INTERVIU CU DORU BOŞTINĂ, PARTENER LA "BOŞTINĂ & ASOCIAŢII""Piaţa de avocatură a rămas fragmentată, polarizată şi relativ mică"

EMILIA OLESCU
Ziarul BURSA #Companii #Consultanţă /

"Într-un procent covârşitor, societăţile comerciale care au ajuns în insolvenţă au intrat în faliment".

"Într-un procent covârşitor, societăţile comerciale care au ajuns în insolvenţă au intrat în faliment".

Piaţa de avocatură a rămas fragmentată, polarizată şi relativ mică, ne-a spus avocatul Doru Boştină, partener la "Boştină & Asociaţii". Domnia sa ne-a precizat, într-un interviu, că, în 2012, litigiile au reprezentat cel mai profitabil departament al caselor de avocatură. "O altă arie de practică extrem de ocupată în anul care a trecut a fost domeniul fiscal (...). Şi departamentul bancar-financiar a avut o evoluţie interesantă, care a contribuit cu o cotă semnificativă la cifra de afaceri din 2012".

Doru Boştină ne-a vorbit cu amabilitate despre modul în care evoluează domenii precum insolvenţa, energia sau fuziunile şi achiziţiile.

Reporter: Cum a evoluat piaţa de avocatură în 2012, comparativ cu anul precedent?

Doru Boştină: Piaţa avocaturii din ţara noastră a urmărit îndeaproape evoluţiile generale ale economiei româneşti, în general, "imprevizibilitatea" fiind cuvântul care ar putea caracteriza cel mai bine cele întâmplate în anul 2012.

De asemenea, cele trei schimbări de guvern şi tentativa de suspendare a preşedintelui ţării au făcut ca factorii decizionali să fie mult mai interesaţi de dezvoltările din zona politicului, economicul trecând pe plan secund, cu inerentele consecinţe negative pentru proiectele care, fie se aflau în derulare, fie aşteptau avizele necesare. De asemenea, rata de accesare a fondurilor europene - care ar fi putut constitui scânteia care să repornească motorul economiei româ-neşti - a fost şi în anul trecut, din păcate, cu mult sub ţintele prognozate. În acest context, avocaţii de business din România au fost obligaţi să se adapteze rapid acestui climat incert şi să găsească serviciile de asistenţă juridică menite să răspundă cel mai bine nevoilor clienţilor.

Anul 2012 nu a adus schimbări majore în topurile de profil, aceleaşi case de avocatură mari, care realizea-ză anual cea mai mare parte a veniturilor din piaţă continuând să domine primele poziţii.

Reporter: Cum s-a modificat structura pieţei de avocatură, în ultimul timp?

Doru Boştină: Structura pieţei de avocatură de business din ţara noastră nu s-a modificat esenţial, în ultimii ani, fiind dominată de case de avocatură autohtone. Pe piaţa românească sunt prezente, prin asociere cu unele cabinete locale, câteva firme de renume internaţional care au deschis, în anii anteriori crizei economice, câteva "capete de pod", fapt care, însă, nu a fost de natură să crească semnificativ concurenţa şi nu au periclitat poziţiile marilor case de avocatură locale. Astfel, piaţa românească de avocatură a rămas în continuare fragmentată, polarizată şi relativ mică. Potrivit estimărilor, în 2012, valoarea întregii pieţe a avocaturii româneşti a fost de aproape 12 ori mai mică decât cifra de afaceri a unei singure firme de avocatură americane, ocupanta primului loc în topul mondial al caselor de avocatură.

De asemenea, nici anul trecut nu am asistat la fuziuni pe piaţa avocaturii din România, şi aceasta în ciuda crizei economice din ultimii ani, care ar fi trebuit să forţeze casele de avocatură de dimensiuni medii sau mai mici să fuzioneze, pentru a putea gestiona mai bine resursele şi pentru a exploata puţinele oportunităţi oferite de piaţă. Se pare că orgoliile profesionale şi incompatibilităţile de ordin personal constituie comandamente mult mai puternice decât cele de ordin raţional şi economic. În privinţa caselor mari de avocatură autohtone, acestea au deja "masa critică" necesară pentru a accesa orice proiect ce poate apărea în economia românească, ele fiind - ca şi în trecut - mult mai susceptibile de a face obiectul unor spin-off-uri.

Reporter: Ce segment de piaţă a înregistrat cea mai mare activitate?

Doru Boştină: La fel ca şi în anul precedent, în 2012 litigiile au reprezentat cel mai profitabil departament al caselor de avocatură. Domeniul litigiilor a înflorit pe fondul crizei financiare şi, întrucât contextul economic nu a suferit foarte multe schimbări faţă de anul 2012, reprezentanţii caselor de avocatură se aşteaptă ca şi în acest an proiectele pe litigii, în principal cele privind recuperarea de creanţe şi insolvenţa, să îşi menţină poziţia de lider în rapoartele privind încasările înregistrate.

