Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 06.09.2018
Ministerul Educației apelează, din nou, la erată
click aici
     Greșelile din manualele publicate la Editura Didactică și Pedagogică se revarsă în valuri succesive peste școlile autohtone. Ministerul Educației pare a avea un singur instrument de a îndrepta, pe cât se mai poate, greșelile: erata. Folosirea ei la fiecare manual publicat poate deveni penibilă, dar aceasta este situația.

     Ministerul Educației Naționale precizează că, având în vedere greșelile sesizate în cele două manuale școlare de Biologie (clasa a VI-a), variantele digitale corectate ale acestora vor fi postate pe platforma manuale.edu.ro, cu celeritate, astfel încât să poată fi utilizate de elevi și profesori din prima zi de școală.

     Totodată, va fi realizată și trimisă în școli o erată tipărită. MEN precizea-ză, într-un comunicat de presă, că a constituit o Comisie pentru a stabili cine este responsabil de aceste greșeli și explică etapele prin care au trecut cele două manuale, de la depunerea proiectelor la avizarea acestora. La nivelul ministerului a fost constituită o Comisie de cercetare pentru a stabili persoanele responsabile, instituția urmând a lua ulterior măsurile legale ce se impun: "În baza contractului subsecvent semnat între Ministerul Educației Naționale și Editura Didactică și Pedagogică SA, EDP s-a obligat să «realizeze cu profesionalism obligațiile asumate în conformitate cu standardele de editare și tipografice în vigoare, specifice manualelor școlare, respectiv să asigure protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, tehnoredactarea, conceptul grafic, verificarea de formă și conținut, realizarea manualelor digitale, inclusiv interactive, reproducerea în format tipărit și electronic, editarea manualelor, traducerea în limbile minorităților naționale și livrarea manualelor la sediile Inspectoratelor Școlare județene/al Municipiului București»".

     Reprezentanții MEN precizează că, potrivit contractului de prestări servicii încheiat cu evaluatorii și în conformitate cu angajamentul individual, evaluatorii își asumă responsabilitatea pentru calitatea activității desfășurate. Aceeași responsabilitate a fost asumată și de avizatorul științific: "Pentru evitarea unor astfel de situații regretabile, procedura de realizare a manualelor școlare va fi revizuită și îmbunătățită, inclusiv prin introducerea unei etape suplimentare de verificare a variantelor finale ale manualelor școlare, la nivelul inspectoratelor școlare, prin inspectorii de specialitate".

     MEN precizează că, în ceea ce privește depunerea, evaluarea și avizarea proiectelor de manuale școlare, au fost parcurse mai multe etape. Astfel, Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE) a coordonat procesul de evaluare a calității științifice și didactice a proiectelor de manuale școlare pentru clasele I-VI (Apelul 1), organizat în conformitate cu ordinul de minis-tru nr. 5.645/12.12.2017 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, în perioada 6 martie - 11 mai.

     Autorii/coautorii sau delegații aces-tora au depus la Registratura MEN 144 de proiecte de manuale școlare, dintre care două pentru disciplina Biologie (clasa a VI-a), în perioada 6-19 martie. În urma evaluării calității științifice, cele două proiecte de manuale de Biologie au primit 86,92 puncte, respectiv 85,25 puncte, fiind declarate admise. Cele două proiecte de manuale declarate admise au fost supuse avizării științifice de către un specialist extern, cadru didactic din învățământul superior, specialist în Biologie. De asemenea, între 29 iunie și 6 iulie, cele două proiecte de manuale de Biologie au fost postate pe site-ul manuale.edu.ro, unde profesorii au putut consulta și alege una dintre cele două variante.

     În 27 august, pe platforma CNEE dedicată comenzilor de manuale, manualul de Biologie (clasa a VI-a) al autoarei Elena Crocnan fusese comandat în 39.405 de exemplare, în timp ce manualul autorilor Elena Camelia Afrim, Silvia Olteanu, Ștefania Giersch, Iuliana Tanur, Camelia Manea și Florina Miricel a fost comandat în 121.736 de exemplare, menționează reprezentanții MEN.

     Foarte multe etape, dar, din câte se pare, nimeni nu a studiat respectivele manuale cu atenție. 
O.D.
 

 

.