PE FONDUL PROCESELOR DIN INSTANŢĂ PENTRU BONUSURILE NEACORDATE,Conducerea Transelectrica susţine că foştii manageri nu şi-au îndeplinit indicatorii de performanţă

Adina Ardeleanu
Ziarul BURSA #Companii #Energie /

Conducerea Transelectrica susţine că foştii manageri nu şi-au îndeplinit indicatorii de performanţă

ANRE a sancţionat compania, în decembrie, pentru neîndeplinirea lucrărilor de mentenanţă 

Foştii manageri solicită în instanţă circa 15 milioane de lei de la companie

Actualul management al Transelectrica (TEL) consideră nejustificată plata componentei variabile a remuneraţiei foştilor membrii ai Consiliului de Supraveghere şi ai Directoratului, care au dat în judecată compania pentru obţinerea acestor bonusuri, potrivit unei note de informare, pregătită pentru Adunarea generală a acţionarilor din 29 martie.

În prezent, cinci foşti membri ai Directoratului (Toni Teau, Constantin Văduva, Octavian Lohan, Cristian Vişan şi Ciprian Diaconu) şi patru foşti membri CS (Ovidiu Artopolescu, Dănuţ Sandu, Cătălin Chimirel şi Radu Bugică) au intentat procese împotriva Transelectrica, aceştia solicitând în total aproximativ 15 milioane de lei plus dobânzi.

Actuala conducere invocă faptul că prevederile OUG nr. 109/2011 şi cele ale contractelor de mandat raportate la obiectul de activitate şi misiunea CNTEE Transelectrica SA, în condiţiile în care profiturile realizate până în anul 2016, mai mari decât cele permise de metodologia ANRE, vor fi recuperate în sensul scăderii profiturilor în perioada următoare prin reducerea tarifelor: "Pe cale de consecinţă, Compania este expusă unui risc major în condiţiile în care este vorba despre o companie de utilităţi strategică şi care trebuie să aibă un comportament predictibil şi sustenabil pe termen mediu şi lung, obiectiv asumat de actualul management.

Datele raportate sunt dovada gradului scăzut de îndeplinire a indicatorilor de performanţă în mandatul acordat pentru perioada 2013-2017, cu precădere pentru activităţile cruciale pentru dezvoltarea sustenabilă şi strategică a Companiei, respectiv lucrările de investiţii şi lucrările de mentenanţă. Apărările/Criticile actualului management al Companiei în litigiile aflate pe rolul instanţelor de judecată în care CNTEE Transelectrica SA se află în contradictoriu cu foştii membri ai Consiliului de Supraveghere şi ai Directoratului se fundamentează în mod realist pe datele raportate periodic către acţionari şi se subsumează interesului unitar de a proteja interesele Companiei şi misiunea acesteia de a asigura dezvoltarea, eficientizarea şi siguranţa Sistemului Electroenergetic National, detaşându-se în mod vădit de un act de conduită managerială speculativă de tipul celui care a caracterizat mandatul pentru perioada 2013-2017".

În nota pregătită pentru AGA, oficialii Transelectrica arată că cei care au dat în judecată compania invocă neplata nejustificată a bonusurilOR, în schimb societatea a formulat o justificare pe două paliere de analiză.

În primul rând, compania arată: "CNTEE Transelectrica SA a introdus repetat pe ordinea de zi a şedinţelor adunării generale ordinare a acţionarilor fixarea limitelor generale ale remuneraţiei, însă această aprobare a fost obţinută abia în şedinţa din data de 23.03.2015. Cu toate acestea, deşi CNTEE Transelectrica SA a propus ca limitele generale ale remuneraţiei să se aplice cu începere de la data numirii membrilor Consiliului de Supraveghere şi ai Directoratului în funcţie, totuşi acţionarii în mod explicit au luat o hotărâre contrară, în sensul în care limitele generale nu se aplică retroactiv.

Neîndeplinirea acestei condiţionări a fost apreciată ca fiind determinantă pentru lipsa caracterului cert, lichid şi exigibil al creanţei, pentru perioada 2014 - 2015, având în vedere că acesta nu se poate ajusta prin încadrarea între nişte limite generale, minimă şi maximă, ale remuneraţiei totale.

Condiţia fixării limitelor generale ale remuneraţiei derivă cel puţin pentru membrii Directoratului din contractele de mandat, dar şi din aplicarea legii, conform Art. 153^18 din Legea nr. 31/1990 a societăţilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, iar pentru membrii Consiliului de Supraveghere condiţia derivă din contractele de mandat".

