Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 03.04.2018
INACO:
O nouă linie de finanțare europeană de 50 de milioane euro lansată pentru îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii din zona Deltei Dunării
click aici
     O nouă linie de finanțare europeană pentru îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii din zona Deltei Dunării, în valoare de 50 de milioane euro, a fost deschisă prin Programul Operațional Regional 2014-2020, sumele nerambursabile acordate fiind între 200.000 euro și un milion de euro, se arată într-un comunicat al Inițiativei pentru Competitivitate (INACO), dat astăzi publicității.

     Potrivit documentului, contribuția maximă a programului la cheltuielile eligibile finanțabile prin ajutor regional în regiunea Sud Est pentru întreprinderi mijlocii este de 60%, iar pentru întreprinderile mici și microîntreprinderi de 70%.

     Beneficiari potențiali sunt cei din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, județul Tulcea și nordul județului Constanța.

     Astfel, este vorba despre IMM-urile active în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (aprobată prin HG nr. 602/ 2016): respectiv centrul Deltei, care cuprinde unitățile administrativ-teritoriale al căror teritoriu se află integral în Rezervația Biosferei Delta Dunării, respectiv comunele Ceatalchioi, Pardina, Chilia Veche, C.A. Rosetti, Crișan, Maliuc, Sfântu Gheorghe și orașul Sulina. Teritoriul acestor unități administrativ-teritoriale se află integral sau preponderent în Delta Dunării propriu-zisă, între brațele Dunării.

     De asemenea, pot accesa fonduri și unitățile administrativ-teritoriale aflate parțial pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării: municipiul Tulcea, orașul Isaccea, orașul Babadag și comunele Murighiol, Mahmudia, Beștepe, Nufăru, Somova, Niculițel, Luncavița, Grindu, Valea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca, Ceamurlia de Jos, Mihai Bravu, Baia (județul Tulcea) și Mihai Viteazu, Istria, Săcele și Corbu (județul Constanța).

     Nu în ultimul rând, sunt eligibile unitățile administrativ-teritoriale aflate în vecinătatea teritoriului Rezervației Biosferei Delta Dunării, incluse pentru a asigura coeziunea teritorială și coerența unor intervenții strategice: orașul Măcin și comunele I.C. Brătianu, Smârdan, Jijila, Văcăreni, Greci, Frecăței, Mihail Kogălniceanu, Slava Cercheză.

     Reprezentanții INACO preicizează: "Proiectul propus în cererea de finanțare pentru investiția inițială trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale, finanțabile prin ajutor de stat regional: construire, extindere, dotare spații de producție/servicii. Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale finanțabile prin ajutor de stat regional și a investițiilor finanțabile prin ajutor de minimis (de exemplu, certificare produs, sisteme de management al calității, internaționalizarea afacerii)".

     Valoarea eligibilă aferentă componentei finanțabile prin ajutor de minimis nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă totală a investiției.

     Potrivit sursei citate, finanțarea este deschisă prin Programul Operațional Regional 2014-2020, pe axa prioritară 2 "Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii", prioritatea de investiții 2.2. "Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor". 
D.I.
 

 

.