Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 15.03.2018
MFP a stabilit un mecanism de creștere a competitivității companiilor de stat prin intermediul procedurilor de achiziție publică
click aici
     Guvernul a decis astăzi, printr-un Memorandum, stabilirea unui mecanism de creștere a competitivității companiilor deținute majoritar sau integral de stat prin intermediul procedurilor de achiziție publică, se arată într-un comunicat al Ministerului Finanțelor Publice, remis Redacției.

     Potrivit documentului, mecanismul instituit cuprinde un set de măsuri în vederea promovării concurenței între operatorii economici și asigurării unei competiții deschise pe piața achizițiilor publice, în concordanță cu legislația în vigoare, printre care cele mai importante vizează:

     - Întocmirea de către autoritățile publice tutelare, în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului memorandum, a listei complete cu operatori economici cu capital majoritar sau integral de stat pe domenii, subdomenii și activități autorizate prin statut, aflați în subordonarea, coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul acestora;

     - Impunerea prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) a obligativității transmiterii de către autoritățile/entitățile contractante, după publicarea anunțului de participare, a unei invitații către fiecare dintre companiile din listă, în concordanță cu domeniul contractului de achiziție publică/sectorial;

     - Mandatarea de către autoritățile publice tutelare a reprezentanților statului în AGA/CA să stabilească obligativitatea operatorilor economici să depună oferte și să participe la procedurile de achiziție publică/sectorială organizate de autoritățile/entitățile contractante de la care au primit invitație.

     Concret, autoritatea/entitatea contractantă poate adopta, după publicarea în SEAP a unui anunț de participare și alte măsuri complementare pentru asigurarea publicității atribuirii contractului de achiziție publică/sectoriale, cum ar fi transmiterea de invitații în scris către operatorii economici interesați în vederea informării punctuale cu privire la desfășurarea procedurii de atribuire.

     Potrivit sursei citate, selectarea operatorilor economici cărora autoritatea/entitatea contractantă le transmite invitație la procedură, este strict decizia acesteia. Selectarea poate fi realizată cu prioritate spre companiile cu capital majoritar de stat, în funcție de obiectul contractului de achiziție publică ce urmează a fi atribuit, precum și de domeniul de activitate al companiei deținută majoritar sau integral de stat.

     În comunicat se mai arată că măsura a fost necesară întrucât s-a constatat o scădere a competiției în sfera procedurilor de achiziție de produse, servicii și lucrări finanțate din fonduri publice, nivelul de participare al companiilor deținute majoritar sau integral de stat fiind unul în permanentă scădere, conform datelor monitorizate prin intermediul SEAP. 
D.I.
 

 

.