Conferința BURSA - Dezvoltarea Romaniei 2018
Dosare
înapoi la dosare
 MediaPro MediaPro
03.04.2014 -  Sentinta tribunalului 

     DOSAR NR. 8833/2002
     TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA COMERCIALA
     SENTINTA CIVILA NR. 13847
     Sedinta publica de la 14.11.2002
     TRIBUNALUL COMPUS DIN
     PRESDINTE: GABRIELA ROLEA
     GREFIER: ANDREEA STOICESCU
     Pe rol pronuntarea cauzei comerciale de fata privind pe reclamanta MEDIA PRO INTERNATIONAL SA, SC MEDIA PRO SRL si SC PRO TV în contradictoriu cu pârâta RING PRESS BUCURESTI SRL.
     Dezbaterile în fond au avut loc în sedinta publica de la 7.11.2002 sustinerile partilor fiind consemnate în încheierea de sedinta de la acea data care face parte integranta din prezenta si când, Tribunalul având nevoie de timp pentru a delibera si pentru a da posibilitatea partilor sa depuna la dosar note scrise a amânat pronuntarea la data de 14.11.2002, când a hotarât urmatoarele:
     TRIBUNALUL
     Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti la data de 26.04.2002, reclamantele SC MEDIA PRO INTERNATIONAL SA, SC MEDIA PRO SRL si SC PRO TV au solicitat instantei ca prin hotarârea ce va pronunta sa se dispuna obligarea pârâtei SC RING PRESS BUCURESTI SRL, sa înceteze a mai raspândi prin publicare afirmatii mincinoase privitoare la activitatea lor, sa publice în ziarul "BURSA", pe cheltuiala sa, hotarârea instantei.
     Ulterior s-a solicitat de reclamante, si obligarea pârâtei la plata sumei de 1.000.000.000 lei daune morale
     Motivându-si cererea, reclamantele au aratat ca ziarul BURSA, cotidian editat de SC RING PRESS BUCURESTI SRL, a început sa publice din anul 2000 o serie de articole referitoare la activitatea SC MEDIA PRO INTERNATIONAL SA, SC MEDIA PRO SRL si SC PRO TV SRL, ce contin afirmatii mincinoase si sugestii defaimatoare prezentate, fie prin referire directa la cele trei societati, fie prin referire la asa - numitul "Grup MEDIA PRO". Întrucât atât reclamantele cât si pârâta sunt societati care desfasoara activitati de mass-media (societati de media), afirmatiile mincinoase si insinuarile rau-voitoare din articolele publicitare sunt de natura sa influenteze negativ numarul de persoane care pentru informare sau pentru divertisment apeleaza la sursele de informatie independente si impartiale puse la dispozitie de cele trei societati
     S-a învederat ca prin articolele publicate, pârâta a folosit un mijloc de informare în masa în scopul afectarii activitatii reclamantelor pe piata sau chiar eliminarii de pe mass-media. Acest scop a fost declarat ca atare în unul dintre articole, cel cu numarul 229 din 23.11.2001 intitulat "Media Pro - înglodat în datorii, dar cu tupeu", în care se arata ca "... ar trebui sa dispara de pe piata, cu "Proteveul" lui cu tot".
     Reclamantele si-au întemeiat actiunea pe dispozitiile Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale si au aratat ca potrivit reglementarii, toti comerciantii au obligatia de a-si desfasura activitatea cu buna credinta potrivit uzantelor comerciale cinstite, cu respectarea intereselor consumatorilor si a cerintelor concurentei loiale. Mediul concurential în domeniul mass-media reprezinta un mediu foarte sensibil si prezinta caracteristici speciale, care îl deosebesc net de celelalte medii concurentiale din economia nationala. Una din aceste caracteristici consta în aceea ca dat fiind obiectul special de activitate - informarea prin intermediul mijloacelor mass-media, care presupune o mare putere de influentare a opiniei publice - societatile de media au obligatia de a utiliza mijloacele pe care le au la îndemâna, în scopul denaturarii mediului concurential pe piata mass-media, inclusiv prin raspândirea de afirmatii mincinoase referitoare la alte societati de media.
     În continuare reclamantele au prezentat articolele aparute în ziarul "BURSA" în perioada august 2001 - februarie 2002.
     Cu deosebire, reclamantele au facut referire la articolele: "Ministrul Vasile Dincu se lasa manipulat de MEDIA PRO , "MEDIA PRO - posibil subiect de cercetare penala interstatala", "MEDIA PRO - înglodat în datorii, dar cu tupeu", "Profiturile CME dupa contabilitatea americana reprezinta pierderi la MEDIA PRO", "Naivitate? Incompetenta? Coruptie?", "MEDIA PRO din România a intrat sub investigatiile Securities and Exchange Comission din Washington".
