ZECI DE MII DE DOSARE AŞTEAPTĂ SOLUŢIONAREADespăgubirile în natură ar mai uşura povara ANRP

A consemnat Ştefania Ciocîrlan
Ziarul BURSA #Investiţii Personale /

Crinuţa Dumitrean

Crinuţa Dumitrean

Interviu cu doamna Crinuţa Nicoleta Dumitrean, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor 

Reporter: Stimată doamnă preşedinte, cum a influenţat listarea Fondului Proprietatea activitatea ANRP?

Crinuţa Dumitrean: Listarea Fondului Proprietatea la bursă nu înseamnă că Autoritatea a intrat într-o perioadă de pauză. Conform legislaţiei în vigoare, emiterea titlurilor de conversie a fost sistată până pe data de 2 mai a anului în curs, ceea ce nu înseamnă că dosarele de despăgubire nu mai sunt soluţionate (în fază administrativă) de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor. Astfel că nu discutăm despre o suspendare a activităţii Autorităţii în ceea ce priveşte soluţionarea dosarelor de des­păgubire, ci doar despre o sistare temporară a emiterii titlurilor de conversie în acţiuni la Fondul Proprietatea.

Reporter: Anul trecut, CEDO a emis o hotărâre pilot pentru ţara noastră prin care a acordat statului român un răgaz de 18 luni ca să rezolve problemele legislaţiei privind despăgubirile. Înţeleg că se doreşte schimbarea legii despăgubirilor şi că au început consultări pentru asta. Cum este implicată Autoritatea în demersurile pentru modificarea legii?

Crinuţa Dumitrean: În termenul acordat, statul român are ca sarcină identificarea unor soluţii menite să conducă la urgentarea procesului de restituire/despăgubire a proprietăţilor preluate în mod abuziv de stat în perioada regimului comunist. În acest sens, la nivel guvernamental, a fost constituit un grup de lucru interministerial, format din reprezentanţi ai instituţiilor implicate în procesul de restituire, respectiv de despăgubire: Ministerul de Finanţe, Ministerul de Externe, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Agriculturii, Ministerul Mediului. Premergător adoptării hotărârii pilot a CEDO, autorităţile române au transmis Comitetului de Miniştri şi un plan de măsuri legislative şi administrative.

Obiectivul este simplificarea şi eficientizarea soluţionării dosarelor. Vizăm, de exemplu, instituirea de termene de transmitere a dosarelor de către autorităţile locale către Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor.

În temeiul Legii nr. 10/2001 au fost înregistrate în jur de 200.000 de notificări (n.r. cereri de despăgubire), depuse la nivelul primăriilor.

Unele au fost soluţionate prin restituirea în natură sau prin acordarea de alte măsuri reparatorii, altele se află în diferite stadii de soluţionare ori au fost respinse, la nivelul autorităţilor locale, întrucât nu făceau obiectul acestei legi sau solicitanţii nu au făcut dovada dreptului de proprietate.

Este greu de estimat cât durează până când un dosar este soluţionat, mai ales că asta depinde de cât de repede este procesat la nivelul primăriilor şi al prefecturilor sau chiar de diligenţa foştilor proprietari care, uneori, nu depun toate actele necesare.

De la înfiinţarea ANRP, la noi au ajuns aproximativ 48.500 de dosare constituite în temeiul Legii nr. 10/2001, care în acest moment se află în diferite stadii de soluţionare. Mai avem aproximativ 90.000 de cereri de restituire, formulate la nivel naţional, în temeiul legislaţiei fondului funciar, din care aproximativ 23.000 au fost depuse la Autoritate. Dintre acestea, Secretariatul Comisiei Centrale a aprobat 14.533 de rapoarte de evaluare şi au fost redactate deciziile reprezentând titlul de despăgubire, restul dosarelor aflându-se în diferite stadii de soluţionare.

Reporter: De câţi bani dispune Autoritatea pentru plata despăgubirilor în 2011?

Crinuţa Dumitrean: Anual, Autoritatea primeşte un buget, care este, practic, alocat în totalitate plăţilor pentru despăgubiri.

În 2011, avem un buget rezonabil pentru despăgubiri, de 153,9 milioane de lei (aproximativ 36 milioane de euro).

Banii vin în tranşe lunare şi sunt alocaţi despăgubirilor prevăzute de legile speciale cu caracter reparator.