Datorită faptului că în perioada de criză numărul de litigii creşte în mod inevitabil, acest aspect aduce, pe cale de consecinţă, proiecte importante, ca număr, valoare şi complexitate, în portofoliul societăţilor de avocatură.

Pentru a sintetiza într-o frază evoluţia în anul 2012, am putea spune că domeniul litigiilor a continuat să fie vârful de lance în evoluţia principalilor jucători pe piaţa avocaturii, atât în ceea ce priveşte strategia abordată - extinzându-şi echipele de Litigii -, cât şi din perspectiva proiectelor derulate şi a încasărilor aferente.

O altă arie de practică extrem de ocupată în anul care a trecut a fost domeniul fiscal, în parte şi datorită faptului că 2012 a adus o serie de modificări ale cadrului legal în materie fiscală, atât din punct de vedere al aplicabilităţii taxelor, impozitelor şi contribuţiilor sociale, cât şi din punct de vedere al procedurii de administrare a acestora.

Şi departamentul bancar-financiar a avut o evoluţie interesantă, care a contribuit cu o cotă semnificativă la cifra de afaceri din 2012. Pe fundalul recentelor evoluţii din piaţă, pare din ce în ce mai necesară identificarea ris-curilor şi vulnerabilităţilor sistemului financiar în ansamblu, dar şi pe componentele sale principale. Apariţia şi dezvoltarea unor disfunc-ţionalităţi, precum evaluarea incorectă a riscurilor şi ineficienţa alocării capitalului pot afecta stabilitatea băncilor, iar aici consultanţa juridică de specialitate devine esenţială.

Să nu uităm şi celelalte domenii, precum cel al infrastructurii de mediu şi cel care vizează proiectele pentru utilităţi publice.

Reporter: Aţi amintit de insolvenţă. Cum a evoluat acest segment, în ultimii ani?

Doru Boştină: Începând cu 2008, în contextul primelor semne ale crizei economice, piaţa insolvenţei a început să crească exponenţial, trend care, cu excepţia anului 2011, s-a menţinut. Într-un procent covârşitor, societăţile comerciale care au ajuns în insolvenţă au intrat în faliment - procedura generală sau procedura simplificată, după caz.

Reorganizările reuşite au deţinut în continuare o pondere redusă în totalul dosarelor de insolvenţă finalizate, în jur de 5% - deşi se constată o creştere semnificativă faţă de situaţia reorganizărilor finalizate cu succes în anii trecuţi, când procentul era de doar 2%.

Totuşi, din ce în ce mai mulţi manageri nu mai văd insolvenţa ca pe un stigmat, ci ca pe o unealtă la îndemână pentru restructurarea afacerilor şi protejarea acelor componente viabile ale investiţiei. Astfel, putem spune că 2012 a fost anul insolvenţelor voluntare - numărul cererilor de insolvenţă formulate de debitorii înşişi depăşind, după unele estimări, numărul cererilor înaintate de creditori.

În egală măsură, lichidările voluntare au intrat într-o curbă ascendentă, în principal asociaţii societăţilor comerciale mici şi mijlocii încercând să se protejeze, astfel, în faţa măsurilor fiscale incoerente şi a mediului de afaceri instabil.

Reporter: Ce evoluţie a avut segmentul executărilor silite?

Doru Boştină: Acest domeniu a explodat pur şi simplu, în 2012, când am gestionat, literalmente, mii de dosare de executare silită venite din partea băncilor, a societăţilor de leasing, a marilor companii de telefonie şi a altor companii ai căror clienţi sau parteneri de afaceri nu au mai putut să-şi plătească ratele, facturile sau alte obligaţii contractuale. În plus, organele de administrare fiscală au trecut masiv la executări silite. Mai mult ca oricând, acestea au uzitat de măsura executării silite prin poprirea terţilor, care, de cele mai multe ori, au fost transformaţi în debitori bugetari. Astfel, cu toate că încasarea creanţelor la bugetul statului prin măsuri coercitive reprezintă o excepţie de la regulă, am asistat, în ultimii ani, la o creştere semnificativă a încasărilor la bugetul consolidat, prin măsuri de executare silită.

Reporter: Consideraţi că piaţa energiei regenerabile va continua să fie un pilon important în avocatură?

Doru Boştină: Cel mai probabil da, încă un timp. Dar mă tem ca nu cumva energia regenerabilă să creas-că mult mai rapid decât capacităţile de transport a energiei, pentru că acest bottle-neck va fi greu de eliminat, având în vedere costurile foarte mari ale investiţiilor solicitate, greu de finanţat în actualul context economic.

