Conferința BURSA - Dezvoltarea Romaniei 2018
BURSA 12.09.2018

Dan Paul
 
mărește imaginea
Dan Paul      Această analiză tratează cazul angajaților Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) care au calitatea de lectori în cadrul unor Organisme de Formare Profesională (O.F.P.) autorizate chiar de către A.S.F. Așa cum voi arăta în cele ce urmează, aceas­tă situație reflectă un comportament atât imoral, cât și nelegal, având în vedere propria legislație a A.S.F. Acest caz poate reprezenta un bun punct de pornire pentru orice alt studiu al unei situații similare, în care există suspiciuni referitoare la incompatibilități și acțiuni aparent legale, ce se dovedesc a fi contrariul.
     Moralitatea și etica sunt valori fundamentale ale societății moderne. De fapt, încă din timpuri îndepărtate, cei mai dedicați gânditori și filozofi ai lumii au încercat să definească și să pună bazele conceptelor mai sus numite. De exemplu, în apărarea lui Locke, Victor Nuovo explica: "moralitatea poate fi demonstrată pentru că se bazează pe însăși natura lucrurilor, atât în ceea ce privește atribuțiile noastre, cât și în ceea ce privește obligațiile noastre"1.
     Enciclopedia filozofică rezumă ideile gânditorilor și sugerează că moralitatea poate fi utilizată în sens descriptiv sau în sens normativ. În sens des­criptiv, moralitatea se referă la anumite coduri de conduită puse în aplicare într-o societate sau într-un grup2; în sens normativ, se referă la un cod de conduită care, în cadrul anumitor condiții specifice, ar putea fi pus în aplicare de orice persoană rațională3.
     Așadar, etica este o ramură a filozofiei ce se ocupă de valorile morale4. În mod curent, atunci când ne gândim la etică și moralitate, cuvintele cel mai des întâlnite sunt: bine, rău, corect, incorect. Desigur, adesea moralitatea și dreptul sunt concepte ce se suprapun. Prin urmare, Thiroux si Krasemann comentează că dreptul poate fi văzut precum o codificare publică a moralității unei culturi (chiar dacă anumite legi ale sistemului sau chiar sistemul în sine poate fi considerat imoral)5. Prin urmare, dreptul nu este un atribut necesar al moralității, însă moralitatea este cu siguranță considerată un atribut necesar al dreptului6.
     După o scurtă incursiune în semnificația conceptului de etică, îmi voi îndrepta atenția spre cazul ce va fi analizat în continuare. În anul 2017, un O.F.P. a organizat cursuri de formare profesională pentru persoane care se pregătesc pentru a activa în domeniul administrării banilor. După promovarea acestor cursuri, participanții urmau să fie autorizați de către A.S.F., pentru îndeplinirea unor funcții în piața de capital, ce nu pot fi exercitate fără autorizarea menționată.
     Aceste cursuri pot fi organizate de orice entitate juridică autorizată de A.S.F. ca organism de formare profesională. De asemenea, lista lectorilor fiecărui organism de formare profesională, precum și orice actualizare a aces­teia, se supun autorizării A.S.F, iar lectorii sunt remunerați de către organizatorul cursurilor (O.F.P.). Fiecare modul de curs este în prealabil autorizat de A.S.F. După finalizarea fiecărui curs, participanții susțin un examen. Comisia de examinare este compusă din doi reprezentanți ai A.S.F. (dintre care unul este și președintele Comisiei) și un reprezentant al O.F.P. Grila de examinare, conținând subiectele propuse de lectori, se alege prin tragere la sorți, înainte de începerea examenului, sub supravegherea președintelui Comisiei.
     Cu toate acestea, începând cu anul 2017, pe lista lectorilor O.F.P. au fost autorizați si doi angajați ai A.S.F.7 A.S.F. are rol de Autoritate de reglementare și autorizare, prin urmare, A.S.F. este arbitrul pieței de capital. Analizând situația, în mod normal apare următoarea întrebare: este A.S.F. în acest caz și arbitru și jucător? În ce măsură se poate considera acest caz unul lipsit de etică (profesională), având în vedere că angajații A.S.F. primesc bani de la O.F.P. și tot ei acordă acestora licența de muncă? Prin urmare, în cele ce urmează, vom dezbate mai atent această situație.
