Organizator: Ziarul BURSA
 

  Parteneri
 

 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 
Parteneri media
 

 
 


 


 


 


 
Conferința "Viitorul pieței de capital românești" - a VII-a ediție

VALENTIN MAVRODIN, SECRETAR DE STAT MFP: "Fondul Suveran de Investiții va fi aprobat în maxim 2-3 luni"

mărește imaginea
    Fondul Suveran de Investiții va fi aprobat în maxim 2-3 luni, după care se va trece la implementarea sa, a anunțat, ieri, Valentin Mavrodin, secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice (MFP). Domnia sa a menționat: "Mai avem câteva chestiuni de detaliu. Au fost dis­cuții cu Eurostat, pentru că nu dorim ca acest fond să fie clasificat în afara bugetului. Toate solicitările făcute în urma acestor discuții au fost implementate. Așteptăm aprobarea de la Parlament, iar forma finală a actului normativ va fi transmisă către Eurostat, care ne va spune dacă noul fond va fi cuprins în buget sau va fi în afara bugetului. Ulterior, vom străbate toate etapele aferente".

    Potrivit lui Valentin Mavrodin, activitatea Fondului va fi independentă, în conducerea noii entități făcând parte maxim două persoane din zona publică. Fondul va avea posibilitatea să participe la proiecte de parteneriat public-privat. După înființarea sa, vor urma două etape de implementare a Fondului Suveran de Investiții - primul management va pune bazele sale, iar după o perioadă de 6-12 luni va fi selectat noul management, sub conducerea căruia va funcționa noul fond.

    Un număr de 27 de companii urmea­ză să treacă din portofoliul statului în cel al Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI), după înființarea acestei noi structuri, au anunțat, anul trecut, reprezentanții MFP, precizând: "Tehnic, este un fel de privatizare, o trecere a acestor pachete de acțiuni de la statul public la statul privat". Proiectul legislativ pentru constituirea noului fond subliniază că scopul FSDI este dezvoltarea și finanțarea, din fonduri proprii și atrase, de proiecte de investiții "rentabile și sustenabile", în diverse sectoare economice, prin participare directă ori prin intermediul altor fonduri de investiții sau al unor societăți de investiții, singur sau împreună cu alți investitori instituționali sau pri­vați, precum și administrarea activelor financiare proprii, în vederea obținerii de profit.

    FSDI va avea forma unei societăți de intermediere financiară pe acțiuni, având ca unic acționar statul român pe întreaga sa durată de funcționare. Astfel, actul constitutiv, strategia și activitatea Fondului se vor supune regulilor cu privire la deficitul bugetar și datoria publică, în vederea menținerii clasificării FSDI în afara sectorului public, pe toată durata existenței sale.

    Capitalul social al FSDI va fi alcătuit prin aport în natură, reprezentat de pachetele de acțiuni deținute de stat la societățile rentabile din portofoliul său, precum și prin aport în numerar, în valoare de 1,85 miliarde lei, din privatizare.

    Capitalul în numerar va fi vărsat în termen de trei ani de la constituirea FSDI, la cerere, în funcție de necesitățile de investiții ale acestuia. La început, statul va aloca 50 de milioane de lei, pentru costurile de funcționare necesare în primii ani. Strategia de inves­tiții, dar nu fiecare proiect în parte, va fi aprobată de acționar, respectiv de stat, prin MFP.

    Pachetele de acțiuni deținute de stat la cele 27 de companii profitabile, selectate în baza unor anumite criterii, vor fi transferate în proprietatea FSDI, care va putea dispune liber de ele, în calitate de bunuri proprii.

    Astfel, FSDI va încasa dividendele aferente respectivelor pachete de acțiuni și va avea independența inclusiv să tranzacționeze acțiuni ale acestor societăți publice, în limita în care statul să nu rămână cu participații mai mici de 50% plus 1, la companiile unde este acționar majoritar.

    Transferul acestor pachete de acțiuni din portofoliul statului la FSDI presupune o scădere anuală a veniturilor bugetare de 2 miliarde lei, conform reprezentanților MFP, care au adăugat că acoperirea acestor pierderi a fost luată în considerare în politica bugetară de încadrare în deficitul de 3%.

    Totalul participațiilor statului la cele 27 de companii, calculat în 2015, pe baza activelor existente atunci în respectivele societăți, la valoarea lor nominală, se ridică la 45 miliarde lei. Această valoare urmează să fie actualizată în urma unei evaluări ce urmează să fie făcută de către un evaluator.

