Conferința BURSA - Dezvoltarea Romaniei 2018
SIF-URILE SI FONDUL PROPRIETATEA / NICU BUICĂ, SAI MUNTENIA INVEST:
BURSA 31.01.2018
mărește imaginea
     * (Interviu cu domnul Nicu Buică, Director General SAI Muntenia Invest, administrator al SIF Muntenia)
     * "Contextul național legislativ reprezintă cea mai mare provocare pentru SIF Muntenia"
       Reporter: Cum a evoluat SIF Muntenia în 2017?
     Nicu Buică:Anul ce tocmai s-a încheiat a fost pentru SIF Muntenia, din punct de vedere al cifrelor, chiar prolific, aș putea spune: activul net al societății a înregistrat o creștere de peste 16%, activul total a evoluat substanțial - peste 14%, iar evoluția bursieră a acțiunii SIF4 a avut o curbă ascendentă, rezultând astfel o scădere importantă a discont-ului între VUAN și prețurile de tranzacționare. Țintele de profit din Bugetul de venituri și cheltuieli pe 2017 au fost realizate, iar investițiile în acțiuni cotate din zona blue chips au fost prioritare și au depășit valoric, de câteva ori, dezinvestirile/vânzările de pachete de acțiuni.
     În plus, 2017 a adus o consolidare și cristalizare a echipei de management a SAI Muntenia Invest, echipă care, sunt convins, va recompensa încrederea acționarilor și va determina un parcurs pozitiv al Societății și în 2018.
      Reporter: Ce modificări semnificative au intervenit în portofoliul societății?
     Nicu Buică:Restructurarea și eficientizarea portofoliului de dețineri reprezintă una dintre provocările permanente ale oricărui administrator de fond. În general, cele mai importante participații ale SIF Muntenia au fost cele în acțiuni (75- 85% din activul total). Deși această proporție s-a păstrat, domeniile de interes s-au modificat fundamental. Dacă inițial, în portofoliul nostru se găseau multe participații minoritare, în companii din aproape toate sectoarele, în ultimii ani ne-am concentrat pe achiziția de pachete în companii cu potențial mare de creștere, din sectoare cu tradiție, dar și cu perspectivă, care să poată genera profit, deci return favorabil pentru SIF Muntenia.
     Nu a fost însă ignorat nici sectorul financiar, zonă în care am avut și avem dețineri importante, dar nici cel energetic, în care am investit și în care avem, în continuare, încredere.
      Reporter: Care sunt planurile dumneavoastră pentru acest an?
     Nicu Buică:Din perspectiva acționarilor noștri, vrem să rămânem o alternativă viabilă de investiții, care să asigure plasamente profitabile și un return competitiv. Sigur, evoluția contextului economic local și global, cerințele legislative naționale și europene, dinamica pieței de capital românești, toate reprezintă provocări ale activității noastre. Dar noi credem cu tărie că evoluția SIF-urilor este în plină desfășurare, iar etapa matură, de dezvoltare durabilă și sustenabilă abia acum începe, având ca fundament experiența acumulată și maturitatea așteptărilor investitorilor noștri.
     Reporter: Intenționați să derulați programe de răscumpărare?
     Nicu Buică:În 2017, am supus aprobării acționarilor derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor, care nu a fost însă validat. Continuăm să credem în această alternativă de consolidare a acțiunii SIF Muntenia și de reducere a discountului de tranzacționare. Vom reanaliza acest subiect și vom încerca să comunicăm mai bine investitorilor avantajele acestui demers. Dacă vor fi recepționate pozitiv, cu siguranță vom reveni asupra acestei teme.
     Reporter: Care sunt domeniile de interes pentru investiții?
     Nicu Buică:Avem în vedere și pe viitor cele două direcții strategice pe care le-am urmărit până acum și care sunt în consens deplin cu dorințele acționarilor noștri: continuarea procesului de restructurare a portofoliului și administrarea eficientă a acestuia, astfel încât să fie asigurată creșterea sustenabilă pe termen lung, și accentul pe procesul investițional, cu focus pe plasamentele în România și în acțiuni cotate.
     Procesul investițional va fi unul prudent, bazat mai ales pe analiza fundamentală a emitenților, subiect al posibilei investiții. Analizăm cu atenție și crearea surselor pentru investiții prin exit din societăți care, de regulă, nu distribuie dividende sau care și-au epuizat potențialul de creștere.
     Intenționăm continuarea procesului de diversificare a subportofoliului de acțiuni, capabil să asigure un nivel predictibil al dividendelor distribuite către SIF Muntenia. Dintre sectoarele de activitate cu potențial de performanță, putem menționa sectorul energetic, utilități, industria farmaceutică.
      Reporter: Care sunt problemele cu care se confruntă societatea în prezent?
