Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 31.08.2018
PENTRU PRIMUL SEMESTRU
Profitul "Life is Hard" a crescut cu 61,59%
click aici
     Profitul net înregistrat de compania de software "Life is Hard" (LIH) a crescut cu 61,59% în primul semestru al anului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 263.531 lei, potrivit raportului transmis de producătorul de software Bursei de Valori București (BVB).

     Cifra de afaceri netă a crescut cu 978.758 lei respectiv cu 58,46%, fapt datorat, în principal, creșterii veniturilor din vânzarea mărfurilor (creștere de aproximativ 20 de ori) și a veniturilor din producția vândută (+1%).

     "Majorarea veniturilor operaționale totale cu 73,75% se datorează creșterii cifrei de afaceri și a faptului că, în perioada analizată entitatea a realizat venituri semnificative din vânzarea mărfurilor (101,3411 lei), comparativ cu perioada precedentă", se arată în raportul emitentului.

     Un trend crescător a fost înregistrat și în cazul cheltuielilor din activitatea operațională, care s-au majorat cu 72,10%.

     "Ritmul de creștere al veniturilor operaționale comparativ cu cel al cheltuielilor operaționale, a influențat într-un mod pozitiv rezultatul operațional, care s-a concretizat într-un profit în sumă de 341.621 lei", precizează Life is Hard.

     Rezultatul financiar s-a concretizat într-o pierdere în sumă de 25.410 lei, care a crescut comparativ cu perioada de referință de aproximativ trei ori, pe fondul majorării mai accelerate a cheltuielilor financiare (+166,85%) comparativ cu creșterea veniturilor financiare (+125,82%), contribuind la diminuarea rezultatului brut al perioadei.

     Comparativ cu începutul perioadei de raportare, se constată o majorare cu 1,05% a valorii activelor totale, acestea înregistrând o creștere cu 46.320 lei, până la 4,438 milioane de lei.

     Majorarea cu 34,18% a activelor imobilizate rezultat al creșterii valorii activelor corporale (+71,25%), a apărut pe seama achiziției de astfel de active, și a valorii activelor necorporale (+34,96%), ca urmare a investițiilor efectuate în platforme precum: eOkey, 24Auction etc.

     Ca urmare a diminuării datoriilor pe termen lung (-31,81%), dar și pe fondul achitării ratelor de leasing financiar, și a veniturilor în avans cu (-26,17%) datoriilor totale au coborât cu 11,42%, cu impact favorabil asupra solvabilității companiei, precizează Life is Hard.

     Înființată în anul 2004, compania care are un capital social de 2,1 milioane de lei. Firma este controlată de Ioan-Cătălin Chiș, cu o participație de 63,80%.

     Capitalizarea LIH la bursă se situează la 13,9 milioane de lei. 
V.D.
 

 

.