    Selecția pachetelor de acțiuni deținute de stat la societățile rentabile s-a realizat în baza unor criterii economice (cifra de afaceri, profitabilitatea, capitaluri proprii); în funcție de tranzacționarea acțiunilor în condiții de piață și de importanța strategică a companiei; ca urmare a necesității menținerii unui pachet de acțiuni de control; în baza cadrului de reglementare și supraveghere specific funcționării unora dintre acestea, cu evitarea conflictelor de interese etc.

    FSDI va fi administrat, "de o manieră independentă", în sistem dualist, de către un Consiliu de Supraveghere (CS), numit de MFP, și un directorat numit de CS. Statul român, prin MFP, va aproba strategia investițională și planul de investiții, însă managementul activelor și pasivelor va fi realizat în mod independent, de către con­ducerea FSDI.

    Consiliul de Supraveghere va fi format din nouă membri desemnați în baza a cel puțin următoarelor criterii de selecție: expertiză în domeniul financiar-bancar necesară îndeplinirii responsabilităților specifice FSDI, experiență în administrarea de societăți, integritate profesională, bună reputație, cunoștințe, aptitudini și experiență adecvate complexității activității specifice FSDI, atât individual cât și la nivel colectiv, după o procedură proprie de selecție transparentă, care va fi aprobată de acționar. Primii membri ai Consiliului de Supraveghere sunt numiți prin Hotărâre a guvernului pe o perioadă de 18 luni, având ca mandat numirea Directoratului și organizarea activității FSDI. Ulterior, conform actului constitutiv, mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere va fi pe o perioadă de patru ani. Remunerarea CS va fi aprobată de MFP.

    Directoratul va fi format din șapte membri numiți de Consiliul de Supraveghere, mandatul acestuia fiind de patru ani.

    Printre altele, Valentin Mavrodin a subliniat că problema cea mai mare a pieței de capital este legată de educație. Oficialul susține că, în acest domeniu, nu se pune accent pe partea practică, apreciind: "Trebuie ca, împreună cu mediul academic, să forțăm puțin lucrurile și să dezvoltăm nivelul de înțelegere a produselor pe care Bursa de Valori le poate oferi. Nu vom putea avea niciodată rezultate bune cu un nivel de educație atât de scăzut". În opinia oficialului, este nevoie ca cei din conducerile BVB și ASF să se alăture demersului de formare profesională, cu accent pe educație și modernizare a produselor specifice.

    Răspunzând unei întrebări, Valentin Mavrodin a subliniat că MFP a decis să emită titluri de stat prin trezorerie și prin poștă, pe termen scurt și mediu, și prin Programul Fidelis, pe termen lung.

    Gabriel Dumitrașcu: "FSDI, doar un motiv de propagandă și o sursă de sinecuri politice?"

    Spuneau marii înțelepți ai neamului românesc că avem vocația eșecului și că pe orice proiect amplu punem mâna, reușim să-l compromitem, a scris, ieri, pe Facebook, Gabriel Dumitrașcu, fost șef al privatizărilor din Energie.

    Domnia sa a comentat: "Conferința Viitorul pieței de capital, organizată de ziarul BURSA, mi-a adus și prima confirmare din partea oficialităților, prin Secretarul de stat din Ministerul Finanțelor, domnul Valentin Mavrodin, că Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI), așa cum e structurat acum, nu are cum să aducă o creștere a încasărilor bugetare pe termen scurt și mediu, din contra, poate amplifica deficitul bugetar al României. Am insistat cu întrebarea, dacă e sigur pe ceea ce spune și mi-a răspuns că e absolut sigur. La comentariul meu, că, în aceste condiții, nici promisiunea PSD din programul de guvernare privind creșterile încasărilor la buget pe seama FSDI nu este fezabilă, domnia sa mi-a răspuns că a exprimat o opinie tehnică, nu politică.

    Eu ce să înțeleg? Că din punct de vedere tehnic 1-1=0 și din punct de vedere politic 1-1=2? Diferența e minciună, prostie sau manipulare publică? Uite așa, pas cu pas, demontand minciună cu minciună, înțelegem mai bine că în coaliția de guvernare nu mai există nici profesioniști, nici vizionari, nici coerență, nici soluții practice de guvernare la problemele țării. Totate promisiunile de guvernare capătă, pe zi ce trece, un miros sulfuros, înțepător și de neacceptat. Dragilor, cât mai sunteți dispuși să plătiți pentru prostiile lor? O mie, două... zece?"
.