Conferința BURSA - Dezvoltarea Romaniei 2018
BURSA 20.08.2018
mărește imaginea
Fotografie de MAKE
     (Interviu cu Radu Hanga, președintele Asociației Administratorilor de Fonduri)
     
     Băncile sunt primele interesate de dezvoltarea pieței de capital din țara noastră, pentru că o piață dezvoltată creează premisele pentru existența unor companii solide, mai bine capitalizate, ce reprezintă clienți mai sănătoși pentru sistemul bancar, ne-a spus Radu Hanga, președintele Asociației Administratorilor de Fonduri (AAF), care a avut bunăvoința să acorde un interviu Ziarului BURSA.
     Potrivit domniei sale, cel mai mare risc pe care-l întâlnește în prezent industria fondurilor de investiții și piața de capital din țara noastră îl constituie o ajustare radicală a reglementărilor din zona fondurilor de pensii, care să le împiedice să rămână funcționale și să continue să crească.

     
     Repoter: Cum ați caracteriza evoluția industriei fondurilor de investiții de la începutul anului și până în prezent, atât în ansamblu, cât și pe tipuri de fonduri, și ce factori au influențat-o?
     Radu Hanga: Dacă ne uităm la ansamblul pieței fondurilor de investiții, prima jumătate a anului 2018 pune în evidență două tendințe divergente: pe de o parte creșterea interesului investitorilor față de fondurile de acțiuni, monetare și multi-active, iar, pe de altă parte, scăderea interesului față de fondurile de obligațiuni.
     Cumulat, fondurile de obligațiuni au înregistrat ieșiri nete de peste un miliard de lei, față de începutul anului, ieșiri care nu au putut fi compensate de intrările pe care le-am văzut în cazul celorlalte categorii de fonduri.
     În acest an, piața fondurilor de investiții a fost influențată, în principal, de doi factori:
     - creșterea dobânzilor la depozitele bancare, a căror atractivitate ca instrumente de economisire a crescut;
     - intrarea în vigoare a directivei europene MiFID II, care schimbă regulile jocului din punctul de vedere al dis­tribuției de fonduri.
     Creșterea dobânzilor afectează pe termen scurt performanța fondurilor de obligațiuni, ceea ce face ca investitorii să devină interesați de alte tipuri de plasamente, de genul fondurilor de acțiuni (piața locală a performat foarte bine anul acesta, indicele BET înregistrând o creștere de 4%, în timp ce randamentul total a fost de 15%, dacă luăm în calcul și dividendele companiilor din indice), fondurilor monetare sau a depozitelor bancare.
     Reporter: Ce schimbări a presupus asupra industriei pe care o reprezentați implementarea Directivei MiFID II și a Regulamentului GDPR (Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale)? Care sunt principalele beneficii ale acestora pentru investitori?
     Radu Hanga: Aceste reglementări europene au presupus și presupun în continuare, printre altele, ajustarea modelului de business în ceea ce privește promovarea fondurilor de inves­tiții către investitorii de retail, noi proceduri și fluxuri operaționale interne și în relația administrator - distribuitor de fonduri, un efort suplimentar în ceea ce privește promovarea către investitori a acelor produse financiare care li se potrivesc cel mai bine la nivel individual, costuri operaționale suplimentare pentru conformarea la noi cerințe de reglementare.
     Principalele beneficii pentru inves­titori vor putea fi cuantificate cu adevărat după o perioadă mai lungă de timp, însă putem spera cu încredere că acestea vor fi în mare măsură cele urmărite chiar de schimbările de cadru legislativ european, printre care: mai multă transparență față de investitori (aflată oricum la un nivel ridicat, cel puțin în ceea ce privește fondurile de investiții), structuri de piață mai eficiente și mai solide, îmbunătățirea protecției investitorilor, puteri întărite de supraveghere și un cadru mai strict pentru piețele de derivate, adaptarea la inovațiile tehnologice precum și o protecție sporită a accesului și prelucrării datelor cu caracter personal ale investitorilor.
     "Băncile sunt singurele care au rețele suficient de dezvoltate pentru distribuirea facilă a fondurilor de investiții către clienți"
     Creșterea sectorului bancar din țara noastră, cel puțin în ceea ce privește finanțarea companiilor, depinde în mod fundamental de dezvoltarea pieței de capital, punctează Radu Hanga, care a subliniat că dezvoltarea acestor două segmente complementare ale pieței financiare va asigura finanțarea și creșterea economiei țării noastre.
