Conferința BURSA - Dezvoltarea Romaniei 2018
{* if ($abonament_nume=="Re
SUPLIMENT TABAC/Gilda Lazăr:
BURSA 26.06.2018

Emilia Olescu
 
mărește imaginea
Gilda Lazăr
       Despre tendințele de pe piața țigaretelor și cum orice confuzie sau întârziere din partea autorităților de reglementare determină costuri pentru producători și pierderi la buget, vorbim cu Gilda Lazăr, Director Corporate Affairs & Communications, JTI Romania, Moldova și Bulgaria.

 
     Reporter: Conform ultimului studiu Novel, piața neagră a înregistrat o ușoară scădere, în mai. Ce estimați pentru următoarele luni?
     Gilda Lazăr: Este dificil să facem estimări, chiar și aproximative. De la un studiu Novel la altul evoluția e oscilantă, ceea ce înseamnă că autoritățile depun eforturi pentru combaterea pieței negre, dar că nu există o strategie unitară la nivel național. În plus, prețurile produselor de contrabandă scad, în timp ce prețurile legale continuă să crească, în bună măsură din cauza taxelor și costurilor asociate cu implementarea diverselor reglementări. Prețul mediu al unui pachet de contrabandă este circa 9 lei. Cel mai ieftin produs legal a trecut de 15 lei. Aș sublinia, de asemenea, o tendință constantă, pe care o relevă studiul Novel, și anume creșterea accelerată a "cheap- whites". Procentul acestor țigarete cu nume neconsacrate, mărci fără notorietate, a ajuns în mai la 64,4%, depășind recordul din noiembrie 2017 (când era de 63,8%).
     Reporter: Începând cu 2019, va fi implementat sistemul european privind trasabilitatea țigaretelor. În ce măsură va contribui acest sistem la reducerea contrabandei?
     Gilda Lazăr: Track&Trace este un sis­tem informatic uriaș, inițiat de Comisia Europeană, cu scopul declarat de a reduce contrabanda. Dar, Track&Trace va monitoriza exclusiv mișcarea produselor fabricate pe teritoriul Uniunii Europene, în timp ce contrabanda provine din afara Uniunii. "Cheap whites" sunt produse legal în țări ca Macedonia, China, Emirate ș.a.m.d., în vederea traficării ilegale acolo unde prețurile sunt mai mari. Țigarete din afara UE sunt și cele provenite din Moldova, Ucraina, Serbia... Toate aceste produse nu vor fi monitorizate de Track & Trace, dar lobbiștii anti-tutun vor anunța încă o victorie. De altfel, oricum, în ciuda evidențelor și a numeroaselor operațiuni ale autorităților de aplicare a legii, reflectate în presă, activiștii susțin că piața neagră nu există, fiind o falsă problemă, inventată de companiile de tutun. Pierderile anualizate de peste 600 milioane de euro sunt, însă, reale și se văd în încasările din accize și taxe.
     Reporter: Ce întreprinde JTI în mod concret pentru combaterea pieței negre?
     Gilda Lazăr: Noi considerăm că implicarea în combaterea comerțului ilegal este o prioritate, și nu doar o obligație asumată în urma semnării, în 2007, a unui Acord cu Comisia Europeană, aflat în derulare. Ca urmare, în plan local am sprijinit o serie de programe și acțiuni concrete, cum ar fi formarea echipelor canine ale Vămii din Româ­nia, Moldova și Serbia, campanii de conștientizare a fenomenului, traininguri de recunoaștere a țigaretelor contrafăcute, achiziționarea unor echipamente etc. Vama are în prezent peste 40 de câini antrenați să depis­teze tutun, și alți câțiva cu dublă sau triplă specializare: tutun, droguri sau numerar. Toți au fost donați de JTI. Recent, s-a încheiat a șaptea campanie regională anticontrabandă, cu mesajul "Contrabanda e hoție! Te bagă la pușcărie", derulată în parteneriat de Poliția de Frontieră, Poliția Română și ANAF, prin Direcția Generală a Vămilor. Campania a fost lansată la Satu Mare la jumătatea lunii martie și s-a derulat în județele de graniță din nord, nord-vest, nord-est, vest, sud-vest, precum și în București, până în luna în curs. Acțiunile de acest tip au dus la scăderi are comerțului ilegal în zonele și în perioadele în care s-au des­fășurat.
     Reporter: Ați pomenit de diverse reglementări care influențează costurile și, respectiv, prețurile. Puteți da câteva exemple pentru perioada următoare?
