Conferința BURSA - Dezvoltarea Romaniei 2018
BURSA 05.09.2018

Emilia Olescu
 
mărește imaginea
     Rectificarea bugetară continuă să fie motiv de scandal între cele două palate. Mult așteptata ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) care s-a reunit ieri ca să avizeze proiectul de rectificare bugetară a fost suspendată, neobținându-se un consens. În consecință, Ministerul Finanțelor Publice (MFP) este obligat să modifice textul legislativ. Acest aspect a intensificat controversele dintre Guvern și Președinție, ministrul Finanțelor Publice Eugen Teodorovici afirmând, ieri, după CSAT, că Executivul are obligația să ceară și nu să aștepte un aviz al Consiliului. Oficialul a menționat că suspendarea ședinței CSAT nu are temei legal, solicitând desecretizarea stenogramelor acesteia: "Din ce s-a discutat în cadrul CSAT pe bugetul fiecărei structuri membre a CSAT, opinia celor prezenți diferă total față de concluzia pe care domnul președinte a exprimat-o în mod public. Și ca să fim foarte convingători și tranșanți în fața opiniei publice, cred că este obligatoriu și de bun simț să cerem desecretizarea stenogramei din CSAT pentru a vedea foarte clar care a fost punctul de vedere pentru fiecare struc­tură membră CSAT în parte. Eu cred că este un lucru normal și, repet, de transparență față de cetățeanul român".
     Declarațiile oficialului MFP au venit după precizările făcute de președintele Klaus Iohannis, care a menționat: "Nu s-a putut obține consens, adică unanimitate în CSAT, și nu s-a putut emite avizul necesar pentru rectificarea bugetară.
     Am luat decizia să suspend ședința CSAT, deoarece, după părerea mea, rectificarea bugetară este necesară, dar, pe de altă parte, nu putem face abstracție și nu dorim să facem abstracție de la principiul colaborării loiale între instituțiile statului. Și atunci, prin suspendarea ședinței CSAT, am creat posibilitatea Guvernului să revină cu un nou proiect de rectificare, să renunțe la aceste tăieri bugetare în zona securității naționale, care în niciun caz nu pot fi explicate decât eventual printr-o sintagmă de tip «șicană politică», să se revină la discuții, la colaborări și imediat ce situația va fi remediată se va putea obține avizul CSAT".
     Iohannis a amintit că avizul CSAT nu este unul facultativ: "Este o obligație acest aviz al CSAT atunci când se discută bugetele instituțiilor din domeniul securității naționale. Asta ca să înțeleagă toată lumea că nu este în niciun caz o chestiune facultativă sau opțională".
     La rândul său, Eugen Teodorovici subliniază că orice întârziere a rectificării bugetare poate să creeze efecte negative la nivelul economiei.
     Domnia sa menționat: "Orice întârziere a rectificării bugetare poate să creeze efecte negative la nivelul economiei. În primul rând, partea de salarii - luna septembrie, în cazul amânării rectificării, practic rămâne neacoperită pentru o serie de entități la nivel public. De asemenea, blocajele de 10%, pe care legea bugetului le-a prevăzut pentru diferite structuri în parte - dacă se menține un astfel de blocaj, partea de investiții atât la nivel central, cât și la nivel local poate să aibă de suferit, în sensul că se pot întâmpla întârzieri și, desigur, cu penalități sau chiar cu blocaje în derularea de proiecte publice".
     Potrivit ministrului Finanțelor, la nivel local sunt foarte multe proiecte de investiții, care sunt în curs de derulare și care, printr-o astfel de amânare, pot să întâmpine dificultăți.
     "Avem proiecte de investiții în zona de drumuri județene, comunale, străzi, alimentare cu apă, canalizare, școli și alte astfel de proiecte necesare la nivelul autorităților locale", a arătat Teodorovici, conform Agerpres.
     El a precizat și că în proiectul de rectificare bugetară sunt prevăzute fonduri pentru susținerea celor ale căror animale au fost afectate de pesta porcină.
     Conform ministrului de resort, pot apărea întârzieri și în asigurarea finanțării campaniei agricole de toamnă și a investițiilor în zootehnie, pentru sectorul avicol și nu numai.
     Neaprobarea rectificării va produce neajunsuri și în domeniul sănătății, conform lui Eugen Teodorovici.
     MFP a publicat, luni, pe propriul site, noul proiect de rectificare bugetară, care prevede venituri la bugetul general consolidat în creștere, până la 8,82 miliarde lei.
     Nota de fundamentare a proiectului legislativ arată: "Bugetele componente ale bugetului general consolidat care au înregistrat majorări ale veniturilor sunt: bugetul de stat +948,4 milioane lei, bugetul asigurărilor sociale de stat + 897,1 milioane lei, bugetul asigurărilor pentru șomaj +245,9 milioane lei, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate +1.200,4 milioane lei, bugetele locale +5.082,9 milioane lei, iar diminuări ale veniturilor s-au înregistrat, în principal la bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii - 330,9 milioane lei".
     Cheltuielile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 9.925,9 milioane lei, iar deficitul bugetului general consolidat în termeni cash se menține la nivelul de 2,97% din PIB.
     Din bugetul de stat, au fost suplimentate creditele bugetare după cum urmează: Ministerul Finanțelor Publice (+2.296,5 milioane lei), Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (+955,9 milioane lei), Ministerul Finanțelor Publice (+580,7 milioane lei), Ministerul Afacerilor Interne (+366,3 milioane lei), Ministerul Sănătății (+333,6 milioane lei), Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (+206,9 milioane lei), Ministerul Educației Naționale (+178,1 milioane lei), Ministerul Transporturilor (+170,5 milioane lei), Secretariatul General al Guvernului (+147,8 milioane lei), Autoritatea Electorală Permanentă (+119,8 milioane lei), Ministerul Fondurilor Europene (+119,2 milioane lei per sold), Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (+149,5 milioane lei), Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (+73,4 milioane lei).
     În același timp, au fost diminuate creditele bugetare ale ordonatorilor principali de credite, printre care: Ministerul Muncii și Justiției Sociale (-2.545,4 milioane lei), Serviciul Român de Informații (-113,0 milioane lei), Ministerul Afacerilor Externe (-43,4 milioane lei), Ministerul Energiei (-45,7 milioane lei), Ministerul Economiei (-15,0 milioane lei).
     Bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii se diminuează la venituri cu 330,9 milioane lei și se majorează la cheltuieli cu suma de 379,1 milioane lei, iar excedentul se diminuează cu 710 milioane lei.
     Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate crește la venituri cu 1.200,4 milioane lei, iar la cheltuieli cu 557,5 milioane lei.
     Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2018 pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează cu suma de 1.727,8 milioane lei, conform documentului citat. 

