Un subiect foarte... foarte spinos

Cornel Codiţă
Ziarul BURSA #Editorial /

 Cornel Codiţă

Despre Biserică şi relaţia ei cu politica este vorba. Nu, aşa, în general, ci aici în România. Mai zilele trecute, presa de la noi a fost "penetrată", pe nepusă masă, de interesul pentru disensiunile din sînul castei înalţilor ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, teatrul principal fiind Mitropolia Moldovei, privind...... Ei, nu îţi vine să crezi, prea uşor....ecumenismul!!! O chestiune de doctrină este o chestiune de doctrină şi, în sînul BOR, ea are rezolvări instituţionale clare, lipsite de orice ambiguitate, încărcate de autoritatea necesară rezoluţiei. După care nu mai încape nici cîrteală, nici nesupunere. Cum de s-a ajuns la acte de răzvrătire ierarhică şi la "păruială" între înalt preacucernicele bărbi, ba încă una publică?!! Este, desigur, un semn, iar semnificaţia semnelor nu poate fi desluşită, fără referenţial. Cum nici "politica" şi nici "biserica" nu sunt deloc interesate să arate public această faţă a obrazului lor, nu este de mirare că tema se află rar, foarte rar, sub reflectorul presei, de regulă fragmentar, astfel încît contextul, imaginea de ansamblu să rămînă mereu invizibile, nedecelabile.  Să o luăm deci, din aproape...în aproape.

Nu fără temei, o legătură trebuie făcută cu cea mai recentă dintre rupturile care au marcat istoria şi destinul Bisericii creştine răsăritene, cea care şi-a asumat moştenirea constantinopolitană, nu doar pe linie spirituală şi canonică, ci şi de putere, reală şi simbolică. Recunoaşterea oficială a Bisericii ortodoxe a Ucrainei, ruptă din "trupul" Mitropoliei moscovite, evident împotriva voinţei şi a intereselor sale, a precipitat evenimente ale căror consecinţe vor reverbera mult dincolo de orizontul acestui secol, nu doar în spaţiul instituţiilor de credinţă ci, mai larg, în cel al geo-politicii, aşa cum marea schismă de la 1054 încă mai produce semnificative consecinţe în spaţiul Europei de azi. Unitatea instituţională a ortodoxiei, subminată şi subţiată de un secol şi mai bine de competiţie, angajată de Moscova pentru preluarea autorităţii deţinută de Patriarhia Constantinopolului, atîrna într-un fir de păr. Acum, zace risipită în cioburi. O nouă axă de competiţie s-a născut în sînul ei, Moscova-Kiev. Un cutremur care a schimbat "relieful"; peste 9 pe scara Richter!!! Marea bătălie pentru poziţii şi realiniere, pentru securizarea şi redesenarea zonelor de putere şi influenţă s-a declanşat încă din preziua anunţului oficial. Iar, România se află în imediata proximitate a epicentrului!!!!

