Apanova
PIAȚA DE ECONOMISIRE-CREDITARE, ÎN AL TREILEA AN DE BLOCAJ
BURSA 16.04.2018

Emilia Olescu
 
mărește imaginea
     * Deputatul Marius Constantin Budăi: "Legea Bauspar va intra, săptămâna viitoare, la Comisia de buget"
     * Actorii implicați așteptau aprobarea inițiativei legislative încă de anul trecut
     
     Proiectul de modificare a Legii care guvernează activitatea celor două bănci pentru locuințe din țara noastră urmează să intre la raport în Comisia de buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților, săptămâna viitoare, după cum ne-a spus deputatul Marius Constantin Budăi, președintele acestei comisii.
     Inițiativa legislativă a fost întoarsă la comisii, anul trecut, din plenul Camerei, iar, la finalul lunii martie, a fost emis avizul Guvernului pe textul de lege.
     "Am așteptat până acum pentru că am dorit să armonizăm punctele de vedere ale ministerelor, Guvernului și băncilor", ne-a precizat domnul Budăi.
     Sistemul de economisire-creditare (Bauspar) din țara noastră se află în cel de-al treilea an de blocaj, după ce Curtea de Conturi a impus respectarea anumitor decizii restrictive, în urma unui control efectuat în 2015.
     În prezent, circa 400.000-500.000 de români se află în sistem, niciun client nou neputând adera la acesta, în ultimii doi ani. Cele două bănci din piață (Raiffeisen Banca pentru Locuințe și BCR BpL) nu au făcut decât să dea credite, în această perioadă, în valoare totală mai mare de 100 de milioane de lei.
     Băncile pentru locuințe au nevoie de o soluție legislativă care să relanseze sistemul de economisire, spunea, anul trecut, Lucian Anghel, președintele BCR BpL, reiterând că sistemul Bauspar necesită mulți clienți ca să poată funcționa.
     Obiectivele proiectului de lege sunt:
     - clarificarea categoriilor de beneficiari;
     - modificarea cuantumului primei de la stat în funcție de opțiunea contractării unui credit;
     - obligativitatea prezentării de documente justificative privind utilizarea în scop locativ a sumelor reprezentând prima de la stat primită;
     - instituirea sancțiunii restituirii primelor încasate cu nerespectarea prevederilor ordonanței.
     Expunerea de motive subliniază: "Pentru a funcționa conform scopului pentru care a fost instituit prin Lege, sistemul are nevoie de stabilitate. Această cerință trebuie să se manifeste inclusiv la nivelul reglementării legale prin îndeplinirea cerințelor de predictibilitate, precizie și claritate a legii. În acest sens, se impune actualizarea actului normativ care reglementează economisirea și creditarea în sis­tem colectiv pentru domeniul locativ, pentru a se oferi un plus de certitudine și a înlătura posibilitatea apariției unor interpretări echivoce cu privire la coordonatele esențiale ale sistemului Bauspar, particularități care au fost avute în vedere implicit de către legiuitor în forma actuală a reglementării, dar care se impun a fi clarificate expres prin lege.
     În al doilea rând, în reglementarea actuală, prima de stat este stabilită la un nivel de 25% din totalul depunerilor efectuate de client în perioada de economisire, fără a putea depăși limita maximă de 250 euro anual. De asemenea, pentru clienții care economisesc mai mult de 5 ani, nu este necesară jus­tificarea utilizării primei de stat pentru activități în domeniul locativ pentru a putea beneficia de această subvenție. Având în vedere că sistemul Bauspar a cunoscut o dezvoltare rapidă în România și s-a stabilizat prin crearea unei mase de depunători care poate asigura siguranța și stabilitatea sistemului, se impune modificarea regimului juridic al primei de stat în sensul adaptării la noile realități care permit funcționarea sistemului printr-o susținere la fel de activă din partea statului, dar care să fie îndreptată spre o eficientizare a utilizării subvențiilor.