     Nicu Buică:Contextul național legislativ, despre care aminteam mai devreme, reprezintă cea mai mare provocare, probabil, respectiv finalizarea implementării DAFIA. După cum știți, din punct de vedere organizatoric și legislativ, SIF-urile vor fi fonduri de investiții alternative, a căror funcționare va fi reglementată de noua lege FIA care va apărea în 2018. Astfel, SIF Muntenia se va transforma într-un FIA înființat pe bază de act constitutiv, administrat de SAI Muntenia Invest în calitate de AFIA (administrator de fonduri de investiții alternative). Suntem însă optimiști și sperăm că la finalul procesului febril și complicat, noul cadru legislativ să soluționeze o mare parte din dificultățile cu care ne-am confruntat de-a lungul timpului.
     Reporter: SIF-urile sunt printre cei mai buni performeri de la BVB în 2017. Cum vă explicați?
     Nicu Buică:Noi privim această "performanță" pe BVB ca pe o corecție parțială a subevaluării acțiunilor Societăților de Investiții Financiare, care au, evident, potențial de creștere. Probabil că fără o maturizare și așezare a pieței românești de capital nu am fi avut această evoluție. Dar, având în vedere că acum investitorii instituționali sunt cei care desfășoară cea mai mare parte a tranzacțiilor pe BVB, iar procesul de investire pe care aceștia îl desfășoară este unul profesionist, corect, a fost cumva firesc să se recunoască calitatea SIF-urilor ca emitenți de valori mobiliare și actori în piața de capital, ținând seama de calitatea portofoliilor, de potențialul de profitabilitate și de evoluția constant pozitivă din ultimii 20 de ani.
      Reporter: Cum vă impactează gradul de dezvoltare al BVB?
     Nicu Buică:Bursa de Valori București este un subiect pe care îl privim din două perspective diametral opuse: pe de o parte, evoluția pieței autohtone în 2017 nu a fost satisfăcătoare, din punctul nos­tru de vedere. Free float-ul insuficient pentru companiile listate și volumele de tranzacționare (lichiditate) mici de la Bursa de Valori București se transpun în dificultăți de investire/dezinvestire a unor pachete semnificative de acțiuni. În plus, România a rămas în continuare o piață de frontieră, în 2017 nu au fost îndeplinite criteriile pentru a primi statutul de piață emergentă.
     Deși creșterea indicilor pieței bursiere din România în 2017 pare impresionantă la prima vedere, dacă ne comparăm cu evoluțiile piețelor externe, vedem că bursa româ­nească a sub-performat, pierzând corelația cu piețele externe care au avut evoluții favorabile sau chiar au ajuns la maxime istorice ale cotațiilor. Ca un element pozitiv, însă, putem aminti procesul de fuziune între BVB și SIBEX, un număr de listări, continuarea procesului de aliniere la legislația europeană.
     Dar privim cu mult optimism spre potențialul BVB în 2018, cu noua echipă de management desemnată care va reuși, cu siguranță, să bifeze capitole restante, să dinamizeze ritmul de dezvoltare și, de ce nu, să ne confere statutul de piață emergentă.
      Reporter: Cum vă impactează noile reglementări europene - MiFID II?
     Nicu Buică:În mod direct, MiFID II nu are influențe asupra activității noastre. Indirect, prin îmbunătățirea transparenței pre- și post-tranzacționare, ne vom putea forma o imagine de ansamblu asupra tuturor activităților de tranzacționare pe teritoriul Uniunii Europene și vom putea face alegeri de investiții fiind bine informați și ne vom putea alinia mai ușor cerințelor DAFIA de cea mai bună execuție.
      Reporter: Cum vedeți măsurile fiscale adoptate de Guvern? Ce așteptări aveți de la autorități, cu privire la încurajarea afacerilor?
     Nicu Buică:Așa-zisa revoluție fiscală a stârnit foarte multe comentarii, unele pozitive, altele mai puțin favorabile. Așteptăm ca autoritățile să privească mediul de afaceri în sens constructiv, să contribuie la dezvoltarea și progresul entităților private, să gândească măsuri de susținere pe termen lung. Cred că o economie puternică își are resursele într-o zonă de business stabilă și sustenabilă.
      Reporter: Ce așteptări aveți de la ASF?
     Nicu Buică:Să continue activitatea în același ritm profesionist în care ne-a obișnuit și să continue dialogul permanent pe care îl are cu actorii pieței.
     Reporter: Cum vedeți viitorul SIF-urilor?
     Nicu Buică:SIF-urile trec prin schimbări majore în această perioadă și intră, ușor-ușor, într-o eră nouă și interesantă. Suntem siguri că viitorul ne va aduce tuturor multe provocări pe care trebuie să le transformăm în oportunități. În pregătirea adunării generale a acționarilor SIF Muntenia din aprilie 2018 vom prezenta, ca de obicei, și vom supune aprobării acționarilor programul strategic de administrare al portofoliului pentru anul 2018.
     Elementele care vor influența acest program includ:
     - obținerea calității de administrator de fonduri de investiții alternative de către SAI Muntenia Invest SA în decembrie 2017, care a dus la modificări în procedurile de lucru și la implementarea unui sis­tem mai performant de gestiune a ris­curilor
     și
     - implementarea cerințelor IFRS 9 de clasificare a instrumentelor financiare, care va înlocui complet standardul IAS 39 existent.
     Reporter: Vă mulțumesc! 

