Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 21.03.2018
NICOLETA RAMONA DINU, SENATOR USR
"Avizul Consiliului Legislativ pe Legea operațiunilor petroliere offshore încalcă Regulamentele"
click aici
 
    * "Motivația Consiliului Legislativ este corespunzătoare unui aviz negativ, dar acesta a fost dat ca favorabil!"

     * "Exploatările din Marea Neagră vor afecta patrimoniul natural și construit, precum și potențialul turistic al zonei litoralului Mării Negre"

     * (Interviu cu doamna Nicoleta Ramona Dinu, senator USR)
 
         Proiectul de lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, inițiat de guvernul Mihai Tudose, a trecut de Senat și se află, în prezent, la Camera Deputaților.

       La finalul anului trecut, Consiliul Legislativ a dat un aviz pozitiv la acest proiect de lege, avertizând, însă, că operațiunea de tranzitare cu rețeaua de conducte a unui perimetru petrolier offshore al unui titular de acord petrolier, cu scopul transportării zăcămintelor de petrol, implică riscuri de producere a unor accidente grave de poluare și nu numai, cu efecte asupra populației, mediului și a securității furnizării de energie.

       Nicoleta Ramona Dinu, senator USR, care a depus zece amendamente la acest proiect, ne-a acordat un interviu în care își expune punctul de vedere cu privire la actul normativ.

 
      Reporter: Considerați că demararea exploatărilor din Marea Neagră este un proces benefic pentru statul român?

     Nicoleta Ramona Dinu: Exploatările petroliere care s-au desfășurat de-a lungul timpului în țara noastră au adus beneficii statului român doar în măsura în care acestea s-au efectuat în condiții reciproc avantajoase pentru părțile implicate.

     Rolul nostru este să ne asigurăm că lucrurile care se vor întâmpla de aici înainte nu vor pune sub semnul întrebării beneficiile statului român sau beneficiile comunităților locale din jurul exploatărilor.

     Putem vedea exemple în ultimii ani, când facilitățile acordate titularilor de acorduri petroliere, precum și altor operatori economici care activează în acest domeniu au creat o mare discrepanță între beneficiile obținute de aceștia și beneficiile obținute de statul român (exemple: privatizarea Petrom, privatizarea Rompetrol).

     În cazul de față, trebuie să avem în vedere faptul că, prin acest proiect inițiat de Guvernul României, se instituie numeroase derogări de la acte normative din domenii diferite. Ori acest lucru va crea un cadru legal special și extrem de favorabil pentru titularii de acorduri petroliere în ceea ce privește implementarea operațiunilor petroliere offshore.

     Argumentele invocate în expunerea de motive, precum interesul public major, importanța strategică, securitatea energetică, creșterea economică și prosperitatea cetățenilor, încurajarea energiilor curate, asigurarea cadrului de reglementare coerent și adecvat, nu au în momentul de față decât valoarea unui pretext.

     De aceea, am acordat o atenție deosebită acestui proiect de lege pe parcursul derulării procedurii legislative în Senat. În acest sens, pe parcursul analizei și dezbaterilor din cadrul comisiilor permanente din care fac parte, am depus mai multe amendamente.

     Reporter: Care vor fi, în opinia dumeavoastră, implicațiile demarării exploatărilor de gaze din Marea Neagră asupra turismului și protecției mediului din zona litoralului?

     Nicoleta Ramona Dinu: Operațiunile petroliere, precum și lucrările aferente care ar urma să se execute atât offshore, cât și pe uscat vor afecta patrimoniul natural și construit, precum și potențialul turistic al zonei litoralului Mării Negre.

     În legătură cu aceasta am depus amendamente care vizează următoarele aspecte:

     - Lucrările, până la terminalele de coastă, cu excepția celor de pe uscat, se realizează fără elaborarea, avizarea și aprobarea, în prealabil, a oricăror documentații de amenajare a teritoriului.

     Amendamentul a fost RESPINS.

     - După elaborarea și aprobarea Planului de amenajare a spațiului maritim, toate lucrările prevăzute la art.2 lit.b-d se vor realiza în conformitate cu prevederile respectivului plan. Amendamentul a fost, de asemenea, RESPINS.

     - A fost ADMIS amendamentul prin care am prevăzut că persoanele și organele administrației publice centrale și locale, precum și unitățile teritoriale ale acestora, titulare de drepturi reale, altele decât dreptul de proprietate asupra imobilelor, nemulțumite de cuantumul compensațiilor și/sau despăgubirilor stabilite, se pot adresa instanțelor judecătorești competente.

     - Propunere de eliminare Art. 15 (2): "Prin derogare de la prevederile art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre, cu modificările și completările ulterioare, lucrările pot începe și/sau se pot realiza pe tot parcursul anului". (RESPINS)

     - Propunere de eliminare Art.16 (2): "Prin derogare de la prevederile art. 68 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 280/2003, sunt exceptate de la avizarea de către Comitetul Național al Zonei Costiere studiile de impact pentru activitățile cu impact semnificativ aferente lucrărilor/lucrărilor la sonde." (RESPINS)

     Reporter: Cum comentați faptul că locuitorii și proprietarii de terenuri și pensiuni din zona Tuzla și Costinești (unde este proiectat kilometrul zero al conductelor ce vor aduce gazele exploatate din Marea Neagră) se tem de pericolul unei explozii?

