PIAȚA DE ECONOMISIRE-CREDITARE, ÎN AL TREILEA AN DE BLOCAJ
BURSA 16.04.2018

Emilia Olescu
 
mărește imaginea
     * Deputatul Marius Constantin Budăi: "Legea Bauspar va intra, săptămâna viitoare, la Comisia de buget"
     * Actorii implicați așteptau aprobarea inițiativei legislative încă de anul trecut
     
     Proiectul de modificare a Legii care guvernează activitatea celor două bănci pentru locuințe din țara noastră urmează să intre la raport în Comisia de buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților, săptămâna viitoare, după cum ne-a spus deputatul Marius Constantin Budăi, președintele acestei comisii.
     Inițiativa legislativă a fost întoarsă la comisii, anul trecut, din plenul Camerei, iar, la finalul lunii martie, a fost emis avizul Guvernului pe textul de lege.
     "Am așteptat până acum pentru că am dorit să armonizăm punctele de vedere ale ministerelor, Guvernului și băncilor", ne-a precizat domnul Budăi.
     Sistemul de economisire-creditare (Bauspar) din țara noastră se află în cel de-al treilea an de blocaj, după ce Curtea de Conturi a impus respectarea anumitor decizii restrictive, în urma unui control efectuat în 2015.
     În prezent, circa 400.000-500.000 de români se află în sistem, niciun client nou neputând adera la acesta, în ultimii doi ani. Cele două bănci din piață (Raiffeisen Banca pentru Locuințe și BCR BpL) nu au făcut decât să dea credite, în această perioadă, în valoare totală mai mare de 100 de milioane de lei.
     Băncile pentru locuințe au nevoie de o soluție legislativă care să relanseze sistemul de economisire, spunea, anul trecut, Lucian Anghel, președintele BCR BpL, reiterând că sistemul Bauspar necesită mulți clienți ca să poată funcționa.
     Obiectivele proiectului de lege sunt:
     - clarificarea categoriilor de beneficiari;
     - modificarea cuantumului primei de la stat în funcție de opțiunea contractării unui credit;
     - obligativitatea prezentării de documente justificative privind utilizarea în scop locativ a sumelor reprezentând prima de la stat primită;
     - instituirea sancțiunii restituirii primelor încasate cu nerespectarea prevederilor ordonanței.
     Expunerea de motive subliniază: "Pentru a funcționa conform scopului pentru care a fost instituit prin Lege, sistemul are nevoie de stabilitate. Această cerință trebuie să se manifeste inclusiv la nivelul reglementării legale prin îndeplinirea cerințelor de predictibilitate, precizie și claritate a legii. În acest sens, se impune actualizarea actului normativ care reglementează economisirea și creditarea în sis­tem colectiv pentru domeniul locativ, pentru a se oferi un plus de certitudine și a înlătura posibilitatea apariției unor interpretări echivoce cu privire la coordonatele esențiale ale sistemului Bauspar, particularități care au fost avute în vedere implicit de către legiuitor în forma actuală a reglementării, dar care se impun a fi clarificate expres prin lege.
     În al doilea rând, în reglementarea actuală, prima de stat este stabilită la un nivel de 25% din totalul depunerilor efectuate de client în perioada de economisire, fără a putea depăși limita maximă de 250 euro anual. De asemenea, pentru clienții care economisesc mai mult de 5 ani, nu este necesară jus­tificarea utilizării primei de stat pentru activități în domeniul locativ pentru a putea beneficia de această subvenție. Având în vedere că sistemul Bauspar a cunoscut o dezvoltare rapidă în România și s-a stabilizat prin crearea unei mase de depunători care poate asigura siguranța și stabilitatea sistemului, se impune modificarea regimului juridic al primei de stat în sensul adaptării la noile realități care permit funcționarea sistemului printr-o susținere la fel de activă din partea statului, dar care să fie îndreptată spre o eficientizare a utilizării subvențiilor.
