Conferința BURSA - Dezvoltarea Romaniei 2018
SIF-URILE SI FONDUL PROPRIETATEA / CLAUDIU DOROȘ, SIF MOLDOVA:
BURSA 31.01.2018
mărește imaginea
Claudiu Doroș: "Ne dorim noi listări și noi sectoare reprezentate la BVB, ceea ce ar asigura posibilități sporite de diversificare a portofoliului de active, cu implicații pozitive semnificative în ce privește calitatea acestuia, randamentele așteptate și managementul riscurilor asociate fiecărei clase de active".
     *  "Avem în vedere noi proiecte rezidențiale"
     *  Interviu cu domnul Claudiu Doroș, Director General SIF Moldova
       Reporter: Cum a evoluat SIF Moldova, în 2017, având în vedere că ASF a avizat conducerea cu o mare întârziere față de momentul alegerilor?
     Claudiu Doroș: Rezultatele estimate pentru anul 2017 atestă depășirea indicatorilor financiari bugetați (fig.1.), performanță care se reflectă în beneficiile acționarilor și care reprezintă premise favorabile pentru susținerea strategiilor investiționale pe direcțiile prezentate în "Declarația de politici investiționale 2014 - 2018".
     Investitorii au validat în piață strategia și performanțele înregistrate, iar creșterea interesului acestora s-a concretizat în creșterea prețului acțiunii SIF2 și reducerea discount-ului preț SIF2 /VUAN (fig. 2).
     Astfel, în mod evident, procesul de avizare derulat de ASF nu a impactat negativ performanțele noastre și, dincolo de aspectul formal al duratei, complexitatea analizei ASF, impusă de noile reglementări aplicabile, constituie o garanție suplimentară, solidă, privind profesionalismul echipei care administrează SIF Moldova.
     Reporter: Ce modificări semnificative au intervenit în portofoliul societății?
     Claudiu Doroș: Administrarea participațiilor din portofoliu s-a realizat pe coordonatele strategiei multianuale 2014 - 2018 și Programului de activitate 2017, respectiv:
     - Creștere pentru portofoliul Dețineri Majoritare - abordare de tip "private equity" în cadrul unor dețineri majoritare existente (real estate, agricol, alte sectoare);
     - Recalibrare pentru portofoliul CORE - portofoliul listat ce oferă lichiditate activelor SIF Moldova, reprezentând principalul generator de venituri;
     - Restructurare pentru portofoliul SELL - continuare restructurare/vânzare a portofoliului de acțiuni "istoric".
     Astfel, la finele anului 2017, portofoliul de acțiuni cotate deține ponderea principală (CORE), de 79,4% în valoarea totală a activelor administrate, în timp ce ponderea acțiunilor necotate este de 8,4%, pe fondul reorientării politicii investiționale. S-au menținut sectoarele financiar și energetic (45,2%, respectiv 18,2%, raportat la valoarea totală a activelor) ca sectoare principale în structura portofoliului. Pe de o parte, a continuat procesul de reducere a numărului de participații din portofoliu, concretizat prin vânzarea integrală a pachetelor de acțiuni în cazul a 11 emitenți (fig. 3) iar, pe de altă parte, a crescut expunerea per emitent, în special pe portofoliul CORE, cu efecte pozitive asupra performanței întregului portofoliu.
     Subliniem și evoluțiile pozitive semnificative în dezvoltarea următoarelor proiecte principale inițiate/derulate prin intermediul filialelor Grupului SIF Moldova:
     - Proiectul imobiliar "Baba Novac Residence" dezvoltat de Țesătoriile Reunite SA București - a început construirea ansamblului rezidențial compus din 6 blocuri cu 363 apartamente și 436 locuri parcare (subterane și supraterane). Construcția ansamblului este în grafic, iar ritmul vânzărilor este peste cel prognozat inițial, peste 100 de apartamente fiind deja contractate;
     - Proiectul Ferma Afine dezvoltat de Agrointens SA - se află în curs de implementare proiectul privind extinderea investiției Fermă Afine până la o suprafață de 76 ha, circa 18 ha plantații existente și 46 ha plantații în curs de înființare;