     Reporter: Unele voci susțin că există o competiție între piața bancară și cea de capital. Care este opinia dumneavoastră?
     Radu Hanga: În prezent, 85% din industria locală de asset management este controlată de bănci. Distribuția fondurilor de investiții se face în primul rând de către bănci, pentru că aces­tea sunt singurele care au rețele de distribuție suficient de dezvoltate pentru a putea ajunge facil la clienții româ­ni. În acest context, nu putem spune că există o concurență între industria bancară și cea de asset management. Dimpotrivă, depozitele bancare și fondurile de investiții sunt produse complementare de economisire/investire, iar accesul clienților la ele se datorează, în primul rând, rețelelor bancare locale.
     Dacă ieșim din sfera industriei fondurilor de investiții și ne referim la piața de capital în ansamblul ei, băncile sunt primele interesate în dezvoltarea acesteia. De ce? Pentru că piața de capital ajută la circulația capitalului între investitori și companiile care au nevoie de el.
     O piață de capital locală funcțională înseamnă companii locale mai bine capitalizate, mai solide, adică clienți mai sănătoși pentru sectorul bancar.
     Creșterea sectorului bancar din România, cel puțin pe segmentul companii, depinde în mod fundamental de dezvoltarea pieței locale de capital.
     Din acest motiv, cred că nu putem vorbi despre o concurență între bănci și piața de capital, ci discutăm, mai degrabă, despre segmente complementare ale pieței financiare locale, care nu se pot dezvolta decât împreună. Iar această dezvoltare va asigura finanțarea și va determina dezvoltarea economiei românești în ansamblu.
     "Creșterea interesului investitorilor pentru fondurile cu grad mai ridicat de risc - cea mai mare provocare pentru industria fondurilor de investiții"
     Doar 11% din cele aproape 5 miliarde de euro, cât au sub administrare fondurile deschise de investiții de la noi, este reprezentat de acțiuni (atât în fondurile diversificate, cât și în cele de acțiuni), ne-a spus președintele AAF, adăugând că, spre comparație, în Europa de Vest media este de 38%, numai pentru fondurile de acțiuni.
     Reporter: Care este principala problemă a industriei fondurilor de inves­tiții din țara noastră?
     Radu Hanga: Industria fondurilor de investiții a crescut în ultimii ani, având în prezent, sub administrare, active de aproximativ 9,3 miliarde de euro, din care aproape 5 miliarde de euro se află în zona fondurilor deschise de investiții.
     Dacă analizăm lucrurile mai în detaliu, problema ține de structură, pentru că din cele circa 5 miliarde de euro doar puțin peste 300 de milioane de euro reprezintă activele cumulate de fondurile de acțiuni. Mai există și fondurile diversificate, care au o componentă de acțiuni, dar, per total, nu se depășește 11% din totalul activelor fondurilor deschise, ceea ce este foarte puțin. Spre deosebire, în Europa de Vest media este de 38%, doar pentru fondurile de acțiuni.
     Aceasta este marea noastră provocare - creșterea interesului investitorilor pentru fonduri cu grad de risc mai ridicat, fonduri diversificate și de acțiuni. Acestea sunt segmentele la care noi ca profesioniști adăugăm cea mai mare valoare pentru clienții noștri, iar creșterea acestor segmente va determina și dezvoltarea pieței locale de capital prin creșterea cererii.
     Reporter: Cum poate fi schimbată, în opinia dumneavoastră, această situație?
     Radu Hanga: Discutăm despre un proces de durată, care va fi sprijinit de două elemente: scăderea dobânzilor și creșterea vizibilității produselor noas­tre, fondurile de investiții, în fața clienților.
     Scăderea dobânzilor (un trend pe care îl vedem ca fiind pe termen lung în România, dat fiind procesul de convergență către Uniunea Europeană) va face ca investitorii care caută randamente mai bune, să se orienteze către produse alternative de investire/economisire cum sunt fondurile de inves­tiții.
     Creșterea vizibilității fondurilor de investiții este, de asemenea, un proiect pe termen lung în care este implicată atât AAF, cât și fiecare dintre membrii noștri. Vorbim despre o industrie tânără în România, dar care a câștigat mult în credibilitate în ultimii ani (legătura cu sectorul bancar ne ajută foarte mult și din acest punct de vedere), fiind o tendință care va continua.
     "Elementul esențial pentru dezvoltarea pieței de capital este stimularea cererii"
