Conferinta BURSA Codul insolventei 2019Conferinta BURSA Codul insolventei 2019

SE ÎNCINGE LUPTA ÎN CONDUCEREA SIF OLTENIATudor Ciurezu şi Ana Bobircă îşi aruncă flăcări

ADINA ARDELEANU
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital /

Tudor Ciurezu şi Ana Bobircă îşi aruncă flăcări

Ciurezu: "Afirmaţiile doamnei Bobircă - de natură să manipuleze piaţa"  

Bobircă: "Acuzaţiile din comunicatul domnului Ciurezu - complet nefondate şi lipsite de orice temei faptic sau juridic"

Preşedintele SIF Oltenia consideră că un dividend similar anului trecut ar reprezenta un raport optim de distribuţie a profitului

Administratorii SIF Oltenia au dat pe faţă lupta care se derula, de ceva vreme, în interiorul Consiliului de Administraţie, taberele fiind grupate în jurul preşedintelui Tudor Ciurezu şi a Anei Bobircă, care reprezintă fondul "Business Capital for Romania Opportunity Fund", deţinut de BCR şi Florin Pogonaru.

Ziarul BURSA a relatat, marţi, că negocierile privind vânzarea pachetului de 6% din BCR deţinut de SIF Oltenia a creat neînţelegeri între preşedintele Tudor Ciurezu şi Florin Pogonaru, unul dintre cei mai mari acţionari indirecţi.

Articolul din BURSA, care prezenta un rezumat al discuţiilor purtate de Ana Bobircă la conferinţa "Romania Investor Days" de la începutul lunii, de la New York, a prilejuit un comunicat al SIF Oltenia, semnat de Tudor Ciurezu, prin care acesta se dezice de respectivele afirmaţii.

Conducerea SIF5 Oltenia, prin preşedintele Tudor Ciurezu, a transmis, că administratorul Ana Bobircă nu a avut mandat să reprezinte compania la evenimentul "Romania Investor Days".

În replică, Ana Bobircă a declarat că acuzaţiile din comunicatul domnului Ciurezu sunt complet nefondate şi lipsite de orice temei faptic sau juridic, caracterizând raportul SIF Oltenia drept abuziv.

Reprezentanţii Fondului Proprietatea, care îl au în CA la SIF Oltenia pe Cristian Buşu, nu au dorit să comenteze asupra situaţiei.

Tudor Ciurezu: "Eu nu am făcut decât să sesizez că informaţiile vehiculate de un administrator SIF5 nu corespund cu realitatea"

Preşedintele SIF5 ne-a spus, ieri, că nu a făcut decât să sesizeze că informaţiile vehiculate de un administrator SIF5 nu corespund cu realitatea.

În comunicatul de ieri, SIF Oltenia menţionează că, din martie 2013, nu au mai avut loc negocieri între conducerea SIF Oltenia şi reprezentanţi ai Erste sau alţi potenţiali investitori privind valorificarea pachetului BCR.

Totodată, potrivit SIF5, "conducerea efectivă a SIF Oltenia a considerat că acest activ important din portofoliu (28,17% din valoarea de piaţă la 31.12.2013 a activelor administrate) nu este normal să fie valorificat într-o perioadă scurtă, în perioadă de criză, când Banca a avut o evoluţie mai puţin convingătoare, iar din discuţiile purtate cu potenţiali investitori a rezultat că plasamentul nu poate fi valorificat cu eficienţă maximă, în condiţiile în care BCR ocupă locul I în sistemul bancar românesc din punct de vedere al activelor şi al segmentului deţinut în piaţa bancară. Această afirmaţie a doamnei Bobircă este de natură să manipuleze piaţa".

Ana Bobircă a răspuns că poziţia pe care a exprimat-o în discuţiile cu investitorii este strict cea din strategia votată în cadrul AGA din aprilie 2013: "1. Conform "Strategiei investiţionale" aprobată aprobată în cadrul AGA din aprilie 2013, domnul Ciurezu a propus şi s-a angajat «să intensifice comunicarea cu investitorii», iar competenţa pentru implementarea acestei strategii a fost acordată de acţionari Consiliului de Administraţie ales.

