Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 27.12.2017
PSD propune noi modificări la codurile penale
click aici
 
    * Prag de 200.000 euro pentru abuz în serviciu și reducerea limitelor pedepselor pentru luare de mită și trafic de influență

     ------
 
       ACTUALIZARE Europarlamentarul Cătălin Ivan condamnă propunerea privind pragul abuzului în serviciu

     Europarlamentarul PSD Cătălin Ivan susține că inițiativa celor 38 de parlamentari PSD de a institui pragul de 200.000 de euro pentru abuzul în serviciu este "pură ticăloșie", iar aleșii respectivi ar trebui excluși din partid.

     "Dacă PSD nu ia măsuri urgente față de inițiatori, atunci va confirma suspiciunea că singura rațiune de a exista a acestui partid în ultimele luni este de a proteja un grup restrâns de indivizi extrem de bogați și de corupți. Prin această inițiativă, deputatul Rădulescu ar fi trebuit să-și încheie automat cariera politică într-un partid democratic, european, angajat total în eradicarea corupției, mai ales într-o țară atât de săracă precum România", afirmă europarlamentarul Cătălin Ivan.

     El amintește că în vara acestui an, Comisia Europeană a adoptat Directiva 1371 privind "combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloac ede drept penal" care prevede pedepse de minimum patru ani de 36 închisoare dacă prejudiciul e mai mare de 100.000 de euro.

     "Pragul sub care un stat membru UE poate renunța la acțiunea penală împotriva unei persoane fizice care a deturnat fonduri UE este unul mic, de doar 10.000 de euro.Directiva stabilește standarde înalte în combaterea furtului din banii plătiți de Contribuabilii europeni: «Corupția constituie o amenințare deosebit de gravă Pentru interesele financiare ale Uniunii». Această Directiva trebuie implementată până

     în vara anului 2019, fix în perioada în care România va avea președintia Consiliului Uniunii Europene. Deci, pe perioada în care România va deține un rol cheie la nivel european, va trebui să explice de ce nu pune în aplicare o directivă atât de importantă sau, la fel de rău, de ce pentru banii europeni sunt reguli atât de stricte, cu un prag de doar 10.000 de euro, în timp ce pentru banii naționali pragul este de 20 de ori mai mare", mai spune Cătălin Ivan.

     (V.D.)

     ---

      Senatorii și deputații PSD în număr de 39, au depus în 18 decembrie o propunere de modificare a Codului penal și a Codului de procedură penală care instituie pragul de 200.000 de euro pentru abuzul în serviciu, argumentând că sancțiunea penală trebuie să intervină doar în cazul unei pagube "substanțiale". De asemenea, propun reducerea limitelor pedepselor pentru luare de mită și trafic de influență și modifică regimul închisorii astfel încât pedepsele de până la trei ani să fie executate la domiciliu. Tot la domiciliu își vor ispăși pedeapsa și cei cu vârsta peste 60 de ani sau cu boli grave sau incurabile, susținând că scopul pedepsei este acela de reeducare, coroborată cu recuperarea prejudiciilor. Parlamentarii PSD vor și modificarea prevederilor refritoare la denunț, care ar urma să fie valabil doar dacă este făcut la 6 luni de la data la care denunțătorul a aflat despre săvârșirea faptei.

     Codul penal - sunt modificate 7 articole privind concursul de infracțiuni, regimul închisorii, luarea de mită, darea de mită, traficul de influență, cumărarea de influență, abuzul în serviciu

     - Proiectul modifică alineatul b din articolul 39 referitor la Pedeapsa principală în caz de concurs de infracțiuni.

     Dacă în forma actuală alineatul prevede că atunci "când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite", în varianta modificată se prevede ca pedeapsa cea mai grea poate fi mărită cu "până la o treime din aceasta".

     - De asemenea, este modificat articolul 60, referitor la Regimul închisorii.

     Dacă forma actuală a articolului prevede că "închisoarea constă în privarea de libertate pe durată determinată, cuprinsă între 15 zile și 30 de ani, și se execută potrivit legii privind executarea pedepselor", în varianta parlamentarilor social-democrați aceasta este completată cu încă două alineate conform cărora "pedepsele cu închisoarea de până la trei ani se execută la domiciliu" iar măsura închisorii la domiciliu ar urma să se aplice și în cazul celor condamnați la peste trei ani de detenție, dar cu vârsta de cel puțij 60 de ani sau al celor cu "boli grave sau incurabile stabilite prin lege", conform News.ro

     - O altă modificare vizează și articolul 289 alineatul 1, referitor la luarea de mită, alineat care în forma actuală stabilește că: "Fapta funcționarului public care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primește bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică ori de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta".

     Varianta modificată elimină formula "pentru altul", specifică faptul că este vorba despre foloase "materiale" și stabilește la 1 an limita inferioară a pedepsei. O propunere similară a fost făcută de 15 parlamentari PSD, printre care și fiica fostului președinte al CJ Prahova, Andreea Cozma, cu privire la Legea privind combaterea faptelor de corupție.