     Nota de fundamentare menționează că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecințe negative următoarele:
     "- riscul ca nepreluarea și neadoptarea în regim de urgență a măsurilor reglementate prin proiectul de act normativ să aibă ca impact negativ imposibilitatea desfășurării corespunzătoare a activității ordonatorilor principali de credite, care nu își vor putea îndeplini rolul, atribuțiile și responsabilitățile stabilite prin actele normative de organizare și funcționare;
     - riscul neasigurării fondurilor necesare desfășurării normale a activității unităților administrativ-teritoriale până la finele anului, care poate conduce la lipsa fondurilor pentru implementarea în perioada septembrie-decembrie a anului școlar 2018-2019 a Programului pentru școli al României, pentru finanțarea căminelor pentru persoane vârstnice din județele Buzău și Vrancea, pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul de masă și cel special în cazul sectoarelor din municipiul București;
     - riscul neachitării plăților restante înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale la data de 31 iulie 2018, rezultate din relații cu furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, inclusiv cei care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, respectiv bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice;
     - riscul neasigurării fondurilor necesare plății salariilor având în vedere majorările aprobate conform actelor normative mai sus menționate;
     - riscul neasigurării fondurilor necesare pentru achiziționarea de incubatoare și alte echipamente medicale pentru mamă și copil, pentru programe și acțiuni de sănătate, pentru achiziție de echipamente pentru testarea auditivă la nou-născuți;
     - riscul neasigurării fondurilor necesare pentru dotarea cu aparatură medicală în cadrul proiectului «Reforma sectorului sanitar» derulat cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare;
     - riscul neasigurării sumelor necesare pentru scheme de ajutor de stat pentru investiții și rambursarea accizei la carburanți pentru transportatori;
     - riscul neasigurării de fonduri pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale;
     - riscul neasigurării de sume pentru plata pensiilor militare de stat și pentru asigurarea mobilității terestre și înzestrarea cu echipamente și mijloace pentru combaterea criminalității;
     - riscul neasigurării fondurilor necesare finalizării proiectului RO-NET;
     - riscul neasigurării de fonduri pentru plata burselor și a despăgubirilor civile, precum și pentru Proiectul privind învățământul secundar;
     - riscul neasigurării fondurilor pentru acordarea unor facilități la transport acordate diferitelor categorii sociale, respectiv studenți, pensionari, veterani de război etc.;
     - riscul neasigurării de sume pentru finanțarea investițiilor ale agenților economici în infrastructura publică de transport;
     - riscul neasigurării de fonduri pentru implementarea Programului «Investește în tine» și pentru schema de ajutor de stat pentru industria cinematografică;
     - riscul neasigurării sumelor necesare implementării Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 (POAD);
     - riscul neasigurării de fonduri pentru Programul pentru eradicarea pestei porcine africane în cadrul căruia se decontează despăgubiri pentru animalele sacrificate în vederea prevenirii și combaterii epizootiilor;
     - riscul neasigurării de fonduri pentru deconturi la motorină în trimestrul II 2018;
     - riscul neasigurării de credite de angajament pentru derularea programelor guvernamentale «Programul Start-up Nation», «Investește în tine", «gROwth-Investim în copii, investim în viitor», «gROwth-Investim în locuințe de serviciu» etc.;
     - riscul neasigurării de sume necesare pregătirii și exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în anul 2019;
     - riscul necorelării planificării bugetare cu evoluția prognozată a indicatorilor macroeconomici și execuția bugetară pe primele șapte luni ale anului".

