Conferința BURSA - Dezvoltarea Romaniei 2018
INSTANȚA, ÎNTR-UN PROCES ÎMPOTRIVA OTP BANK:
BURSA 17.04.2018

Emilia Olescu
 
mărește imaginea
     * Tribunalul Constanța a înghețat cursul CHF la valoarea istorică
     * Instanța: "Neinformarea clientului despre riscul de creștere a CHF - sever sancționată în dreptul european"
     
     Neinformarea consumatorului de către bancă asupra riscului de creștere a cursului francului elvețian (CHF) este sever sancționată de dreptul european și de cel național, arată Tribunalul Constanța, în cadrul motivării unei decizii de înghețare a CHF la valoarea din momentul acordării creditului.
     Hotărârea judecătorească a fost luată în apel, în cadrul unui proces deschis de client împotriva OTP Bank, după ce instanța de fond dăduse câștig de cauză instituției de credit. Printre altele, Tribunalul Constanța susține că banca a ascuns informații esențiale despre ris­cul creșterii CHF.
     Instanța subliniază că orice contract încheiat între profesioniști și consumatori pentru vânzarea de bunuri sau pres­tarea de servicii trebuie să cuprindă clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru înțelegerea cărora nu sunt necesare cunoștine de specialitate, profesioniștilor fiindu-le interzisă stipularea de clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.
     Conform legii, "o clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăși sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului și contrar cerințelor bunei credințe, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților, aceasta fiind considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă a fost stabilită fără a da posbilitatea consumatorului să influențeze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau condițiile generale de vânzare practicate de comercianți pe piața produsului sau serviciului respectiv", evidențiază Tribunalul Constanța, adăugând: "Faptul că anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a fost negociată direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor prezentei legi pentru restul contractului, în cazul în care o evaluare globală a contractului evidențiază că acesta a fost prestabilit unilateral de profesionist. Dacă un profesionist pretinde că o clauză standard preformulată a fost negociată direct cu consumatorul este de datoria lui să prezinte probe în acest sens".
     Instanța a reținut că o clauză contractuală este abuzivă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
     1. clauza să nu fi fost negociată direct cu consumatorul;
     2. clauza să nu încalce exigențele bunei-credințe;
     3. clauza, prin ea însăși sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților.
     Astfel, teza probatorie care ar fi trebuit să fie urmărită și dovedită de profesionist în vederea probării caracterului negociat al contractelor de credit în litigiu viza o etapă anterioară celei a realizării acordului de voință, respectiv faza negocierii, arată instanța citată, menționând: "În această logică, sunt lipsite de relevanță faptul că reclamanta a semnat contractul de împrumut, precum și împrejurarea că aceasta a optat pentru un anumit tip de contract preformulat dintr-o serie de alte contracte similare de același gen, câtă vreme legiuitorul nu consideră suficient faptul aderării la contract sau al opțiunii între mai multe tipuri de contracte de adeziune, ci impune ferm dovada negocierii directe a contractului în întregul lui sau a unora dintre clauzele acestuia, respectiv dovada acelor discuții prealabile încheierii contractului și din care a reieșit obținerea acordului împrumutatului cu privire la conținutul clauzei denunțate".
     Tribunalul Constanța mai arată, în motivarea deciziei: "Instanța de fond corect a reținut că acest contract de credit este un contract de adeziune, consumatorul având doar posibilitatea de a alege între mai multe pachete de creditare, neputând influența și negocia conținutul produsului de creditare în momentul în care a ales unul. Singura posibilitate a consumatorilor era aceea de a alege între creditele existente pe piață, însă în toate cazurile contractele erau tipizate, singura opțiune fiind aceea de a semna sau nu contractul pentru tragerea creditului".
     Tribunalul subliniază că, potrivit legii, clauza contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă prin ea însăși sau împreună cu alte prevederi din contract creează, în detrimentul consumatorului, contrar cerințelor bunei credințe, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților contractante.
     Legislația în vigoare prevede că o clauză contractuală va fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitatea consumatorului să influențeze natura ei, cum ar fi contractele standard performante sau condițiile generale de vânzare practicate de comercianți pe piața produsului sau serviciului respectiv: "Potrivit dispozițiilor legale menționate, este abuzivă o clauză care nu a fost negociată individual (cum este cazul contractelor de împrumut încheiate cu societățile bancare); este contrară bunei credințe; creează un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților, evident în detrimentul consumatorului. Clauzele de efectuare a plăților în moneda creditului, cu suportarea exclusivă a riscului valutar de către împrumutați, nu au fost negociate direct cu reclamantul, având în vedere caracterul prestabilit și impus consumatorilor al contractelor de credit, consumatorii exprimându-și adeziunea la aceste contracte tipizate, fără a avea posibilitatea de a influența natura lor.
