Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 10.09.2018
SONDAJ BNR:
"Riscul de nerambursare a creditelor - ridicat, mai ales în rândul populației"
click aici
      Riscul de creștere a costului de finanțare ca urmare a majorării ratei dobânzii și/sau a deprecierii monedei naționale devine primul risc sistemic, conform BNR

      Banca Centrală: "Cel de-al șaselea risc sistemic ridicat este riscul asociat inovației financiare și provocărilor la adresa securității cibernetice"

     

     Cele mai recente evaluări la nivelul UE privind evoluția riscurilor și vulnerabilităților la adresa stabilității financiare indică drept riscuri cu potențial sistemic modificarea primei de risc pe piețele financiare internaționale, situația bilanțieră și profitabilitatea scăzută a instituțiilor financiare, provocările privind sustenabilitatea datoriei sectorului public și a celui privat, precum și lichiditatea și efectul de contagiune dinspre sectorul bancar paralel către sistemul financiar, arată BNR.

     Conform Sondajului trimestrial privind riscurile sistemice realizat de banca noastră centrală, cele mai mari instituții de credit din România au identificat, în exercițiul curent, șase ris-curi ridicate și trei moderate.

     Comparativ cu exercițiul anterior, primele trei riscuri cu potențial sistemic ridicat la adresa sectorului bancar autohton se mențin aceleași însă ordinea primelor două riscuri s-a inversat. Astfel, în cadrul exercițiului curent, ris-cul de creștere a costului de finanțare ca urmare a majorării ratei dobânzii și/sau a deprecierii monedei naționale devine primul risc sistemic, fiind urmat de riscul privind cadrul legislativ incert și impredictibil în domeniul financiar-bancar. Instituțiile de credit apreciează ca relativ dificilă capacitatea de gestionare a posibilelor efecte negative care decurg din aceste riscuri.

     BNR a evaluat vulnerabilitățile provenind dintr-o majorare a ratei dobânzii în cadrul Raportului asupra stabilității financiare, ediția din iunie 2018, arătând că modificarea tendinței ratei de dobândă din piață aferente monedei naționale poate genera presiuni asupra capacității de onorare a datoriei de către debitorii vulnerabili. Sursa citată arată: "Modificările indicelui ROBOR din perioada recentă au avut un impact asupra costului de finanțare pentru o proporție semnificativă de debitori, având în vedere că majoritatea fluxurilor de credite ipotecare noi și circa o treime dintre creditele de consum noi sunt acordate cu dobândă variabilă. În plus, creșterea costului de finanțare este urmărită și din perspectiva propunerilor legislative recente, măsurile de limitare a ratelor de dobândă din piață putând avea efecte negative indirecte asupra sectorului bancar, care, la rândul lor, pot genera probleme ample la nivelul economiei".

     Banca Națională consideră că măsurile care țintesc protejarea debitorilor trebuie să aibă în vedere asigurarea unei creditări sustenabile atât din perspectiva cererii, cât și a ofertei de credit. Conform instituțiilor de credit, riscul deteriorării rapide a încrederii investitorilor în economiile emergente în contextul evoluțiilor externe și/sau interne rămâne în continuare pe locul 3 în clasamentul instituțiilor de credit, însă capacitatea de gestionare a acestui risc s-a îmbunătățit marginal față de evaluarea precedentă. Conform instituțiilor de credit, riscul asociat evoluțiilor din piața imobiliară rezidențială urcă, după importanță, de pe poziția 5 pe poziția 4 în cadrul exercițiului curent. În perioada recentă, prețul locuințelor s-a menținut pe un trend crescător, iar expunerile instituțiilor de credit corelate cu piața imobiliară sunt în continuare semnificative, potrivit sursei citate.

     Aceasta menționează că riscul sistemic generat de creșterea prețurilor imobiliare poate fi de natură să amplifice celelalte ris-curi identificate, în special în ceea ce privește creșterea îndatorării populației.

     În cadrul exercițiului curent a fost introdus un risc nou - cel de nerambursare a creditelor contractate de către sectorul neguvernamental, acesta fiind considerat de către instituțiile de credit drept cel de-al cincilea risc sistemic ridicat. BNR a evaluat acest risc în Raportul asupra stabilității financiare, ediția din iunie 2018, la un nivel ridicat, în special pe segmentul populației. Riscul de nerambursare a creditelor are mai multe fațete, fiind rezultanta unor factori legați de disciplina la plată în economie, adecvarea standardelor de creditare ale băncilor la momentul acordării împrumuturilor, proiectele legislative care au încurajat hazardul moral etc.. Deși acest risc nu s-a materializat în prezent, reprezintă, totuși, o vulnerabilitate ce se poate manifesta în contextul tendinței mondiale de revenire a ratelor de dobândă către niveluri mai ridicate înregistrate istoric, potrivit BNR. Potrivit instituțiilor de credit, cel de-al șaselea risc sistemic ridicat este riscul asociat inovației financiare și provocărilor la adresa securității cibernetice. Față de exercițiul anterior, acest risc a fost evaluat în ușoară scădere după importanță, însă probabilitatea de apariție, impactul potențial și capacitatea de gestionare s-au menținut constante. Sondajul BNR arată: "Instituțiile de credit au încadrat în categoria riscurilor sistemice moderate următoarele trei riscuri: (i) riscul provenind din creșterea accelerată a creditării populației, (ii) riscul de intensificare a legăturii dintre sectorul bancar și cel public și (iii) riscul de menținere a unei evoluții modeste a activității de creditare a sectorului companiilor nefinanciare. Comparativ cu exercițiul anterior, riscul provenind din creșterea accelerată a creditării populației a trecut din categoria riscurilor ridicate (martie 2018) în categoria riscurilor moderate. Totodată, instituțiile de credit au evaluat acest risc ca fiind mai ușor de gestionat și au apreciat probabilitatea de materializare și impactul estimat relativ mai scăzute comparativ cu evaluarea precedentă (martie 2018). Ultimele două riscuri s-au menținut relativ neschimbate comparativ cu exercițiul anterior". 
EMILIA OLESCU
 

 

.