Modificările legislative de la finele anului 2011 au consolidat interesul investitorilor, în special pentru sectorul energiei eoliene, care a înregistrat o creştere spectaculoasă în cursul ultimului an. Dacă în septembrie 2011, România avea 623 MW instalaţi, în septembrie 2012 capacitatea crescuse deja la 1.440 MW. Implicarea României pe piaţa energiei electrice, în contextul unei economii globalizate, poate fi calificată ca fiind una cu adevărat importantă, datorită poziţiei sale geostrategice, însă pentru a-şi consolida rolul de jucător activ pe plan european, ţara noastră are nevoie ca investiţiile să fie încurajate de un sistem legislativ, politic şi bancar stabil.

Reporter: Cum caracterizaţi piaţa de M&A?

Doru Boştină: ..."Stagnantă"...dar acesta este un eufemism, în condiţiile în care, în afara câtorva tranzacţii din domeniul energiei verzi, domeniul "agro" şi câteva tranzacţii punctuale, în 2012 nu s-a petrecut nimic care ar fi prins prima pagină a ziarelor economice în urmă cu câţiva ani. Sectorul imobiliar este blocat de mai mulţi ani, băncile sunt extrem de reţinute în a finanţa proiecte noi, apetitul de risc al investitorilor instituţionali a dispărut, nimeni nu se mai aventurează pe pieţele emergente, influxul de capital străin a scăzut la nivelul de dinainte de aderarea la UE, fiecare din aceşti factori poate explica - în parte şi împreună - cauzele pentru care sectorul de M&A nu a performat în 2012. Efectele, desigur, le-am resimţit din plin şi noi, avocaţii de business. Din păcate, nu cred că 2013 va fi cu mult mai diferit de 2012.

Reporter: Care sunt perspectivele generale ale pieţei de avocatură?

Doru Boştină: În 2013, ne aşteptăm ca litigiile să continue să asigure cea mai mare parte a veniturilor casei noastre de avocatură, însă mizăm pe domenii precum "bancar", "fis-cal", "energie" (mai ales energia verde şi noul val al parcurilor fotovoltaice) şi concurenţă. De asemenea, în funcţie de climatul economic general, ne putem aştepta şi la revigorarea sectorului de fuziuni şi achiziţii (M&A). Fondurile europene, în ciuda eşecului înregistrat în anul 2012, când rata de accesare a fost mult sub aşteptări, sunt considerate de mulţi analişti drept singura resursă sigură pentru a putea reporni motoarele economiei româneşti.

Schimbările prin care a trecut economia românească în ultimul deceniu au dus la creşterea complexităţii proiectelor şi speţelor.

Reporter: Care a fost strategia abordată de societatea "Boştină & Asociaţii"?

Doru Boştină: Găsirea punctului de echilibru între servicii avocaţiale de top şi onorarii competitive a fost, în 2012, principiul în jurul căruia au pivotat eforturile noastre care au urmărit optimizarea funcţionării de ansamblu a societăţii.

Actuala criză economică a făcut ca toa-te companiile, indiferent de mărimea lor, să fie extrem de atente la raportul dintre calitatea serviciilor de asistenţă juridică şi onorarii.

După ce, în 2011, am introdus o nouă schemă de organizare a echipelor de avocaţi şi de gestionare a raporturilor cu clienţii şi partenerii noştri, am căutat să întărim acele mecanisme care să ne permită să avem o imagine mai clară asupra provocărilor de natură juridică şi/sau fiscală ale afacerilor lor, pentru a oferi soluţii personalizate. Vom face mereu tot ce este posibil să gestionăm mai eficient resursele umane şi logistice de care dis-punem, cu beneficii directe pentru clienţii şi partenerii noştri de afaceri.

Reporter: Ce trend au avut onorariile avocaţilor?

Doru Boştină: Piaţa forţei de muncă din avocatura de business a fost favorabilă angajatorilor şi în 2012, aceştia putând să atragă în echipele lor avocaţi cu experienţă la aceleaşi onorarii la care, cu patru ani în urmă, abia reuşeau să atragă avocaţi abia intraţi în profesie. În acelaşi timp, anii de criză economică şi numărul din ce în ce mai mic de proiecte de amploare au scăzut presiunea întăririi echipelor cu avocaţi stagiari, cei mai afectaţi de noile realităţi de pe piaţa muncii. Chiar dacă pretenţiile materiale ale tinerilor absolvenţi de drept care intră acum pe piaţa avocaturii au scăzut sensibil, acestora le-a fost din ce în ce mai greu să-şi găsească un loc în echipele caselor de avocatură specializate strict în domeniul comercial.

