Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 31.01.2018
SIF-URILE SI FONDUL PROPRIETATEA / NICU BUICĂ, SAI MUNTENIA INVEST:
"Lichiditatea redusă de la BVB se transpune în dificultăți de investire"
click aici
 
    * (Interviu cu domnul Nicu Buică, Director General SAI Muntenia Invest, administrator al SIF Muntenia)

     * "Contextul național legislativ reprezintă cea mai mare provocare pentru SIF Muntenia"
 
       Reporter: Cum a evoluat SIF Muntenia în 2017?

     Nicu Buică:Anul ce tocmai s-a încheiat a fost pentru SIF Muntenia, din punct de vedere al cifrelor, chiar prolific, aș putea spune: activul net al societății a înregistrat o creștere de peste 16%, activul total a evoluat substanțial - peste 14%, iar evoluția bursieră a acțiunii SIF4 a avut o curbă ascendentă, rezultând astfel o scădere importantă a discont-ului între VUAN și prețurile de tranzacționare. Țintele de profit din Bugetul de venituri și cheltuieli pe 2017 au fost realizate, iar investițiile în acțiuni cotate din zona blue chips au fost prioritare și au depășit valoric, de câteva ori, dezinvestirile/vânzările de pachete de acțiuni.

     În plus, 2017 a adus o consolidare și cristalizare a echipei de management a SAI Muntenia Invest, echipă care, sunt convins, va recompensa încrederea acționarilor și va determina un parcurs pozitiv al Societății și în 2018.

      Reporter: Ce modificări semnificative au intervenit în portofoliul societății?

     Nicu Buică:Restructurarea și eficientizarea portofoliului de dețineri reprezintă una dintre provocările permanente ale oricărui administrator de fond. În general, cele mai importante participații ale SIF Muntenia au fost cele în acțiuni (75- 85% din activul total). Deși această proporție s-a păstrat, domeniile de interes s-au modificat fundamental. Dacă inițial, în portofoliul nostru se găseau multe participații minoritare, în companii din aproape toate sectoarele, în ultimii ani ne-am concentrat pe achiziția de pachete în companii cu potențial mare de creștere, din sectoare cu tradiție, dar și cu perspectivă, care să poată genera profit, deci return favorabil pentru SIF Muntenia.

     Nu a fost însă ignorat nici sectorul financiar, zonă în care am avut și avem dețineri importante, dar nici cel energetic, în care am investit și în care avem, în continuare, încredere.

      Reporter: Care sunt planurile dumneavoastră pentru acest an?

     Nicu Buică:Din perspectiva acționarilor noștri, vrem să rămânem o alternativă viabilă de investiții, care să asigure plasamente profitabile și un return competitiv. Sigur, evoluția contextului economic local și global, cerințele legislative naționale și europene, dinamica pieței de capital românești, toate reprezintă provocări ale activității noastre. Dar noi credem cu tărie că evoluția SIF-urilor este în plină desfășurare, iar etapa matură, de dezvoltare durabilă și sustenabilă abia acum începe, având ca fundament experiența acumulată și maturitatea așteptărilor investitorilor noștri.

     Reporter: Intenționați să derulați programe de răscumpărare?

     Nicu Buică:În 2017, am supus aprobării acționarilor derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor, care nu a fost însă validat. Continuăm să credem în această alternativă de consolidare a acțiunii SIF Muntenia și de reducere a discountului de tranzacționare. Vom reanaliza acest subiect și vom încerca să comunicăm mai bine investitorilor avantajele acestui demers. Dacă vor fi recepționate pozitiv, cu siguranță vom reveni asupra acestei teme.

     Reporter: Care sunt domeniile de interes pentru investiții?

     Nicu Buică:Avem în vedere și pe viitor cele două direcții strategice pe care le-am urmărit până acum și care sunt în consens deplin cu dorințele acționarilor noștri: continuarea procesului de restructurare a portofoliului și administrarea eficientă a acestuia, astfel încât să fie asigurată creșterea sustenabilă pe termen lung, și accentul pe procesul investițional, cu focus pe plasamentele în România și în acțiuni cotate.

