Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 06.10.2017
PRIN STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEȚULUI
Autoritățile din Suceava și-au propus modernizarea aeroportului
click aici
       Consiliul Județean (CJ) Suceava și-a propus ca, pe termen scurt, să modernizeze aeroportul, autoritățile județene fiind preocupate de dezvoltarea economico-socială a zonei, după cum ne-au precizat, într-un interviu, reprezentanții CJ Suceava. Aceștia au subliniat că misiunea CJ este soluționarea și gestionarea, în numele și în interesul colectivității locale pe care o reprezintă, a tuturor domeniilor - educație, sănătate și asistență socială, infrastructură, turism, amenajarea teritoriului și protecția mediului.

 
     Reporter: Ce buget de investiții are Consiliul Județean Suceava pentru 2017?

     CJ Suceava: Pentru acest an, județul Suceava are aprobat un buget de investiții în sumă totală de 52.392.750 lei, sursa de finanțare constituindu-se din excedentul înregistrat în anii precedenți, subvenții de la bugetul de stat și sume primite de la UE pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020, precum și din veniturile proprii și excedentul bugetului spitalului județean. 
.
 

 

.