 link: SIF-urile încep să mizeze și pe răscumpărări pentru creșterea randamentelor

 link: Oportunitați de investiții și Idei de tranzacționare pentru 2018

 link: "Nu susțin niciun demers privind impozitarea returnărilor de capital"

 link: BVB a eșuat în obținerea statutului de piață emergentă, și de la MCSI, și de la FTSE Russell

 link: Atenționare de la Comisia Europeană, pentru că România nu a implementat MiFID II

 link: "Acționarii BVB ar trebui să evalueze CA-ul, care și-a arătat limitele"

 link: "Plănuim să menținem o politică de dividend predictibilă"

 link: Creșterea BET-FI, de peste patru ori mai mare față de cea a BET

 link: "Nu mai durează mult și acționarii «instituționali - vulture» ai FP vor reuși exit-ul total prin lichidare"

 link: "Peste 8 miliarde de euro vor intra în economia României, în următorii trei ani, prin FSDI"

 link: Fondul suveran de dezvoltare și investiții sau dușmanul binelui e mai binele

 link: Elliott Associates și-a redus accelerat deținerea la Fondul Proprietatea, de la 21% la 10%

 link: Steven van Groningen, susținut de NN pentru un nou mandat în Comitetul Reprezentanților FP

 link: "Îndemnam Guvernul sa profite de condițiile de piața, ca sa listeze Hidroelectrica, Aeroporturi București și Salrom"

 link: "Nu este oportună o eventuală valorificare a pachetului din BCR, până la finalizarea litigiilor"

 link: "Nu putem avea o piață eficientă cu o Autoritate de Supraveghere prosperă, pe banii emitenților"

 link: "Noi pledăm, ca și până acum, pentru așezarea relației cu FP-ul pe baze de normalitate și colaborare"

 link: În România am ales să investesc în start-up-uri inovatoare, care urmau să schimbe ceva și să aducă un beneficiu societății
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 


ATENȚIE!
Orice comentariu care nu are legătură cu textul articolului dar se încadrează in tematica pieței de capital, va fi redirijat de administrator în
Forumul BURSA.

Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
21.09.2018
BVB
     * Rulaj de 47 milioane de lei, peste media anului
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a încheiat ședința de tranzacționare de joi preponderent în teritoriul pozitiv, opt dintre...  click să citești tot articolul
20.09.2018
BVB
     * Scădere de 0,53% pentru BET-NG
     
     Volumul de tranzacționare înregistrat în ședința de la mijlocul săptămânii a Bursei de Valori București (BVB) a fost de 33,45 milioane de lei, dintre care...  click să citești tot articolul
20.09.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au urcat ieri, pe fondul câștigurilor din sectorul materiilor prime.  click să citești tot articolul
19.09.2018
BVB
     * Toți indicii bursieri au închis în creștere
     * Tranzacții cu aproape 3% din MedLife, efectuate pe piața "deal"
     
