Apanova
INSTANȚA, ÎNTR-UN PROCES ÎMPOTRIVA OTP BANK:
BURSA 17.04.2018

Emilia Olescu
 
mărește imaginea
     * Tribunalul Constanța a înghețat cursul CHF la valoarea istorică
     * Instanța: "Neinformarea clientului despre riscul de creștere a CHF - sever sancționată în dreptul european"
     
     Neinformarea consumatorului de către bancă asupra riscului de creștere a cursului francului elvețian (CHF) este sever sancționată de dreptul european și de cel național, arată Tribunalul Constanța, în cadrul motivării unei decizii de înghețare a CHF la valoarea din momentul acordării creditului.
     Hotărârea judecătorească a fost luată în apel, în cadrul unui proces deschis de client împotriva OTP Bank, după ce instanța de fond dăduse câștig de cauză instituției de credit. Printre altele, Tribunalul Constanța susține că banca a ascuns informații esențiale despre ris­cul creșterii CHF.
     Instanța subliniază că orice contract încheiat între profesioniști și consumatori pentru vânzarea de bunuri sau pres­tarea de servicii trebuie să cuprindă clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru înțelegerea cărora nu sunt necesare cunoștine de specialitate, profesioniștilor fiindu-le interzisă stipularea de clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.
     Conform legii, "o clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăși sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului și contrar cerințelor bunei credințe, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților, aceasta fiind considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă a fost stabilită fără a da posbilitatea consumatorului să influențeze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau condițiile generale de vânzare practicate de comercianți pe piața produsului sau serviciului respectiv", evidențiază Tribunalul Constanța, adăugând: "Faptul că anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a fost negociată direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor prezentei legi pentru restul contractului, în cazul în care o evaluare globală a contractului evidențiază că acesta a fost prestabilit unilateral de profesionist. Dacă un profesionist pretinde că o clauză standard preformulată a fost negociată direct cu consumatorul este de datoria lui să prezinte probe în acest sens".
     Instanța a reținut că o clauză contractuală este abuzivă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
     1. clauza să nu fi fost negociată direct cu consumatorul;
     2. clauza să nu încalce exigențele bunei-credințe;
     3. clauza, prin ea însăși sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților.
     Astfel, teza probatorie care ar fi trebuit să fie urmărită și dovedită de profesionist în vederea probării caracterului negociat al contractelor de credit în litigiu viza o etapă anterioară celei a realizării acordului de voință, respectiv faza negocierii, arată instanța citată, menționând: "În această logică, sunt lipsite de relevanță faptul că reclamanta a semnat contractul de împrumut, precum și împrejurarea că aceasta a optat pentru un anumit tip de contract preformulat dintr-o serie de alte contracte similare de același gen, câtă vreme legiuitorul nu consideră suficient faptul aderării la contract sau al opțiunii între mai multe tipuri de contracte de adeziune, ci impune ferm dovada negocierii directe a contractului în întregul lui sau a unora dintre clauzele acestuia, respectiv dovada acelor discuții prealabile încheierii contractului și din care a reieșit obținerea acordului împrumutatului cu privire la conținutul clauzei denunțate".
     Tribunalul Constanța mai arată, în motivarea deciziei: "Instanța de fond corect a reținut că acest contract de credit este un contract de adeziune, consumatorul având doar posibilitatea de a alege între mai multe pachete de creditare, neputând influența și negocia conținutul produsului de creditare în momentul în care a ales unul. Singura posibilitate a consumatorilor era aceea de a alege între creditele existente pe piață, însă în toate cazurile contractele erau tipizate, singura opțiune fiind aceea de a semna sau nu contractul pentru tragerea creditului".
     Tribunalul subliniază că, potrivit legii, clauza contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă prin ea însăși sau împreună cu alte prevederi din contract creează, în detrimentul consumatorului, contrar cerințelor bunei credințe, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților contractante.
     Legislația în vigoare prevede că o clauză contractuală va fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitatea consumatorului să influențeze natura ei, cum ar fi contractele standard performante sau condițiile generale de vânzare practicate de comercianți pe piața produsului sau serviciului respectiv: "Potrivit dispozițiilor legale menționate, este abuzivă o clauză care nu a fost negociată individual (cum este cazul contractelor de împrumut încheiate cu societățile bancare); este contrară bunei credințe; creează un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților, evident în detrimentul consumatorului. Clauzele de efectuare a plăților în moneda creditului, cu suportarea exclusivă a riscului valutar de către împrumutați, nu au fost negociate direct cu reclamantul, având în vedere caracterul prestabilit și impus consumatorilor al contractelor de credit, consumatorii exprimându-și adeziunea la aceste contracte tipizate, fără a avea posibilitatea de a influența natura lor.