     - Proiectul Veranda Mall (deținere indirectă prin intermediul Professional Imo Partners SA și Nord SA) - performanțele înregistrate în exploatarea acestui centru comercial, cu o suprafață închiriabilă de circa 30.000 mp și un grad de ocupare de peste 97%, au confirmat pe deplin proiecțiile SIF Moldova care au stat la baza deciziei investiționale.
     Reporter: Care sunt planurile dumneavoastră pentru acest an?
     Claudiu Doroș: Elementele cheie ale planurilor noastre rămân:
     - Politica de investiții solidă - baza creșterii pe termen lung a valorii activelor administrate, element fundamental pentru consolidarea încrederii investitorilor;
     - Politica de dividend predictibilă - remunerează capitalul investit la un nivel superior randamentelor oferite de plasamentele monetare, este menită să satisfacă interesele pe termen scurt ale acționarilor. În același timp, existența unor randamente scăzute pe piața monetară favorizează investițiile, ceea ce servește interesele pe termen mediu și lung ale acționarilor;
     - Operațiuni de capital - prin derularea unor Programe de răscumpărare de acțiuni în scopul reducerii capitalului social.
      Reporter: Care sunt domeniile de interes pentru investiții?
     Claudiu Doroș: Va continua procesul de recalibrare dinamică a portofoliului CORE, în acord cu performanța companiilor listate incluse în acesta, precum și identificarea unor noi oportunități investiționale în cadrul portofoliului Dețineri Majoritare, în domenii cu potențial de creștere demonstrat, cum sunt sectoarele real estate și agricol. Avem în vedere noi proiecte rezidențiale, în locații de calitate, pentru a valorifica expertiza deja acumulată în domeniu.
      Reporter: Care sunt intențiile dumneavoastră cu privire la expunerea pe Banca Transilvania?
     Claudiu Doroș: Evoluția acțiunilor Banca Transilvania a confirmat pe deplin estimările SIF Moldova, emitentul contribuind semnificativ la performanța portofoliului și la creșterea activului net. La sfârșitul anului 2017 expunerea pe TLV era de 35% în activele totale (36,8% la sfârșitul anului precedent). S-a menținut o deținere importantă, datorită randamentului ridicat oferit (cash + acțiuni gratuite) și potențialului de creștere al acțiunii, fundamentat de capacitatea de majorare a capitalurilor proprii prin creștere organică a băncii, precum și prin achiziții și fuziuni cu alte instituții bancare care operează pe piața românească. În același timp, creșterea economică înregistrată în România, bazată pe consum, a determinat sporirea performanțelor băncilor interesate în finanțarea consumului. În particular, trendul de creștere al dobânzilor favorizează sectorul bancar, cu perspective foarte bune pe termen lung.
      Reporter: Intenționați să mai propuneți consolidarea valorii nominale a acțiunilor?
     Claudiu Doroș: Având în vedere beneficiile unei astfel de operațiuni pentru companie și micii acționari, rămâne în atenția noastră o astfel de propunere, cu atât mai mult cu cât două Adunări Generale ale Acționarilor au aprobat propunerea noastră.
      Reporter: Ce alte măsuri aveți în vedere pentru consolidarea acționariatului?
     Claudiu Doroș: Ca management, nu avem în vedere măsuri care să influențeze acționariatul, nu este rolul nostru. În ceea ce privește structura de acționariat, este deja consolidată, având în vedere că doar câteva sute de acționari, investitori activi la BVB, instituționali și individuali, dețin peste 70% din capitalul social.
      Reporter: SIF-urile sunt printre cei mai buni performeri de la BVB în 2017. Cum vă explicați?
     Claudiu Doroș: SIF-urile își mențin atractivitatea prin calitatea portofoliilor, prin discount-ul ridicat. Apreciem însă că au început să apară diferențe în atitudinea investitorilor/acționarilor generate de diferențele care vizează strategiile investiționale, operațiunile de capital, dinamismul și flexibilitatea managementului, echilibrul în procesul decizional și managementul adecvat al riscurilor etc.