     De asemenea, reclamantele au citat articolul "PRO TV - ANTINATO", aratând despre acesta ca el cuprinde în sine a afirmatie foarte grava de natura sa aduca mari prejudicii imaginii uneia dintre cele trei societati comerciale si anume ca ar milita împotriva aderarii României la Alianta Nord Atlantica.
     Postul de televiziune PRO TV a realizat nenumarate emisiuni, reportaje si chiar transmisiuni în direct pentru sprijinirea procesului de aderare, acestea bucurându-se de o mare popularitate si de o apreciere deosebita din partea publicului. Referitor la modul de prezentare grafica, reclamantele au subliniat ca titlul articolului este scris cu majuscule astfel dimensionate încât sa domine categoria peisajului publicistic al primei pagini al ziarului "BURSA" din data de 26.02.2002. Chiar daca textele continute de articol ar fi fost neutre si obiective, simplul enunt din titlu era suficient pentru a produce cititorilor o impresie negativa asupra activitatii postului de televiziune. S-au facut o serie de speculatii cu privire la relatiile SC MEDIA PRO INTERNATIONAL SA cu politicieni si functionari din cadrul Administratiei Publice Centrale, s-a vorbit despre "datoria de peste 430 de milioane de lei pe care o avea MEDIA PRO INTERNATIONAL SA la nivelul primului semestru al anului 2000", afirmatie care nu corespunde adevarului.
     Referitor la daunele morale solicitate, reclamantele au aratat ca, potrivit art.2 din Leg.nr.11/1991, constituie concurenta neloiala orice act sau fapt contrat uzantelor cinstite în activitatea industriala si de comercializare a produselor, de executie a lucrarilor, precum si de efectuare a prestarilor de servicii. Legea arata ca în mod indirect, prin enumerarile din art. 4 si 5, actele si faptele considerate manifestari ale concurentei neloiale, fara a limita, însa, sfera acestor acte si fapte. De aceea, ori de câte ori un comerciant nu si-a exercitat activitatea cu buna-credinta, potrivit uzantelor cinstite, cu respectarea drepturilor consumatorilor si a cerintelor concurentei loiale, acesta savârseste un act de concurenta neloiala chiar daca actul respectiv nu este prevazut expres în art. 4 si 5 din Leg.nr.11/1991. În aceste conditii, instanta sesizata cu actiunea în concurenta neloiala trebuie sa ia act de faptul de concurenta neloiala savârsit si sa dispuna masurile prevazute de lege pentru repararea prejudiciului. În ceea ce priveste aceste masuri, art.6 din Lege prevede ca, persoana care savârseste un act de concurenta neloiala va fi obligat sa înceteze sau sa înlature actul, sa restituie documentele confidentiale însusite în mod ilicit de la detinatorul lor legitim si, dupa caz, sa plateasca despagubiri pentru daunele pricinuite, conform legislatiei în vigoare. Potrivit art.9 alin.1 din Leg.11/1991, daca vreuna din faptele prevazute în art.4 sau 5 cauzeaza daune patrimoniale sau morale, cel prejudiciat este în drept sa se adreseze instantei competente cu actiune în raspundere civila corespunzatoare. Legea nu conditioneaza, însa sesizarea instantei cu actiunea prevazuta în art.9 alin. 1, de agentii constatatori prevazuti în art.4 alin.4 din Leg.11/1991. Reclamantele desfasoara o activitate de informare a opiniei publice iar aceasta activitate presupune o gama extrem de larga de parteneri, în primul rând publicul, iar în al doilea rând societati comerciale, persoane ce desfasoara activitati artistice, autoritati publice, astfel încât toate relatiile de colaborare au o componenta foarte importanta în ce priveste imaginea societatilor si încrederea acordata. În activitatea sustinuta de defaimare, desfasurata printr-un mijloc de informare în masa au fost aduse atingeri imaginii reclamantelor, atât în fata publicului, cât si în fata partenerilor comeciali.
     Prin întâmpinarea depusa în cauza, pârâta a invocat exceptia prematuritatii actiunii fata de dispoz.art.720 indice 1 Cod pr.civ. aplicabila în materie comerciala, exceptia de litispendenta având în vedere ca reclamantele au mai chemat în judecata pârâta într-o actiune în raspundere civila deliberata aflata pe rolul Judecatoriei sector 1, exceptia inadmisibilitatii cererii deoarece "publicarea de afirmatii mincinoase" nu se circumscrie ipotezelor prevazute de Legea nr. 11/1991 care arata strict faptele de concurenta neloiala, raportat si la continutul obligatiei din petitul actiunii.
