Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 16.04.2018
Prima jumătate din 2019 - noul termen pentru finalizarea magistralei 5 de metrou
click aici
Ne propunem ca în trimestrul al IV-lea al acestui an să introducem trenuri pentru demararea probelor tehnologice necesare punerii în funcțiune", ne-a declarat Ion Constantinescu.
       Amânat de mai multe ori, termenul de finalizare a Magistralei V de metrou Eroilor - Drumul Taberei este preconizat pentru primul semestru al anului viitor, dacă toa­te procedurile se vor derula fără probleme, după cum ne-a spus, într-un interviu, Ion Cons­tantinescu, directorul general al companiei Metrorex.

 
     Reporter: Punerea în funcțiune a Magistralei 5, secțiunea Eroilor - Drumul Taberei, este obiectivul prioritar al Metrorex. În ce stadiu se află acest proiect?

     Ion Constantinescu: Pentru că știm cât de așteptat și necesar este acest tronson pentru locuitorii din ves­tul Capitalei, s-a lucrat continuu la structura viitoarei magistrale, care, la acest moment, este realizată aproape în totalitate, precum și la finisaje și calea de rulare, unde s-au realizat peste jumătate din lucrări. Pentru darea în folosință a Magistralei 5 de metrou, secțiunea Eroilor - Drumul Taberei, este însă necesar să avem finalizat și sistemul de siguranță, automatizare și informare dinamică a traficului, a cărui achiziție este în derulare, conform Legii 99/2016, finalizarea acestei achiziții depinzând de soluționarea contestațiilor inerente în cadrul acestei proceduri.

     În consecință, ne propunem ca în trimestrul al IV-lea al acestui an să introducem trenuri pentru demararea probelor tehnologice necesare punerii în funcțiune. După rezultatul probelor tehnologice, estimăm că punerea în funcțiune poate avea loc în cursul semestrului întâi al anului 2019.

     Reporter: Care este valoarea aces­tei investiții?

     Ion Constantinescu: Vorbim des­pre un proiect de mare anvergură, cu o valoare totală reactualizată, conform devizului general, de 3,22 miliarde lei, pe parcursul căruia au intervenit foarte multe probleme, atât de ordin birocratic, cât și legate de situația din teren. Pentru punerea în funcțiune a aceastei magistrale vom avea nevoie, evident, și de trenuri. În acest sens, în contextul în care la finalizarea lucrărilor de execuție nu vor exista trenuri noi de metrou, vom asigura exploatarea acestei magistrale prin alocarea de trenuri din parcul existent, concomitent cu derularea procedurilor de achiziție a 13 trenuri noi de metrou, așa cum este prevăzut în indicatorii tehnico-economici aprobați prin SF. Așa cum am precizat și mai devreme, în cadrul unui proiect de asemenea calibru, pot exista blocaje în licitații, având consecințe în prelungirea termenelor estimate pentru finalizarea achiziției. Un asemenea blocaj l-am avut și în cazul primei licitații de trenuri, anulată de către CNSC. În acest moment, se află în elaborare caietul de sarcini și documentația de achiziție trenuri.

     Pentru secțiunea Eroilor - Iancului, sursele de finanțare vor fi asigurate din fonduri externe nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructura Mare, fonduri rambursabile, precum și fonduri de la bugetul de stat. Etapa I presupune întocmirea documentației de finanțare și proiectare și are termen de finalizare anul 2019.

     Pași importanți s-au făcut și la Magistrala 6 - legătura rețelei de metrou existente cu Aeroportul Internațional Henri Coandă (Otopeni), care va porni din stația de metrou 1 Mai.

     Reporter: Care este bugetul Metrorex din acest an?

     Ion Constantinescu: Pentru anul 2018, bugetul de investiții al Metrorex este de aproximativ 1 miliard de lei, din care 766,5 milioane de lei - fonduri externe nerambursabile, 2,58 milioane lei fonduri externe rambursabile și 257,58 milioane lei de la bugetul de stat.

     Reporter: Câți bani încasează compania, anual, din biletele și abonamentele vândute?

     Ion Constantinescu: În anul 2017, veniturile obținute de Metrorex din vânzarea titlurilor de călătorie au fost în valoare de 263 de milioane de lei.

     Reporter: Câți pasageri circulă, anual, cu metroul?

     Ion Constantinescu: În anul 2017 a fost înregistrat un număr de 180.188.188 de validări ale titlurilor de călătorie.

     Reporter: Care a fost cifra de afaceri a companiei, în 2017?

     Ion Constantinescu: În anul 2016, Metrorex a realizat un profit de 16 milioane de lei, pe care l-a returnat la bugetul de stat. La acest moment, bilanțul financiar nu este încă încheiat, însă avem așteptări optimiste în legătură cu cifra de afaceri a companiei.

     Reporter: Mulțumesc! 
Emilia Olescu
 

 

.