SANCŢIUNI DRASTICE DINSPRE ANPCStop Bancpost !

Emilia Olescu
Ziarul BURSA #Bănci-Asigurări /

Fotografie de <b>MAKE</b>

Fotografie de MAKE

Actualizare 2 ANPC a sesizat ANAF, BNR, Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice şi Oficiul pentru Prevenirea Spălării Banilor

ANPC a comunicat: "La data de 06.08.2018, ANPC a sancţionat contravenţional Bancpost S.A. cu amendă în valoare de 150.000 lei, pentru încălcarea prevederilor legale privind practicile comerciale incorecte conform Legii 363/2007, cât şi pentru afectarea intereselor economice ale consumatorilor, conform O.G. 21/1992(r2). Astfel, a fost aplicată măsura complementară «Restituirea sumelor de bani percepute nejustificat pentru întreg portofoliul de credite cesionat de către Bancpost S.A (fie direct, fie prin intermediul altor societăţi, respectiv EFG New Europe Funding II B.V., Eurobank Ergasias S.A. etc. fără a ne limita) reprezentând dobânzi, dobânzi penalizaloare, penalităţi calculate şi reţinute în perioada 11.07.2008-27.03.2018, când cesionar a fost EFG New Europe Funding II B.V. (actuala ERB New Europe Funding II B.V.)".

În urma acţiunii de control au fost verificate aspecte privind cesiunea de creanţe de la Bancpost S.A. la EFG New Europe Funding II B.V. (actuala ERB New Europe Funding II B.V.), fiind o persoană juridică neautorizată. În consecinţă, având în vedere faptul că, faţă de debitorii cedaţi, nu au fost îndeplinite formalităţile prevăzute de lege pentru opozabilitatea cesiunii de creanţă, instituţia de credit cedentă Bancpost S.A. are calitate procesuală pasivă şi nu se justifică calitatea de creditor a cesionarului faţă de debitorii cedaţi. Întrucât cesionarul creditului nu a avut calitatea de bancă, instituţie de credit autorizată, dobânda calculată şi reţinută trebuia să fie zero pe întreaga perioadă a cesionării 11.07.2008-27.03.2018.

Cu privire la aceste aspecte, ANPC a informat şi următoarele instituţii: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor şi Banca Naţională a României.

----------------

Actualizare ANPC a amendat Bancpost şi a dispus returnarea dobânzilor

Conducerea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor a semnat procesul verbal prin care sancţionează Bancpost pentru creditele cesionate în Olanda, ne-au spus surse apropiate situaţiei.

Acestea ne-au transmis că, pe lângă o amendă de 150.000 de lei, ANPC a dispus returnarea contravalorii dobânzilor plătite în ultimii zece ani de către clienţii ale căror contracte au fost externalizate.

--------------

CJPC: "S-au strâns peste 300 milioane euro pe care Bancpost trebuie să îi restituie clienţilor, din dobânzile şi comisioanele percepute pentru creditele cesionate"

Bancpost: "Sumele menţionate în presă sunt extrapolări făcute fără o documentare prealabilă, estimate probabil la întreaga piaţă"

Piperea: "Entitatea din Olanda nu avea dreptul să facă executări silite, iar acum toate evacuările pot fi din nou repuse în discuţie"

Surse: "BNR încearcă să convingă ANPC să renunţe la emiterea Ordinului împotriva Bancpost"

Un tzunami de sancţiuni, de peste 300 de milioane de euro, se apropie de Bancpost, pentru cesiunile de credite făcute către o entitate din Olanda.

Penalităţi drastice ar urma să fie aplicate Bancpost de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), care confirmă, astfel, ceea ce ziarul BURSA a scris în mai multe ocazii referitor la creditele fără restanţe cesionate în afara ţării. În urmă cu mai bine de jumătate de an, am prezentat un material complex care oglindea situaţia unui debitor Bancpost al cărui credit fără restanţe fusese cesionat în Olanda. Încă de atunci am arătat că împrumuturile făcute de banca de la noi au fost externalizate către instituţii nebancare (în acest sens am publicat declaraţiile BNR, ASF şi autorităţii abilitate din Olanda), fără notificarea clienţilor, percepându-se ilegal dobânzi şi comisioane de la aceştia, respectivele cesiuni fiind declarate de către instanţa de judecată neopozabile părţilor.

Exact acestea sunt principalele aspecte pentru care ANPC ar urma să sancţioneze drastic Bancpost.

Banca de la noi, controlată de EFG Eurobank, a cesionat credite către EFG New Europe Funding II B.V. (ulterior ERB New Europe Funding II B.V.), deţinută, la rândul ei, de o societate cu răspundere limitată - EFG New Europe Holding B.V. (redenumită ERB New Europe Holding B.V.), care face parte din EFG Eurobank Ergasis.

Conform unui document emis de Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Constanţa, "o cotă de 58% din totalul creditelor acordate consumatorilor, reprezentând 22,5% din creditele totale acordate, a ajuns în Olanda".

Documentul, apărut ieri în mediul online şi confirmat de sursele noastre, arată: "Din cercetarea Rapoartelor Anuale ale EFG New Europe Funding II B.V. pe perioada 2008-2010 (...) s-au constatat următoarele solduri, la data de 31 decembrie, corespunzătoare creditelor acordate consumatorilor:

- 2008: 664.861.834 euro total credite, din care 303.306.541 euro credite de consum şi 361.555.293 euro credite ipotecare;

- 2009: 675.632.019 euro total credite, din care 335.541.280 euro credite de consum şi 340.090.739 euro credite ipotecare;

- 2010: 636.654.745 euro total credite, din care 289.734.101 euro credite de consum şi 346.920.644 credite ipotecare.