 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !

1.  Incompetentii din Guvern
    (mesaj trimis de Coco Chanel în data de 05.09.2018, ora 04:50)  
 Klaus Iohannis a spus un lucru esential: bugetele MApN, MAI, SRI, SIE, STS si SPP trebuie sa aiba avizul CSAT. Asa scrie in lege. Si asa este normal tinand cont de importanta lor in apararea tarii. Incompetentii din guvern s-au laudat tot anul ca au strans sume uriase la bugetul de stat, iar acum constatam ca de fapt au mintit: fondul de rezerva e gol, bani pentru pensii nu prea sunt, etc. Deh, asa e cand iti faci proiectia bugetara pe spatele unui necrofil ca Darius Valcov.


 
  1.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 1 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 05.09.2018, ora 05:49)
 
 Klaus Iohannis a spus că SRI rămâne fără bani pentru propagandiștii securiști.
 Avizul este consultatiiv, iar CSAT nu se poate poziționa deasupra guvernului. Poate doar când vor zburda purceii.


 
2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 05.09.2018, ora 09:52)  
 pibul pe 2018 este estimat la 908 miliarde, numai pt sri 2,3 miliarde adica 0,25%.
 acum aruncam bani pe fiare vechi in valoare de vr o 17-20 miliarde de dolari in urmatori 10 ani ca astia nu s capabili de nimic.
 o tara plina de securisti


 
  2.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 2 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 05.09.2018, ora 10:40)
 
 Tot CSAT-ul a decis că România va cumpăra fier vechi în următorii 10 ani.
 Rușii așteaptă până în 2028, eventual ultima tranșă. :)))


 
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
21.09.2018
BVB
     * Rulaj de 47 milioane de lei, peste media anului
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a încheiat ședința de tranzacționare de joi preponderent în teritoriul pozitiv, opt dintre...  click să citești tot articolul
20.09.2018
BVB
     * Scădere de 0,53% pentru BET-NG
     
     Volumul de tranzacționare înregistrat în ședința de la mijlocul săptămânii a Bursei de Valori București (BVB) a fost de 33,45 milioane de lei, dintre care...  click să citești tot articolul
20.09.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au urcat ieri, pe fondul câștigurilor din sectorul materiilor prime.  click să citești tot articolul
19.09.2018
BVB
     * Toți indicii bursieri au închis în creștere
     * Tranzacții cu aproape 3% din MedLife, efectuate pe piața "deal"
     