     Raportând comportamentul reclamantului la noțiunea de consumator mediu și normal informat este mai mult decât evident faptul că aceasta nu putea să prevadă o modificare radicală a cursului de schimb valutar pentru francul elvețian. Astfel, banca avea obligația de a explica riscurile clienților, de a le pune la dispoziție informațiile necesare, astfel încât aceștia să aibă posibilitatea de a evalua consecințele economice ale contractării creditelor.
     Hipervalorizarea CHF constituie un eveniment imprevizibil, viitor și incert raportat la puterea de înțelegere a consumatorilor, întrucât aceștia nu au cunoștințe de specialitate în domeniul financiar-bancar care să le permită anticiparea unei creșteri accelerate a cursului de schimb și, în consecință, asumarea în cunoștință de cauză a riscului valutar.
     Omisiunea băncilor de a informa consumatorul asupra riscului de hipervalorizare a CHF, fenomen care era previzibil pentru experții financiari ce activează în cadrul acestora, dat fiind faptul că CHF-ul este o monedă instabilă, ea nefiind o monedă de circulație internațională, iar la momentul încheierii contractului valoarea acestei monede era la un minim istoric, creșterea valorii față de moneda națională fiind inevitabilă, constituie o încălcare a obligației de consiliere, sever sancționată în dreptul european și național, întrucât este de natură să angajeze din punct de vedere juridic un consumator plecând de la o imagine deformată a întinderii drepturilor și obligațiilor asumate".
     * Instanța: "Pentru creditele contractate în CHF, banca percepea dobânzi mult mai mici decât pentru cele în lei și euro"
     Tribunalul Constanța evidențiază că, pentru creditele contractate în CHF, banca percepea debânzi mult mai mici decât pentru cele acordate în lei și euro. "Este evident că, în această situație, orice consumator dornic de a obține un credit bancar ar fi preferat să obțină o creditare în CHF, datorită dobânzii avantajoase, deși, în fapt, după cum s-a arătat anterior, solicitantului nu îi era necesară moneda elvețiană, care nu circula pe piața internă", subliniază Instanța. Aceasta arată: "Cerința negocierii clauzelor contractuale impusă de lege trebuie să fie una efectivă, completă, iar nu formală. De asemenea, pârâta avea obligația de a explica reclamantului, anterior încheierii contractului, modul de comportare pe piața monetară a valutei CHF, a-i aduce la cunoștință că pe perioade de criză economică această monedă are tendințe de hipervalorizare, așa încât consumatorul să fie conștient că în momentul în care își asumă restituirea unui credit în moneda națională, dar echivalent monedei CHF pe o perioadă destul de lungă, de 25 de ani, va suporta riscul valutar cauzat de hipervalorizarea valutei CHF".
     Dezechilibrul major care rezultă dintr-un astfel de contract de adeziune constă în imposibilitatea consumatorului de a cunoaște și anticipa mărimea obligațiilor sale, conform motivării deciziei judecătorești, care susține: "În aprecierea echilibrului/dezechilibrului contractual, trebuie să aibă în vedere criteriul echivalenței prestațiilor, fapt ce presupune existența unei proporționalități între drepturile și obligațiile asumate de către părți, ori riscul valutar, care incumbă în mod exclusiv consumatorilor și conferirea băncii unui avantaj economic vădit disproporționat.
     În prezenta cauză, pârâta bancă nu a făcut dovada că, la momentul contractării creditului în CHF, i-a adus la cunoștință reclamantei posibilitatea devalorizării monedei creditului, deși în calitatea sa de profesionist avea această posibilitate, cunoscând predicțiile cursului valutar pentru franci elvețieni. Prin urmare, pârâta a ascuns informații esențiale, relative la riscul de depreciere a monedei naționale, ceea ce produce un dezechilibru semnificativ. În condițiile în care creditul în CHF era un produs nou pe piață și în lipsa unor informații corespunzătoare cu privire la moneda în care reclamantul a contractat împrumutul, respectiv cu privire la istoricul evoluției francului elvețian și riscuri generate de variațiile cursului de schimb valutar, reclamantul s-a obligat să returneze sumele împrumutate la termenele și în cuantumul menționate în contract, având ca premisă cursul de schimb valutar CHF/leu din perioada respectivă.
     Prin urmare, se impune calcularea și plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea cursului de schimb valutar de la momentul încheierii contractelor pe întreaga perioadă de valabilitate a acestora".
     În acest context, Instanța a decis că se impune restituirea plăților efectuate de către reclamant în temeiul acestor clauze abuzive.
     Tribunalul Constanța a constatat caracterul abuziv al clauzei contractuale privind cursul de schimb valutar și nulitatea absolută a acestei clauze, obligând banca să restituie în echivalent lei la data plății diferențele între sumele achitate cu titlu de rate lunare la cursul de schimb pentru perioada 27.03.2008 - 23.02.2018 și sumele care ar fi trebuit plătite la cursul de schimb din 27.03.2008. Instanța a mai decis și plata dobânzii legale aferente acestui debit, calculată de la data plății fiecărei sume și până la achitarea debitului și a obligat instituția financiară la plata sumei de 2.908 lei către apelantă, reprezentând cheltuieli de judecată, taxe de timbru la fond și în apel și onorariul avocatului. 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !

1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Geo în data de 17.04.2018, ora 09:27)  
 O soluție corecta care ar trbui luată ca exemplu in celelalte dosare


 
  1.1.   Exemplu  (răspuns la opinia nr. 1 )
    (mesaj trimis de Andrei , in data de 17.04.2018, ora 11:36)
 
 Solutia ar trebui studiata si de judecatorii Curtii de Apel Bucuresti ce insista sa ramana sub cuvantul lui Manole (turnatorul caruia-i permitem sa dicteze in continuare) dupa "seminariile" de la Sinaia. Cat or fi luat ca sa nu aplice repetatele decizii CJUE?


 
2.  fără titlu
    (mesaj trimis de Mai exista si instante corecte! în data de 17.04.2018, ora 14:36)  
 Felicitari av. Piperea! este munca lui.


 
  2.1.   Oare?  (răspuns la opinia nr. 2 )
    (mesaj trimis de Eroare de Greseala , in data de 17.04.2018, ora 17:58)
 
 Cu dragoste de adevar, teoriile enuntate de Piperea sunt in majoritatea lor covarsitoare corecte. Problema lui Piperea (dar si a multor alti avocati) este ca aceste teorii si spete aunt tratate procedural gresit. Aceasta-i explicatia procentului ridicat de lovituri necastigatoare.
 Felicitarile se cuvin mai ales celor care au actionat prin procese dar si prin reclamatii la ANPC, prin sustinerea unor proiecte legislative si, cel mai important, prin cautarea si studierea legislatiei.
 Asta ca sa dam tuturor "muncitorilor" meritele corecte.
 Insa lupta nu se termina aici, mai sunt de exploatat multe alte prevederi legale. Iar lumea se multumeste cu "castigul" Darii in plata.


 
  2.2.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 2.1 )
    (mesaj trimis de Da, , in data de 17.04.2018, ora 18:48)
 
 Nu stiu la ce va referiti cand vorbiti de procedural, dar, in opinia mea, desi este nevoie de o procedura de judecata, pe considerentul ca nu suntem la piata, ci in fata unuei Instante, totusi, as vrea sa subliniez un aspect, nicio procedura, niciodata nu trebuie sa duca la ingradierea aflarii adevarului intr-o cauza. O procedura care face acest lucru, este una gresit si niciun judecator nu trebuie sa tina cont de ea.


 
  2.3.   sunt de acord  (răspuns la opinia nr. 2.2 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 17.04.2018, ora 22:21)
 
 Sunt de acord cu dvs., in principiu. Insa cazul celor scapati pe viciu de procedura confirma necesitatea procedurilor si a aplicarii lor corecte. Eu fiind unul dintre cei afectati de astfel de vicii de procedura.


 
3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 17.04.2018, ora 15:03)  
 Toate bancile au avut informatii despre evolutia CHF.Ei recomandau in loc de euro , recomandau CHF-cea mai sigura moneda.Nu ati auzit de ELVETIA e o tara independent cu o moneda sigura.Am crezut si am luat credit in CHF.Ce pacaleala.PACAT CA JUDECATORII SUNT IMUNI SI SURZIIIII.Ei nu aud si nu stiu care e realitatea.Au murit si mor oameni din aceasta cauza, s-au destramat familiiiiii sa distrus copilaria si fericirea copiilor acestor familiiiiii.PACAT


 
4.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 17.04.2018, ora 17:39)  
 Justitia in Romania are o grava problema.
 Cam de ce ar mai fi nevoie pentru un recurs in interesul legii care sa stabileasca o practica unitara?
 Cum ar trebui sa formuleze instantele aceste sentinte pt ca cineva...chiar si "presedintele tuturor romanilor" sa transeze aceasta problema asa cum cjue o face?
 Domnilor judecatori...acele clauze sunt identice in mii de contracte ale aceleiasi banci....deschideti ochii!
 Si noi suntem stat european.
 In aceste spete de ce nu suntem amenintati cu infringementul?