Creşterea soldului creditelor ipotecare în anul 2010 arată faptul că şi în acest an au existat contracte de credit care au făcut obiectul cesiunii.

Valoarea soldurilor creditelor nu include şi creditele acordate persoanelor juridice, caz în care soldurile creditelor pentru perioada 2008-2010 sunt următoarele: 2008: 720.150.702 euro, 2009: 830.561.524 euro, 2010: 767.887.456 euro".

Piperea: "Contractul de preluare a Bancpost de către Banca Transilvania urmează să fie rediscutat"

Acesta este un adevărat risc sistemic - mai ales că nu doar Bancpost a făcut astfel de cesiuni, ci şi alte bănci, precum OTP Bank sau Credit Europe Bank -, "un risc major asumat de însuşi sistemul bancar şi supravegheat cu calmitate de BNR", avertizează avocatul Gheorghe Piperea. Bancpost încă nu a dispărut, iar BNR a tăinuit şi a favorizat acţiunile acestei bănci, continuă avocatul, care ne-a precizat: "Conform OUG 99/2006, dacă o entitate care nu este bancă exercită activitate de bancă, atunci ea săvârşeşte o infracţiune, iar supraveghetorul pieţei, respectiv BNR - prin persoana lui Nicolae Cinteză -, are obligaţia să sesizeze parchetul. În caz contrar, cel care trebuia să facă această sesizare şi nu a făcut-o devine penal.

De asemenea, nefiind bancă, entitatea din Olanda nu putea percepe dobânzi şi comisioane. În aceste condiţii, s-au strâns peste 300 de milioane de euro pe care Bancpost trebuie să îi restituie clienţilor, din dobânzi şi comisioane.

Tot având în vedere că respectiva entitate nu avea funcţionalitatea de bancă, după cesionarea contractelor de credit, acestea nu mai îndeplineau funcţia de titluri executorii, deci instituţia nu avea dreptul să facă executări silite şi evacuări. De aceea, executorii şi judecătorii implicaţi au săvârşit o ilegalitate, iar acum toate evacuările pot fi din nou repuse în discuţie.

Societatea din Olanda nu avea nici dreptul să interogheze Biroul de credit, care nu este o entitate de stat, ci una privată, creată de bănci în folosul băncilor. Or, timp de patru ani, au fost introduşi ilegal oameni în Biroul de credit, consecinţele fiind incalculabile şi ireversibile - oamenii au rămas captivi acestor contracte, nu s-au putut refinanţa şi au fost aruncaţi în braţele IFN-urilor.

În tot acest timp, când au fost făcute executări silite, a fost lăsată impresia că această societate este o bancă sau că Bancpost este încă titularul creditelor respective. În perioada de implementare a Ordonanţei 50, i-a obligat pe toţi clienţii să îşi schimbe contractele, fără ca ei să ştie că nu mai este vorba despre o bancă. Acest lucru este înşelăciune penală.

Având în vedere că toate contractele de cesiune vor fi desfiinţate, contractul de preluare a Bancpost de către Banca Transilvania urmează să fie rediscutat.

Acesta este începutul sfârşitului pentru băncile înşelătoare!"

Sunt voci apropiate situaţiei care susţin că BNR ar conduce o "adevărată operaţiune" pentru a-i convinge pe reprezentanţii ANPC să renunţe la emiterea Ordinului împotriva Bancpost.

Conform documentului citat, banca urmează să restituie debitorilor toate sumele plătite cu titlu de dobândă şi comisioane în ultimii zece ani şi să repună contractele de credit în situaţia anterioară cesinunii. Restituirea dobânzilor încasate ar depăşi suma de 300 de milioane de euro, conform documentului CJPC, care arată: "S-a constatat că, prin perceperea cu încălcarea prevederilor legale de către EFG New Europe Funding II B.V. (actuala ERB New Europe Funding II B.V.), de sume de bani reprezentând dobândă, comision de administrare şi penalităţi, a fost creat un prejudiciu consumatorilor stabiliţi în România estimat la cel puţin 300 milioane de euro (...), prejudiciu estimat doar pentru perioada 2008-2015, perioadă pentru care s-au cercetat rapoartele anuale EFG New Europe Funding II B.V., fără a se avea în vedere perioada 2017- 2018 şi fără a se lua în calcul prejudiciul creat consumatorilor ca urmare a procedurilor de executare silită".

Documentul citat subliniază că, în data de 28.03.2018, s-a constatat cesionarea creditelor aflate în portofoliul EFG New Europe Funding II B.V. (actuala ERB New Europe Funding II B.V.) către Eurobank Ergasias S.A. Grecia.

La solicitarea ziarului BURSA, reprezentanţii băncii ne-au transmis: "Bancpost va formula plângere contravenţională împotriva procesului verbal de constatare emis de Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa, urmând ca instanţa de judecată să pronunţe o soluţie cu privire la legalitatea acestuia, inclusiv referitor la restituirea anumitor sume. Până la momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, toate măsurile stabilite prin procesul verbal sunt suspendate de drept, conform legii.

În orice situaţie, însă, obligaţia de restituire a anumitor sume de bani nu poate fi reţinută în sarcina băncii, ci, eventual, în măsura în care instanţa va constata legalitatea măsurii, doar în seama cesionarului, care a încasat sumele.