     În scopul clarificării faptului că un client titular al unui contract de economisire-creditare nu este obligat să încheie contractul de credit, el având doar dreptul, nu și obligația de a trece în următoarea etapă a creditării, prin prezentul act normativ se va completa definiția contractului de economisire-creditare. Caracterul opțional al creditării este de esența sistemului Bauspar și această particularitate este subînțeleasă din ansamblul reglementării actuale, dar se impune intervenția legiuitorului pentru a evita orice interpretări divergente".
     Documentul citat menționează că, pentru creșterea gradului de eficiență a utilizării subvențiilor bugetare, regimul juridic al primei de stat va fi modificat astfel:
     "- cuantumul primei de stat va fi stabilit diferențiat: pentru clienții care optează să încheie și un contract de credit, prima va fi stabilită la un nivel de 25% din totalul depunerilor efectuate în fiecare an calendaristic, în limita a 250 de euro anual; pentru clienții care nu doresc încheierea unui contract de credit, prima va fi stabilită la un nivel de 20% din totalul depunerilor efectuate în fiecare an calendaristic, în limita a 200 de euro annual".
     În avizul de la Guvern, este respinsă propunerea de acordare a unei prime de stat diferențiată și se menționează: "Pentru a beneficia de prima de stat, clienții au obligația ca în termen de șase luni de la încasarea sumelor economisite, să prezinte băncii documentele justificative privind utilizarea în scop locativ atât a sumei economisite, cât și a primei de stat. În cazul în care utilizarea sumelor în scop locativ nu este dovedită de clienții băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ, în termenul stabilit, prima de stat nu va fi pusă la dispoziție clientului și se va restitui MDRAPFE".
     Conform expunerii de motive, printre altele, noua lege va introduce, pentru prima dată, obligația pentru titularii contractelor de economisire-creditare de a justifica faptul că au utilizat prima de stat pentru cheltuieli în domeniul locativ pentru a le fi pusă la dispoziție prima de stat, cu următoarele diferentieri: "(a) pentru depunătorii care economisesc o perioadă mai lungă de 5 ani, pentru a li se elibera efectiv prima de stat aflată în contul de economisire este necesară numai justificarea sumei reprezentând prima de stat; prin excepție, prima de stat poate fi eliberată clienților chiar dacă aceștia nu au economisit o perioadă de 5 ani, dacă sunt îndeplinite condițiile de repartizare ale contractului și se face dovada utilizării în domeniul locativ, atât a sumelor economisite, cât și a primei de stat".
     De asemenea, inițiativa legislativă introduce obligația ca, începând cu prima de stat aferentă anului de economisire 2017, clienții care au încasat prima de stat încălcând dispozitiile prezentei ordonante de urgentă sau ale reglementarilor emise în aplicarea acesteia, să restituie împreună cu prima de stat necuvenită și dobânda acumulată aferentă sumelor reprezentând prima de stat necuvenită, din care se scade impozitul pe dobândă.
     Conflictul dintre Curtea de Conturi și cele două bănci pentru locuințe de la noi a izbucnit după ce Curtea de Conturi a dat publicității un raport încheiat în urma controalelor efectuate la BCR BpL și Raiffeisen Banca pentru Locuințe.
     Sesizarea comună a Curții de Conturi indică un prejudiciu de aproape 269 de milioane de lei în cazul BCR BpL și de circa 60 de milioane de lei - prejudiciul produs de RBL. Curtea de Conturi susține, în raportul citat, că băncile pentru locuințe au pus la punct un mecanism prin care au acordat primele oferite de stat în mod ilegal.
     Instituția de control apreciază că cele două bănci au solicitat în mod nelegal subvenția reprezentând primă de la stat calculată în procent de 25%, inclusiv asupra comisionului de deschidere, raportul reclamând și că băncile pentru locuințe au încheiat contracte de economisire-creditare cu persoane care aveau vârsta mai mică de 18 și, res­pectiv, mai mare de 65 de ani.
