MIRCEA URSACHE, AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ:
BURSA 24.09.2018
mărește imaginea
Fotografie de MAKE
       Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții nu poate să se situeze în afara regulilor pieței de capital, iar finanțarea inițială a acestuia trebuie să se facă printr-o emisiune de obligațiuni pe baza unui prospect aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), ne-a declarat Mircea Ursache, vicepreședintele ASF, care a avut amabilitatea să acorde un interviu Ziarului BURSA.
       Potrivit domniei sale, dacă Ministerul Energiei va lista Hidroelectrica, atunci este posibil ca piața noastră de capital să acceadă în categoria celor emergente, până la sfârșitul anului viitor.

 
     *  "În proiectul Legii fondurilor de investiții alternative am propus inclusiv anularea prevederilor privind pragurile de deținere la SIF-uri"
     *  "Solicit, în mod public, oricărei persoane care vrea să investească în piața Forex sau în criptomonede să verifice dacă intermediarii prin care fac acest lucru sunt autorizați și apar pe site-ul Autorității"
     
     Reporter: Ce părere aveți despre forma propusă pentru Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI) și ce impact credeți că va avea asupra pieței de capital, în situația în care va fi înființat?
     Mircea Ursache: Înființarea unui Fond Suveran în România este o necesitate stringentă, scopul oricărui astfel de Fond fiind de a finanța mari proiecte de dezvoltare ale țării. Dar, de la început trebuie să spun că un Fond Suveran de Investiții nu poate să se situeze în afara regulilor pieței de capital: transparență, listări pe piața reglementată, guvernanță corporativă.
     Și atunci trebuie ca proiectul de act normativ ce va fi elaborat să cuprindă următoarele:
     - finanțarea inițială să se facă printr-o emisiune de obligațiuni pe baza unui prospect aprobat de Autoritate;
     - toate companiile din portofoliu să fie listate într-un interval de maximum un an, pentru a avea imaginea valorică exactă a Fondului;
     - toate companiile incluse în fond să respecte regulile de guvernanță corporativă și obligațiile de raportare conform legii emitenților.
     Reporter: Există voci care susțin că o instituție dedicată exclusiv pieței de capital, cum era în trecut Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM), își îndeplinea mai bine rolul decât în forma actuală, a ASF. Care este opinia dumneavoastră în acest sens?
     Mircea Ursache: Este adevărat că, la nivel european, ființează trei autorități de reglementare și supraveghere a piețelor financiare: European Banking Authority (EBA) pentru sistemul bancar, European Securities and Markets Authority (ESMA) pentru piețele de capital și European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) pentru asigurări și pensii private.
     Dar, dacă tot nu s-a dorit să se meargă pe acest model (există și varianta ca piața de capital să treacă în componența Băncii Naționale a României), atunci am simțit nevoia să transmit public dezavantajele unei integrări absurde și fără rațiune.
     În anii trecuți, în ASF, sub pretextul unei supravegheri integrate a conglomeratelor (instituții de credit, de asigurare, asset management și pensii private), s-a dezvoltat o politică obstrucționistă pornind de la situația din asigurări, care, prin contagiune, urma să afecteze și piața de capital.
     Această contagiune nu a cuprins "febra" falimentelor companiilor cu capital românesc din asigurari, dar s-a manifestat în domeniul autorizărilor. De aici și până la reacția piețelor nu a fost decât un pas, ajungându-se la ceea ce se numea "frica de autoritate", manifestată printr-un număr mare de sanc­țiuni, adesea subiective și cu efect contrar dorinței de a remedia problemele constatate în controale.
     Demiterea fos­tului președinte al Autorității (n.r. Mișu Negrițoiu) și demisia fostului vicepreședinte din asigurări (n.r. Marius Vorniceanu) au condus la instalarea unui model nou de abordare la nivelul Consiliului ASF prin atitudinea "pro business" manifestată în analiza subiectelor fierbinți din viața entităților supravegheate de ASF.
     Astfel, astăzi, nu mai sunt atât de vocal în susținerea separării pieței de capital din întregul ASF.
     Reporter: Conducerea Bursei de Valori București (BVB) are în vedere propunerea către acționari a unui proiect privind înființarea unei Contrapărți Centrale (CCP) locală, care să poată fi implementată în cursul anului 2020. Care este poziția ASF legată de înființarea unei astfel de entități la noi în țară (spre deosebire de a apela la serviciile unei CCP externe) și ce beneficii credeți că va aduce pentru piața noa­stră de capital?