     Dezvoltarea platformei și a paletei de servicii oferite de BVB, a ecosis­temului de investitori locali, atât instituționali, cât și de retail, precum și creșterea interesului companiilor pentru finanțarea prin bursă reprezintă cei trei piloni pentru dezvoltarea pieței noastre de capital, este de părere Radu Hanga.
     Reporter: Care este, din punctul dumneavoastră de vedere, elementul principal pentru dezvoltarea pieței noastre de capital?
     Radu Hanga: Piața de capital reprezintă pur și simplu puntea de legătură între deținătorii de capital și companiile care au nevoie de acest capital pentru a se finanța, dezvoltarea acesteia fiind esențială pentru creșterea economiei locale.
     Este greu să spunem că dezvoltarea pieței depinde de un singur element, fiind vorba, întotdeauna, de mai mulți factori.
     Bursa de Valori București, ca operator de piață, trebuie să asigure o platformă funcțională, acces egal pentru toți participanții și o lichiditate suficientă pentru ca toți cei implicați în piață să poată funcționa profitabil. Companiile de brokeraj trebuie să genereze suficiente venituri pentru a-și acoperi costurile și a funcționa profitabil, altfel va avea de suferit calitatea serviciilor care le sunt oferite clienților, investitorilor. Iar o piață fără investitori nu va putea supraviețui.
     Pe lângă aceasta, creșterea pieței depinde de dezvoltarea ecosistemului investitorilor locali (fonduri de pensii, fonduri de investiții, investitori de retail), iar aici abordările sunt specifice pentru fiecare zonă în parte:
     - fondurile de pensii au contribuit mult la dezvoltarea pieței în ultimii ani, la succesul listărilor care au avut loc (Sphera, Digi, Medlife, Purcari, ca să numesc doar câteva), iar stimularea dezvoltării acestora este vitală, fie că vorbim despre pilonul II, Pilonul III sau un mix între cele două;
     - fondurile de investiții administrate de membrii AAF au contribuit și vor contribui în continuare la dezvoltarea pieței, pe măsura creșterii activelor fondurilor de acțiuni și diversificate, un obiectiv important pentru membrii noștri;
     - investitorii de retail cu un profil mai speculativ vor continua să vină în piață alături de investitorii instituționali (fonduri de pensii și investiții) în condițiile în care vor avea acces la aceasta prin intermediul băncilor, al brokerilor independenți sau prin intermediul unor platforme de tranzacționare online oferite de bănci/brokeri.
     Elementul esențial pentru dezvoltarea pieței de capital este cererea. Trebuie să creăm un mediu favorabil acumulării locale de capital pentru ca acesta să poată sprijini dezvoltarea companiilor locale prin intermediul bursei.
     Dacă bursa va continua să își dezvolte platforma și paleta de servicii (printre care împrumutul de acțiuni și produsele derivate), iar baza locală de capital (fonduri de pensii, fonduri de investiții, retail) va continua să se dezvolte, vom vedea creșterea interesului companiilor locale față de bursă ca platformă de finanțare - acesta este cel de-al treilea pilon pentru dezvoltarea pieței de capital locale.
     Reporter: Conducerea Bursei de Valori București are, printre obiective, construirea unei Contrapărți Centrale (CCP) pentru relansarea pieței de derivate. Care este poziția AAF în legătură cu acest demers și care ar fi avantajele unei astfel de piețe pentru industria fondurilor de investiții?
     Radu Hanga: Dezvoltarea unei Contrapărți Centrale și relansarea pieței locale a produselor derivate va duce la diversificarea ofertei bursei noastre și la creșterea lichidității - două elemente esențiale pentru dezvoltarea industriei locale de asset management, motiv pentru care noi, la AAF, susținem acest proiect al Bursei de Valori București.
     Reporter: În prezent, fondurile de investiții plasează resursele pe care le colectează de la investitori, preponderent, în instrumente ale pieței monetare, obligațiuni sau acțiuni, în funcție de tipul fiecărui fond. Ce îi împiedică pe administratorii de fonduri să dezvolte vehicule de investiții în alte active, cum ar cele imobiliare?
     Radu Hanga: În primul rând partea de reglementare, pentru că investițiile în zona imobiliară nu sunt investiții specifice fondurilor deschise de inves­tiții. Avem nevoie ca legea privind fondurile de investiții alternative (FIA) să fie aprobată, sau avem nevoie de o lege specifică pentru vehiculele care investesc în zona imobiliară (REIT - Real Estate Investment Trust), cum vedem că se întâmplă în alte piețe mai dezvoltate.