     Lichiditatea înregistrată în ședința de tranzacționare de ieri la...  click să citești tot articolul
19.09.2018
BURSELE DIN LUME
     Piețele europene au urmat un curs mixt ieri, după ce administrația americană a decis să impună taxe vamale de 10% pe importuri chinezești de 200 de miliarde de dolari.  click să citești tot articolul
18.09.2018
BVB
     * Rulaj de 42 milioane de lei, în apropierea mediei acestui an
     
     Cinci dintre cei nouă indici ai Bursei de Valori București (BVB) au încheiat prima ședință de tranzacționare a săptămânii ușor în...  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 20 septembrie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sârbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.8891
2.3785
3.0794
4.1133
0.1820
0.6237
0.2218
4.6519
5.2505
1.4382
3.5403
0.2370
0.4849
1.0836
0.0599
0.4496
0.6375
3.9743
0.2747
0.9619
0.5797
0.0550
0.3541
0.2121
2.6477
0.0393
0.1417
1.0821
0.6262
0.1227
153.7281
5.5764
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
14.09.2018
MREPORT BY TRANSPARENCY INTERNATIONAL
     Globalization has also brought with it an unpleasant effect: cross-border corruption. According to the intermediate report Exporting Corruption for the year 2018, a document drawn up by the organization Transparency International, there is a practice among powerful foreign companies of bribing the public servants of another country when they want to enter the local market.  click here to read the entire article
07.09.2018
DEPUTY VIRGIL POPESCU, VICEPRESIDENT OF THE COMMISSION FOR INDUSTRIES AND SERVICES
     The offshore law will once again reach the Commission, in one or two weeks, according to Mr. Virgil Popescu, the vice-president of the Commission for Industries and Services, the Chamber of Deputies.  click here to read the entire article
05.09.2018
MRS. FIREA'S VERBAL BOMBS
     * "There have been attempts for the prefect to be made a scapegoat"
     * "The support from the government wasn't much to talk about, so if it were withdrawn, there wouldn't be much of a difference"
     Bucharest's General Mayor was heard on Tuesday as a witness by the prosecutors of the General Prosecutor's Office in the case concerning the events which happened on August 10th in Victoriei Square. Before going into the Prosecutors' Department building, Gabriela Firea said she stood by her statements made immediately after the meeting of the National Executive Committee of the PSD and said: "I always speak based on facts, not just in this particular case, but in other areas as well, including politics. I will be answering to the questions of the prosecutor who contacted me and told me I was supposed to be heard in the case which is now being investigated concerning the intervention of the gendarmes on August 10th".  click here to read the entire article
31.08.2018
     The particularly hot weather and the conditions of extreme draught in Europe have brought to light terrible warnings from the past.
     Associated Press recently wrote that in the riverbed of the Elba in the Czech Republic have resurfaced the giant stones known as "the hunger stones", which have indicated over time, the coming of hard times.
     "When you see me, weep", is written on one of these stones, which seems to be considered the best hydrological benchmark in Europe. The inscription is in German and dates back to 1616.
     A detailed analysis of the stone inscriptions was published by the Czech researchers in the "Climate of the Past" magazine in 2013 (author's note: "Droughts in the Czech Lands, 1090-2012 AD", April 2013).  click here to read the entire article
29.08.2018
     * Claudiu Cazacu, XTB România: "United States companies have posted results that even exceeded the analysts' expectations, which were already for 2-figure profit increases"
     * Liviu Moldovan, financial analyst: "Currently, investors have a «blind» faith in the stock markets, in general, and in that of the US, in particular"
     For the first time in the history of the American markets, Nasdaq has surpassed the psychological level of 8,000 points.
     In the August 27 session, the Standard & Poor's 500 (S&P 500) index also reached an all time high, ending the trading session at almost 2,897 points.  click here to read the entire article
27.08.2018
     The capital market was marked, last week, by a number of controversial statements tied to the listing of Digi Communications, starting from the statements made recently by Darius Vâlcov, state advisor on the team of the prime-minister, who wrote on his Facebook page that he has asked the Financial Oversight Authority (ASF) if it was true that the book value of the Digi shares was 1 leu and 8 bani, and pointed out that at the time of the IPO, the shares of Digi were listed at 40 lei and are currently priced at 28 lei (30% down) and keep going down.  click here to read the entire article
23.08.2018
     Angela Merkel inaugurated the highway in December 2005, less than a month after she became chancellor of Germany.
