Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 30.08.2017
Guvernul a adoptat modificări privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
click aici
     Direcția generală de programare economică va fi înființată în cadrul Comisiei Naționale de Prognoză (CNP), care va realiza analize de impact și de fundamentare a orientărilor strategice și politicilor publice ale României, potrivit unui comunicat de presă al Guvernului.

     În comunicat de menționează: "Prin ordonanța adoptată se aduce, în principal, unele modificări: completarea obiectivelor Comisiei Naționale de Prognoză cu acela de a fundamenta orientările strategice de dezvoltare și măsurile de politică economică proiectate de Guvern, în concordanță cu Programul de Guvernare, reglementarea unor noi atribuții în consens cu obiectivul din Programul de Guvernare: elaborează, coordonează sau participă la realizarea de strategii naționale și sectoriale de dezvoltare, evaluează efectele macroeconomice și realizează analize de impact pentru măsurile de politică economică, avansând propuneri pentru prioritizarea acestora, realizează evaluări ex-ante și ex-post ale impactului politicilor publice asupra proceselor economice și sociale la nivel macroeconomic și sectorial, fundamentează orientările strategice de dezvoltare a României, în corelare cu prevederile Programului de Guvernare și ale strategiilor naționale, sectoriale și regionale, cu evidențierea priorităților strategice pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare asumate, participă la elaborarea de programe și strategii de dezvoltare regionale și județene și sprijină autoritățile locale cu analize și prognoze pentru fundamentarea proiecțiilor bugetare, efectuează evaluări de impact pentru proiectele de acte normative supuse spre aprobare Guvernului, la cererea inițiatorilor, și comunică prin Consiliul de Programare Economică dacă proiectele de acte normative sunt în concordanță cu Programul de guvernare și direcțiile strategice de dezvoltare și dezvoltă metodologii și modele specifice de evaluare a impactului ex-ante și ex-post și de programare economică".

     De asemenea, în sursa citată se subliniază și modificarea denumirii și a atribuțiilor Consiliului de Coordonare a Activității de Previziune, consiliu consultativ deja existent, care va deveni Consiliul de Programare Economică (CPE), organism cu caracter consultativ, fără personalitate juridică. 
A.C.
 

 

.