     "Industria fondurilor de pensii a investit aproape două miliarde de euro în companiile care se finanțează prin piața de capital, în cei zece ani de când funcționează"
     Dacă fondurile de pensii vor continua să acumuleze resurse financiare pe care să le investească în piața noastră de capital, alături de fondurile de investiții și de investitorii de retail, vom continua să avem o piață funcțională, care să sprijine creșterea economiei țării noastre, subliniază Radu Hanga.
     Reporter: Care sunt principalele ris­curi pe care le întâlnesc industria fondurilor de investiții și piața de capital din țara noastră? Dar oportunități?
     Radu Hanga: În afara riscurilor normale pentru zona investițională, care țin de ciclul economic (creșterea sau scăderea dobânzilor sau a pieței de capital - pe scurt, volatilitatea instrumentelor în care investim), cel mai mare risc îl reprezintă o ajustare radicală a reglementărilor privind fondurile de pensii.
     Avem nevoie de continuitate în această zonă. Chiar dacă mai facem ajustări privind modul de funcționare al industriei, trebuie să avem grijă ca ea să rămână funcțională și să continue să crească.
     Vorbeam mai devreme despre rolul cererii în dezvoltarea pieței locale de capital. În cei 10 ani de când funcționează, industria fondurilor de pensii a investit în piață (mai bine zis în dezvoltarea companiilor locale care se finanțează prin piață) aproape două miliarde de euro. Dacă fondurile de pensii (fie că vorbim despre pilon II, III sau un mix între cele două) vor continua să acumuleze capital și să îl inves­tească în piața locală, alături de fondurile de investiții administrate de membrii AAF și de investitorii de retail, vom continua să avem o piață funcțională care va finanța companiile locale și va sprijini creșterea economiei româ­nești.
     În funcție de cum ne uităm la acest subiect, reprezintă cea mai mare amenințare, dar în același timp și cea mai mare oportunitate pentru piața locală de capital și, totodată, pentru industria locală a fondurilor de investiții.
     "Trebuie să luptăm, împreună cu sectorul bancar, pentru că avem obiective comune, pentru creșterea rolului finanțării nebancare în economie"
     Finanțarea economiei țării noastre s-a realizat într-o proporție de peste 75% prin credit bancar, situație relativ similară cu cea din Europa Centrală și de Est, spre deosebire de Europa de Vest și Statele Unite ale Americii, unde ponderea acestui tip de finanțare este de 45%, respectiv 31%, a precizat Radu Hanga.
     Reporter: Cu toate că, în ultimii ani, fondurile de investiții au avut, în ansamblu, o evoluție pozitivă, în continuare țara noastră se găsește pe ultimele locuri din Europa din acest punct de vedere. Care sunt motivele acestei situații și cum poate fi schimbată?
     Radu Hanga: În România (și în general în Europa Centrală și de Est) finanțarea economiei s-a realizat în principal (peste 75%) pe bază de credit bancar. Spre comparație, în Europa băncile contribuie la finanțarea economiei în proporție de 45%, în timp ce în Statele Unite ale Americii vorbim de 31%, cu toate că beneficiază de sectoare bancare mai bine dezvoltate decât ale noastre.
     După părerea mea este nevoie să luptăm (împreună cu sectorul bancar pentru că avem obiective comune) pentru creșterea rolului finanțării nebancare în economie, a pieței de capital și a fondurilor de investiții în finanțarea companiilor, pentru că aceasta va contribui la creșterea capitalizării lor și a abilității acestora de a se finanța, inclusiv prin credit.
     Creșterea pieței de capital și a indus­triei fondurilor de investiții va duce în cele din urmă la reluarea creșterii creditării și la continuarea dezvoltării sectorului bancar local.
     Reporter: Cum vedeți viitorul industriei fondurilor de investiții din țara noastră pe termen mediu și lung?
     Radu Hanga: Cred că industria fondurilor de investiții va continuă să se dezvolte în România, împreună cu celelalte segmente ale pieței financiare, împreună cu economia românească în ansamblul ei.
     AAF, împreună cu toți membrii asociației, jucători independenți sau membrii ai unor grupuri bancare locale sau internaționale, suntem implicați în creșterea vizibilității industriei în care activăm, în promovarea fondurilor de investiții atât ca instrumente de economisire/investire accesibile tuturor categoriilor de clienți, cât și ca vehicule care investesc în creșterea companiilor românești.
     Reporter: Vă mulțumesc!
     