 
5.  oare de ce ??
    (mesaj trimis de antimafia în data de 19.04.2018, ora 14:20)  
 De ce unii judecatori pot da solutii corecte iar pentru aceleasi incalcari ale legii marea parte a judecatorilor (scoliti pe la Sinaia si alte locatii luxoase din tara ..) dau solutii pro bancheri ? Aici DNA-ul nu ar avea ceva de studiat ? Imovabilitatea judecatorilor in spatele careia se ascund cand trantesc procese doar pentru ca asa li sa sugerat/ordonat de securistul sef sa fie corecta in aceste cazuri ?
 Problema este ca multi dintre cei care au luat credite in anii de glorie a chf-lui 2006-2008 au platit deja 10/11 ani la credit si in acest moment banca deja si-a scos ...banul cu ei ..dar tot sa suga pana la final...pana mori si dincolo daca se poate..!Justitie..sa fie oare in aceasta viata sau in cea de dupa ??


 
Aceeasi sectiune (Banci Asigurari)
ALERT: CEL MAI MARE NIVEL DIN ULTIMII TREI ANI ȘI JUMĂTATE
Actualitate - vezi toate știrile mai jos.
Bănci-Asigurări, 13:39
     * Dolarul a crescut cu 0,44 bani în fața monedei naționale.
     * Francul s-a depreciat la 3,8973 lei
     Banca Națională a României (BNR) a anunțat, astăzi, un curs de referință de 4,6516 lei pentru moneda europeană, în scădere cu 0,47 bani, comparativ cu ședința anterioară, când euro a fost cotat la 4,6563 lei.  click să citești tot articolul
Bănci-Asigurări, 11:35
ALERT: CEL MAI MARE NIVEL DIN ULTIMII TREI ANI ȘI JUMĂTATE
     Indicele ROBOR la 3 luni a crescut, astăzi, la 2,28%, față de 2,22%, valoare înregistrată în ședința anterioară, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).  click să citești tot articolul
Internaţional, 20:48
     Principalii indici bursieri europeni au închis ședința de tranzacționare de astăzi în depreciere.  click să citești tot articolul
Miscellanea, 20:32
     Tarom ,transportatorul aerian național, a anunțat că va muta ghișeele de check-in din vechiul terminal al aeroportului Henri Coandă în terminalul nou, începând din această noapte, informează News.ro.  click să citești tot articolul
Politică, 20:15
ALEKSANDAR VUÈIÆ:
     Președintele Republicii Serbia, Aleksandar Vuèiæ, a declarat, astăzi, la reuniunea cvadrilaterală de la București dintre Serbia, România, Grecia și Bulgaria, că statul sârb își dorește să intre în Uniunea Europeană, dar nu poate fără ajutorul celorlalte țări balcanice. Vuèiæ a adăugat că este un lucru important că România sprijină Serbia pe calea ei europeană.  click să citești tot articolul
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
24.04.2018
BVB
     Bursa de Valori București (BVB) a avut parte de un debut de săptămână pozitiv din punctul de vedere al cotațiilor, toți indicii încheind ședința de tranzacționare de ieri în creștere.  click să citești tot articolul
24.04.2018
BURSELE DIN LUME
     Acțiunile de pe piețele din Europa au urmat un curs pozitiv în a doua parte a zilei de ieri, pe fondul unor date mixte privind economia regiunii.  click să citești tot articolul
23.04.2018
BVB
     * Fondul Proprietatea - pe primul loc în topul lichidității
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a avut parte, în ședința de tranzacționare de vineri, de un rulaj de doar 32,23...  click să citești tot articolul
23.04.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au scăzut ușor vineri, din cauza pierderilor de pe segmentul bunurilor de larg consum, generate de rezultatele anunțate de companiile din domeniu, precum "Reckitt Benckiser...  click să citești tot articolul
19.04.2018
BVB
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în ședința de tranzacționare de la mijlocul săptămânii, un volum de numai 24,19 milioane de lei (5,2 milioane de euro), în scădere...  click să citești tot articolul
18.04.2018
BVB
     * Acțiunile Transgaz au crescut cu peste 2%
     