Ţin să precizez şi faptul că pentru despăguburile acordate în temeiul prevederilor titlului VII al Legii nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulteriore, Guvernul a decis, în luna iulie a anului trecut, o suspendare a emiterii titlurilor de plată pentru o perioadă de doi ani.

Reporter: Care sunt etapele pe care le traversează o cerere de despăgubire până să fie soluţionată?

Crinuţa Dumitrean: În temeiul Legii nr. 10/2001, spre exemplu, dacă notificarea a fost depusă în termen la primărie şi persoana îndreptăţită nu a beneficiat de restituire în natură sau de alte măsuri reparatorii, atunci dosarul, însoţit de dispoziţia de primar şi avizul de legalitate al prefectului se transmite către ANRP. Aici, dosarul este analizat de un consilier care verifică legalitatea nerestituirii în natură, iar ulterior este trimis la un evaluator acreditat ANEVAR care trebuie să stabilească valoarea despăgubirii. Raportul evaluatorului se supune aprobării Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor.

Reporter: Care sunt factorii care influenţează rapiditatea cu care este rezolvat un dosar de despăgubire?

Crinuţa Dumitrean: Este important ca un dosar să conţină toate documentele necesare, să fie însoţite de dispoziţia emisă de primar, de avizul de legalitate de la Prefectură etc.

Reporter: De aceea sunt unii despăgubiţi care reclamă că aşteaptă de ani de zile să li se rezolve dosarele, în timp ce la alţi foşti proprietari lucrurile se mişcă mult mai repede?

Crinuţa Dumitrean: Este extrem de important să se înţeleagă foarte clar: un dosar are nevoie de toate documentele, de toate avizele, de toate semnăturile cerute de lege.

Reporter: Aţi calculat cu cât o să scadă participaţia statului la Fondul Proprietatea în prima lună după ce reluaţi conversia titlurilor de despăgubire în acţiuni, mai ales că în această perioadă nu v-aţi oprit din procesarea dosarelor?

Crinuţa Dumitrean: Depinde de rapiditatea cu care se soluţionează dosarele, de numărul foştilor proprietari care ar putea să-şi schimbe opţiunea din numerar în acţiuni. Sunt mulţi factori care pot influenţa acest proces...

Reporter: Acţionarul majoritar al FP, Ministerul de Finanţe, a cerut deja să îi comunicaţi care sunt şansele ca, după 2 mai, să îi coboare deţinerea sub 33% şi să piardă controlul FP?

Crinuţa Dumitrean: Unul dintre obiectivele noastre este soluţionarea cât mai rapidă a dosarelor. Este important să vedem ce se întâmplă în perioada imediat următoare, să facem o analiză a dosarelor şi să informăm Ministerul de Finanţe vis-a-vis de măsurile care trebuie întreprinse.

Reporter: Dar v-a cerut deja Ministerul de Finanţe o asemenea informare?

Crinuţa Dumitrean: Autoritatea se află în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, astfel că noi transmitem informări periodice despre situaţia despăgubirilor. Există o comunicare foarte bună la nivel de ministru şi secretari de stat, între Autoritate şi Ministerul Finanţelor Publice. Periodic, ne consultăm pentru găsirea unor soluţii optime.

Reporter: Cei de la Ministerul de Finanţe v-au transmis semnale că sunt îngrijoraţi că, anul acesta, ar putea să-şi piardă controlul asupra Fondului?

Crinuţa Dumitrean: La nivelul ministerului, situaţia privind participaţia statului la Fondul Proprietatea este bine cunoscută şi îmi afirm convingerea că ministrul Finanţelor Publice, împreună cu ceilalţi factori decizionali, vor lua măsurile care se impun.

Reporter: Pe reprezentanţii Ministerului Finanţelor i-am întrebat care este valoarea despăgubirilor cerute şi înregistrate la ANRP şi dacă acestea exced participaţia pe care o are statul la Fondul Proprietatea. Ne-au răspuns că trebuie să ne adresăm ANRP.

Crinuţa Dumitrean: V-au îndrumat către Autoritate întrucât, deşi suntem în subordinea ministerului, instituţia noastră are ca atribuţii soluţionarea în fază administrativă a dosarelor şi acordarea despăgubirilor cuvenite din bugetul alocat de Ministerul Finanţelor Publice. Autoritatea întocmeşte periodic astfel de situaţii statistice pe care le transmite Ministerului Finanţelor Publice. Este important să cunoaştem valoarea despăgubirilor pentru a putea face un calcul matematic. Nu este neapărat un criteriu numărul dosarelor ce urmează să fie transmise din teritoriu la ANRP, ci mai degrabă valoarea acestora.

