Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 21.12.2017
Iohannis solicită Parlamentului reexaminarea legii privind instituirea învățământului agricol preuniversitar
click aici
Klaus Iohannis
     Președintele Klaus Iohannis solicită Parlamentului reexaminarea legii privind instituirea învățământului agricol preuniversitar, potrivit unui comunicat de presă remis Redacției.

     În comunicat se menționează: "Legea pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 instituie un nou tip de unități de învățământ preuniversitar, învățământul agricol preuniversitar. Aceste noi reglementări impun, însă, o reanalizare de către Parlament atât sub aspectul corelării acestora cu actualele prevederi și principii cuprinse în Legea educației naționale, cât și al efectelor în aplicarea legii".

     Iohannis precizează că la articolul I punctul 2 din legea supusă reexaminării este introdusă o nouă secțiune referitoare la învățământul agricol preuniversitar, ce cuprinde reglementări specifice procesului educațional aferent acestui domeniu de activitate, afirmând că astfel se creează o potențială situație de discriminare în raport cu alte domenii de activitate (ex. turism, comerț, medical, IT), ce poate genera ulterior dezechilibre între acestea.

     El mai indică faptul că prin art. 433 alin. (2) finanțarea liceelor agricole se realizează din venituri de la bugetul de stat (prin bugetul Ministerului Educației Naționale și prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale) și din venituri proprii, prin parteneriate publice-private.

     Președintele susține că devine cel puțin neclară corelarea acestei dispoziții atât cu prevederile generale ale Legii Educației naționale referitoare la finanțarea de bază a învățământului liceal, cât și cu cele ale legii-cadru a descentralizării, Legea nr. 195/2006.

     Klaus Iohannis semnalează că, potrivit art. 101 alin. (2) și art. 104 alin. (2) din Legea Educației naționale, statul asigură finanțarea de bază pentru învățământul liceal din bugetele locale, prin sume defalcate din taxa pe valoare adăugată.

     Totodată, el menționează că, potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. e) coroborate cu cele ale art. 24 din Legea nr. 195/2006, deși competența decizională privind învățământul preuniversitar de stat este una partajată între autoritățile administrației publice locale și cele ale administrației publice centrale, deciziile principale trebuie luate de către actorii direct implicați în proces.

     Prin urmare, față de prevederile menționate, doar liceele agricole ar urma să fie finanțate direct prin bugetul Ministerului Educației Naționale, ceea ce constituie o derogare nejustificată inclusiv de la Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006, informează comunicatul.

     "Față de argumentele expuse mai sus și având în vedere competența legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011", a conchis președintele. 
A.C.
 

 

.