INSTANȚA, ÎNTR-UN PROCES ÎMPOTRIVA OTP BANK:
BURSA 17.04.2018

Emilia Olescu
 
mărește imaginea
     * Tribunalul Constanța a înghețat cursul CHF la valoarea istorică
     * Instanța: "Neinformarea clientului despre riscul de creștere a CHF - sever sancționată în dreptul european"
     
     Neinformarea consumatorului de către bancă asupra riscului de creștere a cursului francului elvețian (CHF) este sever sancționată de dreptul european și de cel național, arată Tribunalul Constanța, în cadrul motivării unei decizii de înghețare a CHF la valoarea din momentul acordării creditului.
     Hotărârea judecătorească a fost luată în apel, în cadrul unui proces deschis de client împotriva OTP Bank, după ce instanța de fond dăduse câștig de cauză instituției de credit. Printre altele, Tribunalul Constanța susține că banca a ascuns informații esențiale despre ris­cul creșterii CHF.
     Instanța subliniază că orice contract încheiat între profesioniști și consumatori pentru vânzarea de bunuri sau pres­tarea de servicii trebuie să cuprindă clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru înțelegerea cărora nu sunt necesare cunoștine de specialitate, profesioniștilor fiindu-le interzisă stipularea de clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.
     Conform legii, "o clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăși sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului și contrar cerințelor bunei credințe, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților, aceasta fiind considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă a fost stabilită fără a da posbilitatea consumatorului să influențeze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau condițiile generale de vânzare practicate de comercianți pe piața produsului sau serviciului respectiv", evidențiază Tribunalul Constanța, adăugând: "Faptul că anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a fost negociată direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor prezentei legi pentru restul contractului, în cazul în care o evaluare globală a contractului evidențiază că acesta a fost prestabilit unilateral de profesionist. Dacă un profesionist pretinde că o clauză standard preformulată a fost negociată direct cu consumatorul este de datoria lui să prezinte probe în acest sens".
     Instanța a reținut că o clauză contractuală este abuzivă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
     1. clauza să nu fi fost negociată direct cu consumatorul;
     2. clauza să nu încalce exigențele bunei-credințe;
     3. clauza, prin ea însăși sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților.
     Astfel, teza probatorie care ar fi trebuit să fie urmărită și dovedită de profesionist în vederea probării caracterului negociat al contractelor de credit în litigiu viza o etapă anterioară celei a realizării acordului de voință, respectiv faza negocierii, arată instanța citată, menționând: "În această logică, sunt lipsite de relevanță faptul că reclamanta a semnat contractul de împrumut, precum și împrejurarea că aceasta a optat pentru un anumit tip de contract preformulat dintr-o serie de alte contracte similare de același gen, câtă vreme legiuitorul nu consideră suficient faptul aderării la contract sau al opțiunii între mai multe tipuri de contracte de adeziune, ci impune ferm dovada negocierii directe a contractului în întregul lui sau a unora dintre clauzele acestuia, respectiv dovada acelor discuții prealabile încheierii contractului și din care a reieșit obținerea acordului împrumutatului cu privire la conținutul clauzei denunțate".
     Tribunalul Constanța mai arată, în motivarea deciziei: "Instanța de fond corect a reținut că acest contract de credit este un contract de adeziune, consumatorul având doar posibilitatea de a alege între mai multe pachete de creditare, neputând influența și negocia conținutul produsului de creditare în momentul în care a ales unul. Singura posibilitate a consumatorilor era aceea de a alege între creditele existente pe piață, însă în toate cazurile contractele erau tipizate, singura opțiune fiind aceea de a semna sau nu contractul pentru tragerea creditului".
     Tribunalul subliniază că, potrivit legii, clauza contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă prin ea însăși sau împreună cu alte prevederi din contract creează, în detrimentul consumatorului, contrar cerințelor bunei credințe, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților contractante.
     Legislația în vigoare prevede că o clauză contractuală va fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitatea consumatorului să influențeze natura ei, cum ar fi contractele standard performante sau condițiile generale de vânzare practicate de comercianți pe piața produsului sau serviciului respectiv: "Potrivit dispozițiilor legale menționate, este abuzivă o clauză care nu a fost negociată individual (cum este cazul contractelor de împrumut încheiate cu societățile bancare); este contrară bunei credințe; creează un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților, evident în detrimentul consumatorului. Clauzele de efectuare a plăților în moneda creditului, cu suportarea exclusivă a riscului valutar de către împrumutați, nu au fost negociate direct cu reclamantul, având în vedere caracterul prestabilit și impus consumatorilor al contractelor de credit, consumatorii exprimându-și adeziunea la aceste contracte tipizate, fără a avea posibilitatea de a influența natura lor.