Aprinderea fervoarei politice în sînul BOR nu ţine însă doar de factori externi. Ea s-a declanşat aproape imediat după decembrie 1989 şi nu fără temei, datorită schimbării radicale a situaţiei interne din România. Atunci, încă din primele zile ale "Revoluţiei", în discuţia publică a fost aruncat subiectul, deloc comod pentru BOR, al "relaţiilor sale speciale" cu instituţiile de putere ale dictaturii comunist-ceauşiste. Pentru a contracara, biserica a trecut la rapida înoire a elitelor sale de putere şi la o contraofensivă instituţională, susţinută de afluxul fără precedent al oamenilor către lăcaşurile de cult, fenomen de masă declanşat odată cu descătuşarea libertăţii de afişare a credinţei. A urmat cucerirea rapidă şi aproape fără efort a unor "redute" ale vieţii publice, de stat, cum a fost cazul oficializării activităţilor bisericeşti în şcoli şi acceptarea entuziastă de către politicieni şi bună parte a opiniei publice a prezenţei cvasi permanente şi a unui soi de "tutelă spirituală" a bisericii aspra principalelor instituţii ale puterii de guvernare; Parlament, Guvern, Justiţie. De la festivităţile începerii anului şcolar şi pînă la sărbătoarea oficială de stat a României, aproape nici o activitate publică de stat, majoră, nu se mai desfăşoară fără preambulul unei slujbe publice şi oficiul unui sobor de preoţi, ori în afara prezenţei vizibile a simbolurilor bisericeşti. În mai puţin de trei decenii, în România, biserica şi politica au devenit nu doar serios, ci aproape indestructibil legate, asta şi pentru că relaţia de tip "vasalitate" şi-a schimbat între timp polaritatea. Pentru a-şi realiza scopul suprem, puterea pe cale electorală, politicienii României, incapabili să dezvolte şi să stăpînească uneltele democraţiei autentice, să facă faţă competiţiei electorale libere, au recurs, aproape fără perdea şi tot mai mult, la sprijinul "organizatoric şi spiritual" al BOR, la care se duc, tot mai smeriţi, cu ploconul şi cu... mîna întinsă. Chiar dacă nu a devenit ceea ce se numeşte "king maker", BOR a ajuns a doua forţă instituţională în politica din România, după cea a serviciilor, atît de inadecvat numite, încă, de informaţii.

Dacă stă atît de bine înfiptă în "politică", atunci de unde disensiunile manifeste în sînul înaltei ierarhii a BOR? Răspunsul, doar aparent paradoxal, este: "tocmai pentru că stă atît de bine înfiptă în politică". Biserica şi oamenii din vîrful ierarhiei ei sunt inevitabili expuşi liniilor de forţă care separă şi aliniază fronturile politicii din România. Iar acestea nu sunt unele oarecari, ori care ţin de atît de rău vopsitele perdele ideologice ale partidelor noastre politice, ci de substanţa destinului istoric al României. Un destin jucat, cu urcuşuri, biruinţe, coborîşuri şi înfrîngeri, în marea competiţie pentru Putere dintre Orientul şi Occidentul Europei. La orizontul secolelor XVIII-XX, un Orient reprezentat succesiv şi competitiv de Constantinopol şi Moscova; un Occident cu un nucleu, la rîndul său competitiv, stabilizat în cele din urmă de coagularea constelaţiei Berlin, Londra, Paris, Roma. Ora stelară a naşterii statului modern numit România, acum o sută de ani, stă sub semnul unei conjuncţii geo-politice unice. Cea realizată temporar de alianţa Rusiei cu Occidentul, menită să asigure eliminarea competitorului numit Constantinopol. Această alianţă a încetat definitiv să existe o dată cu încheierea primului război mondial şi stabilizarea puterii boşevice la Moscova (1922-24). Instituţiile modernităţii şi mai ales cele ale statalităţii au legat România de Occident. Atît. Spre deosebire de Polonia, spre exemplu, care a avut în Biserica Catolică o a doua ancoră, încă şi mai stabilă, sau de Ungaria unde acelaşi rol l-au jucat atît bisericile protestante, cît şi cea catolică, chiar dacă s-au aflat în competiţie. Ecuaţia este valabilă, desigur şi pentru ţările Baltice şi deloc mai puţin semnificativ, ceva mai tîrziu, şi pentru Slovenia sau Croaţia. De atunci, România se află pe linia de demarcaţie, pe falia care separă cele două plăci tectonice ale geo-politicii europene: Orient (Moscova) şi Occident (B.L.P.R). Consecinţele celui de al doilea război mondial, cu preeminenţa URSS ca putere globală, au aruncat nu doar Româ­nia, ci întregul spaţiu al zonei de contact în lagărul Orientului mos­covit. După jumătate de secol semnul asig­naţiei geo-politice s-a schimbat, din nou. Graniţa s-a mutat, nu s-a schimbat însă şi condiţia de fond a situaţiei noastre geo-politice. Şi, mai ales, nu a încetat "războiul invizibil" pentru controlul "Regatului de mijloc", dimpotrivă, s-a intensificat, ca de fiecare dată, atunci cînd au loc asemenea schimbări locale de polaritate geo-politică. Ciondăneala, cu scîntei, a prea înaltelor bărbi ale ortodoxiei româneşti, pe tema "ecumenismului", nu este decît reflexul, sclipirea de o clipă, aici în băltoaca politicii de la noi, a înfruntării "din ceruri", din Asgard, ţinutul "zeilor", stăpînii lumilor de la Răsărit şi de la Apus.