     Lichiditatea înregistrată în ședința de tranzacționare de ieri la...  click să citești tot articolul
19.09.2018
BURSELE DIN LUME
     Piețele europene au urmat un curs mixt ieri, după ce administrația americană a decis să impună taxe vamale de 10% pe importuri chinezești de 200 de miliarde de dolari.  click să citești tot articolul
18.09.2018
BVB
     * Rulaj de 42 milioane de lei, în apropierea mediei acestui an
     
     Cinci dintre cei nouă indici ai Bursei de Valori București (BVB) au încheiat prima ședință de tranzacționare a săptămânii ușor în...  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 21 septembrie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sârbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.8801
2.3806
3.0614
4.1351
0.1822
0.6242
0.2206
4.6559
5.2123
1.4386
3.5050
0.2364
0.4852
1.0851
0.0595
0.4496
0.6306
3.9517
0.2773
0.9692
0.5774
0.0547
0.3541
0.2093
2.6455
0.0394
0.1409
1.0759
0.6269
0.1220
153.4508
5.5550
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
14.09.2018
MREPORT BY TRANSPARENCY INTERNATIONAL
     Globalization has also brought with it an unpleasant effect: cross-border corruption. According to the intermediate report Exporting Corruption for the year 2018, a document drawn up by the organization Transparency International, there is a practice among powerful foreign companies of bribing the public servants of another country when they want to enter the local market.  click here to read the entire article
07.09.2018
DEPUTY VIRGIL POPESCU, VICEPRESIDENT OF THE COMMISSION FOR INDUSTRIES AND SERVICES
     The offshore law will once again reach the Commission, in one or two weeks, according to Mr. Virgil Popescu, the vice-president of the Commission for Industries and Services, the Chamber of Deputies.  click here to read the entire article
05.09.2018
MRS. FIREA'S VERBAL BOMBS
     * "There have been attempts for the prefect to be made a scapegoat"
     * "The support from the government wasn't much to talk about, so if it were withdrawn, there wouldn't be much of a difference"
     Bucharest's General Mayor was heard on Tuesday as a witness by the prosecutors of the General Prosecutor's Office in the case concerning the events which happened on August 10th in Victoriei Square. Before going into the Prosecutors' Department building, Gabriela Firea said she stood by her statements made immediately after the meeting of the National Executive Committee of the PSD and said: "I always speak based on facts, not just in this particular case, but in other areas as well, including politics. I will be answering to the questions of the prosecutor who contacted me and told me I was supposed to be heard in the case which is now being investigated concerning the intervention of the gendarmes on August 10th".  click here to read the entire article
31.08.2018
     The particularly hot weather and the conditions of extreme draught in Europe have brought to light terrible warnings from the past.
     Associated Press recently wrote that in the riverbed of the Elba in the Czech Republic have resurfaced the giant stones known as "the hunger stones", which have indicated over time, the coming of hard times.
     "When you see me, weep", is written on one of these stones, which seems to be considered the best hydrological benchmark in Europe. The inscription is in German and dates back to 1616.
     A detailed analysis of the stone inscriptions was published by the Czech researchers in the "Climate of the Past" magazine in 2013 (author's note: "Droughts in the Czech Lands, 1090-2012 AD", April 2013).  click here to read the entire article
29.08.2018
     * Claudiu Cazacu, XTB România: "United States companies have posted results that even exceeded the analysts' expectations, which were already for 2-figure profit increases"
     * Liviu Moldovan, financial analyst: "Currently, investors have a «blind» faith in the stock markets, in general, and in that of the US, in particular"
     For the first time in the history of the American markets, Nasdaq has surpassed the psychological level of 8,000 points.
     In the August 27 session, the Standard & Poor's 500 (S&P 500) index also reached an all time high, ending the trading session at almost 2,897 points.  click here to read the entire article
27.08.2018
     The capital market was marked, last week, by a number of controversial statements tied to the listing of Digi Communications, starting from the statements made recently by Darius Vâlcov, state advisor on the team of the prime-minister, who wrote on his Facebook page that he has asked the Financial Oversight Authority (ASF) if it was true that the book value of the Digi shares was 1 leu and 8 bani, and pointed out that at the time of the IPO, the shares of Digi were listed at 40 lei and are currently priced at 28 lei (30% down) and keep going down.  click here to read the entire article
23.08.2018
     Angela Merkel inaugurated the highway in December 2005, less than a month after she became chancellor of Germany.
