Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 12.09.2018
ÎN CAZUL RAPORTULUI PRIVIND ACHITĂRILE DIN DOSARELE DNA
CSM trimite mai mulți procurori în fața inspecției Judiciare
     Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a discutat, ieri, raportul Inspecției Judiciare cu privire la situația achitărilor definitive înregistrate în perioada 2016 - semestrul I al anului 2017 în dosarele instrumentate de procurorii Direcției Naționale Anticorupție.

     După studierea întregului raport, CSM a aprobat Raportul Inspecției Judiciare și a hotărât sesizarea instituției respective cu privire la afirmațiile unor procurori din cadrul DNA făcute cu ocazia analizării cauzelor care au condus la pronunțarea unor soluții de achitare de către instanțele judecătorești.

     În raport se menționează că din documentația pusă la dispoziția inspectorilor judiciari de către conducerea DNA a reieșit că în cursul anului 2016 și în semestrul I al anului 2017 a fost înregistrat un număr total de 201 de inculpați achitați definitiv, dintre care 134 inculpați achitați definitiv în anul 2016 și respectiv 67 în semestrul I 2017.

     Din analiza comparativă cu perioada 2015-2016, a reieșit că în anul 2016 s-a înregistrat o creștere de 39,59% a numărului de achitări. De asemenea, dacă în semestrul I 2016, un număr total de 104 inculpați au fost achitați, în semestrul I 2017, un număr total de 67 inculpați, ceea ce denotă o scădere de 35,57%, comparativ cu anul precedent, dar o creștere semnificativă față de primele șase luni ale anului 2015.

     Raportul întocmit de Inspecția Judiciară mai arată că există inadvertențe la raportarea exactă a numărului de inculpați achitați defalcat pe temeiuri de achitare, respectiv pe semestrul I 2017, în temeiul art.16 lit.b) C.p.p. au fost raportați tabelar un număr de 47 de inculpați achitați, în timp ce în analiza indicatorilor de calitate pe semes-trul I 2017 au fost raportați 48 de inculpați, constatându-se că în realitate sunt un număr de 46. La fel este situația cu privire și la alte temeiuri și la cartarea achitărilor.

     Totodată, s-a constatat că toate informările privind soluțiile de achitare definitive au fost întocmite la o dată apropiată de data rămânerii definitive a hotărârilor de achitare, regăsindu-se inclusiv referate privind analiza soluțiilor nedefinitive de achitare a unor inculpați, referatele, purtând aceleași numere, întocmite după data pronunțării hotărâ-rii neconținând date în plus față de cele vizând soluțiile de achitare nedefinitive, ceea ce susține concluzia că în realitate nu a fost efectuată nicio analiză asupra imputabilității soluției de trimitere în judecată în raport de argumentele instanței de control judiciar.

     Conform inspectorilor judiciari, nu a existat după rămânerea definitivă a hotărârii de achitare nicio analiză efectivă a soluției, dar că în planul de activitate al Secției Judiciare Penale din cadrul DNA au fost prevăzute analize semestriale ale soluțiilor definitive de achitare și restituire în sarcina procurorului șef secție, constatându-se urmare verificărilor că acestea conțin prin cumulare, urmare a aplicării metodei copy-paste, toate referatele privind soluțiile de achitare întocmite de procurorii de ședință.

     Prin această încălcare a dispozițiilor legale, inspectorii judiciari susțin că a fost eliminată posibilitatea ca procurorii de caz de la nivelul serviciilor teritoriale precum și procurorii șefi ai acestor servicii, să poată analiza cauzele care au generat soluția de achitare și să aprecieze asupra măsurilor concrete care să prevină vulnerabilizarea trimiterilor în judecată la nivelul serviciilor teritoriale.

     Conform raportului, durata cea mai mare de soluționare a cauzelor privind inculpații achitați definitiv în semes-trul I 2017 a fost de 3908 zile, iar cea mai redusă de 611 zile, rezultând o variație de 3297 zile.

     Inspectorii judiciari consideră că această stare de lucruri arată o totală lipsă de implicare a procurorilor cu func-ții de conducere în analiza concretă a cauzelor care au vulnerabilizat trimiterile în judecată ale DNA, cu consecința pronunțării unor soluții de achitare, demonstrând un comportament intenționat în a nu aprecia vreo trimitere în judecată ca imputabilă procurorului.

     Raportul arată: "Efectele unui astfel de comportament se reverberează asupra capacității de identificare a cauzelor care generează și a condițiilor care favorizează corupția, elaborarea și prezentarea propunerilor în vederea eliminării acestora, precum și pentru perfecționarea legislației penale, atribuție esențială și specifică a DNA". Mai mult, inspectorii judiciari susțin că DNA nu a prezentat procurorului general toate datele cu privire la situația achitărilor, fapt care a dus la o vulnerabilitate în privința informației și a actului de conducere. 
GEORGE MARINESCU
 

 

.