      Reporter: Cum evaluați rezultatele răscumpărărilor făcute?
     Claudiu Doroș: Dacă este să ne referim la programul de răscumpărare aprobat în AGA din aprilie 2017 ce are ca scop reducerea capitalului social, efectele pozitive ale operațiunii sunt evidente:
     - Diminuarea discountului dintre activul net și prețul de tranzacționare;
     - Discountul a variat între 48-50% în perioada noiembrie 2016 și începutul ofertei publice (7 iunie 2017), iar după încheierea acesteia (27 iunie 2017), acțiunea SIF2 s-a înscris pe un trend constant de creștere, discountul atingând în prezent cel mai mic nivel din perioada post-criză financiară, atât la SIF Moldova (circa 20% - fig, 2) cât și în sector (celelalte SIFuri);
     - Creșterea activului unitar, a cotației și a lichidității acțiunii în piață;
     - VUAN: creștere cu 16% în perioada decembrie 2016 - decembrie 2017 (fig. 2);
     - Preț SIF2: creștere cu 81% în perioada decembrie 2016-decembrie 2017 (fig. 2);
     - Lichiditatea acțiunii în piață: creștere de la aproximativ 650 mii acțiuni/ședința în perioada ianuarie - 30.05.2017 (data aprobării ASF a Ofertei Publice) la aproximativ 750 mii acțiuni/ședința de la 30.05.2017 până în prezent.
     Astfel, apreciem că rezultatul cert al operațiunii este recunoașterea de către investitori, în prețul acțiunii, a performanței financiare a SIF Moldova și a valorii activelor administrate.
      Reporter: Cum vă impactează gradul de dezvoltare al BVB?
     Claudiu Doroș: Evident că ne dorim noi listări și noi sectoare reprezentate la BVB, ceea ce ar asigura posibilități sporite de diversificare a portofoliului de active, cu implicații pozitive semnificative în ce privește calitatea acestuia, randamentele așteptate și managementul riscurilor asociate fiecărei clase de active.
      Reporter: Cum vă impactează noile reglementări europene - MIFID II?
     Claudiu Doroș: O analiză preliminară nu relevă un impact al acestor reglementări întrucât, în opinia noastră, activitățile SIF Moldova nu cad sub incidența prevederilor MIFID II, care se aplică pentru: SSIF-uri, instituțiile de credit înregistrate la ASF, locurile de tranzacționare.
     Reporter: Cum vedeți măsurile fiscale adoptate de Guvern?
     Claudiu Doroș: Sunt convins că s-au dorit a fi stimulative. Vom vedea efectul lor în perioada următoare.
     Reporter: Ce așteptări aveți de la autorități, cu privire la încurajarea afacerilor?
     Claudiu Doroș: Ca investitori instituționali, printre cei mai mari cu capital românesc, ne dorim un cadru fiscal stabil și predictibil și măsuri care să dinamizeze dezvoltarea pieței de capital, inclusuv prin listarea unor companii cu capital majoritar de stat.
     Cu atât mai mult este importantă stabilitatea cadrului legislativ și eventuala optimizare și transparentizare a proceselor de autorizare a unor proiecte investiționale, în condițiile în care unul dintre obiectivele noastre strategice declarate este expunerea în economia reală, prin investiții de tip private equity în sectoarele cele mai performante din România.
      Reporter: Ce așteptări aveți de la ASF?
     Claudiu Doroș: Așteptăm cu mult interes finalizarea noului cadru legislativ de conformare la Directiva UE privind fondurile alternative de investiții, prin ultima lege necesară, legea FIA (Fondurilor de Investiții Alternative), care va întregi cadrul legal în care să ne desfășurăm activitatea și să facem performanță.
      Reporter: Cum vedeți viitorul SIF-urilor?
     Claudiu Doroș: Cred că, în momentul de față, se conturează la nivelul SIF-urilor diferențe de abordare ale strategiilor de dezvoltare.
     În ceea ce ne privește, vom propune acționarilor și vom implementa în baza aprobării acestora, strategii caracterizate de dinamism și management activ, echilibru financiar și prudențialitate, astfel încât acțiunea SIF2 să rămână un titlu preferat al investitorilor, cu beneficii predictibile pentru aceștia.
     Reporter: Vă mulțumim! 