     Procesul investițional va fi unul prudent, bazat mai ales pe analiza fundamentală a emitenților, subiect al posibilei investiții. Analizăm cu atenție și crearea surselor pentru investiții prin exit din societăți care, de regulă, nu distribuie dividende sau care și-au epuizat potențialul de creștere.

     Intenționăm continuarea procesului de diversificare a subportofoliului de acțiuni, capabil să asigure un nivel predictibil al dividendelor distribuite către SIF Muntenia. Dintre sectoarele de activitate cu potențial de performanță, putem menționa sectorul energetic, utilități, industria farmaceutică.

      Reporter: Care sunt problemele cu care se confruntă societatea în prezent?

     Nicu Buică:Contextul național legislativ, despre care aminteam mai devreme, reprezintă cea mai mare provocare, probabil, respectiv finalizarea implementării DAFIA. După cum știți, din punct de vedere organizatoric și legislativ, SIF-urile vor fi fonduri de investiții alternative, a căror funcționare va fi reglementată de noua lege FIA care va apărea în 2018. Astfel, SIF Muntenia se va transforma într-un FIA înființat pe bază de act constitutiv, administrat de SAI Muntenia Invest în calitate de AFIA (administrator de fonduri de investiții alternative). Suntem însă optimiști și sperăm că la finalul procesului febril și complicat, noul cadru legislativ să soluționeze o mare parte din dificultățile cu care ne-am confruntat de-a lungul timpului.

     Reporter: SIF-urile sunt printre cei mai buni performeri de la BVB în 2017. Cum vă explicați?

     Nicu Buică:Noi privim această "performanță" pe BVB ca pe o corecție parțială a subevaluării acțiunilor Societăților de Investiții Financiare, care au, evident, potențial de creștere. Probabil că fără o maturizare și așezare a pieței românești de capital nu am fi avut această evoluție. Dar, având în vedere că acum investitorii instituționali sunt cei care desfășoară cea mai mare parte a tranzacțiilor pe BVB, iar procesul de investire pe care aceștia îl desfășoară este unul profesionist, corect, a fost cumva firesc să se recunoască calitatea SIF-urilor ca emitenți de valori mobiliare și actori în piața de capital, ținând seama de calitatea portofoliilor, de potențialul de profitabilitate și de evoluția constant pozitivă din ultimii 20 de ani.

      Reporter: Cum vă impactează gradul de dezvoltare al BVB?

     Nicu Buică:Bursa de Valori București este un subiect pe care îl privim din două perspective diametral opuse: pe de o parte, evoluția pieței autohtone în 2017 nu a fost satisfăcătoare, din punctul nos­tru de vedere. Free float-ul insuficient pentru companiile listate și volumele de tranzacționare (lichiditate) mici de la Bursa de Valori București se transpun în dificultăți de investire/dezinvestire a unor pachete semnificative de acțiuni. În plus, România a rămas în continuare o piață de frontieră, în 2017 nu au fost îndeplinite criteriile pentru a primi statutul de piață emergentă.

     Deși creșterea indicilor pieței bursiere din România în 2017 pare impresionantă la prima vedere, dacă ne comparăm cu evoluțiile piețelor externe, vedem că bursa româ­nească a sub-performat, pierzând corelația cu piețele externe care au avut evoluții favorabile sau chiar au ajuns la maxime istorice ale cotațiilor. Ca un element pozitiv, însă, putem aminti procesul de fuziune între BVB și SIBEX, un număr de listări, continuarea procesului de aliniere la legislația europeană.

     Dar privim cu mult optimism spre potențialul BVB în 2018, cu noua echipă de management desemnată care va reuși, cu siguranță, să bifeze capitole restante, să dinamizeze ritmul de dezvoltare și, de ce nu, să ne confere statutul de piață emergentă.

      Reporter: Cum vă impactează noile reglementări europene - MiFID II?