     Cele două bănci au contestat la Curtea de Apel București măsurile recomandate de Curtea de Conturi în urma controalelor efectuate, RBL și BCR BpL având câștig de cauză, în primă instanță.
     În acest context, statul a virat circa 80% din primele aferente anului 2014, ulterior nefiind virată nicio primă de la stat în sistemul Bauspar.
     Sistemul Bauspar are o tradiție veche în țări precum Germania sau Cehia, una din caracteristicile importante ale acestui sistem, la nivel internațional, fiind acela că, pentru acordarea unui credit, este nevoie de până la nouă depozite, subliniază reprezentanții domeniului.
     Lucian Anghel a menționat, anul trecut: "Dimensiunea unui credit este de 8-9 ori mai mare decât cea a unui depozit. Băncile sunt de nișă, iar singura sursă pe care o au pentru acordarea de credite pe perioade foarte lungi sunt depozitele pe cinci ani".
     Reglementările noastre din domeniu au fost preluate din legislația europeană și prevăd că "fiecare client, persoană fizică cu cetățenia română și cu domiciliul stabil în România, beneficiază de o primă de stat pentru depunerile anuale efectuate în baza unui contract de economisire - creditare încheiat cu o bancă de economisire și creditare în domeniul locativ" (Ordonanța de Urgență 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, art. 311). Următorul articol din lege - 312 -, alin. 1 și 2, adaugă: "Prima de stat se stabilește la 25% din suma economisită în anul respectiv de către client. Prima de stat nu poate depăși echivalentul în lei a 250 euro, calculat la rata de schimb leu/euro comunicată de Banca Națională a României pentru ultima zi lucrătoare a anului de economisire". Ordonanța mai subliniază, la art. 315, alin. 1: "Pentru a beneficia în mod constant de prima de stat, contractele de economisire-creditare trebuie să aibă o durată de minimum cinci ani, fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite, și este obligatoriu ca înainte de expirarea termenului de economisire stabilit să nu se fi efectuat restituiri totale sau parțiale din sumele economisite"
     Valoarea medie a creditelor acordate de băncile pentru locuințe se ridică la peste 20.000-30.000 de euro, iar perioada de acordare poate fi și de 30-40 de ani, în funcție de destinația împrumutului (renovare sau achiziție). 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !
Aceeasi sectiune (Banci Asigurari)
ÎN MARTIE 2018 FAȚĂ DE ACEEAȘI LUNĂ DIN 2017
ALERT: CEL MAI MARE NIVEL DIN ULTIMII TREI ANI ȘI JUMĂTATE
DIN MĂRUNTAIELE RĂZBOIULUI VALUTAR SUA - CHINA - UE
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
26.04.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa s-au înscris pe un curs negativ ieri, investitorii fiind mai interesați de titlurile de stat americane - datorită randamentelor - decât de acțiuni.  click să citești tot articolul
26.04.2018
BVB
     Rulajul înregistrat în ședința de ieri a Bursei de Valori București (BVB) a fost de 61,08 milioane de lei (13,14 milioane de euro), circa o treime din valoarea tranzacționată fiind realizată cu...  click să citești tot articolul
25.04.2018
BVB
     * Dragoș Mesaroș, Goldring: "Dacă BET reușește să construiască un suport în zona nivelului de 9.000 de puncte, există șanse importante ca indicele să continue să urce"
     
     Piața...  click să citești tot articolul
25.04.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au fluctuat ieri, investitorii din regiune fiind atenți la rezultatele financiare anunțate de companii.  click să citești tot articolul
24.04.2018
BVB
     Bursa de Valori București (BVB) a avut parte de un debut de săptămână pozitiv din punctul de vedere al cotațiilor, toți indicii încheind ședința de tranzacționare de ieri în creștere.  click să citești tot articolul
24.04.2018
BURSELE DIN LUME
     Acțiunile de pe piețele din Europa au urmat un curs pozitiv în a doua parte a zilei de ieri, pe fondul unor date mixte privind economia regiunii.  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 25 aprilie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sărbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.8872
2.3762
2.9606
3.8777
0.1826
0.6240
0.2150
4.6474
5.3147
1.4856
3.4903
0.2308
0.4800
1.1024
0.0617
0.4459
0.9335
3.8065
0.3054
1.0960
0.6024
0.0570
0.3523
0.2012
2.7010
0.0393
0.1448
1.0364
0.6263
0.1207
162.1320
5.4996
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
25.04.2018
DEPUTY PRIME-MINISTER VIOREL ȘTEFAN:
     * Bogdan Chirițoiu: "The European Commission will force the future buyer of Sidex Galați to increase the output of steel"
     ArcelorMittal may only sell the Galați metallurgic plant with the explicit agreement of the Romanian state, and the European Commission will ensure that the output of the plant will increase after the transaction, deputy prime-minister Viorel Ștefan said yesterday, in a conference on the issue of major industrial energy consumers.  click here to read the entire article