Considerăm că onorariile avocaţilor nu vor suferi schimbări semnificative în anul 2013, piaţa favorizându-i pe avocaţii cu experienţă certă şi dovedită în detrimentul celor aflaţi la început de carieră, fie că este vorba de tineri absolvenţi, avocaţi stagiari sau abia intraţi în barou. Noi vom urmări îndeaproape evoluţia tinerilor absolvenţi, fiind dispuşi să investim în cei care arată un potenţial excepţional şi care au perspectiva de a deveni avocaţi de succes în viitor.

Reporter: Care sunt problemele frecvente cu care va confruntaţi?

Doru Boştină: Se ştie că stabilitatea legislativă este unul din factorii esenţiali pentru un mediu de afaceri prietenos, propice planificării pe termen lung şi dezvoltării organice. Cum, tot aşa, este de notorietate faptul că sistemul legislativ românesc este extem de volatil şi imprevizibil, făcând ca asistenţa juridică de calitate să devină esenţială în mecanismul conducerii afacerilor. În plus, una din cele mai dure lecţii predate de actuala criză economică miilor de companii - indiferent de mărimea lor - a fost că diferenţa între eşec şi succes este făcută de calitatea asistenţei juridice pe care o ai la dispozitie.

Reporter: Ce planuri aveţi pentru 2013?

Doru Boştină: În acest an, ne vom concentra pe omogenizarea echipei, creşterea calităţii actului profesional şi reducerea timpului de reacţie la solicitările clienţilor, conştienţi fiind că, pe timp de criză, soluţiile rapide la problemele de natură juridică şi legislativă reprezintă cheia succesului pentru clienţii şi partenerii noştri.

În privinţa extinderii teritoriale, la aproape nouă ani de la deschiderea primei sucursale în teritoriu, am atins masa critică ce ne permite să replicăm această operaţiune - rapid şi cu costuri relativ mici - oriunde în ţară, urmărind cu atenţie atât potenţialul de dezvoltare a zonei, cât şi performanţele avocaţilor locali. Cum nu am ezitat să deschidem un birou sau altul, în funcţie de rezultate, nu vom ezita să închidem acele sucursale care nu performează sau nu răspund cerinţelor locale de dezvoltare.

O să înfruntăm anul dificil 2013 cu trei avantaje strategice, care, coroborate, pot face diferenţa pentru partenerii noştri: suntem o casă de avocatură de business "full service", ceea ce ne permite să abordăm de o manieră integrată problemele juridice ale companiilor; suntem singura casă de avocatură din România care are sucursale în provincie, iar cele 20 de birouri teritoriale oferă, practic, aceeaşi expertiză juridică de top în orice colţ al ţării ca în Bucureşti; resursele umane şi logistice ne permit să ges-tionăm un număr enorm de dosare şi speţe, indiferent de distribuţia lor în ţară.

Reporter: În ce mod au evoluat rezultatele financiare ale casei de avocatură pe care o reprezentaţi şi ce estimări aveţi pentru 2013?

Doru Boştină: Suntem "în grafic" cu încasările şi pot spune că sunt mulţumit de ce am reuşit să realizăm până în acest moment. Este prematur să dis-cutăm de cifra de afaceri din 2012, însă am remarcat că noi avem o evoluţie ciclică: 3-4 ani de creştere organică sunt urmaţi de un salt considerabil. Am avut un an excepţional în 2007 şi am avut un an excepţional în 2011, când am înregistrat o cifră de afaceri-record de 33,47 milioane de euro.

Reporter: Câţi angajaţi are compania?

Doru Boştină: În acest moment avem peste 130 de avocaţi şi consultanţi şi peste 150 de angajaţi în departamentele suport - financiar, HR, IT, PR şi administrativ. Pentru anul 2013 ne propunem să păstrăm, în linii mari, acelaşi număr de avocaţi şi consultanţi. În luna octombrie, avocaţii asociaţi seniori Andrei Şărban, Andrei Vasilescu şi Emilia Toader au fost promovaţi ca avocaţi parteneri şi vom continua şi în următorii ani să promovăm la statutul de parteneri şi alţi avocaţi colaboratori care îşi vor fi adus contribuţia la creşterea calităţii actului avocaţial în cadrul societăţii, sporind reputaţia de care ne bucurăm în piaţa avocaturii de business.

Reporter: Mulţumesc!

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Cybersecurity Romania 2019

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Deleanu
Apanova

ENGLISH SECTION

more articles

Schlumberger
Legestart
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.roRoEnergyOlimpiada ONU 2019
Cabinet de avocatTMPS