Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 14.03.2012
Riscurile pecuniare ale căsătoriei în 2012
     Odată cu intrarea în vigoare a noului Cod Civil, soții sau viitorii soți vor avea la dispoziție 3 variante de regim matrimonial: comunitatea legală, separația de bunuri sau comunitatea convențională. Însă convențiile cu privire la bunuri vor putea fi modificate oricând.

     Soțul nevinovat, care suferă un prejudiciu moral prin desfacerea căsătoriei, va putea cere soțului vinovat să îl despăgubească. Pe lângă aceasta, în anumite condiții, poate să-i mai ceară vinovatului și o prestație compensatorie, constând în sume globale sau o rentă pe viață. Inclusiv logodnicul nevinovat are dreptul la despăgubiri.

     Noul cod civil are o viziune complet diferită față de cel anterior în ceea ce privește regimul bunurilor dobândite de soți în timpul căsătoriei. Acest regim se alege de către soți, însă nu rămâne bătut în cuie, ci se poate schimba oricând și ori de câte ori doresc.

     Alegerea unui alt regim matrimonial decât cel al comunității legale (care era și până acum) se face prin încheierea unei convenții matrimoniale în fața notarului.

     Partajul în timpul căsătoriei

     În actualul cod civil, partajul în timpul căsătoriei nu este admisibil decât pentru motive temeinice. Legea nu specifică în ce constau aceste motive, astfel încât asemenea partaje erau posibile în foarte puține situații, cum ar fi cazul separației în fapt, când unul din soți întreține relații de concubinaj și deține o parte din bunurile comune.

     Potrivit noului cod civil, partajul în timpul regimului comunității de bunuri e posibil oricând, fără a trebui motivat. Bunurile comune pot fi împărțite, în tot sau în parte, prin act încheiat în formă autentică notarială, în caz de bună învoială, ori pe cale judecătorească, în caz de neînțelegere. Partajul poate fi total sau doar cu privire la anumite lucruri. Bunurile atribuite fiecărui soț prin partaj devin bunuri proprii, iar bunurile neîmpărțite rămân bunuri comune.

     Despăgubiri pentru soțul nevinovat

     Articolul 388 din noul cod civil prevede dreptul soțului nevinovat la despăgubiri de la cel vinovat. "Soțul nevinovat, care suferă un prejudiciu prin desfacerea căsătoriei, poate cere soțului vinovat să îl despăgubească". Legea nu face distincție dacă este vorba de un prejudiciu material sau moral, astfel încât se aplică în ambele situații.

     Despăgubiri și pentru logodnici

     Nici în cazul logodnei, partea vinovată nu scapă de despăgubiri.

     Noul cod civil spune expres la art 269 că "Partea care rupe logodna în mod abuziv poate fi obligată la despăgubiri pentru cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei, în măsura în care au fost potrivite cu împrejurările, precum și pentru orice alte prejudicii cauzate".

     Nu merge nici să încerci să-l provoci pe celălalt să rupă logodna pentru a scăpa de despăgubiri pentru că, la alin. 2, legea spune că "Partea care, în mod culpabil, l-a determinat pe celălalt să rupă logodna poate fi obligată la despăgubiri".

     În definiția codului civil, "Logodna este promisiunea reciprocă de a încheia căsătoria. Încheierea logodnei nu este supusă niciunei formalități și poate fi dovedită cu orice mijloc de probă". Cu alte cuvinte, este vorba de orice concubinaj. 
Av. COLTUC MARIUS VICENTIU, Fondator Casa de avocatura Coltuc
 
     www.coltuc.ro 

 

.