     Toate cele trei exceptii au fost respinse motivat de Tribunal prin încheierea de sedinta din data de 9.07.2002.
     La dosar, s-au depus înscrisuri atât de reclamante cât si de pârâta, respectiv copii de pe publicatiile "BURSA", "EVENIMENTUL ZILEI", "ADEVARUL", "LIBERTATEA"; un grafic de audienta, actele de constituire a tuturor societatilor comerciale, o fotocopie a unor file din "Cartea alba a guvernarii în luna decembrie 2000", rapoarte, adrese eliberate de Registrul Comertului, fragmente de interpelari în Parlament, liste de societati de media si alte acte.
     Actiunea formulata de reclamante este întemeiata pentru urmatoarele motive:
     Concurenta, "legea comertului", asa cum a fost numita uneori, este o expresie a liberei circulatii a marfurilor, capitalurilor, serviciilor si persoanelor care stimuleaza initiative participantilor în schimburile comerciale, contribuind la progresul economiei.
     Exercitarea concurentei constituie un drept al oricarui agent economic, este recunoscut si protejat de lege.
     Dreptul la concurenta trebuie însa exercitat cu buna credinta, fara sa se încalce drepturile celorlalti agenti economici, prevederile legii, bunele moravuri si respectânduse regulile de comportare impuse de deontologia profesionala.
     Reglementarea legala se regaseste în dispozitiile art.1 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale: comerciantii sunt obligati sa îsi exercite activitatea cu buna-credinta potrivit uzantelor cinstite, cu respectarea intereselor consumatorilor si a cerintelor concurentei loiale.
     În sensul legii (art.2) constituie concurenta neloiala orice act sau fapt contrar uzantelor cinstite în activitatea industriala si de comercializare a produselor, de executie a lucrarilor precum si de efectuare a prestarilor de servicii.
     Încalcarea obligatiei inserate la art.1 atrage raspunderea civila, contraventionala ori penala (art.3).
     În continuare, art.4 din lege enumera faptele ce constituie contraventii, însa din cotoborarea dispozitiilor art.3 cu cele ale art.9 si art.2 din aceeasi lege, rezulta ca persoana prejudiciata prin fapte de concurenta neloiala este în drept sa sesizeze direct instanta competenta cu o actiune în raspundere civila delictuala iar faptele nu trebuie constatate, în prealabil, contraventional.
     Motivele aratate au determinat Tribunalul sa aprecieze ca admisibila actiunea formulata de reclamante.
     Conditia prealabila a actiunii în concurenta neloiala este ca actul care genereaza raspunderea sa fie un act de concurenta savârsit în cadrul unui raport de concurenta. Acest raport este un criteriu distinctiv între reglementarea speciala a raspunderii data de legea nr. 11/1991 si reglementarea de drept comun a raspunderii civile delictuale --motivul principal pentru care Tribunalul a respins pe parcursul procesului cererea formulata de pârâta de suspendare a cauzei pâna la solutionarea actiunii în raspundere civila delictuala aflata pe rolul Judecatoriei sector 1. Actiunea în concurenta neloiala este o actiune în responsabilitate speciala, reglementata printr-o lege speciala, Legea nr. 11/1991.
     Cu privire la raportul de concurenta se retine din probele administrate, ca societatile reclamante si societatea pârâta au prevazut deopotriva în actele lor constitutive obiecte de activitate precum: lucrari tipografice, editura si editare publicatii zilnice si periodice, organizare de întruniri cu caracter comercial si editorial sau publicitar (SC RING PRESS BUCURESTI SRL), servicii de editare, tiparire si difuzare de publicatii periodice (SC PRO TV SRL), conceptia, productia si transmiterea de materiale si programe pentru si prin mass-media, dezvoltarea si exploatarea de mijloace de comunicare în masa, activitate de editare, tiparire si difuzare de publicatii periodice, carti, etc (SC MEDIA PRO SRL).
     Societatile reclamante au prevazut obiecte de activitate mai extinse, între altele: conceperea, productia si transmisiunea de programe si materiale pentru si prin intermediul sistemelor de mediatizare, dezvoltarea si utilizarea mijloacelor de mediatizare, activitati de reclama si publicitate, activitati de radio si televiziune, activitati de spectacole, servicii de comunicatii prin satelit, trasmitere de programe audio-vizuale, productie film, etc.
     Pentru a fi în prezenta unui raport de concurenta nu este însa necesar sa existe o concordanta deplina între domeniile de activitate ale partilor, fiind suficient ca aceasta concordanta sa se regaseasca în parte.