     Raportând comportamentul reclamantului la noțiunea de consumator mediu și normal informat este mai mult decât evident faptul că aceasta nu putea să prevadă o modificare radicală a cursului de schimb valutar pentru francul elvețian. Astfel, banca avea obligația de a explica riscurile clienților, de a le pune la dispoziție informațiile necesare, astfel încât aceștia să aibă posibilitatea de a evalua consecințele economice ale contractării creditelor.
     Hipervalorizarea CHF constituie un eveniment imprevizibil, viitor și incert raportat la puterea de înțelegere a consumatorilor, întrucât aceștia nu au cunoștințe de specialitate în domeniul financiar-bancar care să le permită anticiparea unei creșteri accelerate a cursului de schimb și, în consecință, asumarea în cunoștință de cauză a riscului valutar.
     Omisiunea băncilor de a informa consumatorul asupra riscului de hipervalorizare a CHF, fenomen care era previzibil pentru experții financiari ce activează în cadrul acestora, dat fiind faptul că CHF-ul este o monedă instabilă, ea nefiind o monedă de circulație internațională, iar la momentul încheierii contractului valoarea acestei monede era la un minim istoric, creșterea valorii față de moneda națională fiind inevitabilă, constituie o încălcare a obligației de consiliere, sever sancționată în dreptul european și național, întrucât este de natură să angajeze din punct de vedere juridic un consumator plecând de la o imagine deformată a întinderii drepturilor și obligațiilor asumate".
     * Instanța: "Pentru creditele contractate în CHF, banca percepea dobânzi mult mai mici decât pentru cele în lei și euro"
     Tribunalul Constanța evidențiază că, pentru creditele contractate în CHF, banca percepea debânzi mult mai mici decât pentru cele acordate în lei și euro. "Este evident că, în această situație, orice consumator dornic de a obține un credit bancar ar fi preferat să obțină o creditare în CHF, datorită dobânzii avantajoase, deși, în fapt, după cum s-a arătat anterior, solicitantului nu îi era necesară moneda elvețiană, care nu circula pe piața internă", subliniază Instanța. Aceasta arată: "Cerința negocierii clauzelor contractuale impusă de lege trebuie să fie una efectivă, completă, iar nu formală. De asemenea, pârâta avea obligația de a explica reclamantului, anterior încheierii contractului, modul de comportare pe piața monetară a valutei CHF, a-i aduce la cunoștință că pe perioade de criză economică această monedă are tendințe de hipervalorizare, așa încât consumatorul să fie conștient că în momentul în care își asumă restituirea unui credit în moneda națională, dar echivalent monedei CHF pe o perioadă destul de lungă, de 25 de ani, va suporta riscul valutar cauzat de hipervalorizarea valutei CHF".
     Dezechilibrul major care rezultă dintr-un astfel de contract de adeziune constă în imposibilitatea consumatorului de a cunoaște și anticipa mărimea obligațiilor sale, conform motivării deciziei judecătorești, care susține: "În aprecierea echilibrului/dezechilibrului contractual, trebuie să aibă în vedere criteriul echivalenței prestațiilor, fapt ce presupune existența unei proporționalități între drepturile și obligațiile asumate de către părți, ori riscul valutar, care incumbă în mod exclusiv consumatorilor și conferirea băncii unui avantaj economic vădit disproporționat.
     În prezenta cauză, pârâta bancă nu a făcut dovada că, la momentul contractării creditului în CHF, i-a adus la cunoștință reclamantei posibilitatea devalorizării monedei creditului, deși în calitatea sa de profesionist avea această posibilitate, cunoscând predicțiile cursului valutar pentru franci elvețieni. Prin urmare, pârâta a ascuns informații esențiale, relative la riscul de depreciere a monedei naționale, ceea ce produce un dezechilibru semnificativ. În condițiile în care creditul în CHF era un produs nou pe piață și în lipsa unor informații corespunzătoare cu privire la moneda în care reclamantul a contractat împrumutul, respectiv cu privire la istoricul evoluției francului elvețian și riscuri generate de variațiile cursului de schimb valutar, reclamantul s-a obligat să returneze sumele împrumutate la termenele și în cuantumul menționate în contract, având ca premisă cursul de schimb valutar CHF/leu din perioada respectivă.
     Prin urmare, se impune calcularea și plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea cursului de schimb valutar de la momentul încheierii contractelor pe întreaga perioadă de valabilitate a acestora".
     În acest context, Instanța a decis că se impune restituirea plăților efectuate de către reclamant în temeiul acestor clauze abuzive.
     Tribunalul Constanța a constatat caracterul abuziv al clauzei contractuale privind cursul de schimb valutar și nulitatea absolută a acestei clauze, obligând banca să restituie în echivalent lei la data plății diferențele între sumele achitate cu titlu de rate lunare la cursul de schimb pentru perioada 27.03.2008 - 23.02.2018 și sumele care ar fi trebuit plătite la cursul de schimb din 27.03.2008. Instanța a mai decis și plata dobânzii legale aferente acestui debit, calculată de la data plății fiecărei sume și până la achitarea debitului și a obligat instituția financiară la plata sumei de 2.908 lei către apelantă, reprezentând cheltuieli de judecată, taxe de timbru la fond și în apel și onorariul avocatului. 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !

1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Geo în data de 17.04.2018, ora 09:27)  
 O soluție corecta care ar trbui luată ca exemplu in celelalte dosare


 
  1.1.   Exemplu  (răspuns la opinia nr. 1 )
    (mesaj trimis de Andrei , in data de 17.04.2018, ora 11:36)
 
 Solutia ar trebui studiata si de judecatorii Curtii de Apel Bucuresti ce insista sa ramana sub cuvantul lui Manole (turnatorul caruia-i permitem sa dicteze in continuare) dupa "seminariile" de la Sinaia. Cat or fi luat ca sa nu aplice repetatele decizii CJUE?


 
2.  fără titlu
    (mesaj trimis de Mai exista si instante corecte! în data de 17.04.2018, ora 14:36)  
 Felicitari av. Piperea! este munca lui.


 
  2.1.   Oare?  (răspuns la opinia nr. 2 )
    (mesaj trimis de Eroare de Greseala , in data de 17.04.2018, ora 17:58)
 
 Cu dragoste de adevar, teoriile enuntate de Piperea sunt in majoritatea lor covarsitoare corecte. Problema lui Piperea (dar si a multor alti avocati) este ca aceste teorii si spete aunt tratate procedural gresit. Aceasta-i explicatia procentului ridicat de lovituri necastigatoare.
 Felicitarile se cuvin mai ales celor care au actionat prin procese dar si prin reclamatii la ANPC, prin sustinerea unor proiecte legislative si, cel mai important, prin cautarea si studierea legislatiei.
 Asta ca sa dam tuturor "muncitorilor" meritele corecte.
 Insa lupta nu se termina aici, mai sunt de exploatat multe alte prevederi legale. Iar lumea se multumeste cu "castigul" Darii in plata.


 
  2.2.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 2.1 )
    (mesaj trimis de Da, , in data de 17.04.2018, ora 18:48)
 
 Nu stiu la ce va referiti cand vorbiti de procedural, dar, in opinia mea, desi este nevoie de o procedura de judecata, pe considerentul ca nu suntem la piata, ci in fata unuei Instante, totusi, as vrea sa subliniez un aspect, nicio procedura, niciodata nu trebuie sa duca la ingradierea aflarii adevarului intr-o cauza. O procedura care face acest lucru, este una gresit si niciun judecator nu trebuie sa tina cont de ea.