Reporter: Există vreun dosar înregistrat la ANRP în care un fost proprietar să reclame o despăgubire care ar echivala cu 10, 20, 30, 40% din Fondul Proprietatea?

Crinuţa Dumitrean: După cum menţionam anterior, evaluările dosarelor de despăgubire nu se realizează de către experţii Autorităţii, ci de evaluatori acreditaţi ANEVAR. Valoarea dosarului depinde de mulţi factori, printre care zona în care se află imobilul preluat în mod abuziv în perioada comunistă, precum şi suprafaţa care a fost confiscată. Sunt foarte multe dosare în curs de soluţionare.

Reporter: În decizia pilot împotriva României, CEDO a citat o analiză trimisă de Guvernul nostru că valoarea despăgubirilor reclamate se ridică la circa 20 de miliarde de euro. Este o estimare a ANRP?

Crinuţa Dumitrean: Este adevărat că anul trecut s-a făcut o astfel de analiză, care a fost transmisă Ministerului Afacerilor Externe. Estimativ, se ajunge la o valoare foarte mare.

Reporter: Şi statul ce o să facă în situaţia aceasta?

Crinuţa Dumitrean: În mod sigur, se vor găsi soluţii de rezolvare. Aminteam de grupul de lucru interministerial care are ca sarcină identificarea măsurilor ce urmează să fie adoptate în vederea îmbunătăţirii cadrului normativ în domeniul restituirii proprietăţilor, în conformitate cu recomandările CEDO...

Reporter: Într-un interviu anterior, ne-aţi declarat că una din soluţiile prevăzute de lege este ca AVAS să transfere din activele pe care le mai are în portofoliu către Fondul Proprietatea. Surse din AVAS susţin însă că Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului nu prea mai are nimic valoros în portofoliu...

Crinuţa Dumitrean: Se va face o analiză foarte clară şi amănunţită şi se vor găsi soluţii. Sunt convinsă.

Sper din tot sufletul ca o mare parte din aceste dosare, care încă nu au ajuns la Autoritate şi sunt la autorităţile locale, să fie soluţionate prin restituirea în natură. Astfel, bugetul destinat acordării despăgubirilor ar fi mai degrevat.

Reporter: Există unele suspiciuni că se intenţionează sistarea rezolvării acestor dosare tocmai pentru ca statul să câştige timp, să găsească o soluţie să mai facă rost de acţiuni suplimentare la Fondul Proprietatea...Care este punctul dumneavoastră de vedere faţă de aceste zvonuri?

Crinuţa Dumitrean: Este absolut greşită această abordare. Guvernul sprijină şi are ca obiectiv accelerarea ritmului de soluţionare a dosarelor de despăgubire, motiv pentru care a fost constituit şi grupul de lucru interministerial.

Grupul se întâlneşte periodic conform unui calendar prestabilit.

Reporter: Nu vă îngrijorează că nu se ştie când se va finaliza procesul de despăgubire?

Crinuţa Dumitrean: Termenul de depunere al notificărilor a expirat în februarie 2002 pentru Legea nr. 10/2001. Este foarte greu să estimez ce ar însemna, ca durată temporală, acest proces de despăgubire.

Pot asigura că noi depunem toate diligenţele ca acest proces să nu fie oprit, să fie fluidizat, să fie transparent, ca dosarele să fie soluţionate.

Reporter: Unii dintre foştii proprietari acuză funcţionarii care au acces la dosarele de despăgubire că ar trafica informaţii de natură confidenţială (nume, adrese, numere de telefon) către cei interesaţi să achiziţioneze dosare de despăgubire şi, până anul trecut, acţiuni la Fondul Proprietatea pe piaţa gri. Care este punctul dumneavoastră de vedere faţă de aceste acuzaţii?

Crinuţa Dumitrean: Pentru a preîntâmpina eventuale scurgeri de informaţii, dar şi alte fapte ilicite, am hotărât ca angajaţii să semneze şi un angajament de confidenţialitate, care vine în completarea altor norme de ordine interioară.