     Gilda Lazăr: Un exemplu este chiar sistemul Track&Trace menționat. A fost nevoie de peste trei ani pentru elaborarea legislației secundare derivate din Directiva Tutunului și a rămas mai puțin de un an pentru implementarea efectivă, la 20 mai 2019. Sistemul de trasabilitate se întemeiază pe două Regulamente și o Decizie, acte normative obligatorii la nivel european, publicate în Jurnalul Oficial al UE abia recent. Ca și în cazul transpunerii Directivei Tutunului, o serie de activiști anti-tutun încearcă deliberat să întârzie procesele, în cazul de față aprobarea punerii în aplicare a prevederilor Regulamentului cu privire la abilitarea pe plan local a unui emițător de coduri unice de identificare, pentru producători, linii de fabricație, tot lanțul de dis­tribuție până la primul detailist, precum și pentru fiecare pachet de țigarete în parte. Regulamentul prevede că res­ponsabilitatea numirii acestor emițători revine statelor membre. Singura entitate care se califică pentru asta în Ro­mânia este Imprimeria Națională, dat fiind că îndeplinește criteriul independenței și deține deja infrastructura și experiența tehnică. Dacă România nu se grăbește cu nominalizarea emițătorului autohton de coduri, producătorii locali vor fi obligați să lucreze cu alte entități din spațiul european.
     Reporter: Și ce urmează după aceas­tă numire?
     Gilda Lazăr: În vederea implementării sunt termene foarte strânse. Printre acestea, contractarea unui depozitar primar de date, apoi al depozitarului secundar - cu notificarea Comisiei Europene - plus achiziționarea și distribuirea de scanere pe tot lanțul, pentru a se putea raporta mișcarea produselor în timp real. Vorbim despre zeci de mii de coduri unice pe lanțul de distribuție, de miliarde de coduri pentru pachetele produse în fabricile noastre, inclusiv pentru export, de mii de scanere, de crearea unor baze de date mamut, compatibile la nivelul Uniunii... Toate aces­tea costă, mai ales că timpul de contractare, achiziție, dis­tribuție etc., este foarte scurt. Și, dacă nu reușim să ne încadrăm, riscăm blocajul. Vorbim despre un domeniu al economiei a cărui evoluție depinde în cea mai mare măsură de cadrul de reglementare, politicile fiscale și capacitatea autorităților de a combate contrabanda. Drept urmare, orice întârziere sau confuzie din partea reglementatorilor aduce prejudicii bugetului statului.
     Reporter: Pentru că ați amintit de trans­punerea Directivei Tutunului, cum a decurs retragerea produselor neconforme de pe piață, în condițiile scurtării la jumătate a perioadei pe care ați avut-o la dispoziție? Ați reușit sa recuperați accizele?
     Gilda Lazăr: Directiva Tutunului prevedea pentru transpunere în legislațiile naționale data de 20 mai 2016, termen care, în România, a fost cu mult depășit. Întârzierea a fost cauzată de lo­bbiștii anti-tutun, printre care se numără și expertul care reprezintă Ministerul Sănătății, deși nu este funcționar public sau angajat al acestei instituții. Expertul în cauză, medic pneumolog și coordonator al programului Stop Fumat, alături de ceilalți activiști reuniți sub egida "2035 fără tutun", și-au urmat propria agendă, cultivând confuzia între fumatul în spațiile publice pe de o parte și comercializarea și producția țigaretelor pe de altă parte și încercând să saboteze indus­tria prin toate mijloacele. Prin urmare, așa cum ați menționat, perioada de epuizare a stocurilor de pachete produse după vechea lege s-a scurtat la doar șase luni în loc de un an, iar stocurile aflate în circuitul comercial nu au putut fi vândute până la termenul de 20 mai 2017. Pentru țigaretele fabricate pe vechea lege, au fost plătite accize și taxe la momentul eliberării din antrepozitul fiscal, iar comercianții au achiziționat și plătit produsele. Ca urmare, într-un efort lo­gis­tic fără precedent, JTI și alți producători au retras de pe piață și au distrus anul trecut zeci de milioane de țigarete. În consecință, statul a fost obligat să restituie la începutul acestui an accizele plătite pentru țigaretele retrase, bani care se constituie astfel în pierderi la buget. Așadar, câteva persoane care pretind că nu au alte scopuri decât cauza nobilă a binelui public, au adus prejudicii grave atât bugetului statului - cauzând fluctuații în încasările de taxe și returnări de accize - cât și producătorilor legali plătitori de taxe și comercianților. Nota de plată a întârzierii a fost achitată de stat și de sectorul privat, nu de experții și ONG-iștii care au generat-o.
     Reporter: Cum stați cu taxele? Se consideră că industria tutunului e al doilea mare contribuabil la buget. Pe de altă parte însă, există voci care spun ca nu industria plătește aceste taxe, ci consumatorii...