 
  2.3.   sunt de acord  (răspuns la opinia nr. 2.2 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 17.04.2018, ora 22:21)
 
 Sunt de acord cu dvs., in principiu. Insa cazul celor scapati pe viciu de procedura confirma necesitatea procedurilor si a aplicarii lor corecte. Eu fiind unul dintre cei afectati de astfel de vicii de procedura.


 
3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 17.04.2018, ora 15:03)  
 Toate bancile au avut informatii despre evolutia CHF.Ei recomandau in loc de euro , recomandau CHF-cea mai sigura moneda.Nu ati auzit de ELVETIA e o tara independent cu o moneda sigura.Am crezut si am luat credit in CHF.Ce pacaleala.PACAT CA JUDECATORII SUNT IMUNI SI SURZIIIII.Ei nu aud si nu stiu care e realitatea.Au murit si mor oameni din aceasta cauza, s-au destramat familiiiiii sa distrus copilaria si fericirea copiilor acestor familiiiiii.PACAT


 
4.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 17.04.2018, ora 17:39)  
 Justitia in Romania are o grava problema.
 Cam de ce ar mai fi nevoie pentru un recurs in interesul legii care sa stabileasca o practica unitara?
 Cum ar trebui sa formuleze instantele aceste sentinte pt ca cineva...chiar si "presedintele tuturor romanilor" sa transeze aceasta problema asa cum cjue o face?
 Domnilor judecatori...acele clauze sunt identice in mii de contracte ale aceleiasi banci....deschideti ochii!
 Si noi suntem stat european.
 In aceste spete de ce nu suntem amenintati cu infringementul?


 
5.  oare de ce ??
    (mesaj trimis de antimafia în data de 19.04.2018, ora 14:20)  
 De ce unii judecatori pot da solutii corecte iar pentru aceleasi incalcari ale legii marea parte a judecatorilor (scoliti pe la Sinaia si alte locatii luxoase din tara ..) dau solutii pro bancheri ? Aici DNA-ul nu ar avea ceva de studiat ? Imovabilitatea judecatorilor in spatele careia se ascund cand trantesc procese doar pentru ca asa li sa sugerat/ordonat de securistul sef sa fie corecta in aceste cazuri ?
 Problema este ca multi dintre cei care au luat credite in anii de glorie a chf-lui 2006-2008 au platit deja 10/11 ani la credit si in acest moment banca deja si-a scos ...banul cu ei ..dar tot sa suga pana la final...pana mori si dincolo daca se poate..!Justitie..sa fie oare in aceasta viata sau in cea de dupa ??


 
Aceeasi sectiune (Banci Asigurari)
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
21.09.2018
BVB
     * Rulaj de 47 milioane de lei, peste media anului
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a încheiat ședința de tranzacționare de joi preponderent în teritoriul pozitiv, opt dintre...  click să citești tot articolul
20.09.2018
BVB
     * Scădere de 0,53% pentru BET-NG
     
     Volumul de tranzacționare înregistrat în ședința de la mijlocul săptămânii a Bursei de Valori București (BVB) a fost de 33,45 milioane de lei, dintre care...  click să citești tot articolul
20.09.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au urcat ieri, pe fondul câștigurilor din sectorul materiilor prime.  click să citești tot articolul
19.09.2018
BVB
     * Toți indicii bursieri au închis în creștere
     * Tranzacții cu aproape 3% din MedLife, efectuate pe piața "deal"
     
     Lichiditatea înregistrată în ședința de tranzacționare de ieri la...  click să citești tot articolul
19.09.2018
BURSELE DIN LUME
     Piețele europene au urmat un curs mixt ieri, după ce administrația americană a decis să impună taxe vamale de 10% pe importuri chinezești de 200 de miliarde de dolari.  click să citești tot articolul
18.09.2018
BVB
     * Rulaj de 42 milioane de lei, în apropierea mediei acestui an
     