     A consemnat Andrei Iacomi 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 


ATENȚIE!
Orice comentariu care nu are legătură cu textul articolului dar se încadrează in tematica pieței de capital, va fi redirijat de administrator în
Forumul BURSA.

Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !

1.  BANCILE-CAMATARI
    (mesaj trimis de anonim în data de 20.08.2018, ora 10:22)  
 Care banci? BCR, BRD, Unicredit, etc., banci ce ar trebui sa intre in categoria camatarilor. Te jupoaie cand iti acorda un credit si bonifica 0,...% la depozitele populatiei. CAMATARI.


 
  1.1.   Nerecunoscatorule  (răspuns la opinia nr. 1 )
    (mesaj trimis de The Brute , in data de 20.08.2018, ora 11:09)
 
 in loc sa multumesti acestor institutii financiare ca nu lasa crearea unei pozitii dominanrte a camatarilor , dumneata incepi sa critici...


 
  1.2.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 1.1 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 20.08.2018, ora 21:49)
 
 Haha


 
2.  fără titlu
    (mesaj trimis de EU în data de 20.08.2018, ora 11:10)  
 Porcul bine ingrasat nu crede in cutit.


 
3.  fără titlu
    (mesaj trimis de d.i. în data de 20.08.2018, ora 16:02)  
 pe toate fronturile, un singur cuvant, jalnic!


 
  3.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 3 )
    (mesaj trimis de ben , in data de 20.08.2018, ora 17:15)
 
 Corect ..mesaj în titlul.Logic și rațional.
  Cum sa vb de concurenta ...atunci când băncile dețin controlul asupra administratorul fondurilor, precum și rețeaua de vânzare a fondurilor adică băncile in sine.
 Practic au monopol.
 Daca nu exista concurență..atunci despre ce piata de capital vb.
 Există concurenta intre bănci poate .firesc
 Piata de capital este la noi doar o anexa a acestora.
 Este nevoie de Volcker Rule.....dar UE este surd în acesta privința.
 Oare acest domn reprezinta in fond tot bancile parca.
 Președinte la BVB este tot un bancher parca ?
 Este independent ..firește ca nu .


 
  3.2.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 3.1 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 20.08.2018, ora 18:51)
 
 pianistul lipseste din cadru insa pianul pare ok .


 
Piaţa de Capital
LA MIJLOCUL ȘEDINȚEI:
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în prima parte a ședinței de tranzacționare de astăzi, o lichiditate de 5,19 milioane lei (1,11 milioane de euro).  click să citești tot articolul
Piaţa de Capital
     
     Principalii indici ai burselor asiatice au închis ședința de tranzacționare de astăzi în apreciere.  click să citești tot articolul
Bănci-Asigurări
     
      * Dolarul s-a depreciat cu 0,01 bani în fața monedei naționale.
      * Francul s-a depreciat la 4,0984 lei.
      Banca Națională a României (BNR) a anunțat, astăzi, un curs de referință de 4,6605 lei pentru moneda europeană, în apreciere cu 0,02 bani, comparativ cu ședința anterioară, când euro a fost cotat la 4,6603 lei.  click să citești tot articolul
Bănci-Asigurări
     Indicele ROBOR la 3 luni a crescut la 3,15%, de la 3,14% valoare înregistrată în sedința precedentă, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).  click să citești tot articolul
Piaţa de Capital
     