     Raportând comportamentul reclamantului la noțiunea de consumator mediu și normal informat este mai mult decât evident faptul că aceasta nu putea să prevadă o modificare radicală a cursului de schimb valutar pentru francul elvețian. Astfel, banca avea obligația de a explica riscurile clienților, de a le pune la dispoziție informațiile necesare, astfel încât aceștia să aibă posibilitatea de a evalua consecințele economice ale contractării creditelor.
     Hipervalorizarea CHF constituie un eveniment imprevizibil, viitor și incert raportat la puterea de înțelegere a consumatorilor, întrucât aceștia nu au cunoștințe de specialitate în domeniul financiar-bancar care să le permită anticiparea unei creșteri accelerate a cursului de schimb și, în consecință, asumarea în cunoștință de cauză a riscului valutar.
     Omisiunea băncilor de a informa consumatorul asupra riscului de hipervalorizare a CHF, fenomen care era previzibil pentru experții financiari ce activează în cadrul acestora, dat fiind faptul că CHF-ul este o monedă instabilă, ea nefiind o monedă de circulație internațională, iar la momentul încheierii contractului valoarea acestei monede era la un minim istoric, creșterea valorii față de moneda națională fiind inevitabilă, constituie o încălcare a obligației de consiliere, sever sancționată în dreptul european și național, întrucât este de natură să angajeze din punct de vedere juridic un consumator plecând de la o imagine deformată a întinderii drepturilor și obligațiilor asumate".
     * Instanța: "Pentru creditele contractate în CHF, banca percepea dobânzi mult mai mici decât pentru cele în lei și euro"
     Tribunalul Constanța evidențiază că, pentru creditele contractate în CHF, banca percepea debânzi mult mai mici decât pentru cele acordate în lei și euro. "Este evident că, în această situație, orice consumator dornic de a obține un credit bancar ar fi preferat să obțină o creditare în CHF, datorită dobânzii avantajoase, deși, în fapt, după cum s-a arătat anterior, solicitantului nu îi era necesară moneda elvețiană, care nu circula pe piața internă", subliniază Instanța. Aceasta arată: "Cerința negocierii clauzelor contractuale impusă de lege trebuie să fie una efectivă, completă, iar nu formală. De asemenea, pârâta avea obligația de a explica reclamantului, anterior încheierii contractului, modul de comportare pe piața monetară a valutei CHF, a-i aduce la cunoștință că pe perioade de criză economică această monedă are tendințe de hipervalorizare, așa încât consumatorul să fie conștient că în momentul în care își asumă restituirea unui credit în moneda națională, dar echivalent monedei CHF pe o perioadă destul de lungă, de 25 de ani, va suporta riscul valutar cauzat de hipervalorizarea valutei CHF".
     Dezechilibrul major care rezultă dintr-un astfel de contract de adeziune constă în imposibilitatea consumatorului de a cunoaște și anticipa mărimea obligațiilor sale, conform motivării deciziei judecătorești, care susține: "În aprecierea echilibrului/dezechilibrului contractual, trebuie să aibă în vedere criteriul echivalenței prestațiilor, fapt ce presupune existența unei proporționalități între drepturile și obligațiile asumate de către părți, ori riscul valutar, care incumbă în mod exclusiv consumatorilor și conferirea băncii unui avantaj economic vădit disproporționat.
     În prezenta cauză, pârâta bancă nu a făcut dovada că, la momentul contractării creditului în CHF, i-a adus la cunoștință reclamantei posibilitatea devalorizării monedei creditului, deși în calitatea sa de profesionist avea această posibilitate, cunoscând predicțiile cursului valutar pentru franci elvețieni. Prin urmare, pârâta a ascuns informații esențiale, relative la riscul de depreciere a monedei naționale, ceea ce produce un dezechilibru semnificativ. În condițiile în care creditul în CHF era un produs nou pe piață și în lipsa unor informații corespunzătoare cu privire la moneda în care reclamantul a contractat împrumutul, respectiv cu privire la istoricul evoluției francului elvețian și riscuri generate de variațiile cursului de schimb valutar, reclamantul s-a obligat să returneze sumele împrumutate la termenele și în cuantumul menționate în contract, având ca premisă cursul de schimb valutar CHF/leu din perioada respectivă.
     Prin urmare, se impune calcularea și plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea cursului de schimb valutar de la momentul încheierii contractelor pe întreaga perioadă de valabilitate a acestora".
     În acest context, Instanța a decis că se impune restituirea plăților efectuate de către reclamant în temeiul acestor clauze abuzive.
     Tribunalul Constanța a constatat caracterul abuziv al clauzei contractuale privind cursul de schimb valutar și nulitatea absolută a acestei clauze, obligând banca să restituie în echivalent lei la data plății diferențele între sumele achitate cu titlu de rate lunare la cursul de schimb pentru perioada 27.03.2008 - 23.02.2018 și sumele care ar fi trebuit plătite la cursul de schimb din 27.03.2008. Instanța a mai decis și plata dobânzii legale aferente acestui debit, calculată de la data plății fiecărei sume și până la achitarea debitului și a obligat instituția financiară la plata sumei de 2.908 lei către apelantă, reprezentând cheltuieli de judecată, taxe de timbru la fond și în apel și onorariul avocatului. 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !

1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Geo în data de 17.04.2018, ora 09:27)  
 O soluție corecta care ar trbui luată ca exemplu in celelalte dosare


 
  1.1.   Exemplu  (răspuns la opinia nr. 1 )
    (mesaj trimis de Andrei , in data de 17.04.2018, ora 11:36)
 
 Solutia ar trebui studiata si de judecatorii Curtii de Apel Bucuresti ce insista sa ramana sub cuvantul lui Manole (turnatorul caruia-i permitem sa dicteze in continuare) dupa "seminariile" de la Sinaia. Cat or fi luat ca sa nu aplice repetatele decizii CJUE?


 
2.  fără titlu
    (mesaj trimis de Mai exista si instante corecte! în data de 17.04.2018, ora 14:36)  
 Felicitari av. Piperea! este munca lui.


 
  2.1.   Oare?  (răspuns la opinia nr. 2 )
    (mesaj trimis de Eroare de Greseala , in data de 17.04.2018, ora 17:58)
 
 Cu dragoste de adevar, teoriile enuntate de Piperea sunt in majoritatea lor covarsitoare corecte. Problema lui Piperea (dar si a multor alti avocati) este ca aceste teorii si spete aunt tratate procedural gresit. Aceasta-i explicatia procentului ridicat de lovituri necastigatoare.
 Felicitarile se cuvin mai ales celor care au actionat prin procese dar si prin reclamatii la ANPC, prin sustinerea unor proiecte legislative si, cel mai important, prin cautarea si studierea legislatiei.
 Asta ca sa dam tuturor "muncitorilor" meritele corecte.
 Insa lupta nu se termina aici, mai sunt de exploatat multe alte prevederi legale. Iar lumea se multumeste cu "castigul" Darii in plata.


