Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 24.08.2018
PÎCCJ a publicat trei protocoale de colaborare
click aici
     Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) a publicat trei protocoale de colaborare, încheiate în anul 2018 cu Ministerul Mediului, Academia Română și Fundația Greenpeace România.

     Potrivit informațiilor de pe site-ul PÎCCJ, toate cele trei documente sunt încă în vigoare.

      Protocolul de colaborare cu Ministerul Mediului a fost încheiat în februarie 2018, fiind semnat de procurorul general Augustin Lazăr și de vicepremierul Grațiela Gavrilescu.

     În document se arată că "cele două părți semnatare au convenit să colaboreze în scopul bunei administrări a actului de justiție, pentru creșterea eficienței acțiunilor de prevenire, descoperire și combatere a oricăror fapte păgubitoare pentru mediu", în conformitate cu atribuțiile și competențele specifice.

     Printre obiectivele protocolului se numără valorificarea capacităților specifice deținute de părțile semnatare pentru prevenirea, descoperirea și combaterea faptelor penale sau prevenirea și combaterea actelor de agresiune îndreptate împotriva personalului Gărzii Naționale de Mediu și a celorlalte structuri din subordinea Ministerului Mediului.

     Ministerul Public se obligă să solicite, în cadrul actelor de urmărire penală, efectuarea unor constatări de specialitate în domeniul de competență al instituției partenere și să efectueze operativ schimbul de informații și date, în timp ce Ministerul Mediului se angajează să sesizeze și să comunice "de îndată" datele și informațiile neprelucrate în legătură cu comiterea unor fapte care aduc atingere domeniilor la care se referă protocolul.

      Acordul de colaborare încheiat de Parchetul General cu Academia Română are drept scop "o mai bună cunoaștere, evaluare și apărare a patrimoniului cultural național și, în acest context, a creșterii eficienței acțiunilor de prevenire, descoperire și combatere, în condițiile legii, a faptelor dăunătoare pentru integritatea patrimoniului cultural național, patrimoniului arheologic și monumentelor istorice".

     Conform documentului, părțile semnatare vor urmări inițierea și dezvoltarea în comun a unor acțiuni menite să conducă la o mai bună cunoaștere a problematicii specifice domeniului, organizarea și desfășurarea în comun a unor proiecte de cercetare teoretico-aplicative și realizarea, prin structurile proprii de profil, a unor analize și evaluări periodice ale fenomenului criminalității la regimul protecției patrimoniului cultural.

      În ceea ce privește acordul de colaborare încheiat cu Fundația Greenpeace România, cele două părți semnatare au convenit să colaboreze pentru creșterea eficienței acțiunilor de prevenire, descoperire și combatere a oricăror fapte păgubitoare pentru integritatea fondului forestier național și a vegetației forestiere din afara acestuia, pentru integritatea fondului cinegetic național și pentru integritatea mediului. 
F.C.
 

 

.