     Volumul consemnat în ședința de tranzacționare de ieri, a Bursei de Valori București (BVB) a fost de 91,16 milioane de lei (19,61 milioane de...  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Prognoza Meteo
Vezi harta temperaturilor
harta temperaturilor
     24.04.2018 
     Prognoza pentru România
     Vremea va fi deosebit de caldă, dar va deveni, în general instabilă, în majoritatea regiunilor. Îndeosebi pe parcursul zilei, în jumătatea de nord a țării și pe arii restrânse în rest, vor fi înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Ploile și cu caracter torențial, izolat vor fi mai însemnate cantitativ și vor fi condiții de grindină. Temperaturile maxime vor avea valori de la 17...18 grade în nordul litoralului, până în jur de 30 de grade în Oltenia și în Muntenia, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 și 15 grade.
     Prognoza pentru București
     Vremea va fi în continuare deosebit de caldă, astfel că temperatura maximă va fi în jurul valorii de 29 de grade, iar minima de 12...14 grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, mai ales după-amiaza, când se vor semnala averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.
      
Curs Valutar

Curs valabil din data de 24 aprilie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sărbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.8997
2.3784
2.9689
3.8973
0.1829
0.6245
0.2153
4.6516
5.3161
1.4877
3.5027
0.2308
0.4835
1.1073
0.0618
0.4483
0.9320
3.8120
0.3101
1.1042
0.6045
0.0575
0.3538
0.2020
2.7148
0.0394
0.1457
1.0378
0.6272
0.1213
162.6060
5.5082
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
20.04.2018
     * "Iliescu on trial for all the bloodshed!" was one of the powerful slogans of the University Square, as well as "Iliescu - KGB, go back to the USSR!".
     We, who had organized the marathon protest of the century, knew who Ion Iliescu was, as the rest of the Romanian people took a long time to catch on, even Brucan was wrong in his estimate that the much maligned "stupid people" would take two decades to "awake".  click here to read the entire article
16.04.2018
     * - The Syrian gas attack did not exist, the American missiles were brought down, then where are the dead coming from?!
     * - It is enough to tell Syrians that they are attacked and killing each other?
     Friday, Syria was attacked by war attacks, in which a warship of the United Nations which operate in the Red Sea (according to the American officials), American B-1 bombers, four British Royal Tornado GR4 aircraft (which fired Storm Shadow missiles) and French Rafale jets.  click here to read the entire article
12.04.2018
     New Delhi, March 4th, 2017 - I am in the garden of the Royal Plaza hotel, sitting next to the table of a group of Indians, probably Hindus, two women in colorful saris and two men, all of them in their fifties. They are checking me out, I catch them doing it a few times. A Romanian manea, with heavy Indian influences starts playing from the speakers, I am surprised, I start laughing.  click here to read the entire article
02.04.2018
FOR THE FIRST TIME AFTER THE LOSS OF 2.6 BILLION LEI OF 2014
     The Romanian Commercial Bank (BCR) has proposed to shareholders the distribution of dividends of 228.12 million lei, out of the profit of 570 million lei, for last year, this being the first year with such an item on the agenda of the General Shareholder Meeting, after the huge loss of 2014, of 2.6 billion lei, caused by the high provisions and the sale of non-performing loans.  click here to read the entire article
30.03.2018
     The website of the National Bank of Romania still includes the statement that its monetary policy strategy is the direct targeting of inflation.  click here to read the entire article
28.03.2018
     No investor has expressed interest in the privatization of the "Sanevit 2003" disposable syringes factory of Arad, as part of the last procedure initiated by the Ministry of the Economy, which took over the company in 2012 to save ut from bankruptcy, but since then, several attempts at privatization have failed, and since 2013 the plant hasn't manufactured anything, according to News.ro.  click here to read the entire article
27.03.2018
ALEXANDRU BOTEZ, ELECTRICA SHAREHOLDER:
     * The Ministry of Energy has requested the election of a new Board of Directors, even though the current management was elected in October, for a four-year term
     * The company's directors are entitled to compensation in the event of their unjustified dismissal
     * Challenges in court concerning the prior elections would remain groundless
       The proposal of the Ministry of Energy that the shareholders of Electrica (EL) decide, in the General Shareholder Meeting of April 27th, the election of the members of the Board of Directors, through the cumulative vote method, for a term of four years, even though the current directors were elected in October 2017, also for four years, has caused discontent among some shareholders.  click here to read the entire article
