Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 08.01.2014
Vreau să fiu administrator. Află aici condițiile pe care trebuie să le îndeplinești
     Verificarea îndeplinirii acestor condiții se face, într-o primă fază, pe baza unor declarații pe propria răspundere, prin care persoanele respective certifică faptul că îndeplinesc toate condițiile prevăzute de lege. De multe ori, însă, cei numiți în aceste poziții nici nu își dau seama de implicațiile semnării unor astfel de declarații și consideră că acestea reprezintă o simplă formalitate.

     Trebuie știut însă că, în cazul în care fondatorii, administratorii sau cenzorii nu îndeplinesc cerințele legale obligatorii, aceștia vor fi decăzuți din drepturi și există, totodată, riscul atragerii răspunderii penale a acestora, pentru "fals în declarații", ca urmare a emiterii declarațiilor menționate mai sus.

     Prin urmare, în cazul în care vi s-a propus o asemenea poziție, ar fi recomandabil să vă asigurați că știți ce semnați pe propria răspundere și că îndepliniți, într-adevăr, toate condițiile legale, așa cum ați declarat.

     Vedeți în continuare, pe scurt, care sunt aceste condiții:

     1. Condiția capacității juridice

     Administratorii, fondatorii și cenzorii unei societăți cu răspundere limitată trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu, adică să poată să exercite drepturi și să își asume obligații prin încheierea de acte juridice proprii, care pot fi acte de conservare, administrare, dar și de dispoziție.

     Prin urmare, nici măcar o capacitate restrânsă de exercițiu nu este admisă pentru persoanele care dețin aceste calități, iar sancțiunea este drastică: actele unui administrator incapabil sunt lovite de nulitate absolută.

     2. Condiția onorabilității

     Condiția onorabilității nu este definită ca atare în Legea 31/1990 privind societățile comerciale, ci este reflectată de interdicția legală explicită privind fondatorii, administratorii și cenzorii unei societăți cu răspundere limitată, de a nu fi fost condamnați pentru următoarele infracțiuni:

     (i) gestiune frauduloasă

     (ii) abuz de încredere

     (iii) fals

     (iv) uz de fals

     (v) înșelăciune

     (vi) delapidare

     (vii) mărturie mincinoasă

     (viii) dare sau luare de mită

     (ix) infracțiuni prevăzute de Legea 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism

     (x) infracțiunile prevăzute de art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței (infracțiunea de bancrută, gestiune frauduloasă, delapidare) sau

     (xi) infracțiunile prevăzute de Legea 31/1990 privind societatea comercială. 
av.COLTUC MARIUS, Cabinet de avocat Coltuc
 


 link: www.coltuc.ro

 

.