     *  Imoral și/sau nelegal?
     Este moral sau imoral acest caz? Dar este legal, având în vedere că anumite prevederi din legislația care reglementează activitatea personalului A.S.F. par a fi încălcate în această situație. Astfel, conform dispozițiilor art. 4 din OUG 93/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea A.S.F.: "membrii conducerii și personalul acesteia nu vor solicita și nu vor accepta instrucțiuni de orice natură de la nicio altă instituție, organism sau autoritate în exercitarea atribuțiilor lor conferite de lege"8.
     Acest text trebuie citit împreună cu un alt text și anume cu dispozițiile art.4, alin 4., lit. c din OUG 25/2002 care reglementează statutul CNVM. Textul care face referire la membrii Autorității, dar și la personal, este următorul: " [...] se dedică exercitării atribuțiilor lor, cu posibilitatea desfășurării de activități didactice, de cercetare științifică, de consultanță sau expertiză pentru organismele internaționale, cu evitarea conflictului de interese"9. Ne aflăm în fața unui text de lege care ne vorbește despre evitarea conflictului de interese, adică despre deontologia profesională a personalului unei autorități. Legea reglementează, aici, activitățile pe care le poate exercita un funcționar în afara atribuțiilor de serviciu, dar și în această situație legiuitorul accentuează - "cu evitarea conflictului de interese". Cu alte cuvinte, aflăm ce activități au dreptul să desfășoare angajații în afara atribuțiilor lor, dar fără a intra în contradicție sau conflict cu activitatea zilnică, cea de funcționar al unei Autorități a Statului.
     Dacă analizăm mai departe, cuvintele cheie din acest text sunt: "activități didactice" și "pentru organismele internaționale"; astfel, înțelegem că legea a vrut ca aceste activități desfășurate în afara A.S.F. să fie mult restrânse, pentru evitarea unui conflict de interese, care ar duce la un comportament imoral. Din cele analizate mai sus, se poate deduce că ne aflăm în cazul unei activități "mascate" de o aparentă activitate didactică, care este lipsită de etică, pentru că leagă financiar arbitrul pieței de capital de jucătorul din piață, prin plata unor sume de bani într-o activitate privată.
     Acest lucru face ca funcționarul de stat să nu mai fie un arbitru corect, de aici lipsa de etică și de deontologie profesională, o distorsionare a concurenței în piață și o profundă lipsă de morală, prin nesocotirea unor reglementări legale și disprețul față de evitarea confictului de interese.
     *  Concluzie
     Un arbitru (îndeosebi, cel ai unei piețe financiare) ar trebui să fie deasupra oricăror bănuieli. El trebuie să res­pecte legea, să nu fie părtinitor, să aplice regulile corect, să trateze egal toți participanții din piață. După cum se poate deduce din analiza de față, se pare că, prin activitatea sa, A.S.F. nu a reușit sa respecte condițiile de bază din propria sa legislație, astfel încât poate fi acuzat pentru lipsa de moralitate și, mai ales, pentru acțiuni nelegale. Așadar, esența analizei de față poate fi restrânsă în următoarele întrebări retorice: Cum poate un organism public, care este responsabil pentru supravegherea activității din piața de capital, să le solicite transparență și o conduită adecvată jucătorilor din piață, dacă el însuși nu este capabil de a respecta regulamentul jocului? În spiritul transparenței, are A.S.F. cunoștință de onorariile încasate de angajații săi în calitate de lectori ai O.F.P. și le va face publice?
     