     The highway was built on the territory of the former East Germany, connects Lubeck and the Polish border, after the junction with A11, and goes through the electoral precinct of chancellor Merkel.  click here to read the entire article
20.08.2018
THE NATIONAL MINERAL RESOURCES AGENCY, IN A NOTIFICATION TO THE PRIME-MINISTER:
     The Romanian government has lost over 8 billion lei, between 2006-2018, following the failure to update the royalties paid by the oil and gas companies, says Gigi Dragomir, the president of the National Mineral Resources Agency (ANRM), in a report sent to the prime-minister.  click here to read the entire article
15.08.2018
      * (Interview with Radu Grațian Ghețea, President - CEO of CEC Bank)
     In banking there are many risks and that is why banks need to be flexible and have as diverse an exposure as possible, which take the market circumstances at the time into account, says Radu Grațian Ghețea, President and CEO of CEC Bank. He told us, in an interview: "We have to adapt to what is happening in the market and we need to do things in such a way that the economic activity and that of the bank both function properly. If we're going with the idea that we want to eliminate every risk, then we'll just stop doing anything. For instance, we have been and we are a bank which heavily funds agriculture, which also means animal husbandry. A few years ago, our exposure to the aviculture sector was rather significant, and when the avian flu came we had to cover some non-performing loans on that segment. Now that the avian flu is done, we are facing the swine flu. What should we do, stop lending?"
     Reporter: Lately, there have been opinions from some experts who are saying that there is a wave of non-performing loans of the ones taken out by the First Home Program. What is your comment on these statements?  click here to read the entire article
08.08.2018
     * (Interview with Laszlo Diosi, OTP Bank CEO)
     Reporter: How would you describe the banking market, at the present time?
     Laszlo Diosi: Even though there are plenty of challenges, there are also many opportunities for the Romanian banking system. The lessons of the financial-economic crisis have resulted in a better regulated framework, stable, transparent and predictable. The guiding line of the policies developed by the authorities that are qualified, but in particular by those with a regulatory and oversight role has been characterized by a balance between profitability and systemic safety.
     But there is no shortage of challenges. We are talking here about challenges which concern the digitalization of the banking system and the national and international legislation. The entire system needs to align with complex and sometimes confused regulations.
     Recorded by Emilia Olescu  click here to read the entire article
31.07.2018
     * (Interview with Dan Paul, the president of the Association of Brokers)
     The management of the Bucharest Stock Exchange (BVB) needs to find out from brokers whether Romania truly needs a derivatives market, says Dan Paul, the president of the Association of Brokers, who was kind enough to grant BURSA an interview.  click here to read the entire article
27.07.2018
THE DĂNCILĂ GOVERNMENT AFTER SIX MONTHS
     Now we know why prime-minister Dăncilă was in a hurry to announce the activity report for the first six months at the helm of the Romanian government: the nice tale of the hike of pensions and salaries wasn't supposed to be overshadowed by the evolution of budget expenses, whose increase has led the deficit of the consolidated general budget to 1.61% of the GDP, from 0.88% after the first five months of the year.  click here to read the entire article
23.07.2018
BECAUSE AN AGREEMENT ON THE PRICE COULDN'T BE REACHED,
     The public offer started by Vimetco and Conef for a stake of at most 53.77% of the shares of Alro Slatina (Alro) has been unsuccessful, as the issuer announced that due to the unfavorable market conditions, the shareholders, company and underwriters couldn't agree on a price for the volume of 383.79 million shares put up for sale.  click here to read the entire article
23.07.2018
ECONOMIC ANALYST AURELIAN DOCHIA PREDICTS:
     * According to Eurostat, Romania has the biggest governmental deficit in the EU
     The hike of some taxes, in the near future, is unavoidable, according to economic analyst Aurelian Dochia.
     His statement comes as, in the first quarter, the government's deficit has seen an increase over the last quarter of 2017, according to data by the European Statistics Office (Eurostat).  click here to read the entire article
13.07.2018
Russia World Cup
     The final tournament of the World Football Cup will end with a gala representation, the duel between Croatia and France. France, the with the most expensive players in the tournament, has met the expectations, Croatia is the biggest surprise the of the competition.  click here to read the entire article
.