 
  2.2.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 2.1 )
    (mesaj trimis de Da, , in data de 17.04.2018, ora 18:48)
 
 Nu stiu la ce va referiti cand vorbiti de procedural, dar, in opinia mea, desi este nevoie de o procedura de judecata, pe considerentul ca nu suntem la piata, ci in fata unuei Instante, totusi, as vrea sa subliniez un aspect, nicio procedura, niciodata nu trebuie sa duca la ingradierea aflarii adevarului intr-o cauza. O procedura care face acest lucru, este una gresit si niciun judecator nu trebuie sa tina cont de ea.


 
  2.3.   sunt de acord  (răspuns la opinia nr. 2.2 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 17.04.2018, ora 22:21)
 
 Sunt de acord cu dvs., in principiu. Insa cazul celor scapati pe viciu de procedura confirma necesitatea procedurilor si a aplicarii lor corecte. Eu fiind unul dintre cei afectati de astfel de vicii de procedura.


 
3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 17.04.2018, ora 15:03)  
 Toate bancile au avut informatii despre evolutia CHF.Ei recomandau in loc de euro , recomandau CHF-cea mai sigura moneda.Nu ati auzit de ELVETIA e o tara independent cu o moneda sigura.Am crezut si am luat credit in CHF.Ce pacaleala.PACAT CA JUDECATORII SUNT IMUNI SI SURZIIIII.Ei nu aud si nu stiu care e realitatea.Au murit si mor oameni din aceasta cauza, s-au destramat familiiiiii sa distrus copilaria si fericirea copiilor acestor familiiiiii.PACAT


 
4.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 17.04.2018, ora 17:39)  
 Justitia in Romania are o grava problema.
 Cam de ce ar mai fi nevoie pentru un recurs in interesul legii care sa stabileasca o practica unitara?
 Cum ar trebui sa formuleze instantele aceste sentinte pt ca cineva...chiar si "presedintele tuturor romanilor" sa transeze aceasta problema asa cum cjue o face?
 Domnilor judecatori...acele clauze sunt identice in mii de contracte ale aceleiasi banci....deschideti ochii!
 Si noi suntem stat european.
 In aceste spete de ce nu suntem amenintati cu infringementul?


 
5.  oare de ce ??
    (mesaj trimis de antimafia în data de 19.04.2018, ora 14:20)  
 De ce unii judecatori pot da solutii corecte iar pentru aceleasi incalcari ale legii marea parte a judecatorilor (scoliti pe la Sinaia si alte locatii luxoase din tara ..) dau solutii pro bancheri ? Aici DNA-ul nu ar avea ceva de studiat ? Imovabilitatea judecatorilor in spatele careia se ascund cand trantesc procese doar pentru ca asa li sa sugerat/ordonat de securistul sef sa fie corecta in aceste cazuri ?
 Problema este ca multi dintre cei care au luat credite in anii de glorie a chf-lui 2006-2008 au platit deja 10/11 ani la credit si in acest moment banca deja si-a scos ...banul cu ei ..dar tot sa suga pana la final...pana mori si dincolo daca se poate..!Justitie..sa fie oare in aceasta viata sau in cea de dupa ??


 
Calendarul BURSA 2018
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
20.07.2018
BVB
     * Circa 64% din rulaj, dat de transferurile cu acțiunile Romgaz
     