Documentul întocmit de oficialii Transelectrica mai arată: "Conform informaţiilor publice aflate pe site, în raportările periodice aferente anilor de mandat pentru care au fost solicitate pe cale judecătorească remuneraţiile, respectiv 2014 şi 2015, se observă faptul că indicatorii de performanţă şi obiectivele trasate de către acţionari şi Consiliul de Supraveghere şi asumaţi prin semnarea contractelor de mandat nu au fost îndepliniţi".

Societatea invocă şi o amendă primită de la ANRE, în decembrie 2016, pentru neîndeplinirea lucrărilor de mentenanţă: "Planul de administrare şi Planul de management (asumate de Consiliul de Supraveghere şi, respectiv, de Directorat) statuează o atitudine responsabilă, profesionistă şi etică a Companiei în raport cu misiunea Transelectrica de unic operator de transport şi sistem care trebuie să atingă dezideratele de eficienţă economică şi securitate a Sistemului Electroenergetic Naţional. Aceste aspecte au fost reflectate şi subliniate ca necesitate şi de ANRE în procesul- verbal de contravenţie.

Agenţia Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, în urma unui control asupra activităţii Transelectrica în perioada 2014-2017 (perioada aferentă Planurilor de Administrare şi de Management), prin procesuI-verbal nr. 86730 încheiat la data de 20.12.2017 a sancţionat contravenţional compania din următoarele considerente: «se constată că Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA a încălcat prevederile art. 32 din Condiţiile generale asociate licenţei pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice pentru prestarea serviciului de sistem şi pentru administrarea pieţei de echilibrare, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 104/22.10.2014, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 738/28.10.2014, cu modificările şi completările ulterioare», respectiv «corelativ, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA a încălcat prevederile articolului 22 alin (1) din Condiţiile generale asociate licenţei pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem şi pentru administrarea pieţei de echilibrare, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 104/22. 10. 2014.

Potrivit prevederilor art. 32 din Condiţiile generale asociate licenţei pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice pentru prestarea serviciului de sistem şi pentru administrarea pieţei de echilibrare, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 104/22. 10. 2014. publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 738/28.10.2014, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte că: «În vederea menţinerii şi creşterii nivelului de calitate al serviciului de transport al energiei electrice, titularul licenţei are obligaţia de a executa lucrări de mentenanţă, dezvoltare, retehnologizare, reabilitare şi modernizare a reţelei electrice de transport, a sistemelor de dispecerizare precizate în Condiţiile specifice asociate licenţei, precum şi a sistemelor de protecţie - automatizare, informatice şi de comunicaţie aferente, în condiţiile Legii şi ale reglementărilor în vigoare».

Totodată, din cuprinsul procesului-verbal de contravenţie reise că ANRE atrage atenţia Transelectrica asupra faptului că în urma neîndeplinirii celor asumate în planul de administrare şi de management a fost pus în pericol Sistemul Electroenergetic Naţional. Din analiza textului mai sus enunţat, reiese fără echivoc faptul că obligaţia stabilită în sarcina Translectrica se referea exclusiv la executarea de lucrări de mentenanţă (n.n. reflectate în indicatorul de performanţă EBITDA), investiţii (n.n. reflectate în indicatorul de perfomanţă «Total investiţii»), respectiv de dezvoltare/retehnologizare/reabilitare a reţelei etectrice de transport în condiţiile Legii şi ale reglementărilor în vigoare".

Acţionarii Transelectrica (TEL) au fost convocaţi, pe 29 martie, pentru numirea membrilor Consiliului de Supraveghere. De asemenea, AGA va stabili remuneraţia membrilor Consiliului de Supraveghere şi va aproba forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii CS.

Operatorul de transport de energie electrică Transelectrica (TEL) a înregistrat, anul trecut, un profit net de 26 de milioane de lei, în scădere cu 90% faţă de cel obţinut în 2016, de 272 milioane de lei, se arată în raportul companiei, evoluţia fiind determinată, în principal, de scăderea tarifelor de transport al energiei electrice şi a tarifelor din serviciul de sistem tehnologic.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

  1. E usor sa faci profit fara sa faci investiti.Dar pe urma?Apare greseala manageriala.Nu e prost cine cere e prost cine da,spune un proverb.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

www.agerpres.rowww.hipo.ro
www.dreptonline.rowww.dreptonline.ro
modele cărţi de vizităInvitaţii de nuntăCărţi de vizită