SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE MINISTRUL TRANSPORTURILORARIC: Industria de consultanţă şi proiectare din infrastructura de transport are probleme majore

Elena Deacu
Companii #Construcţii /

Membrii Asociaţiei Române a Inginerilor Consultanţi (ARIC), majoritatea companii de consultanţă inginerească şi proiectare în domeniul infrastructurii de transport, au adresat Ministrului Transporturilor Ioan Rus o scrisoare deschisă în care semnalează câteva dintre problemele şi îngrijorările majore cu privire la starea actuală a industriei în care activează.

Asociaţia Română a Inginerilor Consultanţi este o asociaţie profesională care grupează în prezent 35 de companii, specialişti din domeniul proiectării şi consultanţei inginereşti. Companiile membre ARIC furnizează servicii de proiectare şi consultanţă pentru mai mult de 90% din proiectele dezvoltate în România. Membrii asigură servicii profesionale specializate, care necesită pregătire, cunoştinţe şi personal cu înaltă calificare.

Potrivit scrisorii, deşi sectorul beneficiază de perspective şi oportunităţi uriaşe, infrastructura de transport a României fiind în prezent încă mult în urma nevoilor de dezvoltare ale ţării, cei mai mulţi dintre membri se află în situaţii extrem de dificile, care îi determină să ia măsuri dintre cele mai nedorite, precum reducerea salariilor angajaţilor, disponibilizarea lor sau chiar declararea insolvenţei.

"Cu toate că, cel puţin la nivel declarativ, toată clasa politică a înţeles că cea mai eficientă soluţie pentru dezvoltarea economiei o reprezintă investiţiile semnificative în infrastructura de transport, după mai mult de două decenii de economie de piaţă, România nu are nici pe departe reţeaua rutieră, feroviară şi navală necesară", se arată în document.

Potrivit acestuia, unul dintre principalele motive ale întârzierii în dezvoltarea reţelei de infrastructură de transport a României îl constituie, fără îndoială, lipsa, până acum, a unui Master Plan de Transport. "Vă felicităm aşadar pentru preocuparea de a dezvolta în sfârşit unul şi pentru paşii făcuţi în acest sens. Este necesar însă să se întreprindă toate demersurile necesare finalizării şi adoptării acestuia cât mai curând, împreună cu Strategia de Implementare a Master Planului, chiar dacă el rămâne încă perfectibil. Master Planul de Transport este un instrument viu, dinamic, care va putea suporta eventuale corecţii la anumite intervale de timp. De finalizarea cât mai rapidă a Master Planului de Transport depinde însă, dupa cum şi Comisia Europeană a arătat, absorbţia fondurilor europene aferente exerciţiului financiar 2014-2020, în special a celor pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare, în valoare de 9 miliarde de euro. În acest sens, este deosebit de important de avut în vedere faptul că, pentru un proiect a cărui licitaţie pentru elaborarea studiului de fezabilitate este anunţată, să zicem, în luna mai a acestui an, construcţia efectivă va putea începe, cel mai optimist, în primăvara anului 2018, cu nici doi ani înainte de încheierea actualului exerciţiu financiar. Asta, din cauza fazelor premergătoare construcţiei, multe dintre ele condiţionate de factorul timp, impus prin lege: perioade de contestaţii, elaborare efectivă a studiului de fezablilitate, procedura de atribuire a contractului de construcţie, obţinerea acordului de mediu (minim 12 luni) etc", arată resprezentanţii ARIC.

Un alt aspect deosebit de important care macină sectorul de proiectare şi consultanţă, şi care are tendinţa de a conduce încet-încet la deprofesionalizarea acestuia, comentează membrii, îl constituie atribuirea contractelor în baza criteriului "preţul cel mai scăzut". Realitatea ultimilor ani a demonstrat că presupusa economie generată de un proiect ieftin s-a reflectat ulterior în costuri suplimentare substanţiale în execuţia lucrărilor, cu carenţe mari din punctul de vedere al structurilor proiectate şi nu numai, soluţia proiectată fiind departe de a fi cea optimă.

"Subliniem în acest context importanţa crucială a fazei de proiectare pentru succesul unui contract. Considerăm că acest aspect este tratat în prezent cu superficialitate de către autorităţile contractante, prin cerinţele anormale regăsite în caietele de sarcini, şi am menţiona aici, cu precădere, termenele exagerat de scurte impuse pentru elaborarea studiilor de fezabilitate. Se consumă în schimb foarte mult timp cu etapa de atribuire a contractelor. După cum bine ştiţi, pentru un proiect care se doreşte, de exemplu, a se finaliza în 4-6 luni, se ajunge ca procesul de desemnare a câştigătorului să dureze chiar şi peste 9 luni.

Vrem să atragem atenţia că prestarea unor servicii de proiectare de calitate este imposibil de realizat în contextul acestor cerinţe şi a dispoziţiilor legale aplicabile. Se induce aşadar o problemă deontologică şi de integritate profesională prin faptul că firmele sunt forţate să facă compromisuri, care se traduc de cele mai multe ori prin investigaţii de teren (studii topografice şi geotehnice) realizate cu un grad de detaliere redus, elaborarea de soluţii insuficient studiate, detaliate şi adaptate la teren, angajarea de personal mai puţin calificat sau cu experienţă mai mică etc.

Trebuie înţeles faptul că serviciile de proiectare au o pondere foarte mică în costul total al unei investiţii. Cu acest cost s-ar putea gândi proiectul în termenele şi complexitatea lui dacă ar fi alocat timpul necesar, urmând ca perioada de construcţie, care e cea mai costisitoare din întregul ciclu al proiectului, să fie minimizată. În realitate, în România, elaborarea studiilor de fezabilitate pentru proiecte de infrastructură de importanţă naţională se face în termene nerealist de scurte (chiar şi de doar 4-6 luni pentru proiecte de sute de kilometri). Urmează apoi faza de construcţie care durează de la 3 ani în sus, cu majorări de bugete, cu costuri de nepunere în folosinţă. Se inversează astfel valorile normale şi duratele fireşti ale ciclului proiectului. În alte ţări se proiectează 2-3 ani, având în vedere cerinţele drastice de mediu, iar construcţia se face în cel mai scurt timp posibil (1 an, maxim 2). Una este însă execuţia lucrărilor având la bază un proiect bine gândit, complex şi detaliat, şi alta e situaţia inversă", mai arată ARIC.

Potrivit scrisorii, la criteriul "preţul cel mai scăzut", în cazul atribuirii contractelor de consultanţă în baza acestuia, se vorbeşte tot de compromisuri. "S-a ajuns să se câştige proiecte cu rate de 800 Euro/lună/om, în care sunt incluse costurile cu salariul, taxele aferente ce trebuie plătite statului, costurile de cazare şi transport etc. Este imposibil de realizat o activitate de consultanţă de calitate superioară în aceste condiţii. Au loc numeroase rezilieri de contracte iar serviciile de consultanţă ajung de multe ori să fie asigurate de către beneficiar - în cazul CNADNR, de exemplu, de către Direcţiile Regionale de Drumuri şi Poduri - prin personalul propriu, prin desemnare directă. Acest aspect este abuziv, dat fiind conflictul de interese care se generează, dar şi impropriu din cauza lipsei acute de personal cu specializarea şi experienţa necesare pentru îndeplinirea corectă a atribuţiilor şi autorităţii acordate.

Considerăm aşadar vital pentru sănătatea industriei de proiectare şi a celei de consultanţă, pentru acţionarea exclusivă în beneficiul proiectului, pentru o infrastructură de transport de calitate în ţara noastră, să se renunţe cât mai grabnic la atribuirea contractelor în baza acestui criteriu, "preţul cel mai scăzut", care s-a dovedit extrem de distructiv pentru industrie, şi înlocuirea lui cu criteriul tehnico-economic. Comisia Europeană, de altfel, recomandă ca în transpunerea noilor directive privind achiziţiile chiar să se interzică utilizarea criteriului "preţul cel mai scăzut" pentru atribuirea contractelor de servicii intelectuale.

Totodată, adaugăm că este deosebit de important ca procedurile de achiziţie a serviciilor de consultanţă să se încheie înaintea desemnării constructorului şi nu invers, cum se întâmplă în prezent. Argumentăm acest aspect prin considerentul că, în mod firesc, Consultantul trebuie să fie primul partener pe proiect, cel care sprijină autoritatea contractantă inclusiv în procesul de selecţie a constructorului", susţine scrisoarea.