Suplimentar, subliniem că sumele menţionate în presă nu au legătură cu acest proces verbal, ci sunt extrapolări făcute fără o documentare prealabilă, estimate probabil la întreaga piaţă".

Menţionăm că, în prezent, creditele cesionate de Bancpost se află în administrarea Piraeus Bank.

Client Bancpost: "Banca mi-a vândut creditul unui SRL din Olanda, iar banii mei au ajuns în Cipru"

Unul dintre debitorii împrumutaţi la Bancpost, al cărui credit luat pe persoană juridică i-a fost cesionat în 2008 companiei EFG New Europe Funding II BV, la scurt timp după contractare, susţine că, potrivit răspunsurilor primite de la instituţiile abilitate, entitatea olandeză este "un simplu SRL".

Clientul Bancpost ne-a declarat, în luna ianuarie: "Foarte multe din proprietăţile românilor pe care aceştia au hotărât să le achiziţioneze prin contractarea de credite la bănci sunt gajate, de fapt, după cesiune, unor SRL-uri străine cu capital social foarte mic, care sunt oricând supuse intervenţiei şi falimentului. Există posibilitatea ca împrumuturile să fie achitate cu bună credinţă, dar după 20-30 de ani nu vom avea garanţia că ne vom recăpăta proprietatea respectivă".

Conform domniei sale, actul de vânzare-cumpărare încheiat între bancă şi EFG New Europe Funding arată că "Bancpost a vândut doar credite fără restanţe şi că banca nu mai are niciun drept sau obligaţie decât acela de a colecta ratele, dobânzile şi comisioanele şi de a le vira la timp în conturile din Cipru". Sursa citată ne-a precizat: "În continuarea contractelor de vânzare-cumpărare creanţe este cel de administrare active, unde sunt evidenţiate conturile din Cipru în care se fac plăţile".

Clientul Bancpost a demarat acţiuni în instanţă, în anul 2015, după ce, de-a lungul anilor, dobânda creditului a fost majorată semnificativ în mod unilateral şi, în consecinţă, valoarea ratelor a crescut.

Domnia sa a întreprins mai multe acţiuni, trimiţând adrese către toate instituţiile din ţară şi străinătate competente (BNR, Parchet, ANAF, Parlament, Parlamentul European, Comisia Europeană, Banca Naţională a Olandei, Autoritatea Olandeză pentru Pieţe Financiare, Autoritatea Bancară Europeană, Banca Centrală Europeană etc.) şi deschizând mai multe procese în instanţă.

Răspunsul BNR la întrebările clientului Bancpost

La întrebarea legată de prevederile legale ce stau la baza înstrăinării creditului său, BNR i-a transmis: "În anul 2008, din motive asociate politicilor proprii de creditare şi de gestionare a riscului, practica băncilor comerciale era de a vinde portofolii de credite performante către instituţii nerezidente, membre ale grupurilor bancare ale instituţiilor de credit rezidente. (...) La momentul iulie 2008 nu exista nicio condiţionare şi/sau interdicţie legală în ceea ce priveşte calitatea creditului (performant/neperformant) sau persoana cesionarului (în sensul unor condiţii restrictive privind jurisdicţia în care îşi desfăşoară activitatea cesionarul sau domeniul de activitate a aces­tuia). (...) Anterior intrării în vigoare a prevederilor Legii 93/2009, instituţiile de credit au cesionat atât credite performante, cât şi credite neperformante, neexistând niciun impediment legal în privinţa calităţii creanţelor respective (performante/neperformante), cu excepţia condiţionării cesiunii creditelor ipotecare, instituite prin dispoziţiile art. 24 (în prezent abrogat) din Legea 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare (n.r. Legea 190/1999 Art. 24 arată: (1) Creanţele ipotecare şi privilegiate conform art. 1737 din Codul civil (Notarea dreptului de preempţiune asupra unui imobil), care fac parte din portofoliul unei instituţii financiare autorizate prin lege, pot fi cesionate unor instituţii financiare autorizate să acţioneze pe pieţele de capital. (2) Cesiunea priveşte numai creanţele ipotecare din portofoliul deţinut, care au caractere comune cu privire la natura, originea şi riscurile lor). (...) În 2008, prevederile vechiului Cod Civil reprezentau cadrul legal ce reglementa cesiunea de creanţe, aceasta completând legislaţia specială în materie până la intrarea în vigoare a noilor dis­poziţii cuprinse în Noul Cod Civil, din anul 2011".

Subliniem că vechiul Codul Civil valabil până în 2011 arată, la Art. 1393, că "cesionarul nu poate opune dreptul său la o a treia persoană decât după ce a notificat debitorului cesiunea".

Avocaţii susţin că, dacă nu există notificarea cesiunii, atunci aceasta este inopozabilă. Bancpost nu i-a notificat pe clienţii săi înainte să le vândă creditele.

Banca Naţională i-a mai spus clientului că autoritatea competentă să stabilească şi să verifice legalitatea cesiunii rămâne instanţa de judecată. BNR a adăugat: "În baza contractului cadru încheiat între cedentul - creditor cu titlu profesional şi societatea cesionară, ce de regulă aparţinea grupului din care făcea parte şi instituţia de credit, se stabileau condiţiile generale ale raporturilor dintre părţile contractante, operaţiunea de vânzare-cumpărare de creanţe propriu-zisă fiind realizată pentru fiecare cesiune ulterioară în parte, distinct. Ulterior acestei operaţiuni, banca îşi putea păstra calitatea de administrator al creditului, încasând comisioane pentru serviciile astfel prestate, această activitate fiind permisă instituţiilor de credit, în temeiul art. 20, alin.1 lit. a din Ordonanţa de urgenţă 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. (...) Autoritatea competentă să stabilească şi să verifice legalitatea cesiunii, inclusiv a aspectelor ce vizează subrogarea cesionarei în drepturile cedentei, prin raportare la cadrul legal în vigoare la acel moment a tuturor acţiunilor/operaţiunilor derivând din această cesiune, rămâne instanţa de judecată".