     Mircea Ursache: Constituirea unei Contrapărți Centrale (CCP) este printre puținele obiective ce au mai rămas de îndeplinit din programul demarat la începutul mandatului și cuprins ulterior în calendarul STEAM (n.r. Planul de acțiuni pentru obținerea Statutului de Piață Emergentă).
     Recunosc că și astăzi auzim voci în piață care n-au înțeles cât de importantă este o Contraparte Centrală pentru piața de capital românească (unele din cauza necunoașterii problematicii, altele pentru "frica" de a reduce cotele percepute de către ASF din valoarea tranzacțiilor cu instrumente financiare care vor fi compensate prin CCP). Tot­odată, recunosc că nu am să dau importanță acestor voci și voi reaminti public că, prin înființarea unei Contrapărți Centrale Naționale, având consultanța uneia similare dintr-un stat european, vom obține:
     - reducerea timpului pentru implementarea pieței derivatelor;
     - posibilitatea efectuării de operațiuni noi la BVB (împrumutul de acțiuni, derivate pe marfuri);
     - apropierea de statutul de piață emergentă;
     - importanța sporită a Fondurilor de Investiții;
     - crearea unui mecanism de gestionare a șocurilor pieței financiare;
     - creșterea capitalizării bursiere și atragerea de noi fonduri către piața de capital;
     - listarea de noi emitenți;
     - accesul la cele mai bune practici și la noile tendințe în materie (de pildă tehnologiile blockchain).
     De asemenea, rolul unui CCP în evitarea riscului sistemic este esențial.
     Reporter: Acum doi ani de zile, piața noastră de capital a fost inclusă pe lista de monitorizare de către agenția de rating a London Stock Exchange - FTSE Russell, pentru o posibilă trecere la statutul de piață emergentă. Cât de aproape este această promovare și ce a întreprins sau are de gând să întreprindă ASF pentru ca BVB să acceadă în categoria piețelor emergente?
     Mircea Ursache: Faptul că până acum România a îndeplinit într-un mod covârșitor opt din nouă criterii pentru a accede în categoria piețelor emergente spune mult despre efortul comun al legiuitorului român (să nu uităm că în ultimii cinci ani Parlamentul, la propunerea ASF și în baza legis­lației europene a aprobat șapte legi primare privind exclusiv piața de capital, modificând structural și fundamental vechea legis­lație și eliminând peste 90% din "bariere"), al Autorității (autoare a 56 de regulamente noi începând cu 2013 și a altor norme și instrucțiuni), al Bursei de Valori București și al pieței în ansamblul ei. La aceasta trebuie să adăugăm tot cu majuscule noul mod de abordare al supravegherii pe bază de risc, rod și al unei colaborări cu instituțiile financiare internaționale. Rămâne un singur criteriu, cel al lichidității, la care Ministerul Energiei ne poate ajuta prin listarea Hidroelectrica care, alături de celelalte două companii deja listate și care îndeplinesc condițiile agențiilor de rating privind lichiditatea (n.r. Banca Transilvania și Romgaz), pot să ducă la o decizie, până la sfârșitul anului viitor, de upgradare a pieței româ­nești la statului de emergentă.
     Reporter: Cum au reacționat actorii pieței la implementarea Directivei MiFID II și a Regulamentului GDPR?
     Mircea Ursache: Atât MIFID II cât și reglementările GDPR au arătat că piața românească este pregătită să aplice prevederile europene. Sigur că au existat și încă există dificulăți în aplicare, dar studiul recent realizat de CFA privind receptarea de către piețele europene a directivei MIFID II arată că entitățile românești din piață se situează la nivelul european al înțelegerii și aplicării.
     Reporter: Ce ne puteți spune despre Legea Fondurilor de Investiții Alternative (FIA)? În ce stadiu se află și care vor fi principalele beneficii pe care le va aduce pieței de capital?
     Mircea Ursache: Legea FIA este corolarul tuturor manifes­tărilor legislative din piața de capital. Între altele fie spus, domeniul acesta este astăzi cel mai racordat la legislația europeană, așa cum piața de capital românească a beneficiat de recunoașterea organismelor internaționale ca domeniul cu cele mai semnificative progrese înregistrate. Aceas­tă lege va soluționa și ultimele rămășițe ale vechii legislații a pieței de capital, prin abrogarea unor articole din mai multe legi și pentru că, știm că piețele așteaptă, vreau să comunic că am propus inclusiv anularea prevederilor privind pragurile de deținere la societățile de investiții financiare, urmând ca legiuitorul să decidă în acest sens.
