Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 05.10.2017
LA NOUĂ LUNI,
Profitul brut al CEC Bank este de aproximativ 203,9 milioane lei
click aici
     CEC Bank a înregistrat un profit brut, la nouă luni, de circa 203,9 milioane lei, potrivit unui comunicat de presă trimis Redacției.

     În document se arată: "Cu o valoare totală netă a bilanțului de 28.595,9 milioane lei la 30.09.2017, în creștere cu 1,54% față de 31.12.2016, CEC Bank a reușit să își majoreze cota de piață de la 7,16% din total active bancare la data de 31.12.2016 la 7,23% la data de 30.06.2017".

     Portofoliul de credite în sold aferent clienților persoane juridice a crescut cu circa 5,3%, în timp ce la nivelul sistemului bancar, același indicator a înregistrat o creștere de 2,9%.

     De asemenea, banca și-a majorat și portofoliul de credite în sold acordate persoanelor fizice, care a înregistrat o creștere cu circa 10% în anul 2017 față de anul precedent, în comparație cu creșterea înregistrată de sistemul bancar de circa 5,6%.

     În comunicat se arată: "În ambele cazuri însă, creșterea reală a soldului aferent acestor credite a fost de circa 8,5% (comparativ cu creșterea de circa 4,3% înregistrată la nivelul sistemului la data de 31.08.2017), dar aceasta a fost diminuată de operațiunile de reducere directă a valorii contabile brute a creditelor («write-off»)".

     În ceea ce privește volumul de credite noi acordate în anul 2017, acesta a crescut cu 33,5%, față de perioada similara a anului precedent, ajungând la o valoare de circa 4,8 miliarde lei în primele 9 luni ale anului 2017.

     De la începutul anului, CEC Bank a acordat clienților persoane juridice (PJ) un număr de 4.793 credite punte tip APIA în valoare de circa 278,5 milioane lei. În plus, Banca a mai acordat clienților PJ un numar de 4.071 credite noi, în valoare de circa 3.302,41 milioane lei, incluzând și suplimentări de linii de credit, facilități de tip descoperit de cont pe card business, plafoane de creditare.

     În perioada ianuarie-septembrie 2017, banca a acordat clienților persoane fizice un numar de 37.723 credite în valoare de circa 1.223,76 milioane lei (inclusiv credite acordate prin card), din care 3.463 credite de investiții (imobiliare, ipotecare, Prima Casă), în valoare de circa 625,48 milioane lei.

     Totodată, banca a acordat până la data de 30 septembrie 2017 un număr de 42.119 facilități de credit pentru proiecte de accesare fonduri europene și credite punte pentru prefinanțarea subvențiilor, pentru care valoarea însumată a granturilor se ridică la 12.696,86 milioane lei.

     În comunicat se mai arată: "Soldul depozitelor atrase de la clientela nebancară a înregistrat la data de 30.09.2017 o creștere cu circa 2,1% față de sfârșitul anului precedent, în condițiile în care banca deține suficiente lichidități și a aplicat o politică de temperare a atragerii acestor surse".

     De asemenea, în document se precizează că "rata expunerilor neperformante (NPE Ratio), calculată potrivit specificațiilor emise de Autoritatea Bancară Europeană (The EBA Methodological Guide - Risk Indicators and Detailed Risk Analysis Tools) a înregistrat la data de 30.09.2017 un nivel de 7,3%, comparativ cu un nivel de 8,4% înregistrat la data de 31.12.2016, în timp ce rata creditelor neperformante din împrumuturi și avansuri acordate clienților persoane fizice, cu un nivel de 3,6%, reflectă o calitate ridicată a portofoliului de credite acordate persoanelor fizice".

     Rata expunerilor neperformante din credite și avansuri înregistrează un nivel de 10,91% la sfârșitul lui septembrie, în scădere cu 1,05 puncte procentuale față de nivelul înregistrat la data de 31.12.2016, conform sursei citate. 
Mina Irina
 

 

.