     În scopul clarificării faptului că un client titular al unui contract de economisire-creditare nu este obligat să încheie contractul de credit, el având doar dreptul, nu și obligația de a trece în următoarea etapă a creditării, prin prezentul act normativ se va completa definiția contractului de economisire-creditare. Caracterul opțional al creditării este de esența sistemului Bauspar și această particularitate este subînțeleasă din ansamblul reglementării actuale, dar se impune intervenția legiuitorului pentru a evita orice interpretări divergente".
     Documentul citat menționează că, pentru creșterea gradului de eficiență a utilizării subvențiilor bugetare, regimul juridic al primei de stat va fi modificat astfel:
     "- cuantumul primei de stat va fi stabilit diferențiat: pentru clienții care optează să încheie și un contract de credit, prima va fi stabilită la un nivel de 25% din totalul depunerilor efectuate în fiecare an calendaristic, în limita a 250 de euro anual; pentru clienții care nu doresc încheierea unui contract de credit, prima va fi stabilită la un nivel de 20% din totalul depunerilor efectuate în fiecare an calendaristic, în limita a 200 de euro annual".
     În avizul de la Guvern, este respinsă propunerea de acordare a unei prime de stat diferențiată și se menționează: "Pentru a beneficia de prima de stat, clienții au obligația ca în termen de șase luni de la încasarea sumelor economisite, să prezinte băncii documentele justificative privind utilizarea în scop locativ atât a sumei economisite, cât și a primei de stat. În cazul în care utilizarea sumelor în scop locativ nu este dovedită de clienții băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ, în termenul stabilit, prima de stat nu va fi pusă la dispoziție clientului și se va restitui MDRAPFE".
     Conform expunerii de motive, printre altele, noua lege va introduce, pentru prima dată, obligația pentru titularii contractelor de economisire-creditare de a justifica faptul că au utilizat prima de stat pentru cheltuieli în domeniul locativ pentru a le fi pusă la dispoziție prima de stat, cu următoarele diferentieri: "(a) pentru depunătorii care economisesc o perioadă mai lungă de 5 ani, pentru a li se elibera efectiv prima de stat aflată în contul de economisire este necesară numai justificarea sumei reprezentând prima de stat; prin excepție, prima de stat poate fi eliberată clienților chiar dacă aceștia nu au economisit o perioadă de 5 ani, dacă sunt îndeplinite condițiile de repartizare ale contractului și se face dovada utilizării în domeniul locativ, atât a sumelor economisite, cât și a primei de stat".
     De asemenea, inițiativa legislativă introduce obligația ca, începând cu prima de stat aferentă anului de economisire 2017, clienții care au încasat prima de stat încălcând dispozitiile prezentei ordonante de urgentă sau ale reglementarilor emise în aplicarea acesteia, să restituie împreună cu prima de stat necuvenită și dobânda acumulată aferentă sumelor reprezentând prima de stat necuvenită, din care se scade impozitul pe dobândă.
     Conflictul dintre Curtea de Conturi și cele două bănci pentru locuințe de la noi a izbucnit după ce Curtea de Conturi a dat publicității un raport încheiat în urma controalelor efectuate la BCR BpL și Raiffeisen Banca pentru Locuințe.
     Sesizarea comună a Curții de Conturi indică un prejudiciu de aproape 269 de milioane de lei în cazul BCR BpL și de circa 60 de milioane de lei - prejudiciul produs de RBL. Curtea de Conturi susține, în raportul citat, că băncile pentru locuințe au pus la punct un mecanism prin care au acordat primele oferite de stat în mod ilegal.
     Instituția de control apreciază că cele două bănci au solicitat în mod nelegal subvenția reprezentând primă de la stat calculată în procent de 25%, inclusiv asupra comisionului de deschidere, raportul reclamând și că băncile pentru locuințe au încheiat contracte de economisire-creditare cu persoane care aveau vârsta mai mică de 18 și, res­pectiv, mai mare de 65 de ani.