     Reporter: Cum poate fi soluționată problema Secțiunii I din Depozitarul Central, astfel încât acțiunile blocate acolo să intre în circuitul pieței noas­tre? Ce progrese s-au făcut în acest sens?
     Mircea Ursache: Secțiunea I a Depozitarului Central este una din preocupările la zi în ASF și în acest sens colaborăm, în cadrul unui contract cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) finanțat de Comisia Europeană. La stadiul la care ne aflăm, (după ce s-au înregistrat "eșecuri" legate de consolidarea valorii acțiunilor, iar prevederi privind această operațiune au fost corect eliminate chiar în dezbaterile din Parlament) pot să informez piața și pe cei interesati că, recent, am luat act de expertiza și echipa consultantului selectat de BERD pentru implementarea acestui proces (soluționarea conturilor inactive din Secțiunea I a Depozitarului Central). Astfel, echipa Leroy & Asociații a prezentat analiza cadrului juridic și dimensiunea conturilor inactive din MPP (Procesul de Privatizare în Masă), diferitele soluții, recomandări juridice și un plan de acțiune care ar putea fi materializat la finalul anului 2019.
     Reporter: După realizarea uniunii bancare la nivel european, în 2019 se va finaliza uniunea piețelor de capital. Este piața noastră de capital pregătită în acest sens?
     Mircea Ursache: Fără dubii, piața de capital românească este pregătită de finalizarea uniunii piețelor de capital întrucât a fost parte la tot acest proces, fără a se fi situat în poziția de spectator. Prezența responsabilă în cadrul ESMA a facut acest lucru posibil. De altfel, cred ca este edificator de a cita din considerațiile pe care raportul organismelor internaționale (Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană) le-au pus pe hârtie pentru piața de capital româ­nească, consecință și a recepției în rândul entităților românești supravegheate.
     Astfel, în Aide Memoire-ul (n.r. nota) Programului de evaluare a sectorului financiar se spune, printre altele:
     "România a înregistrat progrese semnificative în dezvoltarea piețelor sale de capital în ultimii ani. După o întrerupere de aproa­pe zece ani, au fost efectuate atât emisiuni private (n.r. de acțiuni) pe piața de capital, cât și de obligațiuni corporative (inclusiv cea mai mare emisiune de obligațiuni corporative din piață până în prezent - n.r. Globalworth).
     Au fost întreprinse o serie largă de reforme pentru dezvoltarea pieței titl­urilor de stat neguvernamentale, în scopul avansării României de la statutul de piață de frontieră la piață emergentă. ASF a întreprins reforme instituționale și de reglementare cuprinzătoare, simplificând și modernizând cadrul de reglementare și armonizându-l cu standardele Uniunii Europene.
     Progresul a fost susținut și de Guvern (n.a. din păcate doar în anii 2013 și 2014), care a folosit BVB pentru a privatiza întreprinderi ale statului prin listarea parțială a acțiunilor. Aceste schimbări au contribuit la atragerea investitorilor straini".
     Reporter: Cum pot cei care doresc să tranzacționeze în piața Forex sau să investească în criptomonede să se protejeze de așazișii brokeri care caută să-i înșele?
     Mircea Ursache: În acest sens doresc să lansez în mod public o alertă pentru cei care se păcălesc investind în zona nereglementată a pieței Forex și a criptomonedelor. Astăzi, metodele acestor așa-zise societăți din piața de capital, neautorizate de ASF, s-au diversificat și solicit public oricărui doritor care vrea să investească în această piață să verifice dacă acestea sunt autorizate și apar pe site-ul ASF. Precizez că metodele acestora țin de sfera penalului, nefiind decât acte de înșelăciune și, în consecință, recomand doar investiții în zona entităților autorizate de ASF. Menționez de asemenea că derularea fără autorizație a unor operațiuni reglementate de Legea pieței de capital art. 273 (indice 1), faptele de înșelăciune cf. art. 244 alin. 1 Cod Penal, evaziunea fiscală în forma prevazută cf. art. 9 alin. 1 lit. A din Legea 241/2005 sau spălarea de bani, sunt în atenția organelor statului, iar investitorii care pierd eludând alertele ASF nu pot fi despăgubiți.
     În prezent, ASF evaluează toate societățile din piața Forex, precum și criptomonedele, urmând să ia măsurile legale.
     Reporter: Vă mulțumesc!
     
