Conferința BURSA - Dezvoltarea Romaniei 2018
VOCI
BURSA 10.08.2005

Gheorghe Piperea, Avocat, lector universitar doctor
 
Gheorghe Piperea, Avocat, lector universitar doctor      Pentru asigurarea resurselor financiare necesare acordării acestor despăgubiri, legea declară că se înființează Fondul "Proprietatea", ca organism de plasament colectiv în valori mobiliare, organizat sub formă de societate de investiții financiare. Fondul este o societate comercială pe acțiuni, așa cum rezultă din art. 6, la care titularii dreptului la despăgubire devin acționari, prin conversia "titlurilor de despăgubire" în acțiuni emise de Fond. Titlurile de despăgubire nu pot fi valorificate altfel decît prin conversie în acțiuni (vînzarea sau cumpărarea lor înainte de conversia lor în acțiuni emise de fond, precum și orice alte tranzacții cu acestea, sînt interzise), de unde concluzia că titularii sînt obligați să devină acționari la Fond.
     Mecanismul acordării acestor despăgubiri este eronat, în primul rînd pentru că foștilor proprietari li se oferă un risc, în locul unei compensări reale a prejudiciului suferit prin imposibilitatea restituirii în natură, fapt pentru care va fi respins cu siguranță de foștii proprietari. Mecanismul este eronat și pentru că Fondul "Proprietatea", fiind constituit ca organism colectiv de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), încalcă regulile stabilite în Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, precum și principiile dreptului comunitar în materie: acestea impun ca un OPCVM să-și plaseze investițiile în instrumente financiare cotate, în timp ce majoritatea acțiunilor ce vor fi în portofoliul Fondului sînt acțiuni necotate, ca să nu mai vorbim de faptul că din fond fac parte și creanțe ale statului contra unor state ca Irak și Congo (să vedem cine se duce în Congo să recupereze creanțele). În fine, Fondul "Proprietatea" va fi un nou SIF, de data aceasta cu o valoare estimată de 5 miliarde euro, care va covîrși piața. Or, sînt cunoscute avatarurile celor cinci SIF-uri, dintre care acumulările ilegale de acțiuni și managementul etern al acestora sînt exemple edificatoare pentru ceea ce trebuie evitat pe piața de capital. Sau, mă rog, sînt edificatoare numai pentru inițiați, pentru că autorul proiectului legii se pare că le-a ignorat.
     Marea problema a Titlului VII din Legea nr.247/2005 o reprezintă însă altceva: reglementarea este neconstituțională, și aceasta în mod grav. Titlul VII încalcă două principii majore ale Constituției, respectiv principiul garantării proprietății și principiul libertății de asociere. Oferindu-le foștilor proprietari, în loc de despăgubiri propriu-zise, acțiuni la un fond de investiții, adică riscul de a cîștiga sau a pierde, statul aruncă în neant drepturile acestor oameni. Obligîndu-i pe foștii proprietari să devină acționari la o societate de acțiuni, statul încalcă dreptul acestora la liberă asociere (e ca și cînd ai trece strada pe cineva fără să ca acesta să o vrea). Dacă marii juriști din PSD, PRM, Curtea de Casație și cei de la Curtea Constituțională nu au observat aceste evidente contradicții cu Constituția, nu înseamnă ca legea este la adăpost, întrucît oricine, inclusiv fostii proprietari, pot ridica această problemă de contradictorialitate cu Constituția în viitoare litigii, prin mecanismul excepției de neconstituționalitate.
     II. Unul dintre principiile fundamentale ale Constituției este cel al garantării proprietății private. Printre altele, acest principiu interzice orice expropriere fără o justă și prelalabilă despăgubire. Mai mult, cel ce urmează a fi expropriat trebuie să fie de acord cu exproprierea.
     Foștii proprietari de imobile naționalizate au fost expropriați samavolnic de statul comunist. În cazul lor, garantarea proprietății se traduce prin două alternative: restituirea în natură și, în mod excepțional, despăgubirile. În cazul despăgubirilor, este evient că nu mai poate fi vorba de o prealabilă despăgubire, ci numai de una justă.
