Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 31.01.2018
SIF-URILE SI FONDUL PROPRIETATEA / MIHAI FERCALĂ, SIF TRANSILVANIA:
"Nu putem avea o piață eficientă cu o Autoritate de Supraveghere prosperă, pe banii emitenților"
click aici
"Nu cred că putem avea o piață de capital eficientă, modernă și restructurată cu emitenți și intermediari supravegheați care abia mai respiră de costuri și cerințe iraționale ale celor care reglementează și cu o Autoritate de Supraveghere prosperă pe banii emitenților, supraaglomerată cu personal angajat pe orice alte criterii în afară de cele profesionale".
 
    *  "Consiliul BVB - să răspundă dacă existența derivatelor nu este necesară promovării la piață emergentă"

     *  "Dividendele și răscumpărările reprezintă un mix de remunerare și consolidare a capitalului investit"

     *  "Apreciem ca necesare măsuri de protecție fiscală (derogatorii) privind implementarea IFRS 9 pentru SIF-uri"

     *  "O calificare a sectorului «turism» ca sector strategic pentru economia națională și însoțirea acestei calificări cu măsuri fiscale stimulative vor conduce la relansarea acestui important sector al economiei"

     *  "Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să treacă printr-un proces profund de restructurare"

     *  Interviu cu domnul Mihai Fercală, Președinte Executiv SIF Transilvania
 
       Reporter: Cum a evoluat SIF Transilvania, în 2017, având în vedere că ASF a avizat conducerea cu o mare întârziere față de momentul alegerilor?

     Mihai Fercală: În cursul anului 2017, independent de avizarea conducerii de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, SIF Transilvania prin Directorat, Consiliul de Supraveghere și întreaga echipă executivă a urmărit realizarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului investițional pentru anul 2017, așa cum acestea au fost aprobate de acționari. Au fost perfecționate politicile și măsurile de gestionare eficientă la nivelul societății, au fost implementate obiectivele investiționale/dezinvestiționale, s-a continuat echilibrarea structurală a portofoliului, a fost operaționalizat vehiculul investițional privind participațiile în societățile neoperaționale, a continuat politica de remunerare prin dividende a acționarilor, a fost aprobat programul de răscumpărare a 1% din acțiunile proprii, au fost transpuse în practică orientările strategice privind administrarea riscului, au fost aplicate principiile de guvernanță corporativă, a fost finalizată documentația privind autorizarea societății ca administrator de fonduri de investiții alternative.

     Reporter: Ce modificări semnificative au intervenit în portofoliul societății?

     Mihai Fercală: În anul 2017, a continuat procesul de restructurare a portofoliului în conformitate cu orientările strategice aprobate de acționari. Mutații semnificative s-au înregistrat în ceea ce privește numărul societăților din portofoliu: la 31.12.2017 numărul societăților din portofoliu era de 115 - față de 151 la 31.12.2016, ca efect al procesului de restructurare ce a vizat operaționalizarea vehiculului investițional pentru societățile neoperaționale și restructurarea societăților necotate din portofoliu.

     Din punct de vedere calitativ, dividendele încasate de la societățile din portofoliu au contribuit semnificativ și în creștere față de anul anterior - la realizarea bugetului de venituri și cheltuieli anual (dividendele încasate de SIF Transilvania în 2017 sunt cu 65% mai mari decât cele încasate în anul 2016).

     Per ansamblu, față de anul 2016, în anul 2017 s-a redus numărul total al participațiilor, s-a diminuat numărul participațiilor din turism, a crescut numărul participațiilor în industrie, a crescut ușor ponderea subportofoliilor din sectoarele financiar și energie.

     (Vezi evoluția portofoliului la 30 septembrie 2017).

     Reporter: Care sunt planurile dumneavoastră pentru acest an?

     Mihai Fercală: Și în anul 2018 SIF Transilvania va transpune în practică orientările strategice 2017-2021 aprobate de acționari.

     Se află în plină derulare lucrările de închidere a exercițiului financiar 2017 și în același timp se fundamentează bugetul de venituri și cheltuieli și programul investițional pentru anul 2018.

     Coordonatele de bază ale activității anului 2018 vizează continuarea eficientizării portofoliului, managementul activ al acestuia, managementul activ și eficient al riscurilor, aplicarea principiilor de guvernanță corporativă, modernizări de natură strategică și funcțională, funcționarea ca AFIA la momentul autorizării de către ASF, derularea de programe de răscumpărare de acțiuni - toate în scopul remunerării și consolidării capitalului investit de acționari.