În ce priveşte acţiunile pe care asociaţia le are în vedere, reprezentanţii informează că au iniţiat recent o platformă de instruire menită să contribuie la reprofesionalizarea industriei, prin organizarea de cursuri si seminarii coordonate de traineri şi formatori acreditaţi dar şi a unor grupuri de lucru pe teme specifice. Tot în acest sens, membrii intenţionează să dezvolte şi un sistem de clasificare şi certificare a serviciilor şi companiilor din industrie bazat pe criterii de competenţă şi integritate pe care să îl înainteze spre aprobare şi implementare ministerelor de resort. Acest demers ar contribui la creşterea responsabilităţii în rândul companiilor, prin adoptarea exemplelor de bune practici şi a performanţei bazată pe excelenţă, fiind în acelaşi timp un exemplu şi pentru alte domenii economice.

ARIC îşi manifestă astfel disponibilitatea pentru un dialog permanent şi constructiv cu ministerul şi cu reprezentanţii celorlalte instituţii care gestionează domeniul infrastructurii de transport, şi speră că împreună vor reuşi să contribuie la revigorarea sistemului pe bază de valori, transfer de cunoştinţe şi profesionalism.

Scrisoare ARIC este semnată de:

Carlos Galvez Leon, Country Manager ACCIONA INGENIERIA S.A.

Alfredo Biosca Ponce, Country Manager AECOM INGENIERIA SRL

Patricio Felgueiras , Country Manager AFAPLAN ENGINEERING SRL

Liliana Drăgan, General Manager APA PROIECT SRL

Liliana Drăgan, General Manager AQUAPROIECT SA

Alexandrina Oţelea, Director General ARCADIS EUROMETUDES SA

Marin Baicu, Director General BAICONS IMPEX SRL

Umut Demircan, General Manager BLUE PROJECTS SRL

Ester Gonzalez, Director General CONSIS PROIECT SRL

Bogdan Pascu, Director General CONSITRANS SRL

Adrian Duma, General Manager CORAL D.A. CONSULTING SRL

Silivan Moldovan, Director General D.P. CONSULT SA

Clotilde Armand, General Manager EGIS ROMANIA SA

Claudia Popescu, Director General EUROBUILDING IDEEA SRL

Cristian Valcu si Cristian Borbeli, Asociati EXPERT PROIECT 2002 SRL

Panayiotis Nethenitis, General Manager HILL INTERNATIONAL SRL

Gabriel Racoviteanu, Director General INFRAWATER SRL

Grigorie Solschi, Director General IPROCHIM SA

Gabriela Dimu, Director General ISPH SA

Radu Marinescu, Director General KAPPA ARCHITECTS & ENGINEERS SRL

Veronica Carp, Director Adjunct LGB TRANSARK SRL

George Rozorea, Director General METROUL SA

Constantin Raicu, Director OVE ARUP & PARTNERS SUC. BUCUREŞTI

Vlad Mircea, Director General PAS 3 IMPEX SRL

Liviu Mirea, Director General PRIMACONS GROUP SRL

Cosmin Tobolcea, Director General PRO TOBY SRL

Gheorghe Boeru, Preşedinte ROMAIR CONSULTING SRL

Cezar Şerban, Director General SPECIALIST CONSULTING SRL

Michael Stanciu, Preşedinte SEARCH CORPORATION SA

Ninu Popescu, Director General SERCOTRANS SRL

Viorel Bulzan, Director General SIM-CO BH SRL

Eugenia Dunca, Director General TEHNO ENGINEERING & ASSOCIATES SRL

Vasile Bîra, Director Tehnic Infrastructură TRACTEBEL ENGINEERING SA

Andrei Baicu, Director General VIO-TOP SRL

Emilian Traistă, Inginer consultant

Ştefan Ciobotarenco, Inginer consultant

Radu Ionescu-Vraca, Inginer consultant

Adrian Mihăilescu, Inginer consultant

Sorin Septimiu Ionescu, Inginer consultant

Radu Miriţă, Inginer consultant

Silviu Marian Banuţă, Inginer consultant

Adrian Stan, Inginer consultant

Radu Florin Vătafu, Inginer consultant

Ovidiu Molnar, Inginer consultant

Cristian Ţurluianu, Inginer consultant

Florin Niculescu, Inginer consultant

Bogdan Oprea, Inginer consultant

Augustin Purnuş, Inginer consultant

Dan Şuhani, Inginer consultant

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro
Cabinet de avocatTMPS