REPREZENTANŢII CJ ARGEŞ:Strategia pentru dezvoltare durabilă a judeţului Argeş va fi elaborată din 2020

A consemnat EMILIA OLESCU
Ziarul BURSA #Companii /

Strategia pentru dezvoltare durabilă a judeţului Argeş va fi elaborată din 2020

Reporter: În condiţiile în care trendul actual este cel de implementare a proiectelor smart, ce obiective de investiţii aveţi pentru transformarea judeţului într-unul "smart"?

CJ Argeş: Iniţiativele "smart" sunt dedicate administraţiilor publice locale - oraşe şi municipii reşedinţă de judeţ, Consiliul Judeţean Argeş neavând calitatea de solicitant eligibil.

Reporter: Care este bugetul total de investiţii pentru acest an şi ce surse de finanţare aveţi?

CJ Argeş: Consiliul Judeţean Argeş are în implementare şi contractare proiecte (din fonduri europene) în valoare totală de 320.268.603,71 lei, pentru perioada 2018-2021.

Pentru anul 2019, bugetul de inves-tiţii care urmează să fie aprobat, aferent proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile post-aderare este de 14.850.000 lei (buget proiecte contractate - 13.000.000 lei, buget proiecte în contractare - 1.850.000 lei).

Sursele de finanţare pentru aceste investiţii sunt Fondul European de Dezvoltare Regională (85%), Buget de stat (13%) şi Bugetul Consiliului Judeţean Argeş (2%).

Reporter: Ce proiecte derulaţi de aceşti bani?

CJ Argeş: Din totalul fondurilor accesate, un procent de 85% reprezintă finanţarea primită de la Uniunea Europeană. Astfel, Consiliul Judeţean Argeş are în derulare sau implementare următoarele proiecte:

- modernizare DJ 504 lim. jud. Teleor-man - Popeşti - Izvoru - Recea - Cornăţel - Vulpeşti (DN65A), km 110+700-136+695 (25,995 km), valoa-re proiect: 82.687.293,84 lei;

- restaurarea Muzeului Judeţean Argeş - consolidarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural, valoare proiect: 21.462.319,75 lei;

- restaurarea galeriei de artă "Rudolf Schweitzer - Cumpăna" - consolidarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural, valoare proiect: 19.571.115,55 lei;

- conservarea şi consolidarea cetăţii Poenari Argeş, valoare proiect: 10.772.936,09 lei;

- creşterea eficienţei energetice a Spitalului de Recuperare Brădet, valoare proiect: 3.333.577,50 lei;

- creşterea eficienţei energetice a Palatului Administrativ, situat în Piteşti - piaţa Vasile Milea, valoare proiect: 33.852.486,54 lei. Majoritatea acestor proiecte vor fi scoase la licitaţie până la finalul acestui an.

Reporter: Care sunt cele mai importante proiecte de infrastructură aflate în execuţie?

CJ Argeş: Referitor la finanţările europene, până la acestă dată nu a fost încă începută execuţia pentru cele mai importante obiective de infrastructură, respectiv:

Pentru proiectul de modernizare a DJ 504, urmează să fie publicată achiziţia de execuţie a lucrărilor;

Pentru proiectul "Modernizare DJ 503 lim. jud. Dâmboviţa - Slobozia - Rociu - Oarja - Cătanele, km 98+000 - 140+034, L - 42,034 km", urmează să fie semnat contractul de finanţare.

Reporter: Care sunt obiectivele prioritare?

CJ Argeş: Obiectivele strategice ale judeţului Argeş sunt în domeniile de infrastructură de servicii sociale şi medicale, infrastructură rutieră, eficienţă energetică şi iluminat public, turism, patrimoniu natural şi cultural, inclusiv servicii conexe, capacitate şi eficienţă administrativă.

Reporter: Ce proiecte de investiţii vor fi demarate în acest an?