      Reporter: Când veți demara programul de răscumpărare și ce așteptări aveți în urma acestuia?

     Mihai Fercală: Se află în derulare procedurile de punere în practică a programului de răscumpărare de acțiuni SIF Transilvania, program aprobat de acționari în ședința AGEA din data de 15.12.2017. Apreciem că derularea de programe de răscumpărare aprobate de acționari îmbină în mod echitabil interesul valorificării pe termen scurt și încurajarea, în același timp, a deținerii pe termen lung de acțiuni SIF Transilvania. Aceste programe de răscumpărare influențează, în sensul reducerii, discountul între cotația acțiunilor și valoarea unitară a activului net. De asemenea, estimăm că va crește lichiditatea acțiunilor SIF Transilvania. De altfel, distribuirea de dividende și derularea de programe de răscumpărare reprezintă un mix de remunerare și consolidare a capitalului investit, așa cum a fost aprobat de acționari.

     Reporter: Care sunt domeniile de interes pentru investiții?

     Mihai Fercală: SIF Transilvania va continua echilibrarea structurală a portofoliului din punct de vedere sectorial și al claselor de active. Fundamentarea, conținutul și execuția programelor investiționale vizează achiziția de titluri cotate cu lichiditate ridicată și politici atractive de dividend, dezvoltarea activităților cu caracter speculativ și diversificarea investițională.

     Reporter: Care sunt problemele cu care se confruntă societatea în prezent?

     Mihai Fercală: Ca la orice final de exercițiu financiar și început de nou an principalele preocupări sunt cele referitoare la întocmirea și finalizarea situațiilor financiare ale anului 2017 și pregătirea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului investițional pentru anul 2018. Sunt pe agenda prioritară, de asemenea:

     - derularea programului de răscumpărare de acțiuni aprobat de acționari;

     - transpunerea prevederilor Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative;

     - optimizarea clasificării instrumentelor financiare ale SIF Transilvania din perspectiva aplicării Standardelor internaționale de raportare financiară IFRS 9 începând cu anul 2018;

     - implementarea cerințelor Regulamentului UE nr. 697/2017 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

     Reporter: SIF-urile sunt printre cei mai buni performeri de la BVB în 2017. Cum vă explicați?

     Mihai Fercală: Sunt binecunoscute dinamica și performanța activității societăților de investiții financiare. Încă de la înființarea lor, aceste societăți au beneficiat de o atenție specială din partea pieței, a investitorilor, a instituțiilor pieței, a acționarilor, a aparatului legislativ. De fiecare dată, indiferent de provocările existente, acestea au găsit soluții optime de funcționare și și-au îndeplinit obligațiile față de acționari, investitori, piață, instituțiile de reglementare și autorizare, economia reală. Se poate spune că societățile de investiții financiare în ansamblul lor, cu toate dificultățile, adversitățile și incoerențele mediului economic, legislativ și de reglementare, reprezintă un model de guvernanță corporativă, un model de corporație capitalistă și management românesc. Evoluția constant bună și foarte bună a societăților de investiții financiare este expresia administrării performante a acestora. Aceasta-i explicația pentru performanțele societăților de investiții financiare.

     Toate comentariile negative cu privire la SIF-uri - comentarii care au fost și vor mai fi - nu reflectă decât dreptul la liberă exprimare al celor care, în afară de critici sterile și fără fundament, nu se pot lăuda cu vreo realizare notabilă. Energia profesională a societăților de investiții financiare nu se irosește în dialoguri cu aceștia decât în măsura în care este necesară o informare corectă a investitorilor și a pieței; activitatea profesională a managementului SIF-urilor se constituie într-o premisă suficientă pentru performanțele viitoare ale acestor societăți; se urmărește constant satisfacerea intereselor pe termen scurt și lung ale acționarilor.

      Reporter: Cum vă impactează gradul de dezvoltare al BVB?