     A consemnat ANDREI IACOMI 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 


ATENȚIE!
Orice comentariu care nu are legătură cu textul articolului dar se încadrează in tematica pieței de capital, va fi redirijat de administrator în
Forumul BURSA.

Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !

1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 24.09.2018, ora 00:28)  
 Domnule Ursacche,nu amintiti nimic de inseleciunea investitorilor pe piata de capital reglementata si atent supravegheata de ASF?
 Cazul Harinvest ,unde peste 100 de investitori au fost pagubiti de aproximativ 20 milioane lei?
 Vorbiti de reglementari europene dumneavoastra care a girat hotia de Harinvest? Ati transformat investitorii in creditori!Cred ca nu stiti ce este un investitor!
 Se pare ca sunteti etern in aceasta functie!
 Demisia!


 
  1.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 1 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 24.09.2018, ora 00:52)
 
 Acest [...] a acoperit furtul actiunilor si banilor oamenilor de la Harinvest si a incalcat o directiva europeana prin care a transformat toti deponentii de la Harinvest din investitori pe piata de capital in creditori in procdura de insolventa a Harinvest SA . A facut tot posibilul sa acopere culpa BCR in aceasta mare escrocherie.


 
2.  Nereglementare
    (mesaj trimis de Dan Coe în data de 24.09.2018, ora 06:53)  
 Nea Ursache ar trebui sa-si puna "ursuletii" la treaba si sa reglementeze piata Forex in Romania. Acum firmele straine ofera aceste servicii investitorilor romani, iar SSIF-urile romanesti dau marunt din buze...


 
3.  O suedeza
    (mesaj trimis de Zacke în data de 24.09.2018, ora 11:55)  
 O mica suedeza scurta, dreptunghiulara !!!


 
Aceeasi sectiune (Piata De Capital)
Bănci-Asigurări
     Indicele ROBOR la 3 luni a crescut la 3,32%, de la 3,30%, valoarea înregistrată în sedința precedentă, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).  click să citești tot articolul
Internaţional
     Indicii bursieri europeni au deschis ședinta de tranzacționare de astăzi în depreciere.  click să citești tot articolul
Piaţa de Capital
     Indicii de pe Bursa de Valori București (BVB) au deschis în apreciere ședința de tranzacționare de astăzi.  click să citești tot articolul
Internaţional
     Principalii indici bursieri de pe Wall Street, New York, au închis în depreciere.  click să citești tot articolul
Internaţional
LA MIJLOCUL ȘEDINȚEI,
     Principalii indici bursieri asiatici erau în depreciere la mijlocul ședinței de tranzacționare de astăzi.  click să citești tot articolul
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
175 milioane metrii cubi de apă
Jurnal Bursier
23.10.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa s-au înscris pe un curs ușor pozitiv ieri, pe fondul redresării pieței din Italia, generată de faptul că agenția de rating Moody's a informat că nu va retrograda imediat țara...  click să citești tot articolul
23.10.2018
BVB
     * Rulaj de doar 28 milioane de lei
       * Rulaj de doar 28 milioane de lei
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat un debut pozitiv de săptămână din punctul de vedere al cotațiilor, șapte dintre cei nouă...  click să citești tot articolul
22.10.2018
     * Rulaj de 39,86 milioane de lei
     Șapte dintre cei nouă indici ai Bursei de Valori București (BVB) au terminat ultima ședință de tranzacționare a săptămânii ușor în teritoriul pozitiv, în contextul...  click să citești tot articolul
22.10.2018
     Acțiunile tranzacționate la bursele din Europa au urmat un curs negativ vineri, din cauza rezultatelor financiare dezamăgitoare raportate de unele companii din sectorul auto și cel al...  click să citești tot articolul
19.10.2018
BVB
     * BET-NG, singurul indice în creștere
       * BET-NG, singurul indice în creștere
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în ședința de tranzacționare de joi, deprecieri pentru opt dintre cei nouă indici,...  click să citești tot articolul
19.10.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au crescut ieri, în baza rezultatelor financiare anunțate de companii.  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 22 octombrie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sârbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.8814
2.3863
3.0994
4.0659
0.1807
0.6256
0.2259
4.6671
5.2855
1.4444
3.5941
0.2397
0.4927
1.0873
0.0621
0.4516
0.7172
4.0557
0.2831
1.0917
0.5844
0.0552
0.3584
0.2103
2.6694
0.0394
0.1443
1.1042
0.6279
0.1238
159.4364
5.6439
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
22.10.2018
THE VENICE COMMISSION CLAIMS:
     * Klaus Iohannis is asking for the resignation of Tudorel Toader as minister of Justice
     * Ludovic Orban: "We are at risk of saying goodbye to Schengen, and goodbye to European funds"
     