 link: SIF-urile încep să mizeze și pe răscumpărări pentru creșterea randamentelor

 link: Oportunitați de investiții și Idei de tranzacționare pentru 2018

 link: "Nu susțin niciun demers privind impozitarea returnărilor de capital"

 link: BVB a eșuat în obținerea statutului de piață emergentă, și de la MCSI, și de la FTSE Russell

 link: Atenționare de la Comisia Europeană, pentru că România nu a implementat MiFID II

 link: "Acționarii BVB ar trebui să evalueze CA-ul, care și-a arătat limitele"

 link: Creșterea BET-FI, de peste patru ori mai mare față de cea a BET

 link: "Nu mai durează mult și acționarii «instituționali - vulture» ai FP vor reuși exit-ul total prin lichidare"

 link: "Peste 8 miliarde de euro vor intra în economia României, în următorii trei ani, prin FSDI"

 link: Fondul suveran de dezvoltare și investiții sau dușmanul binelui e mai binele

 link: Elliott Associates și-a redus accelerat deținerea la Fondul Proprietatea, de la 21% la 10%

 link: Steven van Groningen, susținut de NN pentru un nou mandat în Comitetul Reprezentanților FP

 link: "Îndemnam Guvernul sa profite de condițiile de piața, ca sa listeze Hidroelectrica, Aeroporturi București și Salrom"

 link: "Nu este oportună o eventuală valorificare a pachetului din BCR, până la finalizarea litigiilor"

 link: "Lichiditatea redusă de la BVB se transpune în dificultăți de investire"

 link: "Nu putem avea o piață eficientă cu o Autoritate de Supraveghere prosperă, pe banii emitenților"

 link: "Noi pledăm, ca și până acum, pentru așezarea relației cu FP-ul pe baze de normalitate și colaborare"

 link: În România am ales să investesc în start-up-uri inovatoare, care urmau să schimbe ceva și să aducă un beneficiu societății
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 


ATENȚIE!
Orice comentariu care nu are legătură cu textul articolului dar se încadrează in tematica pieței de capital, va fi redirijat de administrator în
Forumul BURSA.

Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !

1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 31.01.2018, ora 01:07)  
 Super tare! Am si eu o singura intrebare: cum a fost avizat dl Ocatavian Radu in conditiile in care are cel putin zece furne oe care le detine in insolventa??
 Pentru unii legea se aplica altfel..


 
  1.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 1 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 31.01.2018, ora 09:13)
 
 statu' paralel


 
2.  fără titlu
    (mesaj trimis de Vasile în data de 31.01.2018, ora 08:12)  
 Bai, m-a distrus asta cu afinele lui... toți o ard big business, Ciurezu cu BCR ul lui, Drăgoi cu sectoarele strategice, Fercalezu cu hotelurile supra evaluate, toti au câte ceva de zis, numai Doros, când îl cauți, culege afine si face gem...


 
  2.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 2 )
    (mesaj trimis de ion , in data de 31.01.2018, ora 17:51)
 
 cum dracului se face ca sif2 are viitor luminous si doros isi vinde actiunile pe deal.cui?mai cautati .oricum s-auapucat alti sa caute.mai vedem.