     Mihai Fercală: Sunt cunoscute declarațiile de la nivelul BVB cu privire la obiectivul de promovare a pieței de capital românești de la categoria de piață de frontieră la cea de piață emergentă. Sunt multe așteptări de la viitorul nou director general al Bursei. Este important însă ca actualul Consiliu de Administrație al BVB (același care a funcționat și pe perioada celui mai recent director general al Bursei - domnul Sobolewski) să răspundă la multiplele provocări actuale ale bursei dintre care menționăm doar câteva:

     - cum își îndeplinește BVB, la modul concret și nu declarativ, rolul de finanțator al pieței;

     - cum dovedește BVB că este capabilă să dezvolte o piață de derivate în România în condițiile în care după absorbția prin fuziune a Sibex Stock Exchange S.A. "a uitat" să depună documentația la ASF pentru autorizare și nu avem cunoștință că se preocupă în vreun fel de acest lucru.

     Oare în viziunea BVB fuziunea trebuia finalizată pentru a dispărea piața de derivate din România? Existența pieței de derivate nu este necesară pieței românești? Existența pieței de derivate nu este necesară promovării pieței de capital românești la categoria de piață emergentă?

     Reporter: Cum vă impactează noile reglementări europene - MiFID II?

     Mihai Fercală: Această directivă se adresează cu prioritate intermediarilor și fondurilor de investiții, dar va avea efecte în întreaga industrie a fondurilor. Obiectivul principal al acestei directive europene, care reglementează tranzacțiile cu instrumente financiare, este creșterea transparenței, a eficienței piețelor și reducerea costurilor pentru investitori. Conform acestei directive, în calitate de client vom primi rapoarte mai detaliate, cu privire la tranzacțiile efectuate, așa încât, atât în calitate de emitent, cât și de investitor, aplicarea acestei directive va reprezenta un avantaj.

     În conformitate cu cerințele MiFID II am achiziționat încă din luna august 2017 Codul LEI, cod de identificare electronic, fără de carenu se puteau efectua tranzacții pe piețele de capital începând cu prima zi a anului 2018.

     Ca o concluzie, apreciem că aplicarea prevederilor MiFID II va contribui semnificativ la integrarea piețelor, creșterea transparenței fondurilor administrate, reducerea costurilor investitorilor și protecția acestora.

     Reporter: Cum vedeți măsurile fiscale adoptate de Guvern? Ce așteptări aveți de la autorități cu privire la încurajarea afacerilor?

     Mihai Fercală: Aș face referire la două aspecte din multitudinea de măsuri fiscale promovate de Guvern:

     1 - având în vedere obligativitatea implementării de către Societățile de Investiții Financiare a IFRS 9 "Instrumente financiare" începând cu 01.01.2018, conform prevederilor Normei ASF nr. 39/2015, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, se constată inexistența unui cadru legislativ/fiscal clar, coerent privind tratamentul fiscal al modificării de reglementări contabile privind implementarea IFRS 9. Apreciem ca necesare măsuri de protecție fiscală (derogatorii) privind implementarea IFRS 9 pentru SIF-uri (având în vedere afectarea rezultatului fiscal prin aplicarea acestor reglementări) începând cu 01.01.2018;

     2 - aprobarea de către Guvern a Ordonanței de Urgență nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu privire la transferul plății unor contribuții de la angajator la angajat, soluționează probleme de interes general, la nivel macroeconomic. La nivelul portofoliului SIF3 am luat măsurile necesare contracarării eventualului impact negativ cu privire la remunerarea resursei umane. Acest lucru se impune, cu atât mai mult cu cât asistăm în întreaga economie românească la o criză de personal calificat și înalt calificat.

     Privind așteptările de la autorități, credem că o calificare a sectorului "turism" ca sector strategic pentru economia națională și însoțirea acestei calificări cu măsuri fiscale stimulative va conduce la relansarea acestui important sector al economiei. Apreciem aceasta pentru că ne confruntăm direct cu cerințele și exigențele sectorului "turism" prin ponderea pe care acesta îl deține în portofoliul SIF3 (27,6% la 30.09.2017).

     Reporter: Ce așteptări aveți de la ASF?

     Mihai Fercală: Cred în rolul și importanța autorităților statului în domeniul de activitate în care acționează. Apreciez că în sectorul pieței de capital Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să treacă printr-un proces profund de restructurare pentru a-și putea îndeplini în mod constructiv atribuțiile ce-i revin. Nu numai actorii pieței ci și Autoritatea de Supraveghere trebuie să dea dovadă de maturitate, să se profesionalizeze, să construiască și să nu distrugă, să se restructureze pe criterii profesionale și nu de conjunctură sau de altă natură, să contribuie direct și efectiv la reducerea costurilor pieței - nu numai să ceară emitenților supravegheați.

