Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 31.01.2018
SIF-URILE SI FONDUL PROPRIETATEA / CLAUDIU DOROȘ, SIF MOLDOVA:
"Plănuim să menținem o politică de dividend predictibilă"
click aici
Claudiu Doroș: "Ne dorim noi listări și noi sectoare reprezentate la BVB, ceea ce ar asigura posibilități sporite de diversificare a portofoliului de active, cu implicații pozitive semnificative în ce privește calitatea acestuia, randamentele așteptate și managementul riscurilor asociate fiecărei clase de active".
 
    *  "Avem în vedere noi proiecte rezidențiale"

     *  Interviu cu domnul Claudiu Doroș, Director General SIF Moldova
 
       Reporter: Cum a evoluat SIF Moldova, în 2017, având în vedere că ASF a avizat conducerea cu o mare întârziere față de momentul alegerilor?

     Claudiu Doroș: Rezultatele estimate pentru anul 2017 atestă depășirea indicatorilor financiari bugetați (fig.1.), performanță care se reflectă în beneficiile acționarilor și care reprezintă premise favorabile pentru susținerea strategiilor investiționale pe direcțiile prezentate în "Declarația de politici investiționale 2014 - 2018".

     Investitorii au validat în piață strategia și performanțele înregistrate, iar creșterea interesului acestora s-a concretizat în creșterea prețului acțiunii SIF2 și reducerea discount-ului preț SIF2 /VUAN (fig. 2).

     Astfel, în mod evident, procesul de avizare derulat de ASF nu a impactat negativ performanțele noastre și, dincolo de aspectul formal al duratei, complexitatea analizei ASF, impusă de noile reglementări aplicabile, constituie o garanție suplimentară, solidă, privind profesionalismul echipei care administrează SIF Moldova.

     Reporter: Ce modificări semnificative au intervenit în portofoliul societății?

     Claudiu Doroș: Administrarea participațiilor din portofoliu s-a realizat pe coordonatele strategiei multianuale 2014 - 2018 și Programului de activitate 2017, respectiv:

     - Creștere pentru portofoliul Dețineri Majoritare - abordare de tip "private equity" în cadrul unor dețineri majoritare existente (real estate, agricol, alte sectoare);

     - Recalibrare pentru portofoliul CORE - portofoliul listat ce oferă lichiditate activelor SIF Moldova, reprezentând principalul generator de venituri;

     - Restructurare pentru portofoliul SELL - continuare restructurare/vânzare a portofoliului de acțiuni "istoric".

     Astfel, la finele anului 2017, portofoliul de acțiuni cotate deține ponderea principală (CORE), de 79,4% în valoarea totală a activelor administrate, în timp ce ponderea acțiunilor necotate este de 8,4%, pe fondul reorientării politicii investiționale. S-au menținut sectoarele financiar și energetic (45,2%, respectiv 18,2%, raportat la valoarea totală a activelor) ca sectoare principale în structura portofoliului. Pe de o parte, a continuat procesul de reducere a numărului de participații din portofoliu, concretizat prin vânzarea integrală a pachetelor de acțiuni în cazul a 11 emitenți (fig. 3) iar, pe de altă parte, a crescut expunerea per emitent, în special pe portofoliul CORE, cu efecte pozitive asupra performanței întregului portofoliu.

     Subliniem și evoluțiile pozitive semnificative în dezvoltarea următoarelor proiecte principale inițiate/derulate prin intermediul filialelor Grupului SIF Moldova:

     - Proiectul imobiliar "Baba Novac Residence" dezvoltat de Țesătoriile Reunite SA București - a început construirea ansamblului rezidențial compus din 6 blocuri cu 363 apartamente și 436 locuri parcare (subterane și supraterane). Construcția ansamblului este în grafic, iar ritmul vânzărilor este peste cel prognozat inițial, peste 100 de apartamente fiind deja contractate;

     - Proiectul Ferma Afine dezvoltat de Agrointens SA - se află în curs de implementare proiectul privind extinderea investiției Fermă Afine până la o suprafață de 76 ha, circa 18 ha plantații existente și 46 ha plantații în curs de înființare;

     - Proiectul Veranda Mall (deținere indirectă prin intermediul Professional Imo Partners SA și Nord SA) - performanțele înregistrate în exploatarea acestui centru comercial, cu o suprafață închiriabilă de circa 30.000 mp și un grad de ocupare de peste 97%, au confirmat pe deplin proiecțiile SIF Moldova care au stat la baza deciziei investiționale.

     Reporter: Care sunt planurile dumneavoastră pentru acest an?