     Nicoleta Ramona Dinu: Sigur că înțeleg teama oamenilor din zonă. Vorbim totuși despre executarea unor lucrări cu un anumit grad de risc, iar accidentele se pot întâmpla, chiar în ciuda unor măsuri de securitate sporite.

     Este important ca acest domeniu să fie reglementat foarte clar și foarte strict, inclusiv în privința riscurilor. Plecând de la nivelul Guvernului, unde sunt analizate interesele și beneficiile României, până la nivelul comunităților locale, acolo unde proiecte de acest gen afectează viața oamenilor, afectează afaceri și au potențialul de a crea un anumit climat de nesiguranță.

     Reporter: Cum comentați faptul că proiectul de lege privind unele măsuri pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere a trecut de Senat, având avizul pozitiv al Consiliului Legislativ, în condițiile în care Consiliul Legislativ a avertizat că operațiunea de tranzitare cu rețeaua de conducte a unui perimetru petrolier offshore al unui titular de acord petrolier implică riscuri de producere a unor accidente grave de poluare și nu numai, cu efecte asupra populației, mediului și a securității furnizării de energie?

     Nicoleta Ramona Dinu: Observațiile și propunerile Consiliului Legislativ cuprinse în avizul referitor la proiectul de Lege în cauză sunt pertinente și foarte bine motivate.

     Din cuprinsul avizului reiese faptul că mai multe reglementări prevăzute în proiectul de lege supus examinării contravin prevederilor Constituționale, reglementărilor Uniunii Europene, tratatelor la care România este parte și sunt în discordanță cu legile-cadru în domeniu, fiind de natură să afecteze stabilitatea legislației și să provoace diferențe de tratament și favorizări ale unor entități. Din acest motiv se constată că avizul Consiliului Legislativ a fost dat cu încălcarea prevederilor art.46(3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ, în sensul că avizul ar fi trebuit să fie negativ. Altfel spus, motivația Consiliul Legislativ este corespunzătoare unui aviz negativ, dar acesta a fost dat ca favorabil!

     În acest context, observația cu privire la riscurile implicate de tranzitarea cu rețeaua de conducte a unui perimetru petrolier offshore al unui titular de acord petrolier este de natură doar de a atrage atenția asupra acestui aspect și nu constituie un temei pentru o avizare negativă.

     În concluzie, dacă sunt luate în considerare doar observațiile și propunerile cuprinse în Avizul Consiliului Legislativ, acest proiect de act normativ nu trebuie adoptat.

     Reporter: Care este opinia dumneavoastră cu privire la prevederile acestui proiect de lege care stipulează că titularii care desfășoară operațiunile de exploatare beneficiază de drept de trecere subteran, de suprafață sau aerian, pe durata operațiunilor?

     Nicoleta Ramona Dinu: Dreptul de trecere, în cazul de față, reprezintă o servitute legală, care în viziunea inițiatorului acestui act normativ ar avea o legătură intrinsecă cu elementul pe care îl pune în valoare și anume interesul public.

     În prezent, această categorie de servituți are ca fundament legal Constituția României, Dreptul civil, precum și anumite legi speciale care prevăd limite legale ale dreptului de proprietate instituite în interesul desfășurării unor activități economice. Printre acestea se numără și următoarele: Legea minelor nr. 85/2003, Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, Legea petrolului nr. 238/2004.  

     În conformitate cu prevederile acestor acte normative, exercitarea dreptului de servitute legală se face contra plății unei rente anuale, respectiv cu acordarea despăgubirilor pentru prejudiciile cauzate prin exercitarea acestui drept.

     Principiul în baza căruia se determină terenurile care urmează a fi afectate, în ceea ce privește suprafețele și proprietarii, este principiul minimei ingerințe, a celei mai mici atingeri posibile aduse dreptului de proprietate.

     Reporter: Există, în acest moment, la Camera Deputaților, proiectul de lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore. La art. 18 se prevede că "titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei legi beneficiază, pe toată perioada derulării acestora, de nivelul de redevență, cotele procentuale de redevență petrolieră, pragurile de producție brută aferentă acestor cote și de reglementările fiscale existente de la data intrării în vigoare a prezentei legi".

     Tot în acest proiect de lege, este eliminată impozitarea veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale pentru operatorii offshore.

     Mai mult, în proiectul de lege se mai spune că, în situația în care titularii acordurilor petroliere referitoare la perimetrele petroliere offshore aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt obligați să plătească orice sume percepute de autoritățile publice în plus față de sumele care ar fi fost datorate în conformitate cu prezenta lege, aceștia vor fi îndreptățiți la un credit fiscal integral calculat anual pentru sumele suplimentare achitate.

     Reporter: Care este opinia dumneavoastră cu privire la aceste prevederi? Sunt acestea avantajoase/dezavantajoase pentru statul român? Cât estimați că ar câștiga statul român din exploatările din Marea Neagră?