     Gilda Lazăr: Am mai spus și altă dată că noi lucrăm în primul rând pentru ANAF și abia apoi pentru companiile noastre. Spre deosebire de taxele directe, pe care le plătim cu toții, persoane fizice sau juridice, sub formă de impozite pe venit sau profit, acciza și TVA sunt taxe indirecte, plătite de consumatori. Noi acționăm ca niște agenți fiscali. În teorie, colectăm accizele și TVA-ul de la consumatori și le virăm la ANAF. În practică, mecanismul este puțin diferit: pe 25 ale fiecărei luni plătim acciza și TVA pentru produsele care au fot puse pe piață, indiferent dacă acestea au ajuns la consumator sau se află încă în magazine. Pentru asta, accesăm o linie de credit, cu costurile aferente. Urmează să recuperăm apoi sumele de la consumatori și să returnam creditul, fiind expuși unor riscuri comerciale inerente (rău-platnici, insolvențe, catastrofe care ar putea împiedica recuperarea taxelor deja plătite de noi la stat). Gradul de expunere este cu atât mai mare cu cât pachetul de țigarete este cel mai taxat produs din România, la ora actuală. Exemplificăm cu cifra de afaceri pentru JTI Romania SRL, care a fost în 2017 de circa 3,8 miliarde lei, din care acciza, TVA, impozite si alte contribuții virate la buget au reprezentat aproximativ 3,4 miliarde.
     Reporter: Ați folosit în mai multe rânduri termenul de "activiști antitutun". Mai precis, la cine vă referiți?
     Gilda Lazăr: Organizațiile anti-tutun se constituie într-o rețea internațională de programe cu nume asemănătoare, care conțin sintagma "smoke free" ("fără tutun"): România fără tutun, Bulgaria fără tutun etc., și își desfășoară activitatea în țări în curs de dezvoltare, după un anumit tipic. Stabilesc o strategie, folosind protecția sănătății și a copiilor ca argumente, apelează la un vector de imagine, organizează dezbateri, de regulă în instituții publice, ca să creeze impresia suportului din partea unor autorități, caută susținători (parlamen­tari fără o agendă clară, presă, influen­ceri, bloggeri, personalități publice), derulează campanii media, cum a fost cea îndreptată recent împotriva țigaretelor electronice și a produselor din tutun încălzit, redactează și furnizează proiectele de lege, pun presiuni asupra autorităților pentru adoptarea unor reglementări excesive, dincolo de cadrul euro­pean și pentru excluderea reprezentanților industriei de la consultările publice. Una dintre cele mai importante surse de finanțare a acestora este Fundația Bloomberg Philantropies, vehicul de eficientizare fiscală al lui Michael Bloomberg, fostul primar al New-Yorkului, om de afaceri și finanțator al Organizației Mondiale a Sănătății. Dar, finanțările nu vin doar din partea Bloomberg sau European Network for Smoking Prevention. Potrivit raportului Observatorului Român de Sănătate pe 2016, industria farmaceutică și a dispozitivelor medicale a acordat medicilor, spitalelor și asociațiilor cu activitate în domeniul medical finanțări totale în valoare de peste 50 de milioane de euro. Principala destinație a acestor fonduri, cu o pondere de 56,5%, au fost evenimentele educaționale, activitățile de publicitate/campanii, onorariile pentru conferențiere, consultanță, sau în advisory board. În topul beneficiarilor figurează două ONG-uri care au reușit să se remarce în spațiul public exclusiv prin campaniile antifumat. "Întâmplător", plasturii cu nicotină și medicamentele antifumat erau gata-gata să se afle pe lista medicamentelor compensate, în 2016...
     Reporter: Vreți să spuneți că lupta anti-tutun nu are ca miză doar sănătatea publică?
     Gilda Lazăr: Suntem o industrie legală, mari investitori și plătitori de taxe, care își desfășoară activitatea în deplină transparență. Pe pachetele de țigarete există avertismente de sănătate mari și clare, însoțite de imagini. Raportăm ingredientele la Comisia Europeană și Ministerul Sănătății. Cifra de afaceri, profitul și numărul de angajați se regăsesc pe site-ul Ministerului Finanțelor. Respectăm legea și plătim taxele. Dar, activiștii nu se sfiesc să ne spună "criminali". În schimb, ONG-urile și persoanele aflate "de partea binelui", nu sunt puse sub semnul îndoielii, cifrele și argumentele lor nu sunt verificate, finanțările nu sunt raportate, iar presiunile asupra factorilor de decizie sunt considerate firești. De la lupta împotriva fumatului s-a trecut la lupta anti-tutun, urmată de sabotarea industriei tutunului, ai cărei reprezentanți sunt demonizați. Acest activism poate aduce capital de imagine, capital politic și chiar mai mult. Desigur, nu excludem faptul că există și militanți din convingere sau rațiuni personale, pentru care avem tot respectul.
     Reporter: Mulțumesc! 