     Toți indicii Bursei de Valori București (BVB) au înregistrat scăderi, în penultima ședință de tranzacționare a săptămânii,...  click să citești tot articolul
20.07.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au scăzut ieri, din cauza evoluțiilor sectorului minier, afectat de declinul cotațiilor metalelor.
     Titlurile grupului minier global "Anglo American" Plc s-au depreciat...  click să citești tot articolul
19.07.2018
BVB
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a încheiat ședința de tranzacționare de la mijlocul săptămânii în teritoriul negativ, majoritatea cotațiilor terminând ziua în scădere, pe fondul...  click să citești tot articolul
19.07.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au urmat un curs pozitiv, ieri, în baza rezultatelor financiare anunțate de companii.
     Titlurile producătorului suedez de echipamente de rețea "Ericsson" AB s-au...  click să citești tot articolul
18.07.2018
BET-FI, SINGURUL INDICE ÎN SCĂDERE
     Opt din cei nouă indici ai Bursei de Valori București (BVB) au cunoscut aprecieri moderate, în ședința de tranzacționare de ieri, pe fondul unui volum de numai 26,2 milioane de lei, sub valoarea...  click să citești tot articolul
18.07.2018
BURSELE DIN LUME
     Acțiunile tranzacționate la bursele din Europa au avut o evoluție mixtă ieri, investitorii fiind atenți la rezultatele anunțate de corporațiile listate.  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 19 iulie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sărbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.9496
2.3800
3.0322
4.0037
0.1798
0.6245
0.2243
4.6549
5.2150
1.4325
3.5498
0.2403
0.4866
1.0777
0.0632
0.4490
0.8298
4.0128
0.2985
1.0420
0.5919
0.0581
0.3520
0.2108
2.7028
0.0395
0.1514
1.0925
0.6294
0.1199
156.9985
5.6105
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
13.07.2018
Russia World Cup
     The final tournament of the World Football Cup will end with a gala representation, the duel between Croatia and France. France, the with the most expensive players in the tournament, has met the expectations, Croatia is the biggest surprise the of the competition.  click here to read the entire article
09.07.2018
FOOTBALL AND MONEY
     Cristiano Ronaldo (33 years old) had several hits over the last few days, even though in the final tournament of the World Championship he failed to exceed expectations, as Portugal was eliminated in the round of eight.  click here to read the entire article
05.07.2018
     The world is intensely preparing for a water crisis, the most important resource for human life. The signs, on a continental and global level, that there is a water problem are increasingly clear.  click here to read the entire article
02.07.2018
     The Bursa Construcțiilor magazine, published by the BURSA press group, has taken the first step in the third decade of existence and has awarded, in this year's Gala, no fewer than 20 awards of excellence, to some of the most important associations in the sector, as well as to companies that have stood out through their activity.  click here to read the entire article
27.06.2018
A VOTE FOR AN UNFORGETTABLE SUMMER
     In the plenum joint meeting of the Chamber of Deputies and the Senate, which will be held today starting at 14:00, will be debated and put up for vote the vote of no-confidence against the government submitted by 152 members of the opposition.
     The document which incriminates the failures of the Dăncilă government has been read in the Parliament on Monday, June 25th.  click here to read the entire article
25.06.2018
     Even without the court ruling rendered in first instance by the High Court of Cassation and Justice in the lawsuit of the fictitious hiring at the Child Protection Department of Teleorman the focus on getting all the institutional levers under the - informal, but all the more important - authority of Liviu Dragnea. But, after his conviction on June 21, this trend will speed up. But only through this kind of concentration of power can the president of the Chamber of Deputies hope to change not only the balance of power - which is already favorable to him, even though nothing is final in politics -, but the legislation based on which he has been sentenced, so that he gets exonerated of any legal responsibility. Or, when the powers of the state are concentrated in the hands of one man, democracy, even though it may be only a façade, moves aside to be replaced by autocracy. And in Romania, the temptation of autocracy, hidden under the veil of illiberalism, is more powerful than it has ever been, after the fall of communism. Could this be just an accident owed to the meteoric apparition of Liviu Dragnea?  click here to read the entire article
19.06.2018
     The Romanian Constitution:
     Art. 80 - The role of the president
     (1) The Romanian president represents the Romanian government and is the guarantor of national independence, unity and territorial integrity.
     (2) The Romanian president must watch for the compliance with the Constitution and the good functioning of the public authorities. For that purpose, the president serves as a mediating entity between the powers of the state, as well as between the state and society.  click here to read the entire article
12.06.2018
     The reunion scheduled today between Donald Trump and Kim Jong-un is taking place in Singapore due to the relative neutrality and the security this city-state provides. Singapore is one of the few countries that still hosts a North-Korean embassy, and many of the deals of the Kim regime were conducted here, according to the foreign press.  click here to read the entire article
05.06.2018
     "It is a good thing that the public doesn't understand the functioning of our banking and monetary system, because otherwise I think there would be a revolution in the streets by dawn".
     HENRY FORD, founder of the American automotive industry