     
     Note:
     1 V.Nuovo, Christianity, Antiquity and Enlightenment. Interpretations of Locke (Springer Netherlands, 2011), p.259.
     2 The Standford Encyclopedia of Philosophy, The Definition of Morality
     (https://plato.stanford.edu/entries/morality-definition/, 2016).

     3 Ibid.
     4 4 J. P. Thiroux si K. W. Krasemann, Ethics: Theory and Practice (Pearson Education, 2012), p.2.
     5 Ibid
     6 Ibid
     7 ASF Romania, Despre Consiliu si Organizare, (https://asfromania.ro/despre-asf/consiliu-si-organizare, 2017)
     8 ASF Romania, Legislatie Primara ASF, (https://asfromania.ro/legislatie/legislatie-primara-asf, 2017).
     9 Ibid. 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 


ATENȚIE!
Orice comentariu care nu are legătură cu textul articolului dar se încadrează in tematica pieței de capital, va fi redirijat de administrator în
Forumul BURSA.

Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !

1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 12.09.2018, ora 02:54)  
 Articolul este perfect.Imperfect este autorul. Pe parcursul prodigioasei sale activitati ca broker(altfel inexistente) a contribuit decisiv la existenta acestei situatii.El este un fel de Veorica Dancila al pietei de capital. Brokerii stiu de ce...


 
  1.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 1 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 12.09.2018, ora 08:48)
 
 Nu mai este broker, s-a facut scriitor si filozof. Si vorbeste de etica si morala. Sa se uite in oglinda!


 
  1.2.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 1 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 12.09.2018, ora 08:58)
 
 TE DUCI I CONSILII, IN ORGANIZATII SI INCEPI SA REPREZINTI PE CINEVA DACA LA TINE IN PRAVALIE AI DAT PE DINAFARA SI ESTI UN EXEMPLU. ESTE OARE AUTORUL UN EXEMPLU? FACE VORBIRE DE ETICA SI MORALITATE....


 
  1.3.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 1.2 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 12.09.2018, ora 09:51)
 
 oare este etic si moral sa fie autorizati lectori brokerii care au sanctiuni? ce spuneti?


 
2.  Discutabil
    (mesaj trimis de Dan Coe în data de 12.09.2018, ora 07:00)  
 Fara indoiala o prea mare implicare a ASF in programul de formare si pregatire profesionala a brokerilor nu este de dorit.
 Pe de alta parte cei din ASF pot lamuri brokerii cu privire la interpretarea corecta a reglementarilor si pot prezenta o sinteza a deficientelor constatate pe parcursul controalelor de fond, pentru ca acestea sa fie evitate in viitor.


 
3.  fără titlu
    (mesaj trimis de Obama în data de 12.09.2018, ora 09:51)  
 N-am aprofundat subiectul, n-am de gand sa iau la puricat textul, dar imi pare ca cel mai bine autorul facea o analiza pe tema conflictului de interese, asa pare la prima citire, nu a moralitatii sau mai aiurea, a legalitatii.
 In rest, un text.. sa se afle in treaba, sa fie critica, probabil cu o agenda ascunsa.


 
4.  Muriti corupti neocomunisti!
    (mesaj trimis de Vali în data de 12.09.2018, ora 11:02)  
 ASF nu conecteaza legea si etica niciodata! Priviti cine o conduce si ce angajati sunt acolo - toti din PSD si ALDE! Ce lege? Ce etica? Baga-ti-va CV-ul si vedeti daca sunteti angajati VREODATA pe joburi relevante salarial!
 Nu veti fi angajati vreodata in asemenea pozitii! Nici la BNR! Nici in nici un alt loc "special " al Statului Corupt Roman! Muriti toti, neocomunistilor!


 
  4.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 4 )
    (mesaj trimis de Vali , in data de 12.09.2018, ora 11:03)
 
 * bagati-va :) ... de draci ce am scriu si incorect!


 
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
20.09.2018
BVB
     * Scădere de 0,53% pentru BET-NG
     
     Volumul de tranzacționare înregistrat în ședința de la mijlocul săptămânii a Bursei de Valori București (BVB) a fost de 33,45 milioane de lei, dintre care...  click să citești tot articolul
20.09.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au urcat ieri, pe fondul câștigurilor din sectorul materiilor prime.  click să citești tot articolul
19.09.2018
BVB
     * Toți indicii bursieri au închis în creștere
     * Tranzacții cu aproape 3% din MedLife, efectuate pe piața "deal"
     
     Lichiditatea înregistrată în ședința de tranzacționare de ieri la...  click să citești tot articolul
19.09.2018
BURSELE DIN LUME
     Piețele europene au urmat un curs mixt ieri, după ce administrația americană a decis să impună taxe vamale de 10% pe importuri chinezești de 200 de miliarde de dolari.  click să citești tot articolul
18.09.2018
BVB
     * Rulaj de 42 milioane de lei, în apropierea mediei acestui an
     