     Nicoleta Ramona Dinu: Nu sunt de acord cu aceste prevederi. Ele sunt de natură să afecteze interesele statului român. Consider că în cazul derulării unor contracte/acorduri pe o perioadă îndelungată de timp, este posibil ca executarea acestora să devină excesiv de oneroasă pentru una dintre părți din cauza unor schimbări cu caracter excepțional a împrejurărilor, fapt ce ar face vădit injustă obligarea debitorului la executarea obligației. Soluția legislativă adoptată în acest sens de Codul Civil fiind adaptarea contractului, ca o expresie a teoriei impreviziunii, în conformitate cu art. 1271 Cod Civil.

     Din acest motiv, în cadrul dezbaterilor din Comisie am depus un amendament la art.18 alin.(1), care prevede ca "în cazul în care executarea acordului petrolier în aceste condiții va deveni mai oneroasă pentru una dintre părți, sunt aplicabile prevederile art. 1271 Cod Civil" .

     Reporter: Vă mulțumesc! 
A consemnat ANCUȚA STANCIU
 
     * 1) Legea nr. 73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ
     Art. 3. -
     (1) Proiectele de legi și propunerile legislative se supun dezbaterii Parlamentului cu avizul Consiliului Legislativ.
     (2) Avizul va fi dat înăuntrul termenului stabilit de Biroul permanent sau de comisia permanentă a Camerei Parlamentului care l-a solicitat. Dacă avizul nu este dat în termenul stabilit, aceasta nu împiedică desfășurarea procedurii legislative.
     (3) Avizul este consultativ și are ca obiect:
     a) concordanța reglementării propuse cu Constituția, cu legile-cadru în domeniu, cu reglementările Uniunii Europene și cu actele internaționale la care România este parte, iar în cazul proiectelor de lege și a propunerilor legislative, natura legii și care este prima Cameră ce urmează a fi sesizată;
     b) asigurarea corectitudinii și clarității exprimării juridice, înlăturarea contradicțiilor sau necorelărilor din cuprinsul proiectului de act normativ, asigurarea caracterului complet al prevederilor sale, respectarea normelor de tehnică legislativă, precum și a limbajului normativ;
     c) prezentarea implicațiilor noii reglementări asupra legislației în vigoare, prin identificarea dispozițiilor legale care, având același obiect de reglementare, urmează să fie abrogate, modificate sau unificate, precum și prin evitarea reglementării unor aspecte identice în acte normative diferite.
     Art.15
     (1) Avizul Consiliului Legislativ se transmite în scris, sub semnătura președintelui.
     (2) Avizele favorabile neînsoțite de obiecții sau propuneri nu vor fi motivate. În celelalte cazuri, avizul va cuprinde motivarea completă a fiecărei obiecții sau propuneri și va fi însoțit, după caz, de studiile, documentele și informațiile pe care se sprijină, inclusiv de cele cu caracter istoric sau de drept comparat.
     (3) Avizul nu poate cuprinde considerații cu caracter politic.
     (4) Inițiatorii sau autoritatea care a solicitat avizul pot cere Consiliului Legislativ lămuriri suplimentare sau îl pot invita pe președintele acestuia ori pe reprezentantul său la dezbaterea propunerilor legislative sau a proiectelor avizate.
     * 2) Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ din 26.02.1996
     Art. 3. -
     Organizarea și structura Consiliului Legislativ trebuie să asigure realizarea competenței acestuia, prevăzută în art. 2 din Legea nr. 73/1993, republicată.
     Pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin legea sa de organizare și funcționare, Consiliul Legislativ va urmări, în principal, următoarele obiective:
     1. În activitatea de avizare a proiectelor de acte normative sau a amendamentelor, analizează reglementările propuse atât din punct de vedere al legalității soluțiilor preconizate și al tehnicii legislative, cât și al încadrării lor în contextul sistemului legislativ, al conexiunilor, al incidențelor cu alte acte normative, al tuturor implicațiilor acestora. De asemenea, examinează concordanța normelor propuse cu reglementările Uniunii Europene, pentru a se asigura armonizarea legislației României cu acestea.
     Art. 46. -
     În situația în care, în urma examinării proiectului de lege sau a propunerii legislative, se constată că acesta este corespunzător sub toate aspectele prevăzute la art. 3 pct. 1, avizul este favorabil.
     În cazul în care, ulterior examinării proiectului de lege sau a propunerii legislative, se constată că, în mod global, reglementarea propusă corespunde exigențelor urmărite prin art. 3 pct. 1, dar sunt necesare unele completări, modificări ori reformulări, avizul este favorabil și va cuprinde observațiile și propunerile corespunzătoare definitivării corecte a proiectului.
     În situația în care proiectul de lege sau propunerea legislativă contravine prevederilor sau principiilor constituționale, ordinii statului de drept ori tratatelor la care România este parte sau este în discordanță cu sistemul nostru legislativ, avizul va fi negativ, motivându-se în mod corespunzător.
     Avizul va fi, de asemenea, negativ și în situația în care prin proiect se instituie norme incompatibile cu reglementările Uniunii Europene. 

 

.