Ca şi conducător al unei instituţii publice, sunt tristă când aud astfel de acuzaţii sau că se fac speculaţii cu privire la dosarele foştilor proprietari, însă îmi manifest convingerea că angajaţii Autorităţii conştientizează dificultatea domeniului în care lucrează şi am certitudinea că au discernământ şi că nu fac astfel de erori.

"În momentul de faţă, dosarele de opţiune sunt înregistrate la Direcţia pentru acordarea despăgubirilor în numerar din cadrul Autorităţii şi au fost emise 5.778 de titluri de conversie, ceea ce reprezintă o valoare de 8,97 miliarde lei şi 4.440 de titluri de plată cu o valoare totală de 2,1 miliarde lei".

Opinia Cititorului ( 13 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

 1. Un brat de matusi mostenitoare de drept si de fapt si tot ce mai vreti a cerut o restituire conform legii 10/2001, dosarul a ajuns la Bucuresti m-am interesat de vreo doua ori ce si cum primind acelasi raspuns, se lucreaza domnu, se lucreaza. Citind acest articol ma patrunde asa un sentiment ca peste niste ani, unul din copii mei va da un telefon la aceeasi institutie sa intrebe daca se mai lucreaza la dosarul cu nr...Boala lunga moarte sigura. Statul cand zice ca ia, ia si cand zice ca da, zice. Vai de noi.

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. Ai dreptate Pricopsitule (cu ce te-ai pricopsit ?); daca analizam cu atentie articolul vedem limpede subtilitatea cu care doamna presedinte ocoleste raspunsurile, adica se face ca ploua. Dosare , atentie returnate ptr. completare si apoi rettrimise "in regula" asteapta de ani de zile solutionarea. 

   Ma intreb care au fost criterile in baza carora unii sunt bine mersi, au primit despagubirile sau actiunile la FP, IAR PROSTII ASTEAPTA, ASTEAPTA. STATUL SE FACE CA PLOUA- CHIAR PLOUA CU PROMISIUNI SI DECLARATII GEN crinuta dumitrean. 

   Era foarte simplu ca solutionarea / plata despagubirilor sa se faca la nivel teritorial prin alocarea fondurilor si un control riguros al modului de solutionare.

   Afacerea despagubirilor este un nou CARITAS si o ocazie de spoliere pentru mafia bucuresteana. 

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   totul e o vrajeala. Cum va explicati prezenta pe scarile institutiei (pastorite de juna PDLista) a samsarilor de dosare care vin zi de zi pentru a pescui fosti proprietari, pentru a le cumpara pe nimic dosarele de despagubire, ravnind la actiunile valoroase de la Fondul Proprietatea. Coruptia din ANRP este notorie, de cand s-a infiintat institutia. Este suficient sa ceara DNA lista cu dosarele mari solutionate peste rand si va remarca usor cine sunt beneficiarii: doar cesionarii de dosare si acolitii politici. Iar evaziunea este de ordinul milioanelor de euro. E o veritabila mafie acolo, insa domnul BOC se face ca nu vede, desi ANRP este in subordinea directa a cancelariei sale. Mai bine ia-ti lua un interviu premierului pe acest subiect...

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   Am avut dosar din sept. 2005 si dupa multe audiente a fost evaluat, dar nu am luat banii, deoarece un consilier a binevoit sa-l tina in sertar. La sistarea platilor am cerut actiuni la FP. Au primit bani cei cu pile. Ar fi bine daca ar fi verificati de D.N.A.Selectarea aleatorie se face in ordinea inregistrarii dosarelor, nu dupa ce strangi 2 ani dosare si pe urma sunt selectate. Am avut si dosar medical si tot nu am putut lua banii. MAFIE MARE !

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  Potrivit notei de la subsolul articolului, in momentul de fat au un buget pentru 2011 de 153,9 milioane lei dar au titluri de plata (care sateapta) in valoare de ATENTIE ROMANI !! - 2,1 miliarde de lei. 

  Faceti un calcul simplu in cat timp veti fi la rand , tinand cont ca pe masura solutionarii alte titluri in plata intra in asteptare.

  Mor si nepotii fostilor proprietatri pana isi vor primi banii, dat - fiti siguri , despagubirea pentru proprietatea MARE despre care se vorbeste in articol se va plati repede ( o mica parte va ajunge in buzunarele "binevoitorilor care il vor ajuta pe saracutul beneficiar). 