     Cinci dintre cei nouă indici ai Bursei de Valori București (BVB) au încheiat prima ședință de tranzacționare a săptămânii ușor în...  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 21 septembrie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sârbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.8801
2.3806
3.0614
4.1351
0.1822
0.6242
0.2206
4.6559
5.2123
1.4386
3.5050
0.2364
0.4852
1.0851
0.0595
0.4496
0.6306
3.9517
0.2773
0.9692
0.5774
0.0547
0.3541
0.2093
2.6455
0.0394
0.1409
1.0759
0.6269
0.1220
153.4508
5.5550
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
14.09.2018
MREPORT BY TRANSPARENCY INTERNATIONAL
     Globalization has also brought with it an unpleasant effect: cross-border corruption. According to the intermediate report Exporting Corruption for the year 2018, a document drawn up by the organization Transparency International, there is a practice among powerful foreign companies of bribing the public servants of another country when they want to enter the local market.  click here to read the entire article
07.09.2018
DEPUTY VIRGIL POPESCU, VICEPRESIDENT OF THE COMMISSION FOR INDUSTRIES AND SERVICES
     The offshore law will once again reach the Commission, in one or two weeks, according to Mr. Virgil Popescu, the vice-president of the Commission for Industries and Services, the Chamber of Deputies.  click here to read the entire article
05.09.2018
MRS. FIREA'S VERBAL BOMBS
     * "There have been attempts for the prefect to be made a scapegoat"
     * "The support from the government wasn't much to talk about, so if it were withdrawn, there wouldn't be much of a difference"
     Bucharest's General Mayor was heard on Tuesday as a witness by the prosecutors of the General Prosecutor's Office in the case concerning the events which happened on August 10th in Victoriei Square. Before going into the Prosecutors' Department building, Gabriela Firea said she stood by her statements made immediately after the meeting of the National Executive Committee of the PSD and said: "I always speak based on facts, not just in this particular case, but in other areas as well, including politics. I will be answering to the questions of the prosecutor who contacted me and told me I was supposed to be heard in the case which is now being investigated concerning the intervention of the gendarmes on August 10th".  click here to read the entire article
31.08.2018
     The particularly hot weather and the conditions of extreme draught in Europe have brought to light terrible warnings from the past.
     Associated Press recently wrote that in the riverbed of the Elba in the Czech Republic have resurfaced the giant stones known as "the hunger stones", which have indicated over time, the coming of hard times.
     "When you see me, weep", is written on one of these stones, which seems to be considered the best hydrological benchmark in Europe. The inscription is in German and dates back to 1616.
     A detailed analysis of the stone inscriptions was published by the Czech researchers in the "Climate of the Past" magazine in 2013 (author's note: "Droughts in the Czech Lands, 1090-2012 AD", April 2013).  click here to read the entire article
29.08.2018
     * Claudiu Cazacu, XTB România: "United States companies have posted results that even exceeded the analysts' expectations, which were already for 2-figure profit increases"
     * Liviu Moldovan, financial analyst: "Currently, investors have a «blind» faith in the stock markets, in general, and in that of the US, in particular"
     For the first time in the history of the American markets, Nasdaq has surpassed the psychological level of 8,000 points.
     In the August 27 session, the Standard & Poor's 500 (S&P 500) index also reached an all time high, ending the trading session at almost 2,897 points.  click here to read the entire article
27.08.2018
     The capital market was marked, last week, by a number of controversial statements tied to the listing of Digi Communications, starting from the statements made recently by Darius Vâlcov, state advisor on the team of the prime-minister, who wrote on his Facebook page that he has asked the Financial Oversight Authority (ASF) if it was true that the book value of the Digi shares was 1 leu and 8 bani, and pointed out that at the time of the IPO, the shares of Digi were listed at 40 lei and are currently priced at 28 lei (30% down) and keep going down.  click here to read the entire article
23.08.2018
     Angela Merkel inaugurated the highway in December 2005, less than a month after she became chancellor of Germany.
     The highway was built on the territory of the former East Germany, connects Lubeck and the Polish border, after the junction with A11, and goes through the electoral precinct of chancellor Merkel.  click here to read the entire article