     Claudiu Doroș: Elementele cheie ale planurilor noastre rămân:

     - Politica de investiții solidă - baza creșterii pe termen lung a valorii activelor administrate, element fundamental pentru consolidarea încrederii investitorilor;

     - Politica de dividend predictibilă - remunerează capitalul investit la un nivel superior randamentelor oferite de plasamentele monetare, este menită să satisfacă interesele pe termen scurt ale acționarilor. În același timp, existența unor randamente scăzute pe piața monetară favorizează investițiile, ceea ce servește interesele pe termen mediu și lung ale acționarilor;

     - Operațiuni de capital - prin derularea unor Programe de răscumpărare de acțiuni în scopul reducerii capitalului social.

      Reporter: Care sunt domeniile de interes pentru investiții?

     Claudiu Doroș: Va continua procesul de recalibrare dinamică a portofoliului CORE, în acord cu performanța companiilor listate incluse în acesta, precum și identificarea unor noi oportunități investiționale în cadrul portofoliului Dețineri Majoritare, în domenii cu potențial de creștere demonstrat, cum sunt sectoarele real estate și agricol. Avem în vedere noi proiecte rezidențiale, în locații de calitate, pentru a valorifica expertiza deja acumulată în domeniu.

      Reporter: Care sunt intențiile dumneavoastră cu privire la expunerea pe Banca Transilvania?

     Claudiu Doroș: Evoluția acțiunilor Banca Transilvania a confirmat pe deplin estimările SIF Moldova, emitentul contribuind semnificativ la performanța portofoliului și la creșterea activului net. La sfârșitul anului 2017 expunerea pe TLV era de 35% în activele totale (36,8% la sfârșitul anului precedent). S-a menținut o deținere importantă, datorită randamentului ridicat oferit (cash + acțiuni gratuite) și potențialului de creștere al acțiunii, fundamentat de capacitatea de majorare a capitalurilor proprii prin creștere organică a băncii, precum și prin achiziții și fuziuni cu alte instituții bancare care operează pe piața românească. În același timp, creșterea economică înregistrată în România, bazată pe consum, a determinat sporirea performanțelor băncilor interesate în finanțarea consumului. În particular, trendul de creștere al dobânzilor favorizează sectorul bancar, cu perspective foarte bune pe termen lung.

      Reporter: Intenționați să mai propuneți consolidarea valorii nominale a acțiunilor?

     Claudiu Doroș: Având în vedere beneficiile unei astfel de operațiuni pentru companie și micii acționari, rămâne în atenția noastră o astfel de propunere, cu atât mai mult cu cât două Adunări Generale ale Acționarilor au aprobat propunerea noastră.

      Reporter: Ce alte măsuri aveți în vedere pentru consolidarea acționariatului?

     Claudiu Doroș: Ca management, nu avem în vedere măsuri care să influențeze acționariatul, nu este rolul nostru. În ceea ce privește structura de acționariat, este deja consolidată, având în vedere că doar câteva sute de acționari, investitori activi la BVB, instituționali și individuali, dețin peste 70% din capitalul social.

      Reporter: SIF-urile sunt printre cei mai buni performeri de la BVB în 2017. Cum vă explicați?

     Claudiu Doroș: SIF-urile își mențin atractivitatea prin calitatea portofoliilor, prin discount-ul ridicat. Apreciem însă că au început să apară diferențe în atitudinea investitorilor/acționarilor generate de diferențele care vizează strategiile investiționale, operațiunile de capital, dinamismul și flexibilitatea managementului, echilibrul în procesul decizional și managementul adecvat al riscurilor etc.

      Reporter: Cum evaluați rezultatele răscumpărărilor făcute?

     Claudiu Doroș: Dacă este să ne referim la programul de răscumpărare aprobat în AGA din aprilie 2017 ce are ca scop reducerea capitalului social, efectele pozitive ale operațiunii sunt evidente:

     - Diminuarea discountului dintre activul net și prețul de tranzacționare;

     - Discountul a variat între 48-50% în perioada noiembrie 2016 și începutul ofertei publice (7 iunie 2017), iar după încheierea acesteia (27 iunie 2017), acțiunea SIF2 s-a înscris pe un trend constant de creștere, discountul atingând în prezent cel mai mic nivel din perioada post-criză financiară, atât la SIF Moldova (circa 20% - fig, 2) cât și în sector (celelalte SIFuri);

     - Creșterea activului unitar, a cotației și a lichidității acțiunii în piață;

     - VUAN: creștere cu 16% în perioada decembrie 2016 - decembrie 2017 (fig. 2);

     - Preț SIF2: creștere cu 81% în perioada decembrie 2016-decembrie 2017 (fig. 2);

     - Lichiditatea acțiunii în piață: creștere de la aproximativ 650 mii acțiuni/ședința în perioada ianuarie - 30.05.2017 (data aprobării ASF a Ofertei Publice) la aproximativ 750 mii acțiuni/ședința de la 30.05.2017 până în prezent.