     De asemenea, nu este necesar ca activitatea în legatura cu care se pune problema concurentei neloiale sa formeze obiectul principal de activitate, dar exercitiul activitatilor identice sau similare trebuie sa fie efectiv.
     În cauza, fata de probele administrate si cele aratate, Tribunalul constata ca exista un raport de concurenta.
     Toate cele patru societati comerciale activeaza, într-un sens mai larg, pe piata mass-media iar actul de concurenta înseamna si faptul ca partile se adreseaza în principiu aceleiasi clientele care în speta este publicul.
     Actiunea în justitie întemeiata pe dispozitiile Legii nr.11/1991 presupune si ca actul de concurenta sa fi fost savârsit într-un scop de concurenta, sa fie din punct de vedere obiectiv în legatura cu activitatea din care rezulta raportul de concurenta iar din punct de vedere subiectiv sa fie savârsit cu intentia de a face concurenta.
     Scopul de concurenta rezulta indubitabil în cauza din modul în care, în multe articole din ziarul "BURSA" a fost prezentata activitatea societatilor reclamante care, în diferitele ei forme de manifestare, se adreseaza publicului larg.
     Sunt deosebit de relevante articolele referitoare la agentia de stiri "MEDIAFAX", despre care se arata de exemplu "...revista presei nu poate fi încredintata unei agentii care, facând parte din cel mai datornic grup de presa din tara - "MEDIA PRO" are tot interesul sa elimine orice referire la mediul corupt care îi tolereaza datoriile".
     În continuare, în articolul "Ministrul Vasila Dincu se lasa manipulat de Media Pro" se afirma ca Ministrul informatiilor "este victima dezinformarii MEDIAFAX care elimina articolele din presa defavorabile grupului MEDIA PRO (de exemplu articolele ziarului BURSA)"
     Asemenea asertiuni exprimate în presa scrisa si care vadit fac comparatie între modul de informare al ziarului BURSA si cel al MEDIAFAX, folosirea constanta a unor expresii voit denigratoare despre agentia MEDIAFAX (precum "manipulare", "dezinformare", "cosmetizarea informatiilor"), afirmatia ca "MEDIA PRO" si-a "confirmat lipsa de respect pentru deontologia jurnalistica" (articolul "Tom Wincek confirma ca datoriile Media Pro sunt investigate de autoritatile americane"), ca un ziar al MEDIA PRO publica "cu tupeu" si ca în absenta interventiei guvernului, grupul de presa, "înglodat în datorii", "ar trebui sa dispara din piata cu PROTEVEUL lui cu tot" (articolul "Media Pro - înglodat în datorii dar cu tupeu"), demonstreaza intentia de concurenta a pârâtei.
     Desi actiunea în concurenta neloiala este o actiune în responsabilitate speciala, se presupune existenta conditiilor prevazute de art.998 Cod civil, însa cu urmatoarele precizari:
     Raspunderea civila delictuala de drept comun depinde de existenta unui prejudiciu a carui reparare se urmareste, pe când actiunea în concurenta neloiala are ca obiect principal încetarea si interzicerea unui mijloc de concurenta neloial, repararea prejudiciului fiind o sanctiune accesorie.
     Astfel, în cazul actiunii în concurenta neloiala nu este necesar a se face dovada prejudiciului care consta de cele mai multe ori în îndepartarea sau pierderea clientelei si scaderea cifrei de afaceri. Este suficient chiar un prejudiciu eventual sau posibil.
     Actiunea în concurenta neloiala poate fi admisa si în lipsa unui prejudiciu pentru ca asa s-a aratat, ca are ca obiect interzicerea actelor neloiale, nefiind o actiune în dauna propiu-zisa. Este motivul pentru care, Tribunalul a respins exceptia prematuritatii actiunii, formulata de pârâta în temeiul dispozitiilor art.720 indice 1 Cod pr.civ.
     Constatarea directa, nemijlocita a prejudiciului de catre instanta în actiunile de concurenta neloiala nu este posibila întotdeauna, ca si în prezenta cauza, deoarece folosindu-se articole de presa ceea ce se produce este o anumita impresie, evident negativa, a consumatorului (publicului, în sens larg) asupra activitatii reclamantelor, confuzia din mintea acestuia, dezaprobarea, blamul.
     Neîndoiala articolelor publicate în ziarul BURSA, prin continutul lor, creeaza nu doar suspiciuni, ci o întreaga opinie negativa despre societatile reclamante, de natura a determina scaderea numarului persoanelor ce folosesc diferitele surse mass-media (presa scrisa, televiziunea, radioul, etc) si implicit scaderea cifrei de afaceri a societatilor.
     În majoritatea articolelor nu se gasesc insinuari ci scuze fatise la adresa "Grupului Media Pro", "PRO TV" si "MEDIA PRO INTERNATIONAL".
     Acestea se refera spre exemplu, la situatia economic-financiara a "MEDIA PRO", apreciat ca "cel mai datornic grup din tara", "datornic înrait", "înglodat în datorii dar cu tupeu", "incorect", care face "mismasuri contabile", la modul de desfasurare a activitatii societatii considerata - "Enron-ul României" si "posibil subiect de cercetare penala interstatala", promovând un "management incestuos".
     Afirmatiile, chiar probate ca adevarate, data fiind gravitatea lor, produc cititorilor sentimente de dezaprobare, chiar de repulsie fata de grupul de presa si vadesc, prin expresiile folosite, o gresita întelegere, cel putin, a principiului libertatii presei si, mai larg, a dreptului la opinie si la informare.
     Cu privire la fapta ilicita, daca raspunderea civila delictuala de drept comun are în vedere orice fapta a omului, care cauzeaza altuia prejudiciu, în afara celor expuse referitoare la prejudiciu, Tribunalul retine ca în materia concurentei neloiale, de esenta raspunderii sunt actele sau faptele reprobabile iar nu ilicite, reprobabile fata de uzantele cinstite în raporturile de concurenta.
     Uzantele cinstite semnifica în raporturile concurentiale o atitudine bazata pe respectul adversarului, a drepturilor si libertatilor celorlalti agenti economici, a legii si a bunelor moravuri.
     Atragerea si pastrarea clientelei trebuie sa se faca numai ca urmare a folosirii unor înalte cunostinte, capacitati profesionale, abilitati în sens pozitiv.
     Nu se poate considera un act de concurenta loiala, permisa, faptul de a publica repetat, o perioada îndelungata de timp, numai informatii negative despre activitatea unui concurent si într-o maniera de natura sa atraga aprobiul clientelei.
     Publicarea a doua articole intitulate "PRO TV - ANTI NATO", sugestia ca din cauza datoriilor acumulate de SC MEDIA PRO INTERNATIONAL SA catre "toate entitatile statului român" s-ar putea "risca racirea relatiilor cu autoritatile americane" reprezinta practici concurentiale neloiale.
     În aceeasi sfera se înscriu afirmatiile despre manipularile unor ministri, "influenta oculta asupra Guvernului României", legaturile de coruptie cu oameni politici, mergând pâna la Primul ministru al României.
     De natura a afecta pozitia pe piata mass-media a reclamantelor sunt si articolele referitoare la agentia de stiri "MEDIAFAX" (articole ce au fost prezentate anterior), la activitatea SC MEDIA PRO SRL acuzata de "lipsa de respect pentru deontologia jurnalistica", "mismaguri contabile" si altele.
     Actiunea în concurenta neloiala sanctioneaza, în realitate, încalcarea unei obligatii (art.1 din Legea nr.11/1991) si nu a unui drept.
     Cu privire la culpa, ea exista atunci când actul de concurenta este neloial.
     Astfel, reaua credinta în cadrul manifestarilor de concurenta neloiala este doar o circumstanta agravanta deoarece "rezultatul" (elementul obiectiv al concurentei neloiale) se poate produce chiar fara intentie. Acest lucru nu exclude însa raspunderea.
     Este adevarat, cum rezulta din actele dosarului, ca si în alte publicatii au aparut articole continând aprecieri negative asemanatoare despre activitatea reclamantelor, însa din acestea nu rezulta un scop de concurenta, nu au caracter repetat în timp, vadit defaimator si, mai ales acest fapt nu poate disculpa pârâta.
     Mijlocul utilizat de cea din urma, de natura a provoca publicului o anumita imagine despre societatile reclamante, consta îndeosebi în modul de prezentare a informatiilor, aprecierile personale denigratoare facute pe marginea acestora, si este departe de a fi onest, bazat pe merite personale.
     Cum nici culpa si nici constatarea directa a prejudiciului nu sunt necesar a fi retinute în cadrul actiunii în concurenta neloiala, nici o constatare a legaturii de cauzalitate dintre ele nu poate fi indispensabila.
     Aceste aspecte se cuvin a fi subliniate în legatura cu cererea de suspendare formulata de pârâta pe parcursul procesului, pâna la solutionarea actiunii în raspundere civila delictuala introdusa de aceleasi reclamante, actiunea în concurenta neloiala fiind o actiune în raspundere speciala întemeiata pe o reglementare speciala si care este de competenta în prima instanta a Tribunalului. Actiunea în concurenta neloiala comporta trasaturi specifice, presupune reguli deosebite, în mare masura fata de regulile obisnuite ale raspunderii de drept comun.