Debitorul: "EFG New Funding II BV nu este înregistrată ca societate financiară"

Deşi Legea 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare presupune că entităţile ce preiau credite ipotecare trebuie să fie instituţii financiare autorizate care să acţioneze pe pieţele de capital, se pare că EFG New Funding II BV nu este înregistrată ca societate financiară, după cum ne-a spus clientul Bancpost.

Menţionăm că, potrivit unei decizii a Tribunalului Bucureşti, "în cuprinsul contractului, părţile acestuia au stabilit care este destinaţia creditului acordat, res­pectiv realizarea de investiţii imobiliare, astfel că acesta este supus dispoziţiilor Legii 190/1990, în speţă aflându-ne în prezenţa unui contract de credit ipotecar".

Afirmaţia debitorului se bazează pe răspunsurile pe care le-a primit de la entităţile avizate să licenţieze astfel de societăţi.

Astfel, Banca Naţională a României i-a transmis clientului: "Entitatea indicată nu se încadrează în niciuna dintre categoriile instituţionale autorizate/reglementate/supravegheate prudenţial de BNR şi, implicit, nu se regăseşte înscrisă în registrele deschise la Banca Naţională a României, context în care activitatea desfăşurată de acestea nu se supune legislaţiei administrate de banca centrală, conform competenţelor încredinţate de legiuitor".

La rândul său, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a menţionat: "SC EFG New Funding II BV nu este autorizată să presteze servicii şi activităţi de investiţii, precum şi servicii conexe prevăzute în Legea 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare".

Şi Autoritatea olandeză pentru pieţe financiare (AFM) i-a spus clientului că EFG New Funding Europe nu are licenţă de la ea.

Împrumutatul în franci elveţieni (CHF) susţine că s-a deplasat la adresa din Olanda indicată în actele de vânzare-cumpărare şi că a fost surprins să nu găsească niciun sediu social la respectiva adresă.

În acest context, Tribunalul Bucureşti a decis că cesiunea nu este opozabilă părţilor: "Având în vedere lipsa dovezii în sensul că EFG New Europe Funding II BV (n.r. care, în 2012, şi-a schimbat numele în ERB New Europe Funding II BV) este autorizată de legile speciale româneşti să efectueze aceleaşi activităţi ca cedentul, se pune problema valabilităţii contractului de cesiune. Instanţa a constatat neopozabilitatea cesiunii creanţei născute din contractul de credit (...), încheiat între reclamantă şi Bancpost. Se constată că toate capetele de cerere formulate de reclamată privesc, în esenţă, această neopozabilitate (inexistenţa drepturilor EFG New Europe Founding II BV)".

Cuculis: "Entităţile nebancare încasează dobânzi în mod ilegal"

Entităţile care au preluat credite de la băncile noastre şi nu sunt înregistrate ca societăţi financiare încasează dobânzile în mod ilegal, anunţam încă din ianuarie, citându-l pe avocatul Adrian Cuculis, care ne-a transmis, la vremea respectivă: "Având în vedere că instituţiile către care băncile din ţara noastră şi-au exportat creditele nu aveau calitatea de instituţie bancară, dobânzile încasate de către acestea au fost încasate în mod ilegal. De ce nu este legal ca atunci când creditul este exportat către orice altă instituţie în afară de o bancă sau IFN, aceasta să încaseze dobânzile bancare din contract? Acest lucru derivă dintr-o serie de aspecte ce doar coroborate duc către concluzia de mai sus, după cum urmează:

În primul rând, care este condiţia esenţială, pentru ca o anumită persoană juridică să poată funcţiona în legalitate din punctul de vedere al legii bancare?

OUG 99/2006, ce reglementează activitatea bancară în România, la Art. 5. (1) interzice oricărei persoane fizice, juridice sau entitate fără personalitate juridică, ce nu este instituţie de credit, să se angajeze într-o activitate de atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public, într-o activitate de emitere de monedă electronică, ori într-o activitate de atragere şi/sau gestionare de sume de bani provenite din contribuţiile membrilor unor grupuri de persoane constituite în vederea acumulării de fonduri colective şi acordării de credite/împrumuturi din fondurile astfel acumulate pentru achiziţionarea de bunuri şi/sau servicii de către membrii acestora.

Legea 312, în baza căreia funcţionează BNR, arată, la Art. 25 (1): Banca Naţională a României are competenţa exclusivă de autorizare a instituţiilor de credit şi răspunde de supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit pe care le-a autorizat să opereze în România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, Legea cămătăriei 216/2011 Art. 3, spune că (1) darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani şi (2) sumele de bani obţinute prin săvârşirea infracţiunii prevăzute la alin. (1) se confiscă.

Aşadar,un simplu SRL, SA, SCSA, SCA sau orice altă formă de organizare ce nu este conformă legilor în vigoare, autorizată de către BNR, nu poate funcţiona legal şi nu poate încasa dobânzi bancare".

Adrian Cuculis a făcut mai multe plângeri la DNA, în urmă cu câţiva ani, pe această speţă, unele dintre ele fiind respinse, iar altele ajungând la prim-procurorul de caz.

Ce spunea BNR anul trecut

În vara anului trecut, BNR susţinea că verificarea cesiunii creditelor îi revine Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC).

Răspunzând unor întrebări transmise de ziarul BURSA pe marginea legislaţiei privitoare la cesiunea creditelor fără restanţe, reprezentanţii Băncii Centrale ne-au precizat: "Potrivit cadrului normativ actual, aspectele privind cesiunea creanţelor rezultate din contractele de credite pentru consumatori sunt reglementate de Ordonanţa de Urgenţă nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Din punct de vedere legal, o interdicţie expresă în ceea ce priveşte vânzarea anumitor categorii de creanţe izvorâte din contractele de credit a fost consacrată doar începând cu anul 2009, prin intrarea în vigoare a Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, act normativ care, la art. 2 alin. 3, a limitat posibilitatea achiziţionării portofoliilor de credite performante numai la entităţile care pot desfăşura activitate de creditare cu titlu profesional. Textul a fost abrogat în data de 30.06.2016, odată cu intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016".

OUG 52/2016 subliniază, la Capitolul X (Cesiunea): "Art. 58 (2) Contractele de credit reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă şi creanţele rezultate din acestea pot fi cesionate numai către creditori, astfel cum sunt definiţi la art. 3 pct. 2, alţii decât creditorii nonfinanciari". Aceeaşi Ordonanţă arată, la articolul 3, alineatul 2: "creditor - persoana juridică, inclusiv sucursala instituţiei de credit şi a instituţiei financiare din străinătate, care acordă credite (...) pe teritoriul României (...)".

Totodată, la articolul 59 (2) din acelaşi text de lege se menţionează că cesionarul contractului de credit, respectiv cesionarul creanţei, este obligat să aibă sediul social, o sucursală sau un reprezentant în România pentru rezolvarea eventualelor litigii şi pentru a răspunde contravenţional şi/sau, după caz, penal, în faţa autorităţilor publice.

Legea interzice, la articolul 60, cesionarea contractului de credit şi a accesoriilor, precum şi a creanţei către o entitate care nu are sediul social, o sucursală sau un reprezentant în România.

Nicolae Cinteză, directorul Direcţiei Supraveghere din cadrul BNR, ne-a spus, în anul 2015, că împrumuturile care nu prezintă întârzieri la plată nu pot fi vândute.

În luna aprilie 2015, reprezentanţii Băncii Naţionale ne-au spus că, în matreria cesionării creanţelor, Codul Civil instituie principiile generale.

Opinia Cititorului ( 59 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

 1. Dl Piperea cam are un cui imptriva sistemului bancar de cand a pierdut procesele chf ? El si Zamfir, iar presa le canta in struna.

  Referitor la speta, daca creditele au fost cesionate nu inseamna ca dobanzile nu trebuiau platite, doar ca nu le-a incasat Bancpost cimle-a incasat alta firma. Asa ca dobanzile vor trece la bancpost numse vor da inapoi clientilor din moment ce acestia aveau obligatia sa le plateasca 

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

  1. Cred că Banca a ales să nu mai încaseze dobânzile și comisioanele considerând că nu mai are nevoie de ele.

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

   Anonimule ...esti repetent la economie...entitatea care a preluat creditul a marit unilateral dobanda dupa cum visa noapte de noapte...ea Nefiind institutie bancara sau financiara si Neavand acest drept. Legea Bnr prevedea ca nu pot fi cesionate credite care Nu au restante. Casca dracului ochii .. acea firmă a incasat dobanzile dipa cum a vrut ea sa le mărească...despre acei bani e vorba si omul isi va lua banii inapoi..

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

   Da, asa e! Ai contract, trebuie să plătești ce e pe contract. Nu contează ca plătești unor ilegali, tu doar plătești, esti o simpla oaie, intr-un sistem creat de si pentru rechini!

   Interesanta gandire. 

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

   Tu intelegi ca cesiunea creditelor s-a facut catre un SRL care nu a avut autorizare sa desfasoare activitate bancara nici in România si nici in Olsnda?? Pai daca asta ti se pare in regula atunci inseamna ca nu intelegi nimic din cadrul in care trebuie sa se desfasoare economia!

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

   Daca ai creier at trebui sa-l folosesti.. Cesiunile sunt ilegale, este caz penal,sumele se confisca. Sumele din dobinda nu se intorc la Bancpost ci la consumatori. Nu este vinovat

   Piperea ca dosarele lui au fost judecate de judecatori prosti sau platiti de banci sau cu neamurile angajate la casele de avocatura care apara bancile. 

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

   in 2008 au fost legale, inclusiv BNR spune asta

   doar din 2009 s=-a schimbat legea 

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

   daca era cum spui clientii nemultumiti erau in alerta din 2010 nu de acum, intelege ca e vorba de credite din 2007 si 2008

   este vorba de dobanzile legale ce trebuiau platite

   restul e maruntis daca a fost ceva in plus 

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

   Daca erau ilegale erau ilegale si in 2009 si in 2010

   dotul a fost transparent, institutiile putea sa intervina daca era ilegal, sa opreasca plata dobanzilor de atunci, clientii la fel, stiau, au fost notificati de modificare, nu plateau 10 ani  

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

   Bravo

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

   Clientii au fost informati de schimbare,

   Adica 10 ani au fost legale platile si acum dintr-o data nu mai sunt legale ? te si umfla rasul 

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

   clientii nu au fost notificati de cesiune. eu, la CEB, am fost notificata (l-au mutat cand creditul era performant), sa iti povestesc cum a fost la mine: m-am dus la banca cu notificarea si am intrebat o doamna complet depasita de situatie ce inseamna, cui platesc eu acum rata; raspunsul doamnei a fost: nu e treaba dvs asta, treaba dvs este doar sa platiti creditul. nu mi s-a parut in regula, intre timp dna respectiva si-a pierdut locul de munca, agentia CEB in care lucra s-a inchis. am mers la urmatoarea agentie, la Plaza, unde mai multe functionare bancare si-au plimbat notificarea de la una la alta intrebandu-se reciproc ce inseamna. niciun raspuns lamuritor. ulterior, fara sa mai rpimesc vreo notifcare, am aflat ca a fost mutat din nou in Romania creditul, si asta dupa multe sesizari oficiale catre banca, BNR, etc, in Romania si Olanda. un raspuns oficial de ce a fost mutat acest credit nu am primit niciodata. sper sa intrebe si sa primeasca raspuns institutiile statului.

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

   a fost scrisoare de oferta in 2010 in care s-a facut propunerea catre clienti si cine a semnat a mers mai departe

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

   Nu am urmărit evoluția pe această postare. Cred că am fost înțeles greșit. Dacă o persoană primește înapoi banii pe dobândă și comisioane (că au fost încasați ilegal), mă aflu în situația lui președinte din Sibiu. Aș da banii cuiva ..... dar cui ? Bancpost nu a avut nevoie de dobândă și de comisioane, drept pentru care a cesionat creditul și etitatea care a avut creditul tocmai mi l a dat înapoi că nu avea drept să îl ia. Stau cu banii și nu am cui să i dau.

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

   Cica BNR are vreo 4 protocoale cu niste baieti deosebiti :) Asa o fi ? Risc sistemic , una,alta :)

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

  Articol absolut superb !

  Poza e minunata ! 

  Îmi miroase a hoție legală? 

  Europa a amendat câteva firme din IT americane. 

  Băncile au învățat firmele să fure legal? 

  Scăldatul acesta prin Cipru cu firma la o cutie poștală o putem compara cu importul roșiilor din Turcia cu sediul în Sahara? 

  Banc Post nu este in faliment? 

  Banc Post calcă pe urmele Volksbank?  

  Când se impute treaba hoppp insolventa-falimentul? 

  Înain te bunurile bănci au fost curățate în bune-rele la recomandarea Bce?

  Acum s-a vândut doar banca rea pe principiul Moromete "ia păr din palmă". 

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

  După bancpost, credit Europe bank ar trebui sa urmeze pe lista. Ăștia au făcut adevărate inginerii financiare mutând creditele prin vreo trei companii. Poate cineva de la anaf nu are ce face astăzi și citește aici

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

  1. ABSOLUT toate bancile au procedat similar, astfel au diminuat valoarea provizioanelor constituite obligatoriu conf normelor BNR si au diminuat pierderea; nu e nimic special la bancpost, TOATE bancile au procedat la fel.

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

  Las si eu un semn de intrebare aici:

  - ok, bucurie mare, i-am prins pe greci cu fofarlica (ma rog, acum să vedem și in instanță ce va fi, judecătorii români sunt plini de "surprize" și au o înțelegere proprie a legilor) 

  - sa zicem că se vor restitui niste dobanzi incasate de firmele astea din Olanda 

  - dar, in acelasi timp, contractele astea de credit cesionate sunt totuși purtătoare de dobândă. Oamenii pot spune doar căbnu trebuia să plătească dobândă firmei din Olanda, nu că nu datorau dobândă. 

  - practic, oamenii vor trebui să dea cuiva această dobândă, chiar dacă o primesc înapoi din Olanda

  - asa că nu știu câți din astia 300 milioane rămân in buzunarele oamenilor 

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

  1. In momentul cesiunii, Bancpost a renuntat voluntar la dobanda. Nu e vina debitorului ca BP a ales asta. Deci debitorul nu mai datora dobanda cesionarului.

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

   Și marmota invelea ciocolata în staniol...

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

  Cititi si voi documentele

  Cesiunile s-au facut in 2008 cand era legal, chiar Bnr spune asta, ca sunt legale daca nu s-au modificat obligatiile debitorilor 

  |Daca nu erau legale cei care au platit timp de 10 ani trrebuiau sa comenteze mai demult nu acum si castigau 

  300 milioane este vorba de total dobanzi platite din 2008 care sunt obligatii de plata ce trebuiau platite indiferent ca la Bancpost la la cei care au cesionat 

  Bancpost nu are legatura cu aceste sume, cine doreste sa ceara ceva inapoi trebuie sa ceara de la cei care au incasat 

  Probabil se incearca o smecherie, auzi sa primeasca dobanzile inapoi cei care au platit, adica sa nu plateasca dupa ce au luat credite. Cam asta e miza, sunt cativa care sunt obisnuiti cu procesele si vor sa castige niste bani. Daca cumva cei 300 milioane se dau inapoi ei trebuie sa ajunga la bancpost deoarece dobanda tot trebuie platita

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

  1. in document se vede cum au calculat prejudiciul, este vorba de banii incasati din dobanzi de catre EFG din 2008, adica toate dobanzile, Deci banii sunt la EFG, de la ei se vor cere daca e ceva ilegal, Dar nu prea au cum sa se ceara din moment ce ei trebuiau platiti

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

   esti doar un postac bancar. in ciuda efoturilor bancilor de a-si angaja postaci care sa combata opiniile clientilor revoltati, in ciuda lobbyului enorm si a resurselor financiare de care dispun, Epoca de Aur s-a incheiat pentru banci. pierd peste tot in lume, sunt amendate cu sume colosale, functionari curajosi si integri ai statului, cu dreptatea si puterea in mana, le trag la raspundere.