2. La data de 6/12/2013, a fost înaintat Consiliului de Administraţie al SIF5 un material intitulat «Propuneri de adecvare a strategiei investiţionale», semnat de majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie şi având anexat un material de prezentare a SIF5 în relaţia cu investitorii, conţinând numai informaţii publice. Faţă de acesta şi de la acea dată, domnul Ciurezu nu a avut nici o observaţie, deşi cunoştea solicitările investitorilor pentru întâlniri în cadrul conferinţelor internaţionale.

3. Discuţiile cu investitorii în cadrul conferinţei de la New York reprezintă, în fapt, exprimarea pe baze profesionale a opiniilor unui administrator neexecutiv, pe baza consultării cu majoritatea administratorilor aleşi de acţionarii prezenţi la AGA din aprilie 2013, având şi asumând toate drepturile şi obligaţiile statutare şi legale ce decurg din această calitate, precum şi din mandatul încredinţat de acţionari. Singura calitate declarată şi asumată a fost cea de «membru în Consiliul de Administraţie».

4. Operaţiuni precum «majorarea capitalului social», «mutarea sediului social», «modificarea contractului de societate sau a statutului» sunt opţiuni legale, aflate la dispoziţia oricărei societăţi şi pot fi exercitate numai prin exprimarea votului acţionarilor în AGEA, care este singurul organ statutar ce poate lua astfel de decizii.

5. În "Strategia investiţională" a SIF Oltenia, aprobată în cadrul AGA din aprilie 2013 se menţionează că: «În ceea ce priveşte participaţia deţinută la Banca Comercială Română vom continua negocierile cu Erste Group Bank AG pentru o eventuală fructificare a pachetului deţinut [...] în condiţii cât mai avantajoase pentru SIF Oltenia». În comunicatul de presă semnat de domnul Ciurezu se precizează faptul că «din martie 2013 nu au mai avut loc negocieri între conducerea SIF Oltenia şi reprezentanţi ai Erste, sau alţi potenţiali investitori, privind valorificarea pachetului BCR»".

Reprezentanţii SIF Oltenia mai arată, în comunicat, că, la nivelul organelor statutare de conducere (Adunarea Generală a Acţionarilor, Consiliul de Administraţie, respectiv Conducerea Efectivă) nu s-a luat niciodată în discuţie mutarea sediului societăţii la Bucureşti (din Craiova).

Dispută pentru cvorumul AGA

În comunicatul SIF Oltenia se mai precizează că nici afirmaţia potrivit căreia «acţionarii sunt încurajaţi să participe la AGA întrucât sunt analizate mai multe propuneri importante, printre care majorarea de capital social pentru diluarea acţionarilor inactivi» (atribuită doamnei Bobircă) nu este corectă, la nivelul conducerii SIF Oltenia neavând loc astfel de discuţii.

"Aceste informaţii vehiculate justifică interesul unor persoane în modificarea legislativă a pragului de deţinere în SIF-uri şi a pragului de cvorum pentru Adunările Generale Extraordinare ale Acţionarilor", menţionează comunicatul, adăugând: "Sub falsul interes în majorarea sau diminuarea capitalului social al SIF pentru maximizarea performanţelor acestuia se ascunde interesul unor acţionari de a se crea condiţiile întrunirii cvorumului pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor care să ia astfel de hotărâri, inclusiv mutarea societăţii la Bucureşti şi angajarea unor persoane care să pună în practică astfel de politici în interesul limitat al unor grupuri.

Precizăm că la 31.12.2013, în structura acţionariatului societăţii, un număr de 60 de persoane fizice şi juridice rezidente şi nerezidente deţin acţiuni care reprezintă peste 50% din capitalul social al SIF Oltenia, iar dintre acţionarii fondatori (persoane fizice deţinători între 10 şi 1010 acţiuni) ai societăţii mai există 391.907 persoane cu o deţinere de 16,27% din capitalul social al SIF Oltenia".

Ana Bobircă răspunde că "este surprinzător modul în care nerealizarea cvorumului pentru convocarea AGEA este considerat de domnul Ciurezu ca o condiţie de bună funcţionare a SIF5, şi nu ca o stare de anormalitate, care încalcă principiile universal acceptate de guvernare corporativă".

Domnia sa a continuat: "Este, de asemenea, surprinzător, cum domnul Ciurezu se declară singurul cunoscător al voinţei investitorilor şi cel care decide asupra «interesului limitat al unor grupuri».

