Comisia de recepţie a construcţiilor nu mai poate recomanda amânarea recepţiei, ci doar admiterea sau respingerea

Comisia de recepţie a construcţiilor şi a instalaţiilor aferente nu mai poate recomanda amânarea recepţiei, ci doar admiterea sau respingerea recepţiei, potrivit unei hotărâri adoptate astăzi de Guvern, se arată într-un comunicat de presă trimis Redacţiei.

Potrivit Biroului de presă al Executivului, actul normativ modifică HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, în scopul reglementării stricte a procesului de recepţie, a creşterii calităţii în domeniul construcţiilor, precum şi pentru sporirea responsabilităţii investitorilor, a executanţilor şi a celor implicaţi în procesul de recepţie.

Hotărârea aprobată de Guvern stabileşte şi faptul că, obligatoriu, din componenţa comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, fac parte "un reprezentant desemnat de către investitor, care este şi preşedintele comisiei, un reprezentant desemnat de către autoritatea administraţiei publice competente care a emis autorizaţia de construire/desfiinţare, unu-trei specialişti în domeniul lucrărilor de construcţii supuse recepţiei, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, desemnaţi de investitor, alţii decât cei implicaţi în proiectarea/execuţia obiectivului de investiţii".

În document se arată: "Aceştia îşi desfăşoară activitatea ca angajaţi ai investitorului, cu contract de muncă sau pe bază de contract de prestări de servicii, ca persoană fizică autorizată, după caz".

Tot ca normă obligatorie - componenţa comisiei se completează cu reprezentanţi ai ISC, ISU, direcţiile judeţene pentru cultură sau a municipiului Bucureşti şi cu un reprezentant desemnat de către ordonatorul principal de credite bugetare "pentru obiectivele de investiţii, indiferent de sursa de finanţare, încadrate în categoria de importanţă A - «excepţională», B - «deosebită» şi C - «normală» şi pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice".

Guvernul precizează: "Comisia de recepţie poate funcţiona numai în prezenţa a cel puţin 2/3 dintre membrii numiţi ai acesteia, iar decizia comisiei se ia cu majoritatea membrilor. Reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice şi ai organelor cu atribuţii de control în comisia de recepţie au drept de veto, iar în cazul în care aceştia propun respingerea recepţiei, aceasta trebuie motivată în scris. Decizia comisiei nu reprezintă o simplă recomandare. Numai în conformitate cu decizia comisiei de recepţie, investitorul aprobă admiterea sau respingerea recepţiei, în termen de 3 zile de la luarea deciziei de către comisie, şi semnează procesul-verbal la terminarea lucrărilor. În cazul în care investitorul nu îndeplineşte şi calitatea de proprietar, predă, la rândul său, proprietarului construcţia recepţionată".

Prin aceeaşi HG se stabileşte că este interzisă utilizarea construcţiei a cărei recepţie la terminarea lucrărilor a fost respinsă, până la finalizarea remedierilor, "aceasta fiind pusă în stare de conservare prin grija şi cheltuiala investitorului".

Totodată, recepţia finală este organizată de proprietar, acesta stabilind data de începere a recepţiei finale în maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garanţie, conform sursei citate.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Deleanu
Depozitarul Central
Cotnari
Flixi
Erfi

ENGLISH SECTION

more articles

Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo