Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 31.01.2018
SIF-URILE SI FONDUL PROPRIETATEA
Atenționare de la Comisia Europeană, pentru că România nu a implementat MiFID II
     Comisia Europeană a solicitat, pe 25 ianuarie, ca Bulgaria, Croația, Grecia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, România, Slovenia, Spania și Suedia să pună integral în aplicare în cadrele lor naționale Directiva revizuită privind piețele instrumentelor financiare (Directiva 2014/65/UE, MiFID II).

     Potrivit Comisiei, această directivă, împreună cu un regulament [Regulamentul (UE) nr. 600/2014, MiFIR], a fost adoptată în urma crizei financiare cu scopul de a contribui la realizarea unor piețe financiare mai transparente, mai competitive și mai integrate în UE, pentru a asigura existența unui volum mai mic de tranzacții în afara piețelor reglementate și o mai mare protecție a investitorilor și a consumatorilor și, în cele din urmă, pentru a spori stabilitatea financiară.

     Instituția europeană a transmis că, dacă măsurile de transpunere nu sunt notificate în termen de două luni, atunci poate decide să trimită statele membre respective în fața Curții de Justiție a UE.

     La începutul a anului, Mircea Ursache, vicepreședinte al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), ne-a spus că țara noastră este contracronometru privind implementarea directivei MiFid II, în condițiile în care Parlamentul nu a transpus încă în lege directiva.

     Domnia sa ne-a spus, atunci: "Trebuie ca, imediat după începerea sesiunii parlamentare, într-un timp foarte scurt, Parlamentul să adopte această lege, pentru a nu apărea probleme din cauza unor prevederi Mifid II în contradicție cu legea actuală".

     Directiva armonizează regimul de reglementare din UE în ceea ce privește cerințele organizatorice aplicabile firmelor de investiții, piețele reglementate, piețele întreprinderilor mici și mijlocii și serviciile de raportare a datelor. De asemenea, ea stabilește norme armonizate privind regulile de conduită în afaceri pentru serviciile de investiții, inclusiv în cazul stimulentelor, al cerințelor de dezvăluire a informațiilor și al normelor de guvernanță privind produsele. Cu toate că termenul-limită inițial pentru transpunerea directivei a fost prelungit cu un an, de la 3 iulie 2016 la 3 iulie 2017, statele membre menționate mai sus nu au transpus integral sau nu au transpus deloc normele respective în legislația lor națională, potrivit Comisiei.

     Instituția precizează că a solicitat de asemenea ca Bulgaria, Croația, Grecia, Letonia, Lituania, Luxemburgul, Polonia, Portugalia, România, Slovenia și Spania să pună integral în aplicare Directiva delegată (UE) 2017/593 a Comisiei din 7 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE (cunoscută și ca MiFID II) în ceea ce privește protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanță a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare.

     În baza, Mifid II, băncile vor trebui să transmită mai multe informații autorităților de supraveghere și să pună la punct sisteme de tarifare mai clare pentru diferitele lor produse.

     Odată cu intrarea în vigoare a Directivei MiFID II, gestionarii de fonduri și alți actori de pe piață vor trebui să raporteze până la 65 de biți de date în primele 15 minute care urmează unei tranzacții, în caz contrar riscând să fie amendați.

     După implementarea Mifid II, BNR va supraveghea tranzacțiile efectuate de instituții de credit cu instrumente ale pieței monetare și valutare (cum ar fi certificatele de trezorerie, titlurile de stat și swap-urile valutare), iar ASF toate celelalte tranzacții.

     Reprezentanții BNR ne-au explicat că, în baza noii legi, instituțiile de credit vor fi obligate să respecte noile cerințe impuse, în principal în următoarele domenii:

     "- publicarea de informații pre și post tranzacționare;

     - raportarea detaliată a tranzacțiilor către autoritatea națională competentă;

     - buna informare și execuție a ordinelor clienților;

     - organizare internă adecvată, inclusiv pregătirea personalului, și conformitatea măsurilor interne pentru evaluarea clienților și evitarea conflictului de interese".

     Potrivit Băncii Centrale, va trebui ca instituțiile de credit să raporteze mai detaliat tranzacțiile efectuate și să publice anumite informații referitoare la acestea, ceea ce va conduce la o mai bună transparență a pieței financiare.

     Conform BNR, cerințele și sancțiunile stabilite sunt unitare, fără discriminări între instituții de credit și alte entități financiare. 
A.A.
 


 link: SIF-urile încep să mizeze și pe răscumpărări pentru creșterea randamentelor

 link: Oportunitați de investiții și Idei de tranzacționare pentru 2018

 link: "Nu susțin niciun demers privind impozitarea returnărilor de capital"

 link: BVB a eșuat în obținerea statutului de piață emergentă, și de la MCSI, și de la FTSE Russell

 link: "Acționarii BVB ar trebui să evalueze CA-ul, care și-a arătat limitele"

 link: "Plănuim să menținem o politică de dividend predictibilă"

 link: Creșterea BET-FI, de peste patru ori mai mare față de cea a BET

 link: "Nu mai durează mult și acționarii «instituționali - vulture» ai FP vor reuși exit-ul total prin lichidare"

 link: "Peste 8 miliarde de euro vor intra în economia României, în următorii trei ani, prin FSDI"

 link: Fondul suveran de dezvoltare și investiții sau dușmanul binelui e mai binele

 link: Elliott Associates și-a redus accelerat deținerea la Fondul Proprietatea, de la 21% la 10%

 link: Steven van Groningen, susținut de NN pentru un nou mandat în Comitetul Reprezentanților FP

 link: "Îndemnam Guvernul sa profite de condițiile de piața, ca sa listeze Hidroelectrica, Aeroporturi București și Salrom"

 link: "Nu este oportună o eventuală valorificare a pachetului din BCR, până la finalizarea litigiilor"

 link: "Lichiditatea redusă de la BVB se transpune în dificultăți de investire"

 link: "Nu putem avea o piață eficientă cu o Autoritate de Supraveghere prosperă, pe banii emitenților"

 link: "Noi pledăm, ca și până acum, pentru așezarea relației cu FP-ul pe baze de normalitate și colaborare"

 link: În România am ales să investesc în start-up-uri inovatoare, care urmau să schimbe ceva și să aducă un beneficiu societății

 

.