Opinia Cititorului ( 12 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

 1. ... hahahaha ... pai biserica ar trebui sa-si aminteasca despre ale ei. ... daca-i pasa de politica - politica fiind despre bani; scuzati! vroiam sa spun, despre exercitiu ... atunci, se cam apuca de zidarie ... acuma, barna ar putea sta peste cele doua coloane ... dar asta presupune cucernicie ... nicidecum faima, influenta ori stat.ornic.ie ...

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. Aiurea in tramvai!

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  Un article tres profonf!

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  Cere sa fie recunoscuta ca natiune independenta de natiunile existene pe terra, natiune spatiala!

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  As chaos envelops the world, the crucial need of the human race is to find a unifying vision of the nature of man and society. For the past century humanity's response to this impulse has driven a succession of ideological upheavals that have convulsed our world and that appear now to have exhausted themselves. The passion invested in the struggle, despite its disheartening results, testifies to the depth of the need. For, without a common conviction about the course and direction of human history, it is inconceivable that foundations can be laid for a global society to which the mass of humankind can commit themselves.

  Such a vision unfolds in the writings of Baha'u'llah, the nineteenth-century prophetic figure whose growing influence is the most remarkable development of contemporary religious history. Born in Persia, November 12, 1817, Baha'u'llah began at age twenty-seven an undertaking that has gradually captured the imagination and loyalty of several million people from virtually every race, culture, class, and nation on earth. The phenomenon is one that has no reference points in the contemporary world, but is associated rather with climactic changes of direction in the collective past of the human race. For Baha'u'llah claimed to be no less than the Messenger of God to the age of human maturity, the Bearer of a Divine Revelation that fulfills the promises made in earlier religions, and that will generate the spiritual nerves and sinews for the unification of the peoples of the world. 

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. Born in Persia, November 12, 1817

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  The Baha'i World Faith claims to be a religion of unique relevance to the modern world. Its emphasis upon rationalism, human rights, international peace, education, equality of the sexes, and the eradication of all forms of prejudice gives the Baha'i Faith a very broad base of appeal. The Baha'i cry for one world religion appeals to the ecumenical spirit of the age, especially in light of the continuing insistence that Baha'is are in perfect harmony with the Christian Faith.

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  In the Masonic Lodge he hears petition to the Great architect of the Universes, finding his own deity under that name. A hundred paths may wind upward around a mountain; at the top they meet." This tolerance of all religions is further clarified, "Masonry does not specify any God of any creed; she requires merely that you believe in some Deity, give him what name you will ... any god will do ..."

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  12 November 2016 (8 November 0000) – The main goals are outlined.

  The first address by Dr. Igor Ashurbeyli is published on the site Asgardia.space, specifying the various goals for the development of the First Space Nation. 

  Sign up 

  MEDIA 

  Oct 4, 02 / Oct 11, 18 

  A Timeline of Asgardia’s First Two Years 

  Asgardia has turned two! Thousands of Asgardians congratulate each other on the First Space Nation's Birthday. We also congratulate all Asgardians on the Anivessary and invite you to look back at Asgardia’s journey during this time. 

  A timeline of Asgardia’s first two years. 

  12 October 2016 (5 October 0000)– The creation of Asgardia is announced. 

  On 12 October 2016 (5 October 0000), during a press conference at the Ritz hotel in Paris, Dr. Igor Ashurbeyli announced the creation of a Space Nation - the first in the history of humanity. 