În conformitate cu statutul şi contractul de societate ale SIF5, mandatele de preşedinte executiv şi director general sunt acordate de către Consiliul de Administraţie, care stabileşte şi limitele şi competenţele aferente. Faţă de această stare de fapt, poziţiile exprimate cu privire la pragul de 5% reprezintă o opinie individuală a domnului Ciurezu şi excede mandatul de reprezentare".

Dificil de spus ce se va întâmpla mai departe

O încleştare atât de dură, în mod normal, nu poate rămâne fără urmări asupra componenţei conducerii SIF5 Oltenia.

Deocamdată, însă, atât Tudor Ciurezu, cât şi Ana Bobircă, se abţin să îşi dezvăluie următoarea mutare.

"Este foarte dificil de spus ce se va întâmpla mai departe", ne-a spus Tudor Ciurezu, adăugând: "Eu nu am făcut decât să sesizez că informaţiile vehiculate de un amdinistrator SIF5 nu corespund cu realitatea. Mai mult, consider aceste informaţii capabile să manipuleze preţul acţiunilor, în special cele legate de pachetul BCR, pentru că, la celelalte SIF-uri, valorificarea acestui pachet a condus la plata unor dividende mari. Creează anumite aşteptări".

Preşedintele SIF5 ne-a mai spus că administratorii urmează să discute, în Consiliu, comportamentul Anei Bobircă.

Întrebat despre convocarea AGA de bilanţ, domnul Ciurezu, ne-a declarat: "Nu vă pot spune când vom publica Convocatorul AGA, însă, săptămâna viitoare, vom avea un CA şi, probabil, vom discuta şi acest material".

Ana Bobircă ne-a spus, în schimb, că nu a fost convocat, deocamdată, Consiliul de Administraţie, însă că logic ar fi ca o şedinţă să aibă loc cât mai curând, pentru a nu ieşi din calendarul financiar anunţat.

Potrivit administratorului citat, până acum, nu a primit nici un material aferent AGA - propuneri de strategie sau buget: "În general, nu avem voie să comentăm documentele prezentate de domnul Ciurezu. Mai precis, domnia sa nu se aşteaptă să avem observaţii".

Ana Bobircă ne-a mai precizat că în Consiliul de Administraţie au avut loc divergenţe cu privire la chestiuni semnificative din viaţa societăţii, precum transparenţa, guvernanţa corporativă şi dividendele.

Cu privire la pachetul BCR, domnia sa ne-a spus: "Nu au avut loc discuţii în CA, pe acest subiect. Domnul Ciurezu nu a spus nici că a negociat, nici că nu a negociat. Singurul lucru real este că şi-a asumat acel mandat în AGA. Asta am reţinut cu toţii. Nu a prea respectat acel mandat".

Doamna Bobircă spune că, în mod normal, ar trebui aprobată o nouă strategie în AGA, iar toţi membri Consiliului de Administraţie ar trebui să ducă la îndeplinire acel mandat. "Aştept cu interes să văd ce vor decide acţionarii", ne-a mai declarat domnia sa.

Adunarea Generală de bilanţ de la SIF Oltenia se anunţă locul de înfruntare între cele două tabere, aşa cum au fost, în trecut, cele de la SIF Banat Crişana, SIF Muntenia sau SIF Moldova.

Profitul net preliminat al SIF Oltenia, la finalul anului trecut, a fost de 129,99 milioane de lei, în creştere cu 47,09% faţă de finele lui 2012, când s-a cifrat la 88 milioane de lei, înregistrându-se o depăşire a prevederilor bugetare pentru 2013 de 43,93%.

Dividendul, cât e dividendul? 

Administratorii SIF5 Oltenia se ceartă între ei, însă investitorii sunt mai interesaţi să afle ce dividende vor lua în acest an.

Ca în reclamă: "Cât e halatul? Cât e halatul?"

Preşedintele SIF5 Oltenia, Tudor Ciurezu, ne-a declarat: "Privitor la politica de dividende, sunt în favoarea unui raport optim între suma alocată pentru dividende, pentru remunerarea acţionarilor, şi suma lăsată la dispoziţia societăţii, pentru investiţii în creşterea calităţii portofoliului.

Sumele investite nu au alt scop decât creşterea, în continuare, a preţului acţiunilor".

Întrebat ce înseamnă acest raport optim, domnia sa ne-a spus: "În opinia mea personală, un dividend similar cu cel de anul trecut ar prezenta un raport optim pentru distribuţia profitului".

Ana Bobircă a spus investitorilor, la conferinţa de la New York, că vor fi aduse în atenţia acţionarilor câteva propuneri pentru plata dividendului pe 2013 - între 60 şi 90%.

În comunicatul privind rezultatele financiare ale SIF Oltenia, semnat de preşedintele Tudor Ciurezu, se arăta că un dividend prea mare ar însemna intrarea societăţii într-o etapă de lichidiare programată.

Opinia Cititorului ( 28 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

 1. draga domnule Ciurezu si vedeti cum se manifesta doamna neexecutiva:-) Daca la pretul pe care l-au oferit la cumparare First Bank of FED pentru cele 4 SIFuri a fost 60 Euro inseamna ca dvs. v-ar reveni 15. Daca este sa luati in considerare si declaraita Reuters de la Viena din 15 septembrie 2011 potrivit careia se doreste retragerea de la BURSA a BCR nu va ramane decat sa declarati ca asteptati ofertele de pe Bursa. Sau vorbiti cu biroul de la Viena al Reuters si ii intrebati in ce metropola financiara sunteti cotati deoarece nu va gasiti tickerul....

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. Ciurezu primeste atatia bani pentru activitate politica? Iar reutersul nu-l verifica pentru ca nu vorbeste un minim de engleza saracu.

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   este un administrator adevarat. Primul rand participatia la Oltchim vanduta intr-un mod profesional, apoi recunoasterea adevaratei valori a BCR care in 2007 innebunea analistii deoarece se temeau de o scadere a castigului care ar fi adus la randul lui o scadere a valorii ERSTE deoarece dupa preluare profitul a crescut cu 25% fata de numai 10% daca nu ar fi avut participatia BCR. Si nu in cele din urma o raportare financiara incepand din 2011 care desi nu este 100% conform IFRS raportata la alte societati de pe piata romaneasca are credibilitate si arata buna vointa. Isi merita toti banii si poti sa-l recomanzi cu incredere investitorilor.

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   toti oportunistii in excursie

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  Pare ca D-l Ciurezu doreste sa arunce flacari in loc de dividende, iar comentariile angajatului executiv Ciurezu care se simte sef fata de reprezentanta actionarilor Bobirca....no comment

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  Nu știe engleză? Nu are ceas rolex? Nu e cool? Nu-i nimic!!!! Face bani!!!! Si asta e cel mai important. Face bani!!!! Si nu prin lichidarea societății cum fac celelalte SIF-uri. Investește cu o inteligenta olteneasca f profitabila pt acționari. Pe când tipi aia cool care știu engleză, poarta rolex și Armani (Franklin templeton, Pogonaru, Eliot, Erste) nu știu decât sa devalizeze, si sa fure. FP a băgat pierdere cât casa, BCR la fel. Așa ca, după mine, Ciurezu trebuie lăsat sa își facă jobul, ca l-a făcut bine pana acum.

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. S-au pus devalizatorii si sifonarii sa-l denigreze pe dl. Ciurezu. Este singurul sef de SIF care-si merita banii. Performanta SIF5 este unicat in industria de fonduri din Romania. Dl Ciurezu este singurul conducator de SIF care-si investeste banii in actiunile societatii pe care o conduce, pentru ca vrea sa-i creasca valoarea si pentru ca ii cunoaste valoarea ascunsa. Desi n-a facut un MBA, ca si administratorii de la SIF1, aplica intru totul ce se invata la un astfel de masterat. Si acum spuneti stimati investitori, cu cine ati castigat mai mult, cu Bilteanu sau cu Ciurezu, cu Ceocea sau cu Ciurezu, cu Fercala sau cu Ciurezu, cu Filimon sau cu Ciurezu?

   ...si inca ceva nu lucrez si nu am lucrat niciodata la SIF5, dar am castigat bani frumosi cu acest titlu. 