     Cinci dintre cei nouă indici ai Bursei de Valori București (BVB) au încheiat prima ședință de tranzacționare a săptămânii ușor în...  click să citești tot articolul
18.09.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au avut un curs mixt ieri după-amiază, pe fondul revenirii temerilor legate de escaladarea războiului comercial dintre cele mai mari economii ale lumii: SUA și China.  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 19 septembrie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sârbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.8832
2.3788
3.0701
4.1141
0.1830
0.6237
0.2216
4.6524
5.2395
1.4389
3.5396
0.2372
0.4873
1.0836
0.0593
0.4477
0.6305
3.9764
0.2698
0.9558
0.5802
0.0546
0.3545
0.2120
2.6285
0.0393
0.1415
1.0826
0.6262
0.1225
153.8126
5.5773
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
14.09.2018
MREPORT BY TRANSPARENCY INTERNATIONAL
     Globalization has also brought with it an unpleasant effect: cross-border corruption. According to the intermediate report Exporting Corruption for the year 2018, a document drawn up by the organization Transparency International, there is a practice among powerful foreign companies of bribing the public servants of another country when they want to enter the local market.  click here to read the entire article
07.09.2018
DEPUTY VIRGIL POPESCU, VICEPRESIDENT OF THE COMMISSION FOR INDUSTRIES AND SERVICES
     The offshore law will once again reach the Commission, in one or two weeks, according to Mr. Virgil Popescu, the vice-president of the Commission for Industries and Services, the Chamber of Deputies.  click here to read the entire article
05.09.2018
MRS. FIREA'S VERBAL BOMBS
     * "There have been attempts for the prefect to be made a scapegoat"
     * "The support from the government wasn't much to talk about, so if it were withdrawn, there wouldn't be much of a difference"
     Bucharest's General Mayor was heard on Tuesday as a witness by the prosecutors of the General Prosecutor's Office in the case concerning the events which happened on August 10th in Victoriei Square. Before going into the Prosecutors' Department building, Gabriela Firea said she stood by her statements made immediately after the meeting of the National Executive Committee of the PSD and said: "I always speak based on facts, not just in this particular case, but in other areas as well, including politics. I will be answering to the questions of the prosecutor who contacted me and told me I was supposed to be heard in the case which is now being investigated concerning the intervention of the gendarmes on August 10th".  click here to read the entire article
31.08.2018
     The particularly hot weather and the conditions of extreme draught in Europe have brought to light terrible warnings from the past.
     Associated Press recently wrote that in the riverbed of the Elba in the Czech Republic have resurfaced the giant stones known as "the hunger stones", which have indicated over time, the coming of hard times.
     "When you see me, weep", is written on one of these stones, which seems to be considered the best hydrological benchmark in Europe. The inscription is in German and dates back to 1616.
     A detailed analysis of the stone inscriptions was published by the Czech researchers in the "Climate of the Past" magazine in 2013 (author's note: "Droughts in the Czech Lands, 1090-2012 AD", April 2013).  click here to read the entire article
29.08.2018
     * Claudiu Cazacu, XTB România: "United States companies have posted results that even exceeded the analysts' expectations, which were already for 2-figure profit increases"
     * Liviu Moldovan, financial analyst: "Currently, investors have a «blind» faith in the stock markets, in general, and in that of the US, in particular"
     For the first time in the history of the American markets, Nasdaq has surpassed the psychological level of 8,000 points.
     In the August 27 session, the Standard & Poor's 500 (S&P 500) index also reached an all time high, ending the trading session at almost 2,897 points.  click here to read the entire article
27.08.2018
     The capital market was marked, last week, by a number of controversial statements tied to the listing of Digi Communications, starting from the statements made recently by Darius Vâlcov, state advisor on the team of the prime-minister, who wrote on his Facebook page that he has asked the Financial Oversight Authority (ASF) if it was true that the book value of the Digi shares was 1 leu and 8 bani, and pointed out that at the time of the IPO, the shares of Digi were listed at 40 lei and are currently priced at 28 lei (30% down) and keep going down.  click here to read the entire article
23.08.2018
     Angela Merkel inaugurated the highway in December 2005, less than a month after she became chancellor of Germany.