     Ce li se oferă acum foștilor proprietari, carora nu li se pot restitui imobilele în natură, naționalizarea devenind, retroactiv, legală (dar nu și constituțională)? Acțiuni la un fond de investiții, adică un risc. Este aceasta o justă des-păgubire? Evident că nu.
     Calitatea de acționar într-o societate comercială, calitate dobîndită fie ca fondator al societății, fie ca cesionar ulterior de acțiuni, presupune asocierea la risc cu ceilalți acționari, chiar dacă, acționarii fiind foarte mulți, nici măcar nu se cunosc între ei. Este așa, întrucît societatea pe acțiuni este un contract, în care asociații (denumiți acționari în cazul societății pe acțiuni) pun în comun niște bunuri sau bani, în vederea desfășurării în colectiv a unei activități, împărțind eventualul cîștig sau suportînd împreună eventuala pierdere. O societate nu există fără acest risc de pierdere. Este cazul să reamintesc riscul cel mai mare pe care și-l asumă acționarii unei societăți: din cauze imputabile sau neimputabile administratorilor societății, aceasta poate intra în faliment, acționarii pierzînd, în favoarea creditorilor societății, orice drept de a-și recupera investiția. Riscul unei investiții în acțiuni cotate, așa cum sînt viitoarele acțiuni ale Fondului Proprietatea, este și mai pregnant, avînd în vedere flotabilitatea și volatilitatea acestor instrumente financiare, astfel că nu e cazul să insist.
     Dincolo de aceste chestiuni de principiu, total ignorate de autorul proiectului de lege, sînt cîteva elemente intrinseci ale Titlului VII care fac și mai mare riscul pe care legiuitorul îl "acordă" foștilor proprietari ca despăgubiri. Chiar și aceste acțiuni în care se convertesc obligatoriu titlurile de despăgubire sînt eventuale. Fondul există încă de la intrarea în vigoare a legii, dar el lipsește cu desăvîrșire (nu mi-am putut reprima această pornire de a folosi o licență de limbaj): nu se știe cînd se va constitui, n-are conducere, nu are portofoliu, nu e cotat la bursă, întrucît toate acestea se fac într-un viitor incert. Spre exemplu, deși constituirea Fondului este obligatorie în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a legii, se omite faptul că un OPCVM constituit sub forma societății de investiții necesită o ofertă publică; în mod tranzitoriu, conducerea Fondului va fi asigurată de Ministerul Finanțelor, de la constituire, pînă cînd, în urma unui proces de selecție reglementat prin hotărîre de guvern, va fi desemnat managerul Fondului; portofoliul de acțiuni plus creanțe se constituie după o alchimie cvasi-inintelegibilă; cotarea la Bursa din București se inițiază în termen de 30 de zile de la constituirea Fondului, proces care nu numai că poate dura luni de zile, dar se poate solda și cu un eșec.
     Foștii proprietari, care au pierdut deja de două ori imobilul în cauză (prima dată, la naționalizare, sub guvernarea sovietică, a doua oară, și de data asta definitiv, la intrarea în vigoare a Legii nr.247/2005, sub guvernarea democratică de dreapta) pot pierde, total sau parțial, și despăgubirile ce li s-ar fi cuvenit pentru naționalizare.
     În fine, Titlul VII din Legea nr.247/2005 este neconstituțional și pentru că încalcă principiul libertății de asociere. Foștii proprietari, cărora în loc de restituire în natură, li se oferă titluri de despăgubire incesibile (deci fără valoare de întrebuințare), sînt obligați să devină acționari la Fondul Proprietatea, adică să se asocieze cu statul și cu alți foști proprietari la riscul uneri afaceri. Dar Constituția interzice asocierea forțată, statuînd că oricine este liber să se asocieze sau să nu se asocieze cu altcineva. Statul român este, în prezent, făcut acționar, prin conversia unor creanțe bugetare în acțiuni, în societăți cu "renume" din România. Și refuză, pe drept cuvînt, această calitate la care nu și-a dat acordul. Oare de ce ar accepta simplii cetățeni să se asocieze cu statul român?