 link: Industria tutunului, la mâna legiuitorului

 link: Unitatea de la noi - una dintre cele cinci mari fabrici BAT din lume

 link: "Viziunea PMI - să nu mai producă țigări, ci produse din tutun fără fum"

 link: Piața neagră se menține peste media anului trecut

 link: "Traficul cu țigări de contrabandă - una dintre principalele infracționalități de la granițele țării"

 link: "Toate produsele care intră în țară vor fi scanate la vamă"

 link: Alternativele la țigările tradiționale - un nou măr al discordiei pe piața tutunului

 link: Statul a restituit 21,28 milioane lei - contravaloarea accizelor pentru țigaretele distruse conform noii legislații

 link: Accizarea noilor produse din piața tutunului - un alt subiect de controversă

 link: MADR: Suprafața din țara noastră cultivată cu tutun a scăzut
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !
Aceeasi sectiune (Companii Afaceri)
Piaţa de Capital
LA MIJLOCUL ȘEDINȚEI:
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în prima parte a ședinței de tranzacționare de astăzi, o lichiditate de 50,48 milioane lei (10,8 milioane de euro).  click să citești tot articolul
Internaţional
     Principalii indici ai burselor asiatice au închis ședința de tranzacționare de astăzi în apreciere.  click să citești tot articolul
Bănci-Asigurări
     * Dolarul a coborât cu 0,72 bani în fața monedei naționale.
     * Francul s-a apreciat la 4,1386 lei  click să citești tot articolul
Bănci-Asigurări
     Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat la 3,08%, valoarea înregistrată în sedința precedentă, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).  click să citești tot articolul
Internaţional
     Indicii bursieri europeni au deschis ședinta de tranzacționare de astăzi în apreciere.  click să citești tot articolul
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
18.09.2018
BVB
     * Rulaj de 42 milioane de lei, în apropierea mediei acestui an
     
     Cinci dintre cei nouă indici ai Bursei de Valori București (BVB) au încheiat prima ședință de tranzacționare a săptămânii ușor în...  click să citești tot articolul
18.09.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au avut un curs mixt ieri după-amiază, pe fondul revenirii temerilor legate de escaladarea războiului comercial dintre cele mai mari economii ale lumii: SUA și China.  click să citești tot articolul
17.09.2018
BVB
     * Toți indicii bursieri, în scădere
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în ultima ședință de tranzacționare a săptămânii, un rulaj în creștere de 61,09 milioane...  click să citești tot articolul
14.09.2018
BVB
     * Toți indicii bursieri, în scădere
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în ședința de ieri, un rulaj în creștere de 43,41 milioane de lei, aproape dublu față de...  click să citești tot articolul
14.09.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au crescut ușor ieri, după ce Banca Centrală Europeană (BCE) a decis să nu modifice dobânzile.  click să citești tot articolul
13.09.2018
     * Rulaj de puțin peste 29 milioane de lei
     
