Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 30.01.2004
NEDUMERIRI DE ACTIONAR
     Subsemnatul Oltean Ioan, domiciliat în Alba Iulia, str. Dr. Ioan Suciu (fostă Gladiolelor), nr. 15, bl. G2, sc.A, ap. 30, încerc prin aceste rînduri să-mi exprim nemulțumirea pentru faptul în care o societate cotată la Bursa de Valori își tratează acționarii săi.

     Am cumpărat în urmă cu mai mulți ani 125 acțiuni la SC "Carbochim" SA Cluj-Napoca.

     Am citit în revista Bursa și suplimentele acestuia la care sînt abonat, faptul că această societate a distribuit (aprobat) dividende pentru anii anteriori.

     M-am adresat în mai multe rînduri societății cu rugămintea de a-mi comunica numărul acțiunilor pe care le posed actualmente, în urma eventualelor modificări ale capitalului social, și data cînd societatea va achita dividendele pentru anii 2000 și 2001. Am citit în BURSA că pentru 2000 s-au stabilit aproximativ 6.000 lei dividend pe acțiune, deci îmi reveneau circa 700.000 lei pe care nici pînă azi nu i-am primit.

     Cel mai mult m-a deranjat faptul că la cele 2 - 3 scrisori adresate societății prin care o rugam să-mi comnunice dacă am dreptul la dividende, și eventual modul în care aș putea ajunge în posesia lor (o dată aproximativă) aceasta nici n-a socotit necesar să cheltuiască 5.000 lei cu timbrul de cores-pondență și să-mi dea un răspuns cît de cît acceptabil, așa cum au făcut alte societăți la care sînt acționar, și care măcar s-au străduit să dea un răspuns scrisorilor mele.

     Nu cred că un funcționar de la "Carbochim", cu atribuții în cadrul biroului acționariat n-ar fi trebuit să-mi dea un răspuns scrisorilor mele, iar conducerea societății să-și trateze astfel acționarii, chiar dacă majoritatea acestora sînt salariații proprii, atît timp cît societatea sponsorizează echipa de bas-chet masculin din oraș.

     Poate că în urma scrisorii mele voi deveni un acționar mai informat al acestei societăți.

     Vă mulțumesc.

     

      Răspuns:

     Stimate domnule,

     Conform raportărilor de la 11 decembrie 2003, dețineți 250 de acțiuni ale societății "Carbochim" Cluj Napoca. Reprezentanții societății susțin că v-au trimis răspuns la data de 11 decembrie 2003, scrisoarea fiind returnată.

     Pentru anul 2000, societatea a aprobat un dividend net de 6.151 lei/acțiune. Conform reprezentanților "Carbochim", societatea a trimis, în data de 9 decembrie 2003, suma de 768.000 lei, corespunzătoare dividendelor din 2000, prin mandatul poștal 12cluj31000215ro. (R.O.) 
.
 

 

.