  “Now, we have decided to create the first-ever Space Nation – this is a global, unifying and humanitarian project. Is it pioneering, futuristic and visionary - or madness? Call it what you will, and time will tell”.  

  12 November 2016 (8 November 0000) – The main goals are outlined. 

  The first address by Dr. Igor Ashurbeyli is published on the site Asgardia.space, specifying the various goals for the development of the First Space Nation. 

  Asgardia’s founder announced that during the first 40 hours after the announcement of the creation of Asgardia, 50,000 people joined; in the first 20 days, the number of Asgardians reached 100,000. 

  20 January 2017 (20 January 0001) – The first Decree. 

  The founder of the Space Nation, Dr. Igor Ashurbeyli, issues Decree No. 1, based on the votes of more than 150,000 Asgardians. According to the Decree, he assumes the position of Asgardia’s Head of Nation. 

  6 March 2017 (9 March 0001) – Asgardia’s calendar. 

  With Decree No. 2, Head of Nation Dr. Igor Ashurbeyli confirms the new Asgardian calendar and presents it for review for the future Parliament of the Space Nation. According to the document, every month of the Asgardian calendar has 28 days and, altogether, the calendar has 13 months per year. The new month, which is named Asgard, is between June and July. The Decree also proposes three official holidays of the Space Nation: Asgardia’s birthday on 12 October (5 October), Asgardian National Unity Day on 18 of June (1 Asgard) and Year Day on 31 December. 

  The Decree, issued on 6 March 2017 by the Gregorian calendar, is dated 9 March 0001 by the new Asgardian chronology. 

  17 March 2017 (20 March 0001) – Unified Voting Day. 

  Head of Nation Dr. Igor Ashurbeyli issues Decree No. 3, establishing the Unified Voting Day on 18 June 2017 (1 Asgard 0001). This day is the national holiday of the First Space Nation – Asgardian Unity Day. 

  27 March 2017 (2 April 0001) – Asgardian Declaration of Unity. 

  Asgardia’s Declaration of Unity is presented for public discussion. It states that “Asgardia is a free and unified Space Nation”. 

  30 March 2017 (5 April 0001) – The project outlining the main chapters of the Asgardian Constitution. 

  A project concerning the main chapters of Asgardia’s Constitution is presented for public discussion. According to the project, the Constitution must contain eight chapters. On a forum created specifically for these purposes, active discussions begin about the main document of the First Space Nation. 

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  Fiind duminică, festivitățile au început la ora 7 dimineața cu slujbe religioase, atât în biserica ortodoxă, cât și în cea catolică

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  Asgardia intends to launch a series of satellites into Earth orbit. Its first satellite was successfully launched by Orbital ATK on 12 November 2017 as part of an International Space Station resupply mission. It is a two-unit CubeSat measuring 10 cm × 10 cm × 20 cm (4 in × 4 in × 8 in) at a weight of 2.8 kg (6.2 lb),[15] manufactured and deployed into orbit by NanoRacks,[21] and has been named Asgardia-1.[16] The overall goal of the Asgardia-1 mission is to demonstrate the long-term storage of data on a solid-state storage device operating in low Earth orbit. The spacecraft has a 512 gigabyte solid-state storage device. The data stored in this device will be periodically checked for data integrity and function.[22] Prior to launch, the data storage device was loaded with things like family photos supplied by the first 1,500,000 members of Asgardia.[14][21] After the spacecraft achieves Earth orbit, data can be uploaded or downloaded using the Globalstar satellite network

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  Penetrata pe nepusa masa e fata noastra...infipta in politica..prin aprinderea fervoarei politice! ...excitante trimiteri..obsedante chiar!

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Cybersecurity Romania 2019

DIN ACEEAŞI SECŢIUNE

Editorial

Citeşte toate articolele din Editorial

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Deleanu
ApanovaAdvertisement
Comercianti de Diamante
PODUL DE LUT
Schlumberger
Legestart
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro
Cabinet de avocatTMPS