     Articolul 4 litera "e" din Legea nr.11/1991 pe care reclamantele si-au întemeiat cererea, reglementeaza denigrarea ca act de concurenta neloiala, respectiv: comunicarea, chiar facuta confidential, sau raspândirea de catre un comerciant de afirmatii mincinoase asupra unui concurent sau asupra marfurilor si serviciilor sale, afirmatii de natura sa dauneze bunului mers al întreprinderii concurente.
     Expresia "afirmatii mincinoase" semnifica orice afirmatii având caracter depreciativ, ca si afirmatiile comparative facute în detrimentrul concurentului.
     Atunci când s-au expus articolele de presa în cadrul analizei raportului de concurenta a prejudiciului lui si celorlalte elemente ale raspunderii, instanta a subliniat aceste aspecte.
     Referitor la daunele morale solicitate prin actiune în temeiul dispozitiilor art.9 din Leg.11/1991 se retine ca faptele de concurenta neloiala savârsite de pârâta, asa cum au fost prezentate anterior, determina prin ele însele afectarea imaginii celor trei societati comerciale atât în raporturile cu publicul, cât si în raporturile cu alti competitori si cu partenerii de afaceri.
     Pe piata mass-media succesul, clientela si, în final, profitul, depind esential si imediat de "imagine", de încrederea pe care competitorul reuseste sa o inspire si pastreze, de veridicitatea lui.
     Suma de 1.000.000.000 lei solicitata prin actiune nu reprezinta o pretentie exagerata a reclamantelor având în vedere faptul, probat si de notorietate, ca aceste societati desfasoara multiple activitati în mass-media - o bogata activitate publicistica, de radio, televiziune, transmisiuni prin satelit si internet, productie de film si reclama si altele.
     De asemenea, fapt notoriu, activitatea lor se bucura de audienta si apreciere din partea unui numar semnificativ de "consumatori" mass-media.
     Numarul mare de articole si perioada de timp în care au fost publicate, continutul lor, exprimarii folosite si impactul deosebit pe care îl are presa scrisa asupra publicului ar justifica suma de 1.000.000.000 lei.
     Totodata suma în sine nu este exagerat de mare fata de veniturile încasate în prezent din activitati mass-media, fata de indicele preturilor de consum si cel de inflatie înregistrat de moneda nationala.
     Se are în vedere, însa de Tribunal si caracterul moral al prejudiciului ce se cere a fi acoperit, obiectul de activitate al pârâtei care îi permite desfasurarea unor actiuni mai restrânse, posibilitatile financiare ale acesteia, în consecinta pentru a nu se transforma obligatia într-o cauza de regres economic pentru ea.
     Astfel, instanta apreciaza ca suma de 800.000.000 lei si publicarea hotarârii chiar în ziarul BURSA, raspunde cerintelor de a se asigura societatilor reclamante o reparatie morala pentru prejudiciul încercat prin savârsirea actelor de concurenta neloiala.
     Pentru toate motivele retinute, Tribunalul urmeaza sa admita actiunea în parte.
     Va obliga pârâta sa înceteze a mai raspândi prin publicare afirmatii defaimatoare cu privire la activitatea reclamantelor si sa plateasca despagubiri în cuantum de 800.000.000 lei.
     De asemenea, va obliga pârâta sa publice în ziarul "BURSA", pe cheltuiala sa, prezenta hotarâre, ramasa irevocabila.
     PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTARASTE
     Admite în parte actiunea formulata de reclamantele SC MEDIA PRO INTERNATIONAL SA, cu sediul în Bucuresti, B-dul Pache Protopopescu nr. 25, sector 2, SC MEDIA PRO SRL, cu sediul în Bucuresti, B-dul Pache Protopopescu nr. 25, sector 2 si SC PRO TV SRL, cu sediul în Bucuresti, B-dul Carol, nr.109, sector 2 în contradictoriu cu pârâta SC RING PRESS BUCURESTI SRL, cu sediul în Bucuresti, Str. Popa Tatu, nr.71, sector 1 si în consecinta:
     Obliga pârâta sa înceteze a mai raspândi prin publicare afirmatii defaimatoare cu privire la activitatea reclamantelor si sa plateasca acestora despagubiri în cuantum de 800.000.000 lei.
     Obliga pârâta sa publice în ziarul "BURSA", pe cheltuiala sa, prezenta hotarâre.
     Cu recurs în 15 zile de la comunicare.
     Pronuntarea în sedinta publica, azi 14 noiembrie 2002.