     Fed up with subsidizing the commercial banks with their own money, the Swiss, mobilized through the "Sovereign Money" initiative, have proposed the organization of a Referendum which will be held on Sunday, June 10th 2018 - is a historical referendum, revolutionary for the banking industry, of international resonance -, by which the initiators want to amend the Constitution, which would impose to the commercial banks to grant loans only within the limits of the bank's money, forbidding them to issue scrip money and ensuring the monopoly of the Confederation (of the Swiss state) on issuance of money free of debt.  click here to read the entire article
23.05.2018
     The "pension apocalypse is coming"! The more or less qualified keep talking in the written press, TV and on the radio. The uncertainty is being preserved - deliberately by some, by the government members out of pure stupidity!  click here to read the entire article
16.05.2018
GABRIELA MIHAELA VOICILĂ, THE BUSINESS ENVIRONMENT MINISTER:
     Where there are many entrepreneurs there is creation, where there are many women entrepreneurs there is divine creation, says Gabriela Mihaela Voicilă, state secretary in the Ministry for the Business Environment, Trade and Entrepreneurship (MMACA). In her opinion, entrepreneurship means joy, a better situation, but less time for the family: "Taken together, entrepreneurship means achievements (...) Every one of us needs validation, for having built, having created something".  click here to read the entire article
14.05.2018
IN THE LAWSUITS AGAINST THE BANKS
     * Piperea: "In the Andriciuc case, the EU Court of Justice has not limited its argumentation to the CHF, but expanded it to cover any currency for which the debtors weren't hedged"
     The courts in the country have begun ruling in favor of borrowers and freezing the value of the European currency at the exchange rate valid on the date the loans were originated, in the lawsuits brought against the banks.  click here to read the entire article
09.05.2018
IN THE ROMANIAN BANANA REPUBLIC...
     The urge "Mircea, act like you're working!", back in the days of the so-called revolution of December 1989, was brought back recently by a new "director".
     We are talking of course, about the meeting between NBR governor Mugur Isărescu, and a government "delegation" led by chamber of deputies chairman Liviu Dragnea, together with PM Viorica Dăncilă.
     Sources from within the PSD, quoted by ziare.com, have claimed that, "in the meeting with the NBR governor, Liviu Dragnea seemed to be looking for a way out, and he seems confused, as he didn't expect his decisions to lead to such effects in the economy".  click here to read the entire article
08.05.2018
     Liviu Dragnea's insistence in moving the Romanian embassy from Tel Aviv, to Jerusalem, feeds an older, widespread confusion. Much older. Politically, Jerusalem has been divided from the first presence of the Judeans on the lands of the Palestinians, since back in the days of Abraham and Abimelec. "The indivisible Jerusalem" wanted by Benjamin Netanyahu is a spiritual creation.
     Definitely, pilgrims and locals claim that Jerusalem has a geography, meaning that the city would be compatible with the cardinal points and that is why Palestinians, Israelis and people overall, including those of the UN, EU and the US, speak about Eastern Jerusalem and Western Jerusalem, without anybody being surprised that that is happening at the center of the world, where the god of the Judeans began his creation, starting from the very rock from which later Archangel Gabriel raised Mohammed to visit Heaven, the same place of origin where one of the seven angels "and showed me the Holy City, Jerusalem, coming down out of heaven from God." (Apocalypse, 21: 10), where God is one of the same.  click here to read the entire article
03.05.2018
     Financial fair play is a concept that comes from the world of soccer. The notion is simple, don't spend more than you earn in a month, or in a year, regardless of what shareholder, mogul or investor enters the business.  click here to read the entire article
.