     În luna februarie 2005, în paginile ziarului "Bursa", am propus, pentru problema despăgubirilor ce se cuvin foștilor proprietari de imobile în natură, care nu beneficiază de restituirea în natură, soluția emiterii de obligațiuni de stat, scadente în 7-10 ani și cotate la bursă. Soluția ar fi permis statului să rezolve echitabil și relativ ieftin problema imobilelor naționalizate, problemă veche de 15 ani. Am considerat că mulți dintre foștii proprietari ar fi avut motive serioase să accepte acest gen de despăgubiri, renunțînd chiar și la restituirea în natură, întrucît statul este prezumat solvabil, iar obligațiunile respective ar fi putut fi tranzacționate la bursă. Aceasta din urmă ar fi primit un adevărat balon de oxigen, pentru că ar fi avut un produs nou și valoros care ar fi vitalizat tranzacțiile anemice de pe piața noastră de capital. Despre beneficiile creșterii atractivității bursei de valori românești nu e cazul să insist, rețin doar că volumul crescut al tranzacțiilor bursiere și al investițiilor ar fi permis o rapidă creștere a încasărilor de impozite și taxe. Am discutat în legătură cu aceas-tă soluție cu doi decidenți ai guvernului. Amîndoi s-au arătat cu condescendența de rigoare, reticenți, considerînd că suma de 5 miliarde euro cuvenită foștilor proprietari ca despăgubiri, transformată în obligațiuni de stat, ar fi fost insuportabilă pentru bugetul statului. Oare așa să fie? Cîte miliarde de euro s-au îngropat în subvenții și ajutoare de stat, cîte altele se pierd ca "datorii istorice", garanții de stat plătite de România și nerambursate de firmele datornice? Ce înseamnă 5 miliarde euro pentru un stat al cărui PIB este de 60 miliarde euro? Dacă această sumă s-ar eșalona pe 7-10 ani, efortul bugetar ar fi nesemnificativ. În plus, un guvern de dreapta, care își propune o soluție de dreapta la problema proprietății, nu are nevoie decît de voința politică pentru a pune în practică o astfel de soluție. În plus, s-a gîndit cineva că soluția actuală va fi refuzată de destinatarii legii, foștii proprietari, ducînd statul la costuri mult mai mari? 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !
Piaţa de Capital
      Indicii de pe Bursa de Valori București (BVB) au închis în teritoriu pozitiv, lichiditatea totală fiind de 41,74 milioane de lei (8,95 milioane de euro).  click să citești tot articolul
Piaţa de Capital
     Principalii indici bursieri de pe Wall Street au deschis ședința de tranzacționare de astăzi în apreciere.  click să citești tot articolul
Piaţa de Capital
LA MIJLOCUL ȘEDINȚEI:
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în prima parte a ședinței de tranzacționare de astăzi, o lichiditate de 22,68 milioane lei (4,86 milioane de euro).  click să citești tot articolul
Piaţa de Capital
     
     Principalii indici ai burselor asiatice au închis ședința de tranzacționare de astăzi în depreciere.  click să citești tot articolul
Bănci-Asigurări
     * Dolarul s-a apreciat cu 0,38 bani în fața monedei naționale.