     Cele două bănci au contestat la Curtea de Apel București măsurile recomandate de Curtea de Conturi în urma controalelor efectuate, RBL și BCR BpL având câștig de cauză, în primă instanță.
     În acest context, statul a virat circa 80% din primele aferente anului 2014, ulterior nefiind virată nicio primă de la stat în sistemul Bauspar.
     Sistemul Bauspar are o tradiție veche în țări precum Germania sau Cehia, una din caracteristicile importante ale acestui sistem, la nivel internațional, fiind acela că, pentru acordarea unui credit, este nevoie de până la nouă depozite, subliniază reprezentanții domeniului.
     Lucian Anghel a menționat, anul trecut: "Dimensiunea unui credit este de 8-9 ori mai mare decât cea a unui depozit. Băncile sunt de nișă, iar singura sursă pe care o au pentru acordarea de credite pe perioade foarte lungi sunt depozitele pe cinci ani".
     Reglementările noastre din domeniu au fost preluate din legislația europeană și prevăd că "fiecare client, persoană fizică cu cetățenia română și cu domiciliul stabil în România, beneficiază de o primă de stat pentru depunerile anuale efectuate în baza unui contract de economisire - creditare încheiat cu o bancă de economisire și creditare în domeniul locativ" (Ordonanța de Urgență 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, art. 311). Următorul articol din lege - 312 -, alin. 1 și 2, adaugă: "Prima de stat se stabilește la 25% din suma economisită în anul respectiv de către client. Prima de stat nu poate depăși echivalentul în lei a 250 euro, calculat la rata de schimb leu/euro comunicată de Banca Națională a României pentru ultima zi lucrătoare a anului de economisire". Ordonanța mai subliniază, la art. 315, alin. 1: "Pentru a beneficia în mod constant de prima de stat, contractele de economisire-creditare trebuie să aibă o durată de minimum cinci ani, fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite, și este obligatoriu ca înainte de expirarea termenului de economisire stabilit să nu se fi efectuat restituiri totale sau parțiale din sumele economisite"
     Valoarea medie a creditelor acordate de băncile pentru locuințe se ridică la peste 20.000-30.000 de euro, iar perioada de acordare poate fi și de 30-40 de ani, în funcție de destinația împrumutului (renovare sau achiziție). 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !
Internaţional
     Principalii indici bursieri de pe Wall Street, SUA, au deschis ședința de tranzacționare de astăzi în depreciere.  click să citești tot articolul
Internaţional
     Principalii indici ai burselor asiatice au închis ședința de tranzacționare de astăzi în depreciere.  click să citești tot articolul
Piaţa de Capital
LA MIJLOCUL ȘEDINȚEI:
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în prima parte a ședinței de tranzacționare de astăzi, o lichiditate de 49,33 milioane lei (10,60 milioane de euro).  click să citești tot articolul
Bănci-Asigurări
     * Dolarul a crescut la 4,0128 lei
     
     * Francul a crescut la 4,0578 lei  click să citești tot articolul
Internaţional
     Indicii bursieri europeni au deschis ședinta de tranzacționare de astăzi în scădere.  click să citești tot articolul
Calendarul BURSA 2018
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
19.07.2018
BVB
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a încheiat ședința de tranzacționare de la mijlocul săptămânii în teritoriul negativ, majoritatea cotațiilor terminând ziua în scădere, pe fondul...  click să citești tot articolul
19.07.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au urmat un curs pozitiv, ieri, în baza rezultatelor financiare anunțate de companii.