     PRESEDINTE: Judecator Gabriela Rolea
     GREFIER: Andreea Stoicescu

 
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
21.09.2018
BVB
     * Rulaj de 47 milioane de lei, peste media anului
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a încheiat ședința de tranzacționare de joi preponderent în teritoriul pozitiv, opt dintre...  click să citești tot articolul
20.09.2018
BVB
     * Scădere de 0,53% pentru BET-NG
     
     Volumul de tranzacționare înregistrat în ședința de la mijlocul săptămânii a Bursei de Valori București (BVB) a fost de 33,45 milioane de lei, dintre care...  click să citești tot articolul
20.09.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au urcat ieri, pe fondul câștigurilor din sectorul materiilor prime.  click să citești tot articolul
19.09.2018
BVB
     * Toți indicii bursieri au închis în creștere
     * Tranzacții cu aproape 3% din MedLife, efectuate pe piața "deal"
     
     Lichiditatea înregistrată în ședința de tranzacționare de ieri la...  click să citești tot articolul
19.09.2018
BURSELE DIN LUME
     Piețele europene au urmat un curs mixt ieri, după ce administrația americană a decis să impună taxe vamale de 10% pe importuri chinezești de 200 de miliarde de dolari.  click să citești tot articolul
18.09.2018
BVB
     * Rulaj de 42 milioane de lei, în apropierea mediei acestui an
     
     Cinci dintre cei nouă indici ai Bursei de Valori București (BVB) au încheiat prima ședință de tranzacționare a săptămânii ușor în...  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 21 septembrie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sârbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.8801
2.3806
3.0614
4.1351
0.1822
0.6242
0.2206
4.6559
5.2123
1.4386
3.5050
0.2364
0.4852
1.0851
0.0595
0.4496
0.6306
3.9517
0.2773
0.9692
0.5774
0.0547
0.3541
0.2093
2.6455
0.0394
0.1409
1.0759
0.6269
0.1220
153.4508
5.5550
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
14.09.2018
MREPORT BY TRANSPARENCY INTERNATIONAL
     Globalization has also brought with it an unpleasant effect: cross-border corruption. According to the intermediate report Exporting Corruption for the year 2018, a document drawn up by the organization Transparency International, there is a practice among powerful foreign companies of bribing the public servants of another country when they want to enter the local market.  click here to read the entire article
07.09.2018
DEPUTY VIRGIL POPESCU, VICEPRESIDENT OF THE COMMISSION FOR INDUSTRIES AND SERVICES
     The offshore law will once again reach the Commission, in one or two weeks, according to Mr. Virgil Popescu, the vice-president of the Commission for Industries and Services, the Chamber of Deputies.  click here to read the entire article
05.09.2018
MRS. FIREA'S VERBAL BOMBS
     * "There have been attempts for the prefect to be made a scapegoat"
     * "The support from the government wasn't much to talk about, so if it were withdrawn, there wouldn't be much of a difference"
     Bucharest's General Mayor was heard on Tuesday as a witness by the prosecutors of the General Prosecutor's Office in the case concerning the events which happened on August 10th in Victoriei Square. Before going into the Prosecutors' Department building, Gabriela Firea said she stood by her statements made immediately after the meeting of the National Executive Committee of the PSD and said: "I always speak based on facts, not just in this particular case, but in other areas as well, including politics. I will be answering to the questions of the prosecutor who contacted me and told me I was supposed to be heard in the case which is now being investigated concerning the intervention of the gendarmes on August 10th".  click here to read the entire article
31.08.2018
     The particularly hot weather and the conditions of extreme draught in Europe have brought to light terrible warnings from the past.
     Associated Press recently wrote that in the riverbed of the Elba in the Czech Republic have resurfaced the giant stones known as "the hunger stones", which have indicated over time, the coming of hard times.
     "When you see me, weep", is written on one of these stones, which seems to be considered the best hydrological benchmark in Europe. The inscription is in German and dates back to 1616.
     A detailed analysis of the stone inscriptions was published by the Czech researchers in the "Climate of the Past" magazine in 2013 (author's note: "Droughts in the Czech Lands, 1090-2012 AD", April 2013).  click here to read the entire article
29.08.2018
     * Claudiu Cazacu, XTB România: "United States companies have posted results that even exceeded the analysts' expectations, which were already for 2-figure profit increases"
     * Liviu Moldovan, financial analyst: "Currently, investors have a «blind» faith in the stock markets, in general, and in that of the US, in particular"
     For the first time in the history of the American markets, Nasdaq has surpassed the psychological level of 8,000 points.