     On Friday, the Venice Commission passed the report concerning the amendment of the laws of justice and the criminal legislation by the PSD-ALDE majority parliamentary coalition. In its opinion, the Commission expresses its concern over the fact that many of the changes made to the Criminal Code and the Criminal Procedure Code in Romania seriously weaken the effectiveness of the criminal justice system when it comes to fighting corruption, violent crimes and organized crime.  click here to read the entire article
15.10.2018
     Italian finance minister, Giovanni Tria, recently said that the yield of government bonds is not justified by the fundamental aspects of the budget and it is expecting a drop in them, in order for "the negative effects on the banking system to be avoided".  click here to read the entire article
12.10.2018
     * American president criticized the central bank for raising the interest rates
     * Bloomberg: The richest people in the world have lost 99 billion dollars following the drops in the stock market
     * Liviu Moldovan, financial analyst: "There is no real danger of us being faced with a stock market crash"
     
     The stock markets of the world saw major drops yesterday, especially those in Asia and Europe, following the Wednesday evolutions of the American markets. Yesterday, on the markets, panic came as a result of American president Donald Trump against the central bank (Federal Reserve - Fed), concerning the interest rate hikes.  click here to read the entire article
01.10.2018
REPORT FROM ROME
     Some people mistake direct democracy with "the popular democracy regime" of communism. No, it is called direct democracy, because the decision is not mediated by representatives.  click here to read the entire article
26.09.2018
THE ROMANIAN DEVELOPMENT CONFERENCE STRATEGY / LÁSZLÓ BORBÉLY, STATE ADVISOR:
     * "We should more seriously concern ourselves with the durable development concept"
     