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  Nu stiati ca statul este cel mai mare hot ??Organismele statului nu sunt facute ca sa va protejeze,ci sa va determine sa............muriti tot asteptand. Cu oricine ati vota,tot asta va asteapta atata timp cat politica (cel mai daunator organism dupa Biserica si datorita cui au murit zeci sau sute de milioane de nevinovati) este cea care conduce destinele tarii. Politicienii ar trebui toti trimisi la Balaceanca pe viata si neam de neamul lor.sa nu mai existe in libertate!!!! Toti te fura,te inseala,te mint si .......se imbogatesc fara limite .Asa ca nu mai asteptati nimic,ca nu aveti ce primii si daca totusi se da ceva se va da in functie de cata spaga ...pica !!!!pe cand vedem politicieni spagari ,arestati de DNA ??Poate ca niciodata,asta pana nu da Dumnezeu un mare cutremur in care sa crape toata clasa politica !!!!!asta ne-ar fii salvarea !!!!

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. El a pus-o pe Crinuta Dumitrean sefa peste ANRP, el face jocurile acolo. Ei fac si desfac acolo totul. Doar dosarele cesionate se misca in timp util. Restul sunt blocate deliberat cu anii. Premierul e popa prostu, habar n-are ce bani fac subordonatii pe spatele sau. La fel a fost si pe vremea liberalilor si a PSDului. Doar ca nu era mafia asa mare. Mai solutionau totusi si dosarele mici, pentru plebe.

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  in tara asta nenorocita condusa de niste nenorociti de oameni numiti politicieni,fie ca sunt la putere sau in opozitie nimica nu veti vedea fara sa dati o spaga grasa,asta e sigur.Asa ca nu va mai uitati dupa legi,decrete si in general la ceea ce scoate justitia pentru ca este un zero barat!!!!! Dati spaga la talharul de politician si veti vedea ca nu mai exista legi si alte constrangeri. Totul se rezolva in functie de marimea spagii.in tara asta de mai bine de 20 de ani nu mai exista alta lege decat spaga !!!!Si asa va scurtati si timpul !!!e pacat ca asta este conditia de returnare a drepturilor voastre,stimati cetateni,dar...........traim intro tara de hoti care vietuiesc in varf,in toate organismele statului si care singura lor grija este sa-si umple buzunarele si atat.Nu va mai faceti iluzii desarte!!!Spaga este cea mai tare lege,peste tot in lume si in special in tara asta de cacao cu o justitie de doua parale,un parlament vandut strainilor si un guvern ,inca,incapabil sa faca ceva contra hotiei si coruptiei!!!!!!!

  Acord

  Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. E cea mai buna solutie. Mergeti in instanta impotriva ANRP si castigati sigur si in timp util. Va indruma cel mai bine cei de la asociatie. NU va vindeti dosarele, nu acceptati alte combinatii ilegale, nu va incurcati cu tot felul de intermediari dubiosi. Nu va mai lasati amagiti de functionarii corupti cu minciuna standard: "aveti rabdare ca dosarul Dvs e in lucru...". Mergeti in instanta oameni buni, nu mai pierdeti vremea !

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   Mergem in instanta sa ne judece trei ani si apoi "executarea" statului inalti...alti ani;de parca astia (si instante si in executare) n-ar fi din mecanism ?.

   Judecarea/ executarea Ministerului Finantelor; lupta cu morile de vant ...... 

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   samsarii si smecherii sunt mana in mana cu astia de la ANRP, bunica mea are 3 dosare din 2003 si nimik pana acum...teren si casa ultracentral, pt casa a primit decizie sa fie despagubita in bani din 2007 dar pana azi nimik..si smecherii rezolva in 2 luni tot dar iti da 15 % -25 % din valoare mai bine mai astept .. cum sa fac sa obtin despagubirea mai repede.multumesc

   P.S..ar trebui sa bage DNA -ul peste ei.. 

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   sa le dea D-zeu "sanatate" ..cei mai mari banditi in ANRP ...stapanii inelelor...

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

   citesc mesajele si ma ingrozesc cata prostie e in capuil vostru . spuneti multe dar poivesti si asteptati sa va dea banii ?concret sa se publice deciziile si sa vedem in ce situatie se afla ca doar de aia au numere .dar nu se vrea ca se vad neregulile facute ca sa dea preferential unora . asta e

   Acord

   Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Apanova
Business Card
BTPay
smart city industry awards 2019
Calendarul BURSA 2019
Schlumberger
Legestart
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro
Cabinet de avocatTMPS