     Titlurile producătorului suedez de echipamente de rețea "Ericsson" AB s-au...  click să citești tot articolul
18.07.2018
BET-FI, SINGURUL INDICE ÎN SCĂDERE
     Opt din cei nouă indici ai Bursei de Valori București (BVB) au cunoscut aprecieri moderate, în ședința de tranzacționare de ieri, pe fondul unui volum de numai 26,2 milioane de lei, sub valoarea...  click să citești tot articolul
18.07.2018
BURSELE DIN LUME
     Acțiunile tranzacționate la bursele din Europa au avut o evoluție mixtă ieri, investitorii fiind atenți la rezultatele anunțate de corporațiile listate.  click să citești tot articolul
17.07.2018
BVB
     * Volum de numai 15 milioane de lei
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a avut debut slab de săptămână din punctul de vedere al valorii tranzacționate, rulajul consemnat,...  click să citești tot articolul
17.07.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au urmat un curs descendent ieri, cu pierderi importante în sectorul minier, după ce publicarea unor date privind economia Chinei a evidențiat efectele războiului comercial global.  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 19 iulie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sărbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.9496
2.3800
3.0322
4.0037
0.1798
0.6245
0.2243
4.6549
5.2150
1.4325
3.5498
0.2403
0.4866
1.0777
0.0632
0.4490
0.8298
4.0128
0.2985
1.0420
0.5919
0.0581
0.3520
0.2108
2.7028
0.0395
0.1514
1.0925
0.6294
0.1199
156.9985
5.6105
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
13.07.2018
Russia World Cup
     The final tournament of the World Football Cup will end with a gala representation, the duel between Croatia and France. France, the with the most expensive players in the tournament, has met the expectations, Croatia is the biggest surprise the of the competition.  click here to read the entire article
09.07.2018
FOOTBALL AND MONEY
     Cristiano Ronaldo (33 years old) had several hits over the last few days, even though in the final tournament of the World Championship he failed to exceed expectations, as Portugal was eliminated in the round of eight.  click here to read the entire article
05.07.2018
     The world is intensely preparing for a water crisis, the most important resource for human life. The signs, on a continental and global level, that there is a water problem are increasingly clear.  click here to read the entire article
02.07.2018
     The Bursa Construcțiilor magazine, published by the BURSA press group, has taken the first step in the third decade of existence and has awarded, in this year's Gala, no fewer than 20 awards of excellence, to some of the most important associations in the sector, as well as to companies that have stood out through their activity.  click here to read the entire article
27.06.2018
A VOTE FOR AN UNFORGETTABLE SUMMER
     In the plenum joint meeting of the Chamber of Deputies and the Senate, which will be held today starting at 14:00, will be debated and put up for vote the vote of no-confidence against the government submitted by 152 members of the opposition.
     The document which incriminates the failures of the Dăncilă government has been read in the Parliament on Monday, June 25th.  click here to read the entire article
25.06.2018
     Even without the court ruling rendered in first instance by the High Court of Cassation and Justice in the lawsuit of the fictitious hiring at the Child Protection Department of Teleorman the focus on getting all the institutional levers under the - informal, but all the more important - authority of Liviu Dragnea. But, after his conviction on June 21, this trend will speed up. But only through this kind of concentration of power can the president of the Chamber of Deputies hope to change not only the balance of power - which is already favorable to him, even though nothing is final in politics -, but the legislation based on which he has been sentenced, so that he gets exonerated of any legal responsibility. Or, when the powers of the state are concentrated in the hands of one man, democracy, even though it may be only a façade, moves aside to be replaced by autocracy. And in Romania, the temptation of autocracy, hidden under the veil of illiberalism, is more powerful than it has ever been, after the fall of communism. Could this be just an accident owed to the meteoric apparition of Liviu Dragnea?  click here to read the entire article
19.06.2018
     The Romanian Constitution:
     Art. 80 - The role of the president
     (1) The Romanian president represents the Romanian government and is the guarantor of national independence, unity and territorial integrity.
     (2) The Romanian president must watch for the compliance with the Constitution and the good functioning of the public authorities. For that purpose, the president serves as a mediating entity between the powers of the state, as well as between the state and society.  click here to read the entire article
12.06.2018
     The reunion scheduled today between Donald Trump and Kim Jong-un is taking place in Singapore due to the relative neutrality and the security this city-state provides. Singapore is one of the few countries that still hosts a North-Korean embassy, and many of the deals of the Kim regime were conducted here, according to the foreign press.  click here to read the entire article
05.06.2018
     "It is a good thing that the public doesn't understand the functioning of our banking and monetary system, because otherwise I think there would be a revolution in the streets by dawn".