     The National Strategy for Sustainable Development of Romania will be completed by October 1st, according to Laszlo Borbely, State Counselor, Head of the Department for Sustainable Development of the Government, who states:  click here to read the entire article
14.09.2018
MREPORT BY TRANSPARENCY INTERNATIONAL
     Globalization has also brought with it an unpleasant effect: cross-border corruption. According to the intermediate report Exporting Corruption for the year 2018, a document drawn up by the organization Transparency International, there is a practice among powerful foreign companies of bribing the public servants of another country when they want to enter the local market.  click here to read the entire article
07.09.2018
DEPUTY VIRGIL POPESCU, VICEPRESIDENT OF THE COMMISSION FOR INDUSTRIES AND SERVICES
     The offshore law will once again reach the Commission, in one or two weeks, according to Mr. Virgil Popescu, the vice-president of the Commission for Industries and Services, the Chamber of Deputies.  click here to read the entire article
05.09.2018
MRS. FIREA'S VERBAL BOMBS
     * "There have been attempts for the prefect to be made a scapegoat"
     * "The support from the government wasn't much to talk about, so if it were withdrawn, there wouldn't be much of a difference"
     Bucharest's General Mayor was heard on Tuesday as a witness by the prosecutors of the General Prosecutor's Office in the case concerning the events which happened on August 10th in Victoriei Square. Before going into the Prosecutors' Department building, Gabriela Firea said she stood by her statements made immediately after the meeting of the National Executive Committee of the PSD and said: "I always speak based on facts, not just in this particular case, but in other areas as well, including politics. I will be answering to the questions of the prosecutor who contacted me and told me I was supposed to be heard in the case which is now being investigated concerning the intervention of the gendarmes on August 10th".  click here to read the entire article
31.08.2018
     The particularly hot weather and the conditions of extreme draught in Europe have brought to light terrible warnings from the past.
     Associated Press recently wrote that in the riverbed of the Elba in the Czech Republic have resurfaced the giant stones known as "the hunger stones", which have indicated over time, the coming of hard times.
     "When you see me, weep", is written on one of these stones, which seems to be considered the best hydrological benchmark in Europe. The inscription is in German and dates back to 1616.
     A detailed analysis of the stone inscriptions was published by the Czech researchers in the "Climate of the Past" magazine in 2013 (author's note: "Droughts in the Czech Lands, 1090-2012 AD", April 2013).  click here to read the entire article
29.08.2018
     * Claudiu Cazacu, XTB România: "United States companies have posted results that even exceeded the analysts' expectations, which were already for 2-figure profit increases"
     * Liviu Moldovan, financial analyst: "Currently, investors have a «blind» faith in the stock markets, in general, and in that of the US, in particular"
     For the first time in the history of the American markets, Nasdaq has surpassed the psychological level of 8,000 points.
     In the August 27 session, the Standard & Poor's 500 (S&P 500) index also reached an all time high, ending the trading session at almost 2,897 points.  click here to read the entire article
27.08.2018
     The capital market was marked, last week, by a number of controversial statements tied to the listing of Digi Communications, starting from the statements made recently by Darius Vâlcov, state advisor on the team of the prime-minister, who wrote on his Facebook page that he has asked the Financial Oversight Authority (ASF) if it was true that the book value of the Digi shares was 1 leu and 8 bani, and pointed out that at the time of the IPO, the shares of Digi were listed at 40 lei and are currently priced at 28 lei (30% down) and keep going down.  click here to read the entire article
23.08.2018
     Angela Merkel inaugurated the highway in December 2005, less than a month after she became chancellor of Germany.
     The highway was built on the territory of the former East Germany, connects Lubeck and the Polish border, after the junction with A11, and goes through the electoral precinct of chancellor Merkel.  click here to read the entire article
20.08.2018
THE NATIONAL MINERAL RESOURCES AGENCY, IN A NOTIFICATION TO THE PRIME-MINISTER:
     The Romanian government has lost over 8 billion lei, between 2006-2018, following the failure to update the royalties paid by the oil and gas companies, says Gigi Dragomir, the president of the National Mineral Resources Agency (ANRM), in a report sent to the prime-minister.  click here to read the entire article
15.08.2018
      * (Interview with Radu Grațian Ghețea, President - CEO of CEC Bank)
     In banking there are many risks and that is why banks need to be flexible and have as diverse an exposure as possible, which take the market circumstances at the time into account, says Radu Grațian Ghețea, President and CEO of CEC Bank. He told us, in an interview: "We have to adapt to what is happening in the market and we need to do things in such a way that the economic activity and that of the bank both function properly. If we're going with the idea that we want to eliminate every risk, then we'll just stop doing anything. For instance, we have been and we are a bank which heavily funds agriculture, which also means animal husbandry. A few years ago, our exposure to the aviculture sector was rather significant, and when the avian flu came we had to cover some non-performing loans on that segment. Now that the avian flu is done, we are facing the swine flu. What should we do, stop lending?"
     Reporter: Lately, there have been opinions from some experts who are saying that there is a wave of non-performing loans of the ones taken out by the First Home Program. What is your comment on these statements?  click here to read the entire article
08.08.2018
     * (Interview with Laszlo Diosi, OTP Bank CEO)
     Reporter: How would you describe the banking market, at the present time?
     Laszlo Diosi: Even though there are plenty of challenges, there are also many opportunities for the Romanian banking system. The lessons of the financial-economic crisis have resulted in a better regulated framework, stable, transparent and predictable. The guiding line of the policies developed by the authorities that are qualified, but in particular by those with a regulatory and oversight role has been characterized by a balance between profitability and systemic safety.
     But there is no shortage of challenges. We are talking here about challenges which concern the digitalization of the banking system and the national and international legislation. The entire system needs to align with complex and sometimes confused regulations.
     Recorded by Emilia Olescu  click here to read the entire article
.