 
3.  Concluzie
    (mesaj trimis de Actionar în data de 31.01.2018, ora 08:44)  
 Desi a fost extrem de dificil sa-l urmaresc pe dl. Doros, care a invatat de la Ceocea doar sa vorbeasca complicat si alambicat, lipsindu-i insa si gratia celui din urma, am facut un efort. Concluzia mea este urmatoarea: SIF2 are 35% din active in TLV, detinere directa, declarata, probabil inca 35% indirect, prin diverse vehicule (tot in TLV), si 30% investiti in diverse mizerii, "steaua polara" a portofoliului fiind ferma de afine, pe care o lauda ca fiind Silicon Valley romanesc. Daca asta e performanta de manager de fond de investitii, sa judece actionarii. Dar aia pe care nu ii gadila zilnic Doros la... actiuni.


 
  3.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 3 )
    (mesaj trimis de eu , in data de 31.01.2018, ora 10:15)
 
 fii mai explicit.ce inseamna ii gidila la actiuni?


 
  3.2.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 3 )
    (mesaj trimis de eu , in data de 31.01.2018, ora 17:44)
 
 te-am intrebat ceva.nu ai raspuns.deci esti un agarici.sau ciunga -in par.idioti din astia ca tine fumez cam 4 pe zi.


 
Piaţa de Capital
      Indicii de pe Bursa de Valori București (BVB) au închis în teritoriu pozitiv, lichiditatea totală fiind de 41,74 milioane de lei (8,95 milioane de euro).  click să citești tot articolul
Piaţa de Capital
     Principalii indici bursieri de pe Wall Street au deschis ședința de tranzacționare de astăzi în apreciere.  click să citești tot articolul
Piaţa de Capital
LA MIJLOCUL ȘEDINȚEI:
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în prima parte a ședinței de tranzacționare de astăzi, o lichiditate de 22,68 milioane lei (4,86 milioane de euro).  click să citești tot articolul
Piaţa de Capital
     
     Principalii indici ai burselor asiatice au închis ședința de tranzacționare de astăzi în depreciere.  click să citești tot articolul
Bănci-Asigurări
     * Dolarul s-a apreciat cu 0,38 bani în fața monedei naționale.
     * Francul s-a depreciat la 4,0997 lei.  click să citești tot articolul
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
25.09.2018
BVB
     * Șapte din cei nouă indici, în scădere
     Lichiditatea înregistrată în prima ședință de tranzacționare a săptămâ­nii la Bursa de Valori București (BVB) a fost de 37,39 milioane de lei, 60% din...  click să citești tot articolul
24.09.2018
     * BET-BK, singurul indice în scădere
     Opt dintre cei nouă indici ai Bursei de Valori București (BVB) au încheiat ultima zi de tranzacționare a săptămânii în creștere, singurul coș de acțiuni care a...  click să citești tot articolul
24.09.2018
     Piețele din Europa au încheiat săptămâna trecută în ton optimist, investitorii fiind atenți la datele pozitive privind economia SUA (producția industrială și activitatea din sectorul privat)....  click să citești tot articolul
21.09.2018
BVB
     * Rulaj de 47 milioane de lei, peste media anului
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a încheiat ședința de tranzacționare de joi preponderent în teritoriul pozitiv, opt dintre...  click să citești tot articolul
20.09.2018
BVB
     * Scădere de 0,53% pentru BET-NG
     