     Piața principală a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a înregistrat, în ședinta de tranzacționare de la mijlocul săptămânii, un rulaj de numai 29,1...  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 18 septembrie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sârbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.8686
2.3764
3.0576
4.1386
0.1826
0.6230
0.2219
4.6478
5.2258
1.4303
3.5542
0.2376
0.4872
1.0807
0.0588
0.4469
0.6249
3.9793
0.2669
0.9626
0.5795
0.0547
0.3536
0.2114
2.6248
0.0393
0.1412
1.0833
0.6257
0.1222
153.4282
5.5771
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
07.09.2018
DEPUTY VIRGIL POPESCU, VICEPRESIDENT OF THE COMMISSION FOR INDUSTRIES AND SERVICES
     The offshore law will once again reach the Commission, in one or two weeks, according to Mr. Virgil Popescu, the vice-president of the Commission for Industries and Services, the Chamber of Deputies.  click here to read the entire article
05.09.2018
MRS. FIREA'S VERBAL BOMBS
     * "There have been attempts for the prefect to be made a scapegoat"
     * "The support from the government wasn't much to talk about, so if it were withdrawn, there wouldn't be much of a difference"
     Bucharest's General Mayor was heard on Tuesday as a witness by the prosecutors of the General Prosecutor's Office in the case concerning the events which happened on August 10th in Victoriei Square. Before going into the Prosecutors' Department building, Gabriela Firea said she stood by her statements made immediately after the meeting of the National Executive Committee of the PSD and said: "I always speak based on facts, not just in this particular case, but in other areas as well, including politics. I will be answering to the questions of the prosecutor who contacted me and told me I was supposed to be heard in the case which is now being investigated concerning the intervention of the gendarmes on August 10th".  click here to read the entire article
31.08.2018
     The particularly hot weather and the conditions of extreme draught in Europe have brought to light terrible warnings from the past.
     Associated Press recently wrote that in the riverbed of the Elba in the Czech Republic have resurfaced the giant stones known as "the hunger stones", which have indicated over time, the coming of hard times.
     "When you see me, weep", is written on one of these stones, which seems to be considered the best hydrological benchmark in Europe. The inscription is in German and dates back to 1616.
     A detailed analysis of the stone inscriptions was published by the Czech researchers in the "Climate of the Past" magazine in 2013 (author's note: "Droughts in the Czech Lands, 1090-2012 AD", April 2013).  click here to read the entire article
29.08.2018
     * Claudiu Cazacu, XTB România: "United States companies have posted results that even exceeded the analysts' expectations, which were already for 2-figure profit increases"
     * Liviu Moldovan, financial analyst: "Currently, investors have a «blind» faith in the stock markets, in general, and in that of the US, in particular"
     For the first time in the history of the American markets, Nasdaq has surpassed the psychological level of 8,000 points.
     In the August 27 session, the Standard & Poor's 500 (S&P 500) index also reached an all time high, ending the trading session at almost 2,897 points.  click here to read the entire article
27.08.2018
     The capital market was marked, last week, by a number of controversial statements tied to the listing of Digi Communications, starting from the statements made recently by Darius Vâlcov, state advisor on the team of the prime-minister, who wrote on his Facebook page that he has asked the Financial Oversight Authority (ASF) if it was true that the book value of the Digi shares was 1 leu and 8 bani, and pointed out that at the time of the IPO, the shares of Digi were listed at 40 lei and are currently priced at 28 lei (30% down) and keep going down.  click here to read the entire article
23.08.2018
     Angela Merkel inaugurated the highway in December 2005, less than a month after she became chancellor of Germany.
     The highway was built on the territory of the former East Germany, connects Lubeck and the Polish border, after the junction with A11, and goes through the electoral precinct of chancellor Merkel.  click here to read the entire article
20.08.2018
THE NATIONAL MINERAL RESOURCES AGENCY, IN A NOTIFICATION TO THE PRIME-MINISTER:
     The Romanian government has lost over 8 billion lei, between 2006-2018, following the failure to update the royalties paid by the oil and gas companies, says Gigi Dragomir, the president of the National Mineral Resources Agency (ANRM), in a report sent to the prime-minister.  click here to read the entire article
