Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 01.08.2018
MINISTERUL ECONOMIEI:
Sectorul construcțiilor poate ajunge la 15 % din PIB
click aici
     După ce în perioada de creștere economică din 2007-2008 ponderea construcțiilor în Produsul Intern Brut (PIB) al țării depășise 11%, în acest moment ponderea este de doar 4%, în condițiile în care există potențial să ajungă chiar la 15%, arată Ministerul Economiei într-un proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 775/2015 cu privire la aprobarea Strategiei Naționale pentru competitivitate 2015-2020.

     Nota de fundamentare a proiectului de act normativ arată că: "Pentru a realiza investițiile necesare dezvoltării economiei este nevoie de un sector al construcțiilor bine dezvoltat. Pe când la nivel european sectorul construcțiilor generează aproape 10% din PIB și oferă 20 de milioane de locuri de muncă, în special pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici, în România înregistrându-se un declin accentuat al acestui sector", scrie News.ro.

     În acest mod, sectoarele identificate ca fiind "de viitor" în Strategia Națională pentru Competitivitate 2015-2020 sunt: turism și ecoturism; textile și pielărie; lemn și mobilă; construcții; industrii creative; industria auto și componente; tehnologia informațiilor și comunicațiilor; procesarea alimentelor și a băuturilor; sănătate și produse farmaceutice; energie și management de mediu; bioeconomie, biofarmaceutică și biotehnologii.

     Autorii documentului susțin că sectorul de construcții are un mare potențial de creștere pentru dezvoltarea economică, putând fi considerat un sector de viitor. Astfel, construcțiile reprezintă unul dintre principalii consumatori de produse intermediare și de servicii conexe.

     Strategia Națională de Competitivitate (SNC) 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2015, este un document strategic al Ministerului Economiei, elaborat în vederea corelării intervențiilor dedicate competitivității. 
R.V.
 

 

.