20.04.2018
     * "Iliescu on trial for all the bloodshed!" was one of the powerful slogans of the University Square, as well as "Iliescu - KGB, go back to the USSR!".
     We, who had organized the marathon protest of the century, knew who Ion Iliescu was, as the rest of the Romanian people took a long time to catch on, even Brucan was wrong in his estimate that the much maligned "stupid people" would take two decades to "awake".  click here to read the entire article
16.04.2018
     * - The Syrian gas attack did not exist, the American missiles were brought down, then where are the dead coming from?!
     * - It is enough to tell Syrians that they are attacked and killing each other?
     Friday, Syria was attacked by war attacks, in which a warship of the United Nations which operate in the Red Sea (according to the American officials), American B-1 bombers, four British Royal Tornado GR4 aircraft (which fired Storm Shadow missiles) and French Rafale jets.  click here to read the entire article
12.04.2018
     New Delhi, March 4th, 2017 - I am in the garden of the Royal Plaza hotel, sitting next to the table of a group of Indians, probably Hindus, two women in colorful saris and two men, all of them in their fifties. They are checking me out, I catch them doing it a few times. A Romanian manea, with heavy Indian influences starts playing from the speakers, I am surprised, I start laughing.  click here to read the entire article
02.04.2018
FOR THE FIRST TIME AFTER THE LOSS OF 2.6 BILLION LEI OF 2014
     The Romanian Commercial Bank (BCR) has proposed to shareholders the distribution of dividends of 228.12 million lei, out of the profit of 570 million lei, for last year, this being the first year with such an item on the agenda of the General Shareholder Meeting, after the huge loss of 2014, of 2.6 billion lei, caused by the high provisions and the sale of non-performing loans.  click here to read the entire article
30.03.2018
     The website of the National Bank of Romania still includes the statement that its monetary policy strategy is the direct targeting of inflation.  click here to read the entire article
28.03.2018
     No investor has expressed interest in the privatization of the "Sanevit 2003" disposable syringes factory of Arad, as part of the last procedure initiated by the Ministry of the Economy, which took over the company in 2012 to save ut from bankruptcy, but since then, several attempts at privatization have failed, and since 2013 the plant hasn't manufactured anything, according to News.ro.  click here to read the entire article
27.03.2018
ALEXANDRU BOTEZ, ELECTRICA SHAREHOLDER:
     * The Ministry of Energy has requested the election of a new Board of Directors, even though the current management was elected in October, for a four-year term
     * The company's directors are entitled to compensation in the event of their unjustified dismissal
     * Challenges in court concerning the prior elections would remain groundless
       The proposal of the Ministry of Energy that the shareholders of Electrica (EL) decide, in the General Shareholder Meeting of April 27th, the election of the members of the Board of Directors, through the cumulative vote method, for a term of four years, even though the current directors were elected in October 2017, also for four years, has caused discontent among some shareholders.  click here to read the entire article
22.03.2018
     "The markets are turning into the markets' greatest enemy", wrote an analyst of Goldman Sachs in a note addressed to its customers, according to an article by Bloomberg, and the jump in the VIX volatility index last month "is a symptom of the financial fragility".  click here to read the entire article
19.03.2018
AS SHAREHOLDER,
     * The president of the Association of Brokers has taken the matter to the County Court of Cluj, to address the capital reduction of 2014 and the subsequent decisions of the company
     * Liviu Stoleru, CEO of Cemacon, told us on Thursday, that "no notification has been received from the company concerning such a topic"
     * The case was recorded on Friday, with the County Court of Cluj
     * BCR sold to BOF for 2 Euros the non-performing loans of 16.5 million Euros of "Cemacon" and "Ambient"
       * UPDATE 15.45 "Cemacon" confirms the lawsuit brought by Dan Paul
     "Cemacon" today sent the Bucharest Stock Exchange, a report whereby it confirms the existence of the lawsuit brought by Dan Paul, the president of the Association of Brokers. However, the officials of the company wrote that they have no details about the case.