     * Francul s-a depreciat la 4,0997 lei.  click să citești tot articolul
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
25.09.2018
BVB
     * Șapte din cei nouă indici, în scădere
     Lichiditatea înregistrată în prima ședință de tranzacționare a săptămâ­nii la Bursa de Valori București (BVB) a fost de 37,39 milioane de lei, 60% din...  click să citești tot articolul
24.09.2018
     * BET-BK, singurul indice în scădere
     Opt dintre cei nouă indici ai Bursei de Valori București (BVB) au încheiat ultima zi de tranzacționare a săptămânii în creștere, singurul coș de acțiuni care a...  click să citești tot articolul
24.09.2018
     Piețele din Europa au încheiat săptămâna trecută în ton optimist, investitorii fiind atenți la datele pozitive privind economia SUA (producția industrială și activitatea din sectorul privat)....  click să citești tot articolul
21.09.2018
BVB
     * Rulaj de 47 milioane de lei, peste media anului
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a încheiat ședința de tranzacționare de joi preponderent în teritoriul pozitiv, opt dintre...  click să citești tot articolul
20.09.2018
BVB
     * Scădere de 0,53% pentru BET-NG
     
     Volumul de tranzacționare înregistrat în ședința de la mijlocul săptămânii a Bursei de Valori București (BVB) a fost de 33,45 milioane de lei, dintre care...  click să citești tot articolul
20.09.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au urcat ieri, pe fondul câștigurilor din sectorul materiilor prime.  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 25 septembrie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sârbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.8692
2.3828
3.0570
4.0997
0.1819
0.6248
0.2210
4.6603
5.2120
1.4399
3.5102
0.2353
0.4868
1.0865
0.0602
0.4506
0.6447
3.9613
0.2754
0.9679
0.5762
0.0545
0.3543
0.2088
2.6322
0.0394
0.1414
1.0785
0.6272
0.1222
152.8355
5.5615
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
14.09.2018
MREPORT BY TRANSPARENCY INTERNATIONAL
     Globalization has also brought with it an unpleasant effect: cross-border corruption. According to the intermediate report Exporting Corruption for the year 2018, a document drawn up by the organization Transparency International, there is a practice among powerful foreign companies of bribing the public servants of another country when they want to enter the local market.  click here to read the entire article
07.09.2018
DEPUTY VIRGIL POPESCU, VICEPRESIDENT OF THE COMMISSION FOR INDUSTRIES AND SERVICES
     The offshore law will once again reach the Commission, in one or two weeks, according to Mr. Virgil Popescu, the vice-president of the Commission for Industries and Services, the Chamber of Deputies.  click here to read the entire article
05.09.2018
MRS. FIREA'S VERBAL BOMBS
     * "There have been attempts for the prefect to be made a scapegoat"
     * "The support from the government wasn't much to talk about, so if it were withdrawn, there wouldn't be much of a difference"
     Bucharest's General Mayor was heard on Tuesday as a witness by the prosecutors of the General Prosecutor's Office in the case concerning the events which happened on August 10th in Victoriei Square. Before going into the Prosecutors' Department building, Gabriela Firea said she stood by her statements made immediately after the meeting of the National Executive Committee of the PSD and said: "I always speak based on facts, not just in this particular case, but in other areas as well, including politics. I will be answering to the questions of the prosecutor who contacted me and told me I was supposed to be heard in the case which is now being investigated concerning the intervention of the gendarmes on August 10th".  click here to read the entire article
31.08.2018
     The particularly hot weather and the conditions of extreme draught in Europe have brought to light terrible warnings from the past.
     Associated Press recently wrote that in the riverbed of the Elba in the Czech Republic have resurfaced the giant stones known as "the hunger stones", which have indicated over time, the coming of hard times.
     "When you see me, weep", is written on one of these stones, which seems to be considered the best hydrological benchmark in Europe. The inscription is in German and dates back to 1616.
     A detailed analysis of the stone inscriptions was published by the Czech researchers in the "Climate of the Past" magazine in 2013 (author's note: "Droughts in the Czech Lands, 1090-2012 AD", April 2013).  click here to read the entire article
29.08.2018
     * Claudiu Cazacu, XTB România: "United States companies have posted results that even exceeded the analysts' expectations, which were already for 2-figure profit increases"
     * Liviu Moldovan, financial analyst: "Currently, investors have a «blind» faith in the stock markets, in general, and in that of the US, in particular"
     For the first time in the history of the American markets, Nasdaq has surpassed the psychological level of 8,000 points.
     In the August 27 session, the Standard & Poor's 500 (S&P 500) index also reached an all time high, ending the trading session at almost 2,897 points.  click here to read the entire article
27.08.2018
     The capital market was marked, last week, by a number of controversial statements tied to the listing of Digi Communications, starting from the statements made recently by Darius Vâlcov, state advisor on the team of the prime-minister, who wrote on his Facebook page that he has asked the Financial Oversight Authority (ASF) if it was true that the book value of the Digi shares was 1 leu and 8 bani, and pointed out that at the time of the IPO, the shares of Digi were listed at 40 lei and are currently priced at 28 lei (30% down) and keep going down.  click here to read the entire article
23.08.2018
     Angela Merkel inaugurated the highway in December 2005, less than a month after she became chancellor of Germany.