     Nu cred că putem avea o piață de capital eficientă, modernă și restructurată cu emitenți și intermediari supravegheați care abia mai respiră de costuri și cerințe iraționale ale celor care reglementează și cu o Autoritate de Supraveghere prosperă pe banii emitenților, supraaglomerată cu personal angajat pe orice alte criterii în afară de cele profesionale.

     La ce se poate aștepta o piață întreagă de la Autoritatea de Supraveghere Financiară atât timp cât beneficiază de "consultanță personală" de la foști și actuali angajați ai ASF care au devalizat și falimentat societăți comerciale și care au fost revocați din funcțiile de conducere din Directoratul SIF Transilvania?

     Fără recâștigarea capitalului de încredere de care trebuie să se bucure o autoritate a statului nu putem vorbi de o autentică Autoritate de Supraveghere Financiară în România, al cărei rol ar trebui să fie și de îndrumare, nu numai de sancționare a entităților supravegheate.

     Reporter: Cum vedeți viitorul SIF-urilor?

     Mihai Fercală: SIF-urile sunt construcții economice și financiare durabile cu rol determinant în economia reală și piața de capital.

     SIF-urile sunt cele care s-au implicat masiv în finanțarea de proiecte investiționale ale economiei reale, SIF-urile au susținut activ economia românească, SIF-urile au promovat în mod concret capitalismul autohton.

     SIF-urile sunt principalii formatori și susținători ai pieței de capital românești, SIF-urile susțin semnificativ lichiditatea BVB, SIF-urile sunt adevărate modele de guvernanță corporativă, SIF-urile susțin și contribuie la procesul de educație financiară în cadrul pieței, SIF-urile sunt cele care încorporează managementul riscurilor în cultura organizațională și contribuie la perfecționarea și implementarea cadrului legislativ și de reglementare a pieței de capital.

     Alături de ceilalți emitenți, asociațiile profesionale, BVB și ASF, SIF-urile vor continua să aibă un rol determinant în cadrul pieței de capital, la un orizont mediu și lung de timp, atât timp cât nu vor fi "desființate" prin diverse proiecte care, chipurile, au la bază anumite Directive UE aplicate incoerent în România.

     Reporter: Vă mulțumesc! 
.
 


 link: SIF-urile încep să mizeze și pe răscumpărări pentru creșterea randamentelor

 link: Oportunitați de investiții și Idei de tranzacționare pentru 2018

 link: "Nu susțin niciun demers privind impozitarea returnărilor de capital"

 link: BVB a eșuat în obținerea statutului de piață emergentă, și de la MCSI, și de la FTSE Russell

 link: Atenționare de la Comisia Europeană, pentru că România nu a implementat MiFID II

 link: "Acționarii BVB ar trebui să evalueze CA-ul, care și-a arătat limitele"

 link: "Plănuim să menținem o politică de dividend predictibilă"

 link: Creșterea BET-FI, de peste patru ori mai mare față de cea a BET

 link: "Nu mai durează mult și acționarii «instituționali - vulture» ai FP vor reuși exit-ul total prin lichidare"

 link: "Peste 8 miliarde de euro vor intra în economia României, în următorii trei ani, prin FSDI"

 link: Fondul suveran de dezvoltare și investiții sau dușmanul binelui e mai binele

 link: Elliott Associates și-a redus accelerat deținerea la Fondul Proprietatea, de la 21% la 10%

 link: Steven van Groningen, susținut de NN pentru un nou mandat în Comitetul Reprezentanților FP

 link: "Îndemnam Guvernul sa profite de condițiile de piața, ca sa listeze Hidroelectrica, Aeroporturi București și Salrom"

 link: "Nu este oportună o eventuală valorificare a pachetului din BCR, până la finalizarea litigiilor"

 link: "Lichiditatea redusă de la BVB se transpune în dificultăți de investire"

 link: "Noi pledăm, ca și până acum, pentru așezarea relației cu FP-ul pe baze de normalitate și colaborare"

 link: În România am ales să investesc în start-up-uri inovatoare, care urmau să schimbe ceva și să aducă un beneficiu societății

 

.