     Astfel, apreciem că rezultatul cert al operațiunii este recunoașterea de către investitori, în prețul acțiunii, a performanței financiare a SIF Moldova și a valorii activelor administrate.

      Reporter: Cum vă impactează gradul de dezvoltare al BVB?

     Claudiu Doroș: Evident că ne dorim noi listări și noi sectoare reprezentate la BVB, ceea ce ar asigura posibilități sporite de diversificare a portofoliului de active, cu implicații pozitive semnificative în ce privește calitatea acestuia, randamentele așteptate și managementul riscurilor asociate fiecărei clase de active.

      Reporter: Cum vă impactează noile reglementări europene - MIFID II?

     Claudiu Doroș: O analiză preliminară nu relevă un impact al acestor reglementări întrucât, în opinia noastră, activitățile SIF Moldova nu cad sub incidența prevederilor MIFID II, care se aplică pentru: SSIF-uri, instituțiile de credit înregistrate la ASF, locurile de tranzacționare.

     Reporter: Cum vedeți măsurile fiscale adoptate de Guvern?

     Claudiu Doroș: Sunt convins că s-au dorit a fi stimulative. Vom vedea efectul lor în perioada următoare.

     Reporter: Ce așteptări aveți de la autorități, cu privire la încurajarea afacerilor?

     Claudiu Doroș: Ca investitori instituționali, printre cei mai mari cu capital românesc, ne dorim un cadru fiscal stabil și predictibil și măsuri care să dinamizeze dezvoltarea pieței de capital, inclusuv prin listarea unor companii cu capital majoritar de stat.

     Cu atât mai mult este importantă stabilitatea cadrului legislativ și eventuala optimizare și transparentizare a proceselor de autorizare a unor proiecte investiționale, în condițiile în care unul dintre obiectivele noastre strategice declarate este expunerea în economia reală, prin investiții de tip private equity în sectoarele cele mai performante din România.

      Reporter: Ce așteptări aveți de la ASF?

     Claudiu Doroș: Așteptăm cu mult interes finalizarea noului cadru legislativ de conformare la Directiva UE privind fondurile alternative de investiții, prin ultima lege necesară, legea FIA (Fondurilor de Investiții Alternative), care va întregi cadrul legal în care să ne desfășurăm activitatea și să facem performanță.

      Reporter: Cum vedeți viitorul SIF-urilor?

     Claudiu Doroș: Cred că, în momentul de față, se conturează la nivelul SIF-urilor diferențe de abordare ale strategiilor de dezvoltare.

     În ceea ce ne privește, vom propune acționarilor și vom implementa în baza aprobării acestora, strategii caracterizate de dinamism și management activ, echilibru financiar și prudențialitate, astfel încât acțiunea SIF2 să rămână un titlu preferat al investitorilor, cu beneficii predictibile pentru aceștia.

     Reporter: Vă mulțumim! 
.
 


 link: SIF-urile încep să mizeze și pe răscumpărări pentru creșterea randamentelor

 link: Oportunitați de investiții și Idei de tranzacționare pentru 2018

 link: "Nu susțin niciun demers privind impozitarea returnărilor de capital"

 link: BVB a eșuat în obținerea statutului de piață emergentă, și de la MCSI, și de la FTSE Russell

 link: Atenționare de la Comisia Europeană, pentru că România nu a implementat MiFID II

 link: "Acționarii BVB ar trebui să evalueze CA-ul, care și-a arătat limitele"

 link: Creșterea BET-FI, de peste patru ori mai mare față de cea a BET

 link: "Nu mai durează mult și acționarii «instituționali - vulture» ai FP vor reuși exit-ul total prin lichidare"

 link: "Peste 8 miliarde de euro vor intra în economia României, în următorii trei ani, prin FSDI"

 link: Fondul suveran de dezvoltare și investiții sau dușmanul binelui e mai binele

 link: Elliott Associates și-a redus accelerat deținerea la Fondul Proprietatea, de la 21% la 10%

 link: Steven van Groningen, susținut de NN pentru un nou mandat în Comitetul Reprezentanților FP

 link: "Îndemnam Guvernul sa profite de condițiile de piața, ca sa listeze Hidroelectrica, Aeroporturi București și Salrom"

 link: "Nu este oportună o eventuală valorificare a pachetului din BCR, până la finalizarea litigiilor"

 link: "Lichiditatea redusă de la BVB se transpune în dificultăți de investire"

 link: "Nu putem avea o piață eficientă cu o Autoritate de Supraveghere prosperă, pe banii emitenților"

 link: "Noi pledăm, ca și până acum, pentru așezarea relației cu FP-ul pe baze de normalitate și colaborare"

 link: În România am ales să investesc în start-up-uri inovatoare, care urmau să schimbe ceva și să aducă un beneficiu societății

 

.