     The highway was built on the territory of the former East Germany, connects Lubeck and the Polish border, after the junction with A11, and goes through the electoral precinct of chancellor Merkel.  click here to read the entire article
20.08.2018
THE NATIONAL MINERAL RESOURCES AGENCY, IN A NOTIFICATION TO THE PRIME-MINISTER:
     The Romanian government has lost over 8 billion lei, between 2006-2018, following the failure to update the royalties paid by the oil and gas companies, says Gigi Dragomir, the president of the National Mineral Resources Agency (ANRM), in a report sent to the prime-minister.  click here to read the entire article
15.08.2018
      * (Interview with Radu Grațian Ghețea, President - CEO of CEC Bank)
     In banking there are many risks and that is why banks need to be flexible and have as diverse an exposure as possible, which take the market circumstances at the time into account, says Radu Grațian Ghețea, President and CEO of CEC Bank. He told us, in an interview: "We have to adapt to what is happening in the market and we need to do things in such a way that the economic activity and that of the bank both function properly. If we're going with the idea that we want to eliminate every risk, then we'll just stop doing anything. For instance, we have been and we are a bank which heavily funds agriculture, which also means animal husbandry. A few years ago, our exposure to the aviculture sector was rather significant, and when the avian flu came we had to cover some non-performing loans on that segment. Now that the avian flu is done, we are facing the swine flu. What should we do, stop lending?"
     Reporter: Lately, there have been opinions from some experts who are saying that there is a wave of non-performing loans of the ones taken out by the First Home Program. What is your comment on these statements?  click here to read the entire article
08.08.2018
     * (Interview with Laszlo Diosi, OTP Bank CEO)
     Reporter: How would you describe the banking market, at the present time?
     Laszlo Diosi: Even though there are plenty of challenges, there are also many opportunities for the Romanian banking system. The lessons of the financial-economic crisis have resulted in a better regulated framework, stable, transparent and predictable. The guiding line of the policies developed by the authorities that are qualified, but in particular by those with a regulatory and oversight role has been characterized by a balance between profitability and systemic safety.
     But there is no shortage of challenges. We are talking here about challenges which concern the digitalization of the banking system and the national and international legislation. The entire system needs to align with complex and sometimes confused regulations.
     Recorded by Emilia Olescu  click here to read the entire article
31.07.2018
     * (Interview with Dan Paul, the president of the Association of Brokers)
     The management of the Bucharest Stock Exchange (BVB) needs to find out from brokers whether Romania truly needs a derivatives market, says Dan Paul, the president of the Association of Brokers, who was kind enough to grant BURSA an interview.  click here to read the entire article
27.07.2018
THE DĂNCILĂ GOVERNMENT AFTER SIX MONTHS
     Now we know why prime-minister Dăncilă was in a hurry to announce the activity report for the first six months at the helm of the Romanian government: the nice tale of the hike of pensions and salaries wasn't supposed to be overshadowed by the evolution of budget expenses, whose increase has led the deficit of the consolidated general budget to 1.61% of the GDP, from 0.88% after the first five months of the year.  click here to read the entire article
23.07.2018
BECAUSE AN AGREEMENT ON THE PRICE COULDN'T BE REACHED,
     The public offer started by Vimetco and Conef for a stake of at most 53.77% of the shares of Alro Slatina (Alro) has been unsuccessful, as the issuer announced that due to the unfavorable market conditions, the shareholders, company and underwriters couldn't agree on a price for the volume of 383.79 million shares put up for sale.  click here to read the entire article
23.07.2018
ECONOMIC ANALYST AURELIAN DOCHIA PREDICTS:
     * According to Eurostat, Romania has the biggest governmental deficit in the EU
     The hike of some taxes, in the near future, is unavoidable, according to economic analyst Aurelian Dochia.
     His statement comes as, in the first quarter, the government's deficit has seen an increase over the last quarter of 2017, according to data by the European Statistics Office (Eurostat).  click here to read the entire article
13.07.2018
Russia World Cup
     The final tournament of the World Football Cup will end with a gala representation, the duel between Croatia and France. France, the with the most expensive players in the tournament, has met the expectations, Croatia is the biggest surprise the of the competition.  click here to read the entire article
.