     HENRY FORD, founder of the American automotive industry

     Fed up with subsidizing the commercial banks with their own money, the Swiss, mobilized through the "Sovereign Money" initiative, have proposed the organization of a Referendum which will be held on Sunday, June 10th 2018 - is a historical referendum, revolutionary for the banking industry, of international resonance -, by which the initiators want to amend the Constitution, which would impose to the commercial banks to grant loans only within the limits of the bank's money, forbidding them to issue scrip money and ensuring the monopoly of the Confederation (of the Swiss state) on issuance of money free of debt.  click here to read the entire article
23.05.2018
     The "pension apocalypse is coming"! The more or less qualified keep talking in the written press, TV and on the radio. The uncertainty is being preserved - deliberately by some, by the government members out of pure stupidity!  click here to read the entire article
16.05.2018
GABRIELA MIHAELA VOICILĂ, THE BUSINESS ENVIRONMENT MINISTER:
     Where there are many entrepreneurs there is creation, where there are many women entrepreneurs there is divine creation, says Gabriela Mihaela Voicilă, state secretary in the Ministry for the Business Environment, Trade and Entrepreneurship (MMACA). In her opinion, entrepreneurship means joy, a better situation, but less time for the family: "Taken together, entrepreneurship means achievements (...) Every one of us needs validation, for having built, having created something".  click here to read the entire article
14.05.2018
IN THE LAWSUITS AGAINST THE BANKS
     * Piperea: "In the Andriciuc case, the EU Court of Justice has not limited its argumentation to the CHF, but expanded it to cover any currency for which the debtors weren't hedged"
     The courts in the country have begun ruling in favor of borrowers and freezing the value of the European currency at the exchange rate valid on the date the loans were originated, in the lawsuits brought against the banks.  click here to read the entire article
09.05.2018
IN THE ROMANIAN BANANA REPUBLIC...
     The urge "Mircea, act like you're working!", back in the days of the so-called revolution of December 1989, was brought back recently by a new "director".
     We are talking of course, about the meeting between NBR governor Mugur Isărescu, and a government "delegation" led by chamber of deputies chairman Liviu Dragnea, together with PM Viorica Dăncilă.
     Sources from within the PSD, quoted by ziare.com, have claimed that, "in the meeting with the NBR governor, Liviu Dragnea seemed to be looking for a way out, and he seems confused, as he didn't expect his decisions to lead to such effects in the economy".  click here to read the entire article
08.05.2018
     Liviu Dragnea's insistence in moving the Romanian embassy from Tel Aviv, to Jerusalem, feeds an older, widespread confusion. Much older. Politically, Jerusalem has been divided from the first presence of the Judeans on the lands of the Palestinians, since back in the days of Abraham and Abimelec. "The indivisible Jerusalem" wanted by Benjamin Netanyahu is a spiritual creation.
     Definitely, pilgrims and locals claim that Jerusalem has a geography, meaning that the city would be compatible with the cardinal points and that is why Palestinians, Israelis and people overall, including those of the UN, EU and the US, speak about Eastern Jerusalem and Western Jerusalem, without anybody being surprised that that is happening at the center of the world, where the god of the Judeans began his creation, starting from the very rock from which later Archangel Gabriel raised Mohammed to visit Heaven, the same place of origin where one of the seven angels "and showed me the Holy City, Jerusalem, coming down out of heaven from God." (Apocalypse, 21: 10), where God is one of the same.  click here to read the entire article
03.05.2018
     Financial fair play is a concept that comes from the world of soccer. The notion is simple, don't spend more than you earn in a month, or in a year, regardless of what shareholder, mogul or investor enters the business.  click here to read the entire article
.