Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 20.04.2018
Studenții vor avea acces gratuit la transportul feroviar
click aici
     Președintele Klaus Iohannis a semnat astăzi decretul pentru promulgarea Legii privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanțării învățământului, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale, dat publicității.

     Legea prevede că studenții, indiferent de vârstă, vor beneficia de gratuitate pe transportul feroviar intern.

     Până în prezent, studenții până la 26 de ani beneficiau de această gratuitate.

     Textul legii stipulează: "Studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență (licență, master, doctorat), în instituțiile de învățământ superior acreditate, indiferent de vârstă, beneficiază de gratuitate la transportul feroviar intern. Instituțiile de învățământ superior acreditate poartă responsabilitatea legală asupra distribuirii legitimațiilor de student pentru gratuitate la transport, precum și asupra eliberării adeverințelor care să ateste calitatea de student".

     Totodată, prin acest act normativ se mai stabilește că "fondurile necesare pentru executarea hotărârilor judecătorești executorii, ce au ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii prin care s-au acordat drepturi salariale personalului din învățământ se asigură prin bugetul de stat de la bugetul Ministerului Educației Naționale".

     Astfel, în 2018, se va plăti 5% din valoarea titlului executoriu, iar în 2019 - 10%. În 2020 și 2021 se va plăti câte 25% din valoarea titlului executoriu, urmând ca în ultimul an de plată, 2022, procentul să fie de 35%.

     Potrivit textului, "Pentru instituțiile de învățământ superior de stat, plata diferențelor salariale câștigate prin hotărâri judecătorești, plata daunelor-interese moratorii și a sumelor prevăzute de Legea nr. 85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011, se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educației Naționale. (...) Costurile salariale directe din contractele de cercetare științifică, inclusiv cele derulate prin Academia Română, din contractele finanțate din fonduri europene sunt aceleași cu cele din contractele de finanțare încheiate din fonduri bugetare. Plafoanele în baza cărora se calculează costurile salariale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului". 
D.I.
 

 

.