20.08.2018
THE NATIONAL MINERAL RESOURCES AGENCY, IN A NOTIFICATION TO THE PRIME-MINISTER:
     The Romanian government has lost over 8 billion lei, between 2006-2018, following the failure to update the royalties paid by the oil and gas companies, says Gigi Dragomir, the president of the National Mineral Resources Agency (ANRM), in a report sent to the prime-minister.  click here to read the entire article
15.08.2018
      * (Interview with Radu Grațian Ghețea, President - CEO of CEC Bank)
     In banking there are many risks and that is why banks need to be flexible and have as diverse an exposure as possible, which take the market circumstances at the time into account, says Radu Grațian Ghețea, President and CEO of CEC Bank. He told us, in an interview: "We have to adapt to what is happening in the market and we need to do things in such a way that the economic activity and that of the bank both function properly. If we're going with the idea that we want to eliminate every risk, then we'll just stop doing anything. For instance, we have been and we are a bank which heavily funds agriculture, which also means animal husbandry. A few years ago, our exposure to the aviculture sector was rather significant, and when the avian flu came we had to cover some non-performing loans on that segment. Now that the avian flu is done, we are facing the swine flu. What should we do, stop lending?"
     Reporter: Lately, there have been opinions from some experts who are saying that there is a wave of non-performing loans of the ones taken out by the First Home Program. What is your comment on these statements?  click here to read the entire article
08.08.2018
     * (Interview with Laszlo Diosi, OTP Bank CEO)
     Reporter: How would you describe the banking market, at the present time?
     Laszlo Diosi: Even though there are plenty of challenges, there are also many opportunities for the Romanian banking system. The lessons of the financial-economic crisis have resulted in a better regulated framework, stable, transparent and predictable. The guiding line of the policies developed by the authorities that are qualified, but in particular by those with a regulatory and oversight role has been characterized by a balance between profitability and systemic safety.
     But there is no shortage of challenges. We are talking here about challenges which concern the digitalization of the banking system and the national and international legislation. The entire system needs to align with complex and sometimes confused regulations.
     Recorded by Emilia Olescu  click here to read the entire article
31.07.2018
     * (Interview with Dan Paul, the president of the Association of Brokers)
     The management of the Bucharest Stock Exchange (BVB) needs to find out from brokers whether Romania truly needs a derivatives market, says Dan Paul, the president of the Association of Brokers, who was kind enough to grant BURSA an interview.  click here to read the entire article
27.07.2018
THE DĂNCILĂ GOVERNMENT AFTER SIX MONTHS
     Now we know why prime-minister Dăncilă was in a hurry to announce the activity report for the first six months at the helm of the Romanian government: the nice tale of the hike of pensions and salaries wasn't supposed to be overshadowed by the evolution of budget expenses, whose increase has led the deficit of the consolidated general budget to 1.61% of the GDP, from 0.88% after the first five months of the year.  click here to read the entire article
23.07.2018
BECAUSE AN AGREEMENT ON THE PRICE COULDN'T BE REACHED,
     The public offer started by Vimetco and Conef for a stake of at most 53.77% of the shares of Alro Slatina (Alro) has been unsuccessful, as the issuer announced that due to the unfavorable market conditions, the shareholders, company and underwriters couldn't agree on a price for the volume of 383.79 million shares put up for sale.  click here to read the entire article
23.07.2018
ECONOMIC ANALYST AURELIAN DOCHIA PREDICTS:
     * According to Eurostat, Romania has the biggest governmental deficit in the EU
     The hike of some taxes, in the near future, is unavoidable, according to economic analyst Aurelian Dochia.
     His statement comes as, in the first quarter, the government's deficit has seen an increase over the last quarter of 2017, according to data by the European Statistics Office (Eurostat).  click here to read the entire article
13.07.2018
Russia World Cup
     The final tournament of the World Football Cup will end with a gala representation, the duel between Croatia and France. France, the with the most expensive players in the tournament, has met the expectations, Croatia is the biggest surprise the of the competition.  click here to read the entire article
.