     The highway was built on the territory of the former East Germany, connects Lubeck and the Polish border, after the junction with A11, and goes through the electoral precinct of chancellor Merkel.  click here to read the entire article
20.08.2018
THE NATIONAL MINERAL RESOURCES AGENCY, IN A NOTIFICATION TO THE PRIME-MINISTER:
     The Romanian government has lost over 8 billion lei, between 2006-2018, following the failure to update the royalties paid by the oil and gas companies, says Gigi Dragomir, the president of the National Mineral Resources Agency (ANRM), in a report sent to the prime-minister.  click here to read the entire article
15.08.2018
      * (Interview with Radu Grațian Ghețea, President - CEO of CEC Bank)
     In banking there are many risks and that is why banks need to be flexible and have as diverse an exposure as possible, which take the market circumstances at the time into account, says Radu Grațian Ghețea, President and CEO of CEC Bank. He told us, in an interview: "We have to adapt to what is happening in the market and we need to do things in such a way that the economic activity and that of the bank both function properly. If we're going with the idea that we want to eliminate every risk, then we'll just stop doing anything. For instance, we have been and we are a bank which heavily funds agriculture, which also means animal husbandry. A few years ago, our exposure to the aviculture sector was rather significant, and when the avian flu came we had to cover some non-performing loans on that segment. Now that the avian flu is done, we are facing the swine flu. What should we do, stop lending?"
     Reporter: Lately, there have been opinions from some experts who are saying that there is a wave of non-performing loans of the ones taken out by the First Home Program. What is your comment on these statements?  click here to read the entire article
08.08.2018
     * (Interview with Laszlo Diosi, OTP Bank CEO)
     Reporter: How would you describe the banking market, at the present time?
     Laszlo Diosi: Even though there are plenty of challenges, there are also many opportunities for the Romanian banking system. The lessons of the financial-economic crisis have resulted in a better regulated framework, stable, transparent and predictable. The guiding line of the policies developed by the authorities that are qualified, but in particular by those with a regulatory and oversight role has been characterized by a balance between profitability and systemic safety.
     But there is no shortage of challenges. We are talking here about challenges which concern the digitalization of the banking system and the national and international legislation. The entire system needs to align with complex and sometimes confused regulations.
     Recorded by Emilia Olescu  click here to read the entire article
31.07.2018
     * (Interview with Dan Paul, the president of the Association of Brokers)
     The management of the Bucharest Stock Exchange (BVB) needs to find out from brokers whether Romania truly needs a derivatives market, says Dan Paul, the president of the Association of Brokers, who was kind enough to grant BURSA an interview.  click here to read the entire article
27.07.2018
THE DĂNCILĂ GOVERNMENT AFTER SIX MONTHS
     Now we know why prime-minister Dăncilă was in a hurry to announce the activity report for the first six months at the helm of the Romanian government: the nice tale of the hike of pensions and salaries wasn't supposed to be overshadowed by the evolution of budget expenses, whose increase has led the deficit of the consolidated general budget to 1.61% of the GDP, from 0.88% after the first five months of the year.  click here to read the entire article
23.07.2018
BECAUSE AN AGREEMENT ON THE PRICE COULDN'T BE REACHED,
     The public offer started by Vimetco and Conef for a stake of at most 53.77% of the shares of Alro Slatina (Alro) has been unsuccessful, as the issuer announced that due to the unfavorable market conditions, the shareholders, company and underwriters couldn't agree on a price for the volume of 383.79 million shares put up for sale.  click here to read the entire article
23.07.2018
ECONOMIC ANALYST AURELIAN DOCHIA PREDICTS:
     * According to Eurostat, Romania has the biggest governmental deficit in the EU
     The hike of some taxes, in the near future, is unavoidable, according to economic analyst Aurelian Dochia.
     His statement comes as, in the first quarter, the government's deficit has seen an increase over the last quarter of 2017, according to data by the European Statistics Office (Eurostat).  click here to read the entire article
13.07.2018
Russia World Cup
     The final tournament of the World Football Cup will end with a gala representation, the duel between Croatia and France. France, the with the most expensive players in the tournament, has met the expectations, Croatia is the biggest surprise the of the competition.  click here to read the entire article
.