     Indicii bursieri europeni au deschis ședinta de tranzacționare de astăzi în scădere.  click să citești tot articolul
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
26.09.2018
BVB
     Lichiditatea înregistrată în ședința de tranzacționare de ieri la Bursa de Valori București (BVB) a fost de 41,75 milioane de lei, apropiată de valoarea medie a acestui an, de circa 41,35 milioane...  click să citești tot articolul
26.09.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au urmat un curs pozitiv ieri, în majoritate, pe fondul avansului cotațiilor petroliere.  click să citești tot articolul
25.09.2018
BVB
     * Șapte din cei nouă indici, în scădere
     Lichiditatea înregistrată în prima ședință de tranzacționare a săptămâ­nii la Bursa de Valori București (BVB) a fost de 37,39 milioane de lei, 60% din...  click să citești tot articolul
24.09.2018
     * BET-BK, singurul indice în scădere
     Opt dintre cei nouă indici ai Bursei de Valori București (BVB) au încheiat ultima zi de tranzacționare a săptămânii în creștere, singurul coș de acțiuni care a...  click să citești tot articolul
24.09.2018
     Piețele din Europa au încheiat săptămâna trecută în ton optimist, investitorii fiind atenți la datele pozitive privind economia SUA (producția industrială și activitatea din sectorul privat)....  click să citești tot articolul
21.09.2018
BVB
     * Rulaj de 47 milioane de lei, peste media anului
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a încheiat ședința de tranzacționare de joi preponderent în teritoriul pozitiv, opt dintre...  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 26 septembrie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sârbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.8741
2.3829
3.0582
4.0984
0.1821
0.6249
0.2209
4.6605
5.2134
1.4381
3.5082
0.2355
0.4881
1.0875
0.0602
0.4491
0.6459
3.9612
0.2770
0.9719
0.5763
0.0545
0.3549
0.2088
2.6356
0.0394
0.1407
1.0784
0.6274
0.1221
152.5446
5.5616
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
14.09.2018
MREPORT BY TRANSPARENCY INTERNATIONAL
     Globalization has also brought with it an unpleasant effect: cross-border corruption. According to the intermediate report Exporting Corruption for the year 2018, a document drawn up by the organization Transparency International, there is a practice among powerful foreign companies of bribing the public servants of another country when they want to enter the local market.  click here to read the entire article
07.09.2018
DEPUTY VIRGIL POPESCU, VICEPRESIDENT OF THE COMMISSION FOR INDUSTRIES AND SERVICES
     The offshore law will once again reach the Commission, in one or two weeks, according to Mr. Virgil Popescu, the vice-president of the Commission for Industries and Services, the Chamber of Deputies.  click here to read the entire article
05.09.2018
MRS. FIREA'S VERBAL BOMBS
     * "There have been attempts for the prefect to be made a scapegoat"
     * "The support from the government wasn't much to talk about, so if it were withdrawn, there wouldn't be much of a difference"
     Bucharest's General Mayor was heard on Tuesday as a witness by the prosecutors of the General Prosecutor's Office in the case concerning the events which happened on August 10th in Victoriei Square. Before going into the Prosecutors' Department building, Gabriela Firea said she stood by her statements made immediately after the meeting of the National Executive Committee of the PSD and said: "I always speak based on facts, not just in this particular case, but in other areas as well, including politics. I will be answering to the questions of the prosecutor who contacted me and told me I was supposed to be heard in the case which is now being investigated concerning the intervention of the gendarmes on August 10th".  click here to read the entire article
31.08.2018
     The particularly hot weather and the conditions of extreme draught in Europe have brought to light terrible warnings from the past.
     Associated Press recently wrote that in the riverbed of the Elba in the Czech Republic have resurfaced the giant stones known as "the hunger stones", which have indicated over time, the coming of hard times.
     "When you see me, weep", is written on one of these stones, which seems to be considered the best hydrological benchmark in Europe. The inscription is in German and dates back to 1616.
     A detailed analysis of the stone inscriptions was published by the Czech researchers in the "Climate of the Past" magazine in 2013 (author's note: "Droughts in the Czech Lands, 1090-2012 AD", April 2013).  click here to read the entire article
29.08.2018
     * Claudiu Cazacu, XTB România: "United States companies have posted results that even exceeded the analysts' expectations, which were already for 2-figure profit increases"
     * Liviu Moldovan, financial analyst: "Currently, investors have a «blind» faith in the stock markets, in general, and in that of the US, in particular"
     For the first time in the history of the American markets, Nasdaq has surpassed the psychological level of 8,000 points.
     In the August 27 session, the Standard & Poor's 500 (S&P 500) index also reached an all time high, ending the trading session at almost 2,897 points.  click here to read the entire article
27.08.2018