     Nicu Buică:În mod direct, MiFID II nu are influențe asupra activității noastre. Indirect, prin îmbunătățirea transparenței pre- și post-tranzacționare, ne vom putea forma o imagine de ansamblu asupra tuturor activităților de tranzacționare pe teritoriul Uniunii Europene și vom putea face alegeri de investiții fiind bine informați și ne vom putea alinia mai ușor cerințelor DAFIA de cea mai bună execuție.

      Reporter: Cum vedeți măsurile fiscale adoptate de Guvern? Ce așteptări aveți de la autorități, cu privire la încurajarea afacerilor?

     Nicu Buică:Așa-zisa revoluție fiscală a stârnit foarte multe comentarii, unele pozitive, altele mai puțin favorabile. Așteptăm ca autoritățile să privească mediul de afaceri în sens constructiv, să contribuie la dezvoltarea și progresul entităților private, să gândească măsuri de susținere pe termen lung. Cred că o economie puternică își are resursele într-o zonă de business stabilă și sustenabilă.

      Reporter: Ce așteptări aveți de la ASF?

     Nicu Buică:Să continue activitatea în același ritm profesionist în care ne-a obișnuit și să continue dialogul permanent pe care îl are cu actorii pieței.

     Reporter: Cum vedeți viitorul SIF-urilor?

     Nicu Buică:SIF-urile trec prin schimbări majore în această perioadă și intră, ușor-ușor, într-o eră nouă și interesantă. Suntem siguri că viitorul ne va aduce tuturor multe provocări pe care trebuie să le transformăm în oportunități. În pregătirea adunării generale a acționarilor SIF Muntenia din aprilie 2018 vom prezenta, ca de obicei, și vom supune aprobării acționarilor programul strategic de administrare al portofoliului pentru anul 2018.

     Elementele care vor influența acest program includ:

     - obținerea calității de administrator de fonduri de investiții alternative de către SAI Muntenia Invest SA în decembrie 2017, care a dus la modificări în procedurile de lucru și la implementarea unui sis­tem mai performant de gestiune a ris­curilor

     și

     - implementarea cerințelor IFRS 9 de clasificare a instrumentelor financiare, care va înlocui complet standardul IAS 39 existent.

     Reporter: Vă mulțumesc! 
.
 


 link: SIF-urile încep să mizeze și pe răscumpărări pentru creșterea randamentelor

 link: Oportunitați de investiții și Idei de tranzacționare pentru 2018

 link: "Nu susțin niciun demers privind impozitarea returnărilor de capital"

 link: BVB a eșuat în obținerea statutului de piață emergentă, și de la MCSI, și de la FTSE Russell

 link: Atenționare de la Comisia Europeană, pentru că România nu a implementat MiFID II

 link: "Acționarii BVB ar trebui să evalueze CA-ul, care și-a arătat limitele"

 link: "Plănuim să menținem o politică de dividend predictibilă"

 link: Creșterea BET-FI, de peste patru ori mai mare față de cea a BET

 link: "Nu mai durează mult și acționarii «instituționali - vulture» ai FP vor reuși exit-ul total prin lichidare"

 link: "Peste 8 miliarde de euro vor intra în economia României, în următorii trei ani, prin FSDI"

 link: Fondul suveran de dezvoltare și investiții sau dușmanul binelui e mai binele

 link: Elliott Associates și-a redus accelerat deținerea la Fondul Proprietatea, de la 21% la 10%

 link: Steven van Groningen, susținut de NN pentru un nou mandat în Comitetul Reprezentanților FP

 link: "Îndemnam Guvernul sa profite de condițiile de piața, ca sa listeze Hidroelectrica, Aeroporturi București și Salrom"

 link: "Nu este oportună o eventuală valorificare a pachetului din BCR, până la finalizarea litigiilor"

 link: "Nu putem avea o piață eficientă cu o Autoritate de Supraveghere prosperă, pe banii emitenților"

 link: "Noi pledăm, ca și până acum, pentru așezarea relației cu FP-ul pe baze de normalitate și colaborare"

 link: În România am ales să investesc în start-up-uri inovatoare, care urmau să schimbe ceva și să aducă un beneficiu societății

 

.