CJ Argeş: Pe lângă proiectele menţionate mai sus, în acest an vor fi încheiate contracte de finanţare şi vor fi demarate activităţile de implementare pentru următoarele proiecte:

"Modernizare DJ 503 lim. jud. Dâmboviţa - Slobozia - Rociu - Oarja - Cătanele, km 98+000 - 140+034, L - 42,034 km",

Extindere şi dotare spaţii urgenţă şi amenajări incintă Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti,

- Extinderea şi dotarea ambulatoriului integrat al spitalului judeţean de Urgenţă Piteşti,

- Extinderea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului de Pediatrie Piteşti.

Reporter: Care este strategia autorităţii pentru atragerea fondurilor europene?

CJ Argeş: Atragerea fondurilor europene este realizată prin identificarea continuă a liniilor de finanţare din fonduri europene, asigurarea legăturilor şi a posibilelor parteneriate cu alte persoane juridice în vederea implementării unor proiecte de dezvoltare a judeţului.

Reporter: Ce strategie de dezvoltare aveţi pe termen scurt, mediu şi lung?

CJ Argeş: Strategia pentru dezvoltare durabilă a judeţului Argeş stabileşte priorităţile de dezvoltare sectorială şi intersectorială ale comunităţii şi direcţiile de acţiune pentru atingerea acestor priorităţi pe termen mediu şi lung (între 3 şi 10 ani), pornind de la analiza contextului economic şi social existent. Strategia necesită o revizuire anuală a ţintelor pentru indicatorii de rezultat, iar acest fapt aduce autorităţilor publice locale avantaje precum: autorităţile deliberative şi executive au ţinte comune şi cunoscute, ceea ce facilitează colaborarea dintre acestea; evaluarea performanţei consiliilor judeţene, internă sau externă, este mai uşor de realizat pentru că urmăreşte succesul în atingerea unor ţinte bine definite; priorităţilor locale le sunt alocate resurse pe termen mediu în func-ţie de importanţa lor; publicul şi mediul de afaceri pot judeca eficienţa şi eficacitatea politicilor autorităţilor publice locale. Principalele elemente ale unei strategii de dezvoltare judeţeană vizează cel puţin următoarele elemente: contextul strategic (raportarea la alte documente strategice la nivel naţional şi internaţional), contextul european de dezvoltare, contextul naţional de dezvoltare durabilă, strategia de dezvoltare regională, prezentarea generală a judeţului, descriere generală, structura administrativ - teritorială, mediul economic, domeniile de acţiune ale judeţului (sănătatea, asistenţa socială, învăţământul, cultura, arta, urbanism, infrastructura etc), analiza SWOT, obiectivul general şi direcţiile strategice de acţiune: infrastructură, educaţie, resurse umane, agricultură, dezvoltarea capacităţii administrative, cooperarea inter-instituţională etc, portofoliul de proiecte propuse. Aceas-tă strategie urmează a fi elaborată începând cu anul 2020.

Strategia pentru eficienţă energetică a judeţului Argeş a fost elaborată în luna ianuarie 2017 şi a fost necesară depunderii proiectelor din cadrul Axei prioritare 3: Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon.

Reporter: Care sunt domeniile prioritare de investiţii?

CJ Argeş: Pentru anul 2019, domeniile prioritare sunt infrastructura rutieră judeţeană, promovarea turismului şi a identităţii culturale, consolidarea serviciilor publice de sănătate, precum şi dezvoltarea capacităţii adminis-trative.

Reporter: Ce probleme şi obstacole legislative întâmpinaţi în activitatea dumneavoastră?

CJ Argeş: Ca probleme/obstacole, putem enunţa modificările frecvente ale procedurilor/reglementărilor/actelor normative referitoare la procesul de implementare.

Reporter: Care ar fi alternativele pentru soluţionarea acestora, în opinia dumneavoatră?

CJ Argeş: O alternativă pentru soluţionarea obstacolelor legislative întâmpinate considerăm a fi existenţa unui cadru legislativ predictibil.

Reporter: Mulţumesc!

(Interviu preluat din Revista BURSA Construcţiilor)

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro
Cabinet de avocatTMPS