     In the August 27 session, the Standard & Poor's 500 (S&P 500) index also reached an all time high, ending the trading session at almost 2,897 points.  click here to read the entire article
27.08.2018
     The capital market was marked, last week, by a number of controversial statements tied to the listing of Digi Communications, starting from the statements made recently by Darius Vâlcov, state advisor on the team of the prime-minister, who wrote on his Facebook page that he has asked the Financial Oversight Authority (ASF) if it was true that the book value of the Digi shares was 1 leu and 8 bani, and pointed out that at the time of the IPO, the shares of Digi were listed at 40 lei and are currently priced at 28 lei (30% down) and keep going down.  click here to read the entire article
23.08.2018
     Angela Merkel inaugurated the highway in December 2005, less than a month after she became chancellor of Germany.
     The highway was built on the territory of the former East Germany, connects Lubeck and the Polish border, after the junction with A11, and goes through the electoral precinct of chancellor Merkel.  click here to read the entire article
20.08.2018
THE NATIONAL MINERAL RESOURCES AGENCY, IN A NOTIFICATION TO THE PRIME-MINISTER:
     The Romanian government has lost over 8 billion lei, between 2006-2018, following the failure to update the royalties paid by the oil and gas companies, says Gigi Dragomir, the president of the National Mineral Resources Agency (ANRM), in a report sent to the prime-minister.  click here to read the entire article
15.08.2018
      * (Interview with Radu Grațian Ghețea, President - CEO of CEC Bank)
     In banking there are many risks and that is why banks need to be flexible and have as diverse an exposure as possible, which take the market circumstances at the time into account, says Radu Grațian Ghețea, President and CEO of CEC Bank. He told us, in an interview: "We have to adapt to what is happening in the market and we need to do things in such a way that the economic activity and that of the bank both function properly. If we're going with the idea that we want to eliminate every risk, then we'll just stop doing anything. For instance, we have been and we are a bank which heavily funds agriculture, which also means animal husbandry. A few years ago, our exposure to the aviculture sector was rather significant, and when the avian flu came we had to cover some non-performing loans on that segment. Now that the avian flu is done, we are facing the swine flu. What should we do, stop lending?"
     Reporter: Lately, there have been opinions from some experts who are saying that there is a wave of non-performing loans of the ones taken out by the First Home Program. What is your comment on these statements?  click here to read the entire article
08.08.2018
     * (Interview with Laszlo Diosi, OTP Bank CEO)
     Reporter: How would you describe the banking market, at the present time?
     Laszlo Diosi: Even though there are plenty of challenges, there are also many opportunities for the Romanian banking system. The lessons of the financial-economic crisis have resulted in a better regulated framework, stable, transparent and predictable. The guiding line of the policies developed by the authorities that are qualified, but in particular by those with a regulatory and oversight role has been characterized by a balance between profitability and systemic safety.
     But there is no shortage of challenges. We are talking here about challenges which concern the digitalization of the banking system and the national and international legislation. The entire system needs to align with complex and sometimes confused regulations.
     Recorded by Emilia Olescu  click here to read the entire article
31.07.2018
     * (Interview with Dan Paul, the president of the Association of Brokers)
     The management of the Bucharest Stock Exchange (BVB) needs to find out from brokers whether Romania truly needs a derivatives market, says Dan Paul, the president of the Association of Brokers, who was kind enough to grant BURSA an interview.  click here to read the entire article
27.07.2018
THE DĂNCILĂ GOVERNMENT AFTER SIX MONTHS
     Now we know why prime-minister Dăncilă was in a hurry to announce the activity report for the first six months at the helm of the Romanian government: the nice tale of the hike of pensions and salaries wasn't supposed to be overshadowed by the evolution of budget expenses, whose increase has led the deficit of the consolidated general budget to 1.61% of the GDP, from 0.88% after the first five months of the year.  click here to read the entire article
23.07.2018
BECAUSE AN AGREEMENT ON THE PRICE COULDN'T BE REACHED,
     The public offer started by Vimetco and Conef for a stake of at most 53.77% of the shares of Alro Slatina (Alro) has been unsuccessful, as the issuer announced that due to the unfavorable market conditions, the shareholders, company and underwriters couldn't agree on a price for the volume of 383.79 million shares put up for sale.  click here to read the entire article
23.07.2018
ECONOMIC ANALYST AURELIAN DOCHIA PREDICTS:
     * According to Eurostat, Romania has the biggest governmental deficit in the EU
     The hike of some taxes, in the near future, is unavoidable, according to economic analyst Aurelian Dochia.
     His statement comes as, in the first quarter, the government's deficit has seen an increase over the last quarter of 2017, according to data by the European Statistics Office (Eurostat).  click here to read the entire article
13.07.2018
Russia World Cup
     The final tournament of the World Football Cup will end with a gala representation, the duel between Croatia and France. France, the with the most expensive players in the tournament, has met the expectations, Croatia is the biggest surprise the of the competition.  click here to read the entire article
.