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   bun comentariu scurt si la obiect nu sunt actionar sif insa cred ca domnul Ciurezu chiar face ceea ce trebuie la sif5. Jos cu hotii de la alte sifuri si cu hotii cei mai mari de la FP

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   Credeti ca pretul mai mare al actiunilor SIF5 este meritul unui singur om? Ciurezu? Unde era dl Ciurezu cand in martie 2009 actiunile sif 5 au ajuns de la 4,9 in 2007 la 0,35? Sub sif4 care era peste 0,4 lei/actiune. Era meritul sau nemeritul cuiva din conducere? A iesit careva sa sustina intr-un fel pretul actiunilor? Nu, ca ar fi riscat acuzatii de "manipulare de piata". De ce nu au cumparat atunci actiuni ieftine, prin societatile detinute ? Pentru ca habar nu aveau ce se intampla cu piata. Si nu vor sti niciodata. Nu este o acuzatie ci doar o constatare. Administratorii unei societati sunt pusi si platiti sa aduca plus valoare actionarilor. In trecut cand au "restructurat" portofoliile sif-urilor, ati beneficiat de explicatii care sa transparentizeze si argumenteze diversele tranzactii? Se vindeau din greu societati care valorau prin activele detinute de zeci sau chiar sute de ori decat preturile nerelevante din piata (ce piata?!-de fapt asa o doresc cei ce ne-au hotit pana acum-nerelevanta, fara investitori informati si cat mai putini, mai spriati, mai debusolati, mai neincrezatori ) Daca vindeau mai scump decat in piata erau acoperiti, nu le puteai zice nimic. In 200p, martie, un sif a ajuns sa valoreze intre35 milioane de euro si 50 milioane ! Iar initial au fost improprietarite cu cate 6% din ec nationala, mai putin regiile de stat. Cum au inmultit maestrii de la sif averea primita pe mana? Sigur, exista riscul ca noii veniti, lupi tineri sau mai putin tineri, sa vina si ei cu proaste obiceiuri mioritice (vezi tranzactia de la sif1 cu AZUGA si vanzarea pe mai nimic, a COTR-pachet majoritar- printr-un scenariu penibil). Trebuie obligati la transparenta maxima in relatia cu proprietarii. Sa stie toti la fel despre ce avere au sif-urile. O asa zisa cartye alba a sif-urilor. Cand vand de ce au vandut, ce au vandut si ce vor sa cumpere in loc si de ce. Chiar daca explicatiile vin dupa, ele sunt strict necesare pt a redobandi incredere in cei ce administreaza .Ar cam fi vremea ca toti actionarii sa fie tratati cu respect

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   ce bine zici Ioane...exact, Ciurezu e un conbinator cu "inteligenta" olteneasca, dar wake up! mai ai si investitori starini, prb e o surpriza pt tine DAR faza cu no english, me oltean inteligent, big business si me power, only boss nu prea merge...o fi spre binele sifului ?

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  Nu știe engleză? Nu are ceas rolex? Nu e cool? Nu-i nimic!!!! Face bani!!!! Si asta e cel mai important. Face bani!!!! Si nu prin lichidarea societății cum fac celelalte SIF-uri. Investește cu o inteligenta olteneasca f profitabila pt acționari. Pe când tipi aia cool care știu engleză, poarta rolex și Armani (Franklin templeton, Pogonaru, Eliot, Erste) nu știu decât sa devalizeze, si sa fure. FP a băgat pierdere cât casa, BCR la fel. Așa ca, după mine, Ciurezu trebuie lăsat sa își facă jobul, ca l-a făcut bine pana acum.

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. PENTRU MINE FAPTUL CA INVESTESTE PERMANENT IN SOCIETATEA PE CARE O CONDUCE IMI SPUNE TOT. CINE STIE .... CUNOASTE!

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   Ambele parti ale conflictului investesc permanent in SIF Oltenia, nu doar Ciurezu

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   Are si ceas rolex, iar bani face pentru el. Nu vinde BCR, ca doar a fost ales pentru 4 ani in Consiliul de Supraveghere. Este un tip parsiv si inclin sa cred ca ii va pacali pe Pogonaru si ai lui. Nu o inteleg pe Bobarca;, ea ar fi trebuit sa solicite de urgenta un C.A. pentru ai cere sa respecte atriburiile din mandat, ori el prin comunicatul de la BVB s-a comportat ca arendasul pe propria mosie. Stie sa faca bani? Normal, a vandut aproape toata participatia de la BRD, participatie mostenita la care nu si-a adus nici o contributie. Sa vinzi ce ai mostenit nu cred ca este o afacere care sa dureze in timp.Ca isi urmareste propriul interes- va amintiti cand era presedinte de CA la Imobiliarele lui Pogonaru? Atunci i-a convenit de Pogonaru care l-a sustinut in a prinde inca un mandat.Este un om de nimic. n-as vrea nici ca prieten nici ca dusman sa-l cunosc. Imi ajunge figura lui din ziar.

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   Sa-ti raspund la intrebarea din titlu: Ciurezu face bani pentru investitorii in titlul SIF5. Daca te numeri printre ei vcred ca ai realizat acest fapt.

   Iar referitor realationarea ta cu el, este simplu, ignora-l si ai scapat de obsesii 

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   Pretul unei actiuni nu e meritul exclusiv al unei persoane si mai mult depinde foarte mult de conjunctura., e dificil sa cuantifici contributia cuiva in pretul uni titlu. Daca sif 5 este mai scump datorita unui Pogonaru? Care vrea mai multa putere sau sa-si apere /consolideze participatia?

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  Cum face bani cand a gestionat foarte prost problema detinerii la BCR pentru ca:

  1. asteapta revenirea BCR-ului ca sa vanda mai bine in conditiile in care sectorul bancar este printre ultimele care isi va reveni 

  2. in consecinta banii din detinerea BCR sunt blocati iar Ciurezu va astepta mult imp pana cand sa ia ceva malai in plus fata de celelalte SIFs; intre timp ar fi putut investi acei bani in detineri la alte companii listate care sunt pe crestere de cativa ani buni (ca si pietele de capital din toata lumea). Altfel spus, a pariat pe un cal care inca este in grajd in timp ce alti cai alearga deja de cativa ani. Intr-adevar, a procedat foarte inteligent Ciurezul asta si merita tinut in functie pana cand va avea statuie in fata la BCR.

  In plus, nu vad de ce EBS i-ar da bani in plus lui Ciurezu pt detinerea BCR in conditiile in care SIFs reprezentau o forta in negocierile cu EBS doar actionand impreuna. Acum EBS este stapan absolut la BCR si nu se impiedica de SIF5 ca sa fie presata sa scape de Ciurezu. Practic SIF5 le-a facut un serviciu celor de la EBS pentru ca le-a permis sa isi pastreze banii pe care i-ar fi dat SIF5 pt actiuni. Iar pentru asta este posibil ca undeva candva SIF5 sa primeasca ceva bani in plus, probabil echivalentul dobanzii din piata la EUR. Deci, cine a castigat din toata povestea asta? BCR sau SIF5? Astept provincia sa-mi raspunda. Intre timp Ciurezu poate sa tesale in continuare calul din grajdul BCR-ului cu speranta ca va iesi pe pista sa alerge. Asta daca si romanii vor iesi sa ia credite de la BCR (putin probabil dupa abuzurile pe care le-au suferit din partea bancilor cu acordul tacit al guvernantilor care n-au avut reactie la majorarile de dobanzi practicate de banci in timp ce indicii de referinta scadeau si nici pana astazi nu au facut corectiile necesare in sensul anularii acelor cresteri artificiale de dobanzi).  

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  Referitor la dividende, pentru predictibilitate este de preferat ca actionarii sa stabileasca (sa bata in cuie cum se zice) o plaja procentuala din profitul realizat anual - de exemplu minim 50% si maxim 80% - care sa fie respectata permanent, urmand ca in fiecare an sa fie stabilit concret procentul de alocare, dar obligatoriu in interiorul plajei deja agreate. In acest fel atat investitorii cat si conducerile SIFs vor cunoaste din timp banii pe care vor putea conta si le va fi mai usor sa isi faca strategiile. In plus, nu vor mai exista dezamagiri (prea mari) in momentul anuntarii propunerilor de dividend pentru ca toata lumea va sti din timp unde sa isi plaseze asteptarile.

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. faci asta si te vei trezi fara profit!

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   De ce nu ar mai exista profitul daca exista predictibilitate in privinta div. alocat (si implicit a cotei care ramane la dispozitia SIF)? In plus, pe langa cota din profit care ramane SIFului, acesta are la dispozitie si suma reprezentand aloarea initiala a detinerii vandute (de exp. SIF a cumparat un pachet de actiuni cu X lei, il vinde ulterior cu X+y% lei, y% reprezinta profitul din care distribuie 80% actionarilor, iar SIF ramane in final cu 20% din profitul de y% realizat PLUS cei X lei - asa ca SIF are bani la dispozitie pentru investitii ulterioare chiar si daca ar distribui catre actionari tot profitul de y% - ramane cu cei X lei - teoria conform careia SIF distribuie dividende si nu mai are bani de investitii este falsa si are ca scop determinarea actionarilor sa lase la dispozitia SIFs nu numai cei X lei dar si o cota cat mai mare din profitul de y% realizat in urma vanzarii - profit care oricum reprezinta doar o fractiune din suma initiala X care reprezinta grosul si care ramane SIF-ului). Este clar mecanismul? Grosul banilor ramane oricum la dispozitia SIFs ca sa isi bata joc de ei cel mai probabil (dupa cum s-a tot scris pana acum si cate mizerii or fi fost despre care nu s-a scris) iar profitul care reprezinta un anumit procent din suma totala incasata in urma unei vanzari este distribuit intr-un anumit procent catre actionari. La noi ajunge procent din procent la suma incasata in urma unei vanzari. Si nici macar atat pentru ca sunt cheltuielile SIFs de care nu am tinut cont si care sunt mari, in special cu personalul de conducere. Acum este clar ce se intampla acolo?

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   In urma unei vanzari, profitul reprezinta doar o Parte din suma incasata. Iar din aceasta Parte, o parte se consuma pentru "intretinerea" SIF-ului din care cea mai mare componenta o reprezinta veniturile conducerii - salarii, bonusuri, prime etc. Apoi din ce ramane isi ia si statul partea sub forma de impozit pe profit si in final ramane ceva cu titlu de profit al SIF-ului, iar din acest profit conducerea SIF ar dori cat mai mult (chiar totul in cazul SIF1) desi are deja la dispozitie cea mai mare parte din suma incasata la vanzare. La actionari ajunge o parte din partea de profit ce reprezinta o parte din suma totala incasata in urma unei vanzari. Si chiar si la asta conducerile SIFs saliveaza!

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   .... mai bine il SUBLIMEZI, adica: 

   il sifonezi diverselor "servicii", nu ???? 

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  Mai sunt si alte aspecte favorabile care i-au folosit lui Ciurezu astfel incat sa poata sa creasca sif5 (ca afacere, ca active). Sif5 a avut dintre cele mai performante portofolii istorice (mostenirea istorica a fpp oltenia), pachete de actiuni pe care le-a putut valorifica convenabil, mai convenabil decat celelalte sife. Sif5 a mostenit industrii care nu au fost decimate de criza (vezi electrotehnica, electronica) bineinteles la care se adauga vestitele banci. La capitolul banci Ciurezu are o problema - este un segment pe care l-a gestionat prost, chiar si vanzarile de brd nu le-a facut in momente bune ... cat despre BCR-acolo a zbarcit-o rau.

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. Ca s-o zbarceasca bine de tot, pe langa vanzarile de BRD, a trecut si la vanzarile de TLV. E specialist in vanzarile de banci, daca mai trecem si vanzarea BIR catre prietenul Dinel. Dar , dupa um se vede, actionarii vorbesc, iar el este pastor peste mosia altora,ba mai mult si spunandu-le ce sa faca.

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  D-l Ciurezu la SC Alimentara Slatina nu s-au mai dat dividende de 3 ani, iar mai reparati cate un acoperis . Ce mai stabiliti in martie la sedinta .

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. aia era la valcea cred ca este inca in proces.Aia hoti tata astia sunt copii de mingi ...poate se va face dreptate si se duc aia cu acoperisu pa puscarie

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   Mai bine ne explica domnul Ciurezu cum a cumparat de la domnul Staicu terenul de sub Sif cu 2000 euro pe metru. Oricum va ajunge sa dea explicatii actionarilor in Aga, si poate si la Dna:)

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  Nu cred ca e bine pt nici una din parti ca s-a ajuns aici.Sa ii vedem la AGOA, insa cred ca ar fi bine sa vina si presa care mediatizeaza in necunostinta de cauza...

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Cybersecurity Romania 2019

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Deleanu
Erfi

ENGLISH SECTION

more articles

Legestart
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.roRoEnergyOlimpiada ONU 2019
Cabinet de avocat