     Volumul de tranzacționare înregistrat în ședința de la mijlocul săptămânii a Bursei de Valori București (BVB) a fost de 33,45 milioane de lei, dintre care...  click să citești tot articolul
20.09.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au urcat ieri, pe fondul câștigurilor din sectorul materiilor prime.  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 25 septembrie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sârbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.8692
2.3828
3.0570
4.0997
0.1819
0.6248
0.2210
4.6603
5.2120
1.4399
3.5102
0.2353
0.4868
1.0865
0.0602
0.4506
0.6447
3.9613
0.2754
0.9679
0.5762
0.0545
0.3543
0.2088
2.6322
0.0394
0.1414
1.0785
0.6272
0.1222
152.8355
5.5615
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
14.09.2018
MREPORT BY TRANSPARENCY INTERNATIONAL
     Globalization has also brought with it an unpleasant effect: cross-border corruption. According to the intermediate report Exporting Corruption for the year 2018, a document drawn up by the organization Transparency International, there is a practice among powerful foreign companies of bribing the public servants of another country when they want to enter the local market.  click here to read the entire article
07.09.2018
DEPUTY VIRGIL POPESCU, VICEPRESIDENT OF THE COMMISSION FOR INDUSTRIES AND SERVICES
     The offshore law will once again reach the Commission, in one or two weeks, according to Mr. Virgil Popescu, the vice-president of the Commission for Industries and Services, the Chamber of Deputies.  click here to read the entire article
05.09.2018
MRS. FIREA'S VERBAL BOMBS
     * "There have been attempts for the prefect to be made a scapegoat"
     * "The support from the government wasn't much to talk about, so if it were withdrawn, there wouldn't be much of a difference"
     Bucharest's General Mayor was heard on Tuesday as a witness by the prosecutors of the General Prosecutor's Office in the case concerning the events which happened on August 10th in Victoriei Square. Before going into the Prosecutors' Department building, Gabriela Firea said she stood by her statements made immediately after the meeting of the National Executive Committee of the PSD and said: "I always speak based on facts, not just in this particular case, but in other areas as well, including politics. I will be answering to the questions of the prosecutor who contacted me and told me I was supposed to be heard in the case which is now being investigated concerning the intervention of the gendarmes on August 10th".  click here to read the entire article
31.08.2018
     The particularly hot weather and the conditions of extreme draught in Europe have brought to light terrible warnings from the past.
     Associated Press recently wrote that in the riverbed of the Elba in the Czech Republic have resurfaced the giant stones known as "the hunger stones", which have indicated over time, the coming of hard times.
     "When you see me, weep", is written on one of these stones, which seems to be considered the best hydrological benchmark in Europe. The inscription is in German and dates back to 1616.
     A detailed analysis of the stone inscriptions was published by the Czech researchers in the "Climate of the Past" magazine in 2013 (author's note: "Droughts in the Czech Lands, 1090-2012 AD", April 2013).  click here to read the entire article
29.08.2018
     * Claudiu Cazacu, XTB România: "United States companies have posted results that even exceeded the analysts' expectations, which were already for 2-figure profit increases"
     * Liviu Moldovan, financial analyst: "Currently, investors have a «blind» faith in the stock markets, in general, and in that of the US, in particular"
     For the first time in the history of the American markets, Nasdaq has surpassed the psychological level of 8,000 points.
     In the August 27 session, the Standard & Poor's 500 (S&P 500) index also reached an all time high, ending the trading session at almost 2,897 points.  click here to read the entire article
27.08.2018
     The capital market was marked, last week, by a number of controversial statements tied to the listing of Digi Communications, starting from the statements made recently by Darius Vâlcov, state advisor on the team of the prime-minister, who wrote on his Facebook page that he has asked the Financial Oversight Authority (ASF) if it was true that the book value of the Digi shares was 1 leu and 8 bani, and pointed out that at the time of the IPO, the shares of Digi were listed at 40 lei and are currently priced at 28 lei (30% down) and keep going down.  click here to read the entire article
23.08.2018
     Angela Merkel inaugurated the highway in December 2005, less than a month after she became chancellor of Germany.