22.03.2018
     "The markets are turning into the markets' greatest enemy", wrote an analyst of Goldman Sachs in a note addressed to its customers, according to an article by Bloomberg, and the jump in the VIX volatility index last month "is a symptom of the financial fragility".  click here to read the entire article
19.03.2018
AS SHAREHOLDER,
     * The president of the Association of Brokers has taken the matter to the County Court of Cluj, to address the capital reduction of 2014 and the subsequent decisions of the company
     * Liviu Stoleru, CEO of Cemacon, told us on Thursday, that "no notification has been received from the company concerning such a topic"
     * The case was recorded on Friday, with the County Court of Cluj
     * BCR sold to BOF for 2 Euros the non-performing loans of 16.5 million Euros of "Cemacon" and "Ambient"
       * UPDATE 15.45 "Cemacon" confirms the lawsuit brought by Dan Paul
     "Cemacon" today sent the Bucharest Stock Exchange, a report whereby it confirms the existence of the lawsuit brought by Dan Paul, the president of the Association of Brokers. However, the officials of the company wrote that they have no details about the case.
     -------
     Dan Paul, the president of the Association of Brokers, has sued "Cemacon" (CEON), acting as shareholder, seeking the annulment of the shareholders' decision of March 24th, 2014, concerning the reduction of the share capital and of the subsequent acts, according to a notification seen by "BURSA".  click here to read the entire article
15.03.2018
THE NATIONAL BANK OF ROMANIA ISN'T COMMENTING, EVEN THOUGH BOTH COMMERCIAL BANKS ARE LISTED ON THE STOCK EXCHANGE
     The National Bank of Romania (BNR) has blocked the acquisition of Banca Românească by OTP Bank România, according to information which appeared yesterday in the Romanian press, as well as on some foreign websites. Thus, the NBR hasn't issued an opinion on the transaction, even though the time by which it should have done so expired since back in autumn last year.  click here to read the entire article
14.03.2018
RAINER SEELE, OMV:
     * OMV has a budget of 10 billion Euros for takeovers, until 2025 and it is targeting the markets in the Middle East and Asia Pacific
     * Manfred Leitner: "It is unknown how the BRUA pipeline will be implemented, but I don't think that all the gas volumes of the Black Sea that get exported will only go to the West"
       OMV wants to reduce its dependence on the European market, between 2020-2025, and will focus on acquisitions in the Middle East and Asia Pacific, according to CEO Rainer Seele.  click here to read the entire article
07.03.2018
ACCORDING TO AN EUROPEAN COMMISSION DOCUMENT, SEEN BY BLOOMBERG
     The European Union (EU) intends to apply tariffs for imports of 2.8 billion Euros (3.5 billion dollars) in the US, from T-shirts and bourbon, to motorbikes, if American president Donald Trump continues its plan to impose 25% tariffs for foreign steel acquisitions, according to Bloomberg.  click here to read the entire article
06.03.2018
     * The EU, which is preparing retaliatory tariffs of its own against the US, is carrying out talks with the countries that will be affected by the taxes proposed by the Americans: Japan, Canada, Brazil and Turkey
     * German economy minister: "President Trump wants to play a game that no one can win"
       One of the top advisors to US president Donald Trump has recently announced that the US will not make any exception from the application of tariffs set on imported steel and aluminum, even if the EU is preparing reprisals, according to ft.com.  click here to read the entire article
05.03.2018
LAST WEEK, ROMANIA HAD THE BIGGEST IMPORTS OF NATURAL GAS IN THE LAST FIVE YEARS
     * In Europe, the cold weather has led to a significant rise in the price of natural gas
       Last week, Romania imported about one third of the daily natural gas consumption to get it through the cold winter period, these being the biggest daily imports of natural gas in the last five years, according to some sources from the energy sector, quoted by Agerpres.  click here to read the entire article
02.03.2018
A POSSIBLE CONTRACT FOR THE SPARE PARTS NEEDED BY PATRIOT MISSILES
     * Aurel Cazacu: "The American partners are trying to cooperate, even if they do not have the obligation to offset, and Aerostar is the best plant in Romania"
     * A rise of over 40% for the Aerostar shares over the last year
       Shares of "Aerostar" Bacău (ARS) yesterday rose 6.5%, to 5.24 lei/share, taking the company's valuation to an all time high - 797.93 million lei, after American company Raytheon announced that it has requested a quote from ARS, to get more information about the parts that might be manufactured in Bacău for the Patriot radar, which is part of the Patriot missile system.  click here to read the entire article
.