15.08.2018
      * (Interview with Radu Grațian Ghețea, President - CEO of CEC Bank)
     In banking there are many risks and that is why banks need to be flexible and have as diverse an exposure as possible, which take the market circumstances at the time into account, says Radu Grațian Ghețea, President and CEO of CEC Bank. He told us, in an interview: "We have to adapt to what is happening in the market and we need to do things in such a way that the economic activity and that of the bank both function properly. If we're going with the idea that we want to eliminate every risk, then we'll just stop doing anything. For instance, we have been and we are a bank which heavily funds agriculture, which also means animal husbandry. A few years ago, our exposure to the aviculture sector was rather significant, and when the avian flu came we had to cover some non-performing loans on that segment. Now that the avian flu is done, we are facing the swine flu. What should we do, stop lending?"
     Reporter: Lately, there have been opinions from some experts who are saying that there is a wave of non-performing loans of the ones taken out by the First Home Program. What is your comment on these statements?  click here to read the entire article
08.08.2018
     * (Interview with Laszlo Diosi, OTP Bank CEO)
     Reporter: How would you describe the banking market, at the present time?
     Laszlo Diosi: Even though there are plenty of challenges, there are also many opportunities for the Romanian banking system. The lessons of the financial-economic crisis have resulted in a better regulated framework, stable, transparent and predictable. The guiding line of the policies developed by the authorities that are qualified, but in particular by those with a regulatory and oversight role has been characterized by a balance between profitability and systemic safety.
     But there is no shortage of challenges. We are talking here about challenges which concern the digitalization of the banking system and the national and international legislation. The entire system needs to align with complex and sometimes confused regulations.
     Recorded by Emilia Olescu  click here to read the entire article
31.07.2018
     * (Interview with Dan Paul, the president of the Association of Brokers)
     The management of the Bucharest Stock Exchange (BVB) needs to find out from brokers whether Romania truly needs a derivatives market, says Dan Paul, the president of the Association of Brokers, who was kind enough to grant BURSA an interview.  click here to read the entire article
27.07.2018
THE DĂNCILĂ GOVERNMENT AFTER SIX MONTHS
     Now we know why prime-minister Dăncilă was in a hurry to announce the activity report for the first six months at the helm of the Romanian government: the nice tale of the hike of pensions and salaries wasn't supposed to be overshadowed by the evolution of budget expenses, whose increase has led the deficit of the consolidated general budget to 1.61% of the GDP, from 0.88% after the first five months of the year.  click here to read the entire article
23.07.2018
BECAUSE AN AGREEMENT ON THE PRICE COULDN'T BE REACHED,
     The public offer started by Vimetco and Conef for a stake of at most 53.77% of the shares of Alro Slatina (Alro) has been unsuccessful, as the issuer announced that due to the unfavorable market conditions, the shareholders, company and underwriters couldn't agree on a price for the volume of 383.79 million shares put up for sale.  click here to read the entire article
23.07.2018
ECONOMIC ANALYST AURELIAN DOCHIA PREDICTS:
     * According to Eurostat, Romania has the biggest governmental deficit in the EU
     The hike of some taxes, in the near future, is unavoidable, according to economic analyst Aurelian Dochia.
     His statement comes as, in the first quarter, the government's deficit has seen an increase over the last quarter of 2017, according to data by the European Statistics Office (Eurostat).  click here to read the entire article
13.07.2018
Russia World Cup
     The final tournament of the World Football Cup will end with a gala representation, the duel between Croatia and France. France, the with the most expensive players in the tournament, has met the expectations, Croatia is the biggest surprise the of the competition.  click here to read the entire article
09.07.2018
FOOTBALL AND MONEY
     Cristiano Ronaldo (33 years old) had several hits over the last few days, even though in the final tournament of the World Championship he failed to exceed expectations, as Portugal was eliminated in the round of eight.  click here to read the entire article
.