     -------
     Dan Paul, the president of the Association of Brokers, has sued "Cemacon" (CEON), acting as shareholder, seeking the annulment of the shareholders' decision of March 24th, 2014, concerning the reduction of the share capital and of the subsequent acts, according to a notification seen by "BURSA".  click here to read the entire article
15.03.2018
THE NATIONAL BANK OF ROMANIA ISN'T COMMENTING, EVEN THOUGH BOTH COMMERCIAL BANKS ARE LISTED ON THE STOCK EXCHANGE
     The National Bank of Romania (BNR) has blocked the acquisition of Banca Românească by OTP Bank România, according to information which appeared yesterday in the Romanian press, as well as on some foreign websites. Thus, the NBR hasn't issued an opinion on the transaction, even though the time by which it should have done so expired since back in autumn last year.  click here to read the entire article
14.03.2018
RAINER SEELE, OMV:
     * OMV has a budget of 10 billion Euros for takeovers, until 2025 and it is targeting the markets in the Middle East and Asia Pacific
     * Manfred Leitner: "It is unknown how the BRUA pipeline will be implemented, but I don't think that all the gas volumes of the Black Sea that get exported will only go to the West"
       OMV wants to reduce its dependence on the European market, between 2020-2025, and will focus on acquisitions in the Middle East and Asia Pacific, according to CEO Rainer Seele.  click here to read the entire article
07.03.2018
ACCORDING TO AN EUROPEAN COMMISSION DOCUMENT, SEEN BY BLOOMBERG
     The European Union (EU) intends to apply tariffs for imports of 2.8 billion Euros (3.5 billion dollars) in the US, from T-shirts and bourbon, to motorbikes, if American president Donald Trump continues its plan to impose 25% tariffs for foreign steel acquisitions, according to Bloomberg.  click here to read the entire article
06.03.2018
     * The EU, which is preparing retaliatory tariffs of its own against the US, is carrying out talks with the countries that will be affected by the taxes proposed by the Americans: Japan, Canada, Brazil and Turkey
     * German economy minister: "President Trump wants to play a game that no one can win"
       One of the top advisors to US president Donald Trump has recently announced that the US will not make any exception from the application of tariffs set on imported steel and aluminum, even if the EU is preparing reprisals, according to ft.com.  click here to read the entire article
05.03.2018
LAST WEEK, ROMANIA HAD THE BIGGEST IMPORTS OF NATURAL GAS IN THE LAST FIVE YEARS
     * In Europe, the cold weather has led to a significant rise in the price of natural gas
       Last week, Romania imported about one third of the daily natural gas consumption to get it through the cold winter period, these being the biggest daily imports of natural gas in the last five years, according to some sources from the energy sector, quoted by Agerpres.  click here to read the entire article
.