Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 11.06.2018
LEGISLAȚIE
Noutățile mecanismului privind parteneriatul public-privat
     Legislația privind Parteneriatul Public-Privat a suferit, recent, noi modificări, de natură să creeze premisele unei utilizări eficiente a acestui mecanism în proiecte de investiții publice cu impact major în economie. Până în prezent, au existat mai multe acte normative care au reglementat parteneriatul public-privat, toate însă sortite eșecului, în principal din cauza lipsei garanțiilor/finanțărilor din partea partenerului public.

     Astfel, OUG nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, publicată în Monitorul Oficial nr. 427 din data de 18.05.2018, își propune să elimine acele reglementări care au blocat proiectele de parteneriat public-privat, în special cele privind posibilitatea finanțării parțiale a proiectelor și a garantării acestora de partenerul public/o altă entitate publică.

      Obiectul Parteneriatului Public-Privat

     Parteneriatul public-privat are ca obiect realizarea sau/și reabilitarea și/sau extinderea unui bun sau a unor bunuri care vor aparține patrimoniului partenerului public și/sau operarea unui serviciu public. Astfel de parteneriate pot fi încheiate și pentru realizarea serviciilor comunitare de utilități publice, precum și pentru activități ce intră în domeniul achizițiilor sectoriale.

     Acesta poate îmbrăca două forme - (i) parteneriat public-privat contractual (în temeiul unui contract între partenerul public și o societate nouă, deținută de partenerul privat) sau (ii) parteneriat public-privat instituțional (prin care se constituie o nouă societate, deținută de partenerul public și privat).

     Legea prevede drepturile și obligațiile principale ale contractului de parteneriat public-privat.

      Ințiere, atribuire și aprobare

     Proiectele de parteneriat public-privat vor fi inițiate de partenerul public, obligat să întocmească un studiu de fundamentare, care să răspundă celor prevăzute în ordonanță.

     Contractele de parteneriat public-privat vor fi atribuite potrivit legis-lației achizițiilor publice (Legile 98, 99 sau 100/2016), în funcție de concluziile studiului de fundamentare. Acestea vor trebui aprobate de Guvern (pentru proiectele administrației publice centrale) sau, după caz, de Consiliile locale/județene, pentru proiectele administrației publice locale.

     Comisia Națională de Strategie și Prognoză va avea un rol important în implementarea proiectelor strategice. Astfel, în acest caz, Comisia va suporta și ea costurile generate de realizarea studiului de fundamentare și de derularea procedurii de atribuire.

      Finanțarea proiectului

     Noua Ordonanță aduce clarificări importante în domeniul finanțării proiectului.

     Astfel, se are în vedere crearea unui Fond special de finanțare a contractelor de parteneriat public-privat, care să dețină resursele necesare pentru finanțarea proiectelor de parteneriat public-privat, Fond ce urmează a fi constituit în termen de maxim 1 an de la intrarea în vigoare a ordonanței.

     De asemenea, se limitează la maxim 25% din valoarea totală a investiției contribuția partenerului public din alte resurse financiare decât fondurile externe nerambursabile și contribuția națională aferentă unor astfel de fonduri.

     Foarte important! Se extinde posibilitatea partenerului public de a contribui la parteneriatul public-privat prin plăți către partenerul privat sau societatea-proiect sau pentru realizarea investițiilor, fără a mai exista condiționările anterioare. Aceste condiționări făceau proiectul nefinanțabil sau slab finanțabil (reglementările anterioare prevedeau posibilitatea partenerului public să-și asume obligații de plată doar în fazele premergătoare execuției investiției și doar după utilizarea fondurilor partenerilor privați). De asemenea, Ordonanța prevede posibilitatea partenerului public de a acorda garanții finanțatorilor contractului, care sunt instituții de credit și instituții financiare.

     Prin raportare la vechile reglementări, putem spune că noua legislație este mai flexibilă, permisivă și mai adaptată cerințelor necesare pentru implementarea cu succes a unor astfel de proiecte, oferind mai multe garanții din partea partenerului public/altor entități publice, care să facă mult mai interesante astfel de proiecte, atât pentru partenerii privați, cât și pentru finanțatori. Sperăm ca autoritățile să aibă capacitatea necesară de a le lansa și ges-tiona, precum și de a asigura fondurile necesare implementării lor cât mai rapide! 
LOREDANA VAN DE WAART, Partener și Gruia Dufaut Law Office
 

 

.