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

   Sunt mai multe lucruri in neregula cu contractele Bancpost. 1) Legalitate: a) nu avea voie sa cesioneze catre un srl; b) nu avea voie sa cesioneze fara sa notifice clientii, chiar daca clientii nu se puteau opune cesionarii (dar puteau sa dea in judecata banca LA ACEL MOMENT, pe criteriul Srl care nu se supune reglementarilor BNR); c) nu aveau voie sa cesioneze creditele care erau achitate la zi fara intarzieri. Iaca doar 3 motive care fac cesionarea ilegala. Ce decurge din asta ? 2) Odata ce nu te mai afli sub jurisdictia BNR, umbli la dobanzi cum vrea mschiul tau. Eu sunt client in CHF si-ti pot spune caz concret: 6% dobanda in 2008, din care 3+ era Libor iar 2+ marja Bancpost; in 2011, aveam 7,5%, din care Libor 0,17 iar restul de 6% era marja Bancii. S-a marit marja Bancpost de la 2% la 6%. Ti se pare corect ? Daca era creditul in tara si eram notificat, puteam sa dau in judecata Bancpost in 2011. Variatia Libor nu inseamna ca trebuie sa castige doar Bancpost cand Libor este jos. Am dat in judecata Bancpost in 2015 si nici pana azi nu am ajuns la fond, pentru ca nu s-a prezentat in instanta iar judecatorul doar a amendat banca si m-a pus sa traduc tot dosarul in olandeza ca sa pot sa notific EFG in Olanda. M-a costat traducerea 3.500 euro ! Da, 3 mii cinci sute, nu 3 sute cincizeci ! Este 15 euro/1 pagina ! Sunt multi oameni care nu au bani sa faca acest lucru + documente platite ;a avocati din Olanda ca sa te reprezinte acolo. Intelegi smecheria pe care au facut-o ?

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

   deci dumneavoastra doriti sa platiti dobanzile la Bancpost si nu la concesionar.

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

   Te-ai masturbat un pic cand ai citit articolul?

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

   EFG are un reprezentant legal in Romania...acolo trebuia sa ii citati ...eu acolo ii citez in instanta, pentru ca o corespondenta cu Olanda dureaza ani de zile si costuri enorme....asa ca cotarea se face la SC Mitulica si Asociatii Bucuregti, str' Plantelor, nr, 60, parter, ap' 2, sector 2'

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

  Cred ca ar putea sa castige Banca Transilvania din toata povestea asta

  Cei 300 milioane vor ajunge la banca din Cluj daca se muta creditece cesionate innapoi la Bancpost

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

  De evaziune nu spune nimeni nimic?

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

  1. scrieti CJPC: "S-au strâns peste 300 milioane euro pe care Bancpost trebuie să îi restituie clienţilor, din dobânzile şi comisioanele percepute pentru creditele cesionate"

   Adica clientii sa primeasca inapoi dobanzile platite ? Bine, primesc inapoi dobanzile platite la concesionarul EFG dar aceste sume trebuie imediat platite la Bancpost deoarece ele sunt obligatii de plata. Doar nu cred clientii ca primesc dobanzile inapoi si nu le mai platesc  

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

   Vezi daca nu citesti ziarul Bursa in intregime?! Ia citeste si articolul urmator cu retractul litigios si fa legatura! Ei? Cum e?

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

  BNR autoritatea de reglementare si control in sistemul bancar din Romania. 

  HAOS TOTAL! ce cauta entitati dubioase din Olanda/cum au ajuns sa opereze in Romania?.  

  Ce mai cauta Isarescu in fruntea BNR? probabil merge seara la culcare direct din crama si dimineata este nitel, turburel, nu ma distinge clar situatia. 

  Dar, vorba ceea: "Nu-i prost cel care ia, ci cel care da!"

  Este clar; clasa noastra politica are cu totul alte preocupari. 

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

  1. Bun, dar ce a facut in tot acest timp (cu litigii in instanta, proteste ale imprumutatilor, articole in presa si emisiuni la TV) ANPC, Avocatul Poporului? pentru ce mai exista institutii ale statului cu angajati platiti din impozitele noastre?.

   Rog documentati-va asupra pensiei oferita de sistem lui Ciorbea. Acesta este Statul paralel, domnule Dragnea!. 

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

  Banca de la noi, controlată de EFG Eurobank, a cesionat credite către EFG New Europe Funding II B.V. (ulterior ERB New Europe Funding II B.V.), deţinută, la rândul ei, de o societate cu răspundere limitată - EFG New Europe Holding B.V. (redenumită ERB New Europe Holding B.V.), care face parte din EFG Eurobank Ergasis. 

  Cam ca si la ERSTE BANK, nu-i asa domnule Bestea?.  

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

  iata a venit momentul in care gogoasha umflata cu pompa de catre ciordiloi cu complicitatea cintezoilor si isarestilor SA SE SPARGA !!!! ADIO TLV !!!!

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

  1. daca e ceva ilegal cu concesionarea, banca transilvania va obtine acele credite si dobanzile

   este un mare castig

   oricum la preluare Banca transilvania a dorit sa cumpere si acele credite dar efg nu le-a vandut 

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

   ce are una cu alta? capitalizarea TLV cu creditele instrainate legal un 2008 de Bancpost?