     The highway was built on the territory of the former East Germany, connects Lubeck and the Polish border, after the junction with A11, and goes through the electoral precinct of chancellor Merkel.  click here to read the entire article
20.08.2018
THE NATIONAL MINERAL RESOURCES AGENCY, IN A NOTIFICATION TO THE PRIME-MINISTER:
     The Romanian government has lost over 8 billion lei, between 2006-2018, following the failure to update the royalties paid by the oil and gas companies, says Gigi Dragomir, the president of the National Mineral Resources Agency (ANRM), in a report sent to the prime-minister.  click here to read the entire article
15.08.2018
      * (Interview with Radu Grațian Ghețea, President - CEO of CEC Bank)
     In banking there are many risks and that is why banks need to be flexible and have as diverse an exposure as possible, which take the market circumstances at the time into account, says Radu Grațian Ghețea, President and CEO of CEC Bank. He told us, in an interview: "We have to adapt to what is happening in the market and we need to do things in such a way that the economic activity and that of the bank both function properly. If we're going with the idea that we want to eliminate every risk, then we'll just stop doing anything. For instance, we have been and we are a bank which heavily funds agriculture, which also means animal husbandry. A few years ago, our exposure to the aviculture sector was rather significant, and when the avian flu came we had to cover some non-performing loans on that segment. Now that the avian flu is done, we are facing the swine flu. What should we do, stop lending?"
     Reporter: Lately, there have been opinions from some experts who are saying that there is a wave of non-performing loans of the ones taken out by the First Home Program. What is your comment on these statements?  click here to read the entire article
08.08.2018
     * (Interview with Laszlo Diosi, OTP Bank CEO)
     Reporter: How would you describe the banking market, at the present time?
     Laszlo Diosi: Even though there are plenty of challenges, there are also many opportunities for the Romanian banking system. The lessons of the financial-economic crisis have resulted in a better regulated framework, stable, transparent and predictable. The guiding line of the policies developed by the authorities that are qualified, but in particular by those with a regulatory and oversight role has been characterized by a balance between profitability and systemic safety.
     But there is no shortage of challenges. We are talking here about challenges which concern the digitalization of the banking system and the national and international legislation. The entire system needs to align with complex and sometimes confused regulations.
     Recorded by Emilia Olescu  click here to read the entire article
31.07.2018
     * (Interview with Dan Paul, the president of the Association of Brokers)
     The management of the Bucharest Stock Exchange (BVB) needs to find out from brokers whether Romania truly needs a derivatives market, says Dan Paul, the president of the Association of Brokers, who was kind enough to grant BURSA an interview.  click here to read the entire article
27.07.2018
THE DĂNCILĂ GOVERNMENT AFTER SIX MONTHS
     Now we know why prime-minister Dăncilă was in a hurry to announce the activity report for the first six months at the helm of the Romanian government: the nice tale of the hike of pensions and salaries wasn't supposed to be overshadowed by the evolution of budget expenses, whose increase has led the deficit of the consolidated general budget to 1.61% of the GDP, from 0.88% after the first five months of the year.  click here to read the entire article
23.07.2018
BECAUSE AN AGREEMENT ON THE PRICE COULDN'T BE REACHED,
     The public offer started by Vimetco and Conef for a stake of at most 53.77% of the shares of Alro Slatina (Alro) has been unsuccessful, as the issuer announced that due to the unfavorable market conditions, the shareholders, company and underwriters couldn't agree on a price for the volume of 383.79 million shares put up for sale.  click here to read the entire article
23.07.2018
ECONOMIC ANALYST AURELIAN DOCHIA PREDICTS:
     * According to Eurostat, Romania has the biggest governmental deficit in the EU
     The hike of some taxes, in the near future, is unavoidable, according to economic analyst Aurelian Dochia.
     His statement comes as, in the first quarter, the government's deficit has seen an increase over the last quarter of 2017, according to data by the European Statistics Office (Eurostat).  click here to read the entire article
13.07.2018
Russia World Cup
     The final tournament of the World Football Cup will end with a gala representation, the duel between Croatia and France. France, the with the most expensive players in the tournament, has met the expectations, Croatia is the biggest surprise the of the competition.  click here to read the entire article
.