Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 25.03.2004
NEDUMERIRI DE ACȚIONAR
De ce "Banca Transilvania" a ales două date diferite pentru majorările de capital?
     Săptămîna trecută ne-au vizitat la redacție doi investitori în acțiuni. Ei au ridicat problema datelor de referință și înregis-trare anunțate de conducerea "Băncii Transilvania" în cadrul convocatorului de AGA. Cei doi întrebau dacă este corect ca banca să stabilească o dată de înregistrare (21.04.2004) pentru majorarea de capital prin capitalizarea rezervelor și o altă dată, de referință (25.03.2004), pentru majorarea capitalului social cu aporturi în numerar ale acționarilor?

     Reprezentanții "Băncii Transilvania" ne-au declarat că alegerea a două date: de referință și de înregistrare este perfect legală. Ei au susținut că au stabilit pentru capitalizarea rezervelor o dată de înregistrare conform Ordonanței 28/2002. Pentru cealaltă majorare, cu aport în numerar, au ales dată de referință pentru că trebuiau să acorde drept de preemțiune conform Legii 31/1990 care stipulează că au drept de preferință acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință. 
Ingrid Zamfir
 

 

.