Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 25.07.2018
În anul 2017,
Producția agricolă a crescut cu 12,5%
click aici
      Producția vegetală a crescut cu 19,5%, în timp ce producția animală a scăzut cu 0,4%, iar serviciile agricole cu 1,0%.

     

     Valoarea producției ramurii agricole a crescut în 2017 cu 12,5% comparativ cu anul precedent, ajungând la 78,494 miliarde lei, informează Institutul Național de Statistică (INS) printr-un comunicat.

     Anul trecut, structura valorii producției nu a prezentat modificări semnificative în comparație cu anul precedent. Ponderea producției vegetale a fost de 67,8%, ponderea producției animale de 31%, iar serviciile agricole au avut o pondere de 1,2%.

     Structura valorii producției vegetale, pe principalele grupe de culturi, nu a prezentat modificări semnificative în anul 2017 comparativ cu anul precedent. Ponderea valorii culturilor de plante uleioase și alte grupe de produse a crescut cu 1,3 puncte procentuale, respectiv cu 1,7 puncte procentuale. Ponderea valorii culturilor de plante de nutreț și de legume (inclusiv pepeni) a scăzut cu 1,4 puncte procentuale, respectiv cu 1,0 puncte procentuale.

     În ceea ce privește structura valorii producției animale, la porcine ponderea a crescut cu 2,1 puncte procentuale, iar la produsele obținute din prelucrarea laptelui în ferma zootehnică și la păsări ponderea a scăzut cu 3 puncte procentuale, respectiv 0,4 puncte procentuale. 
Medeea Dumitrache
 

 

.