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

   Ai cumva acțiuni tlv?

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

   Ti-e ciuda ca nu ai?

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

   Ti-e ciuda ca nu ai?

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

   azi TLV inchide pe plus iar miine la raportarea de 700-800 milioane profit net la 6 luni pe 2018 pretul la gogoasa va fi mic. sau asa vor considera cei cu bani de investit

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

   Nu o sa îmi investesc niciodată banii în acțiuni bancare!

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

   :))))))))))

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

  Un banc prost! mai exista Bancpost?. 

  "Bancpost va formula plângere contravenţională împotriva procesului verbal de constatare emis de Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa, urmând ca instanţa de judecată să pronunţe o soluţie cu privire la legalitatea acestuia, inclusiv referitor la restituirea anumitor sume. Până la momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, toate măsurile stabilite prin procesul verbal sunt suspendate de drept, conform legii.  

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

  "BNR încearcă să convingă ANPC să renunţe la emiterea Ordinului împotriva Bancpost" - asta e super, dupa ce BNR sustine intr-una ca nu se baga in contracte, ca e treaba ANPC, parca totusi s-ar baga..

  P.S. Piperea: "(...) toate evacuările pot fi din nou repuse în discuţie" e cam pleonasm. 

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

  vad ca domnul Piperea spune ca bancpost o sa plateasca clientilor creditele si dobanzile inapoi, dar nu spune ce urmeaza daca cesiunile se anuleaza. Adica nu spune ca cei care au luat credite trebuie sa plateasca inapoi acele 300 milioane de euro deoarece sunt dobanzi pe care le au de platit la credite. Multi inteleg ca oamenii raman si cu datoriile neplatite si cu banii luati cadou

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

  sa ingeleg mai bine

  deci concesionarul EFG trebuie sa plateasca clientilor cei 300 milioane euro incasati ilegal iar Bancpost trebuie sa-i incaseze de la clientii datornici ? 

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

  1. ANPC a dispus restituirea dobanzilor, deci EFG trebuie sa le plateasca daca e restituire ca ei le-au incasat. Umreaza ca bancpost sa le incaseze legal daca creditele revin in posesia initiala

   si uite-asa banca Transilvania castiga un purcoi de bani  

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

  din toata povestea ramane amenda de 150.000 ca sanctiune, restul vor fi poate procese, din 63000 de credite vor fi putini care se vor lega la cap sa ceara banii inapoi stiind ca trebuie sa ii dea mai departe la Bancpost

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

  1. Bancpost a cesionat creante, care, prin cesiune, au devenit purtatoare de zero dobanda, asa ca nu mai are nici o dobanda de incasat

   Bancpost a renuntat la dobanda, unilateral, este vointa sa. 

   Nu vad care debitor ii va mai varsa vreo dobanda lui Bancpost, din cele recuperate de la EFG, silind Bancpost sa o incaseze, contra vointei liber exprimate a bancii sa renunte la dobanzi. 

   Iar despre penalitatile returnate....ha, ha, ha!,...Bancpost nu are nici un drept la ele.

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

   nu vezi ce scrie in document > : Conform documentului citat, banca urmează să restituie debitorilor toate sumele plătite cu titlu de dobândă şi comisioane în ultimii zece ani şi să repună contractele de credit în situaţia anterioară cesinunii. "

   deci se revine la situatia anterioara cesiunii. Adica la creditul catre bancpost purtator de dobanda, cum e la toate bancile, deci dobanda trebuie platita inapoi la bancpost. Problema e ca putin clienti vor deschide procese pentru recuperarea dobanzilor de la EFG 

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

   statul nu poate sa oblige bancpost sau efg sa plateasca banii, fiecare persoan care a luat credit trebuie sa mearga in instanta,nu vad care ar fi castigul unui asemenea demers stiind ca banii oricum trebuie dati inapoi ca dobanda

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

  De ani de zile bancile si multinationalele din RO spala bani masiv (miliarde de euro) in Olanda, Cipru, etc si autoritatile romane dorm pe ele.

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

  Piperea vorbeste numai prostii sa para "interesant". Ce-ar fi sa emit si eu ideea ca ANPC trebuie sa ceara banii de la cei care au platit in mod cinstit creditele si dobanda insa (din pacate) au platit ilegal...ca doar asa zice articolul ...deci nu au platit cui trebuie...

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

  Cum putem afla daca contractul de credit a fost sau nu,cesionat?

  Unde intrebam,cum formulam intrebarea?

  multumesc 

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

  1. Nu plati si vei afla :) Email la banca , cerere scrisa cu nr inregistrare , totul in scris.

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

   Creditele vandute catre BT nu sunt externalizate .Cu restul e problema.Bani de la entitatea aia nu poate lua nimeni fara a lua niste masuri asiguratorii .Parca vad acum suveici gen Bercea Mondialul :) E treaba de criminalitate economica de asta au si sesizat anumite organe .Trebuie sesizate si cele externe altfel... banii zboara :)

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

  Dacă este adevărat că bnr face presiuni la a npc atunci este f grav.....

  Este clar ca cei din bnr se fac părtași la aceste inginerii financiare și au crezut că nu o să se afle.

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale !

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

ADRBIwww.agerpres.rowww.hipo.ro
www.dreptonline.rowww.dreptonline.ro
modele cărţi de vizităInvitaţii de nuntăCărţi de vizită