     The highway was built on the territory of the former East Germany, connects Lubeck and the Polish border, after the junction with A11, and goes through the electoral precinct of chancellor Merkel.  click here to read the entire article
20.08.2018
THE NATIONAL MINERAL RESOURCES AGENCY, IN A NOTIFICATION TO THE PRIME-MINISTER:
     The Romanian government has lost over 8 billion lei, between 2006-2018, following the failure to update the royalties paid by the oil and gas companies, says Gigi Dragomir, the president of the National Mineral Resources Agency (ANRM), in a report sent to the prime-minister.  click here to read the entire article
15.08.2018
      * (Interview with Radu Grațian Ghețea, President - CEO of CEC Bank)
     In banking there are many risks and that is why banks need to be flexible and have as diverse an exposure as possible, which take the market circumstances at the time into account, says Radu Grațian Ghețea, President and CEO of CEC Bank. He told us, in an interview: "We have to adapt to what is happening in the market and we need to do things in such a way that the economic activity and that of the bank both function properly. If we're going with the idea that we want to eliminate every risk, then we'll just stop doing anything. For instance, we have been and we are a bank which heavily funds agriculture, which also means animal husbandry. A few years ago, our exposure to the aviculture sector was rather significant, and when the avian flu came we had to cover some non-performing loans on that segment. Now that the avian flu is done, we are facing the swine flu. What should we do, stop lending?"
     Reporter: Lately, there have been opinions from some experts who are saying that there is a wave of non-performing loans of the ones taken out by the First Home Program. What is your comment on these statements?  click here to read the entire article
08.08.2018
     * (Interview with Laszlo Diosi, OTP Bank CEO)
     Reporter: How would you describe the banking market, at the present time?
     Laszlo Diosi: Even though there are plenty of challenges, there are also many opportunities for the Romanian banking system. The lessons of the financial-economic crisis have resulted in a better regulated framework, stable, transparent and predictable. The guiding line of the policies developed by the authorities that are qualified, but in particular by those with a regulatory and oversight role has been characterized by a balance between profitability and systemic safety.
     But there is no shortage of challenges. We are talking here about challenges which concern the digitalization of the banking system and the national and international legislation. The entire system needs to align with complex and sometimes confused regulations.
     Recorded by Emilia Olescu  click here to read the entire article
31.07.2018
     * (Interview with Dan Paul, the president of the Association of Brokers)
     The management of the Bucharest Stock Exchange (BVB) needs to find out from brokers whether Romania truly needs a derivatives market, says Dan Paul, the president of the Association of Brokers, who was kind enough to grant BURSA an interview.  click here to read the entire article
27.07.2018
THE DĂNCILĂ GOVERNMENT AFTER SIX MONTHS
     Now we know why prime-minister Dăncilă was in a hurry to announce the activity report for the first six months at the helm of the Romanian government: the nice tale of the hike of pensions and salaries wasn't supposed to be overshadowed by the evolution of budget expenses, whose increase has led the deficit of the consolidated general budget to 1.61% of the GDP, from 0.88% after the first five months of the year.  click here to read the entire article
23.07.2018
BECAUSE AN AGREEMENT ON THE PRICE COULDN'T BE REACHED,
     The public offer started by Vimetco and Conef for a stake of at most 53.77% of the shares of Alro Slatina (Alro) has been unsuccessful, as the issuer announced that due to the unfavorable market conditions, the shareholders, company and underwriters couldn't agree on a price for the volume of 383.79 million shares put up for sale.  click here to read the entire article
23.07.2018
ECONOMIC ANALYST AURELIAN DOCHIA PREDICTS:
     * According to Eurostat, Romania has the biggest governmental deficit in the EU
     The hike of some taxes, in the near future, is unavoidable, according to economic analyst Aurelian Dochia.
     His statement comes as, in the first quarter, the government's deficit has seen an increase over the last quarter of 2017, according to data by the European Statistics Office (Eurostat).  click here to read the entire article
13.07.2018
Russia World Cup
     The final tournament of the World Football Cup will end with a gala representation, the duel between Croatia and France. France, the with the most expensive players in the tournament, has met the expectations, Croatia is the biggest surprise the of the competition.  click here to read the entire article
.