     The capital market was marked, last week, by a number of controversial statements tied to the listing of Digi Communications, starting from the statements made recently by Darius Vâlcov, state advisor on the team of the prime-minister, who wrote on his Facebook page that he has asked the Financial Oversight Authority (ASF) if it was true that the book value of the Digi shares was 1 leu and 8 bani, and pointed out that at the time of the IPO, the shares of Digi were listed at 40 lei and are currently priced at 28 lei (30% down) and keep going down.  click here to read the entire article
23.08.2018
     Angela Merkel inaugurated the highway in December 2005, less than a month after she became chancellor of Germany.
     The highway was built on the territory of the former East Germany, connects Lubeck and the Polish border, after the junction with A11, and goes through the electoral precinct of chancellor Merkel.  click here to read the entire article
20.08.2018
THE NATIONAL MINERAL RESOURCES AGENCY, IN A NOTIFICATION TO THE PRIME-MINISTER:
     The Romanian government has lost over 8 billion lei, between 2006-2018, following the failure to update the royalties paid by the oil and gas companies, says Gigi Dragomir, the president of the National Mineral Resources Agency (ANRM), in a report sent to the prime-minister.  click here to read the entire article
15.08.2018
      * (Interview with Radu Grațian Ghețea, President - CEO of CEC Bank)
     In banking there are many risks and that is why banks need to be flexible and have as diverse an exposure as possible, which take the market circumstances at the time into account, says Radu Grațian Ghețea, President and CEO of CEC Bank. He told us, in an interview: "We have to adapt to what is happening in the market and we need to do things in such a way that the economic activity and that of the bank both function properly. If we're going with the idea that we want to eliminate every risk, then we'll just stop doing anything. For instance, we have been and we are a bank which heavily funds agriculture, which also means animal husbandry. A few years ago, our exposure to the aviculture sector was rather significant, and when the avian flu came we had to cover some non-performing loans on that segment. Now that the avian flu is done, we are facing the swine flu. What should we do, stop lending?"
     Reporter: Lately, there have been opinions from some experts who are saying that there is a wave of non-performing loans of the ones taken out by the First Home Program. What is your comment on these statements?  click here to read the entire article
08.08.2018
     * (Interview with Laszlo Diosi, OTP Bank CEO)
     Reporter: How would you describe the banking market, at the present time?
     Laszlo Diosi: Even though there are plenty of challenges, there are also many opportunities for the Romanian banking system. The lessons of the financial-economic crisis have resulted in a better regulated framework, stable, transparent and predictable. The guiding line of the policies developed by the authorities that are qualified, but in particular by those with a regulatory and oversight role has been characterized by a balance between profitability and systemic safety.
     But there is no shortage of challenges. We are talking here about challenges which concern the digitalization of the banking system and the national and international legislation. The entire system needs to align with complex and sometimes confused regulations.
     Recorded by Emilia Olescu  click here to read the entire article
31.07.2018
     * (Interview with Dan Paul, the president of the Association of Brokers)
     The management of the Bucharest Stock Exchange (BVB) needs to find out from brokers whether Romania truly needs a derivatives market, says Dan Paul, the president of the Association of Brokers, who was kind enough to grant BURSA an interview.  click here to read the entire article
27.07.2018
THE DĂNCILĂ GOVERNMENT AFTER SIX MONTHS
     Now we know why prime-minister Dăncilă was in a hurry to announce the activity report for the first six months at the helm of the Romanian government: the nice tale of the hike of pensions and salaries wasn't supposed to be overshadowed by the evolution of budget expenses, whose increase has led the deficit of the consolidated general budget to 1.61% of the GDP, from 0.88% after the first five months of the year.  click here to read the entire article
23.07.2018
BECAUSE AN AGREEMENT ON THE PRICE COULDN'T BE REACHED,
     The public offer started by Vimetco and Conef for a stake of at most 53.77% of the shares of Alro Slatina (Alro) has been unsuccessful, as the issuer announced that due to the unfavorable market conditions, the shareholders, company and underwriters couldn't agree on a price for the volume of 383.79 million shares put up for sale.  click here to read the entire article
23.07.2018
ECONOMIC ANALYST AURELIAN DOCHIA PREDICTS:
     * According to Eurostat, Romania has the biggest governmental deficit in the EU
     The hike of some taxes, in the near future, is unavoidable, according to economic analyst Aurelian Dochia.
     His statement comes as, in the first quarter, the government's deficit has seen an increase over the last quarter of 2017, according to data by the European Statistics Office (Eurostat).  click here to read the entire article
13.07.2018
Russia World Cup
     The final tournament of the World Football Cup will end with a gala representation, the duel between Croatia and France. France, the with the most expensive players in the tournament, has met the expectations, Croatia is the biggest surprise the of the competition.  click here to read the entire article
.