     - Senatorii și deputații PSD vor să modifice și alineatele 1 și 3 ale articolului 290 din Codul penal privind darea de mită. Ei corelează prevederile acestora cu prevederile articolului 289 în noua formă, dar reduc limitele pedepselor.

     Dacă în actuala formă articolul prevede că "promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în condițiile arătate în art. 289, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani", în urma modificării, pedepsele cu închisoarea vor fi cuprinse între 6 luni și 5 ani.

     De asemenea, alineatul 3, care prevede că "mituitorul nu se pedepsește dacă denunță fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta" ar urma să fie abrogat.

     - Va fi modificat și articolul 291, privind traficul de influență, respectiv alineatul 1 al acestuia.

     În varianta în vigoare, acesta prevede că "Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârșită de către o persoană care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public și care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani".

     Modificarea introduce explicit noțiunea de foloase "materiale", elimină mențiunile "indirect" și "pentru altul", iar limitele perioadei de detenție scad la 1, respectiv la 5 ani.

     - În cazul articolului 292, referitor la cumpărarea de influență, alineatul 1 este modificat, iar alineatul 2 este abrogat.

     Formei actuale, potrivit căreia "promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, pentru sine sau pentru altul, direct ori indirect, unei persoane care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public, pentru a-l determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi", îi sunt aplicate aceleași schimbari ca și în cazul articolului precedent, respectiv introduce explicit noțiunea de foloase "materiale", elimină mențiunile "indirect" și "pentru altul", iar limitele perioadei de detenție scad la 1, respectiv la 5 ani.

     De asemenea, este abrogat alineatul 2, care stabilește că "făptuitorul nu se pedepsește dacă denunță fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta".

     - Și articolul 297 referitor la abuzul în serviciu va fi schimbat.

     Alineatul 1 stabilește, în varianta în vigoare, că "Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.

     Parlamentarii PSD propun ca "defectuos" să fie înlocuit cu formula "prin încălcarea legii", iar "prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice" să devină "prin aceasta cauzează o pagubă materială mai mare de 200.000 de euro unei persoane fizice sau unei persoane juridice". Și în acest caz, limitele pedepsei sunt modificate, durata acesteia putând fi de la 1 la 5 ani.

     În acest caz, argumentul inițiatorilor este că "aplicarea unei sancțiuni penale trebuie să intervină numai când fapte este săvârșită într-o formă gravă și anume fapta a cauzat o pagubă materială substanțială, respectiv numai pentru o pagubă mai mare de 200.000 de euro".

     - Articolul 299 referitor la folosirea abuzivă a funcției în scop sexual ar urma să fie abrogat, parlamentarii PSD considerând că "noțiunea de favoruri sexuale este o noțiune care nu poate fi determinată precis".

     Codul de procedură penală - vor fi schimbate sau completate 6 articole referitoare la procedura de audiere a persoanelor vătămate, la consemnarea declarațiilor, obiectul urmăririi penale, sesizarea organelor de urmărire penală

     - În cazul Codului de procedură penală, articolul 111 privind "Audierea persoanei vătămate, a părții civile și a părții responsabile civilmente", ar urma să prevadă la alineatul 4 că "în cursul urmăririi penale, audierea persoanei vătămate se înregistrează prin mijloace tehnice audio - video.

     În varianta în vigoare se vorbește depsre înregistrare "audio sau audiovideo, atunci când organul de urmărire penală consideră necesar sau atunci când persoana vătămată a solicitat aceasta în mod expres, iar înregistrarea este posibilă".

     - În aceeași manieră va fi schimbat și alineatul 2 al articolui 123 privind consemnarea declarațiilor.

     - Alineatul 1 al articolului 202 privind "Scopul, condițiile generale de aplicare și categoriile măsurilor preventive", stabilește că "măsurile preventive pot fi dispuse dacă există probe sau indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că o persoană a săvârșit o infracțiune și dacă sunt necesare în scopul asigurării bunei desfășurări a procesului penal, al împiedicării sustragerii suspectului ori a inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată ori al prevenirii săvârșirii unei alte infracțiuni.

     Ca urmare a propunerii PSD, va fi elimnată formula "suspiciunea rezonabilă".

     - Articolul 285 privind obiectul urmăririi penale va avea un nou alineat conform căruia "acetele de urmărire penală, efectuate de organele de cercetare penală sau de procurori la sediul unității unde funcționează se înregistrează cu mijloace tehnice audio - video".

     - Și articolul 290 privind sesizarea organelor de urmărire penală va fi completat cu două alineate care stabilesc că "denunțul poate fi făcut în termen de 6 luni de la data la care denunțătorul a aflat despre săvârșirea faptei, cu excepția infracțiunilor contra persoanei și a infracțiunilor contra securității naționale".

     Un alt alineat ar urma să consemneze că dacă denunțătorul nu denunță fapte în interiorul acestui termen, va răspunde penal, iar "denunțul său nu va mai putea constitui probă în procesul penal".

     - Un ultim articol completat este 294, care conține reglementări generale privind sesizarea organelor de urmărire penală.

     Noul alineat prevede că "soluționarea cauzelor de către procurori se face în ordinea înregistrării lor", anunță News.ro. 
VLAD DOBREA
 

 

.