CLIENT OTP BANK:
BURSA 14.02.2018

EMILIA OLESCU
 
mărește imaginea
     * Diosi, OTP Bank: "Banca și-a îndeplinit obligația de notificare a debitorului cedat, prin notificare simplă fără confirmare de primire
     * Debitor: "Banca Națională a Olandei mi-a confirmat că entitatea către care mi-a fost cesionat creditul nu este autorizată ca societate bancară"
       Clienții împrumutați în franci elvețieni (CHF) fac noi pași în acțiunile lor din instanță și încep să aducă, pe rând, documente de la entitățile din afara țării, pe care le depun la dosarele din justiție.
     După ce unul din debitorii creditați de Bancpost ne-a prezentat cazul său, arătând că EFG New Europe Funding II BV din Olanda, către care banca i-a cesionat creanța, nu este înregistrată ca instituție financiară, un alt client, de data aceasta cu credit contractat de la OTP Bank, a făcut public răspunsul pe care l-a primit de la Banca Națională a Olandei, conform căruia OTP Financing Solutions, căreia OTP i-a vândut împrumutul, cu plata la zi, nu funcționează ca o entitate financiară autorizată.
     Răspunsul Băncii centrale olandeze pentru debitorul OTP Bank arată: "OTP Financing Solutions nu este sub supravegherea Băncii Naționale a Olandei. Aceasta nu are licență să desfășoare activități bancare în interiorul Olandei. OTP Financing Solutions este o subsidiară a TMF Group HoldCoBV".
     Entitatea olandeză este cea de-a doua societate comercială către care OTP Bank a cesionat creditul respectiv, după cum ne-a spus clientul citat, care ne-a explicat: "Am contractat un credit în franci elvețieni în 27 martie 2008, care a fost cesionat de trei ori.
     Prima cesiune a fost efectuată în 31 iulie 2008, când nu aveam nicio întârziere la plată, creditul fiind vândut în Ungaria, către OTP Nyrt. De acolo a ajuns la OTP Financing Solutions BV, în Olanda, în data de 31 august 2009, împrumutul meu fiind în continuare plătit la zi. Nici prima dată și nici a doua oară nu am fost notificată de către bancă referitor la cesiunea creditului.
     A treia oară când împrumutul meu a fost vândut a fost în 2012, la circa un an după ce eu nu mi-am mai putut achita ratele, către OTP ZRT, entitate reprezentată de OTP Factoring România.
     Banca nu m-a anunțat nici în 2008, nici în 2009 despre înstrăinarea creditului, abia la a treia cesiune fiind notificată în acest sens. Eu am aflat de primele două vânzări abia zilele trecute, după ce am făcut o solicitare băncii pentru a afla detalii despre contractul meu. Curios este că în contractul de cesiune din 2009, încheiat între cele două entități străine, nu apare OTP Nyrt la vânzător, ci OTP Bank România. De asemenea, ipoteca asupra casei a rămas în favoarea OTP Bank.
     Menționez că împrumutul meu este unul ipotecar, care nu putea fi cesionat decât unei societăți autorizate să deruleze activități financiare. Am scris Băncii Naționale a României (BNR) și aștept răspunsul ei".
     Debitorul este în executuare silită din 2011 și se află în proces cu banca, solicitând înghețarea cursului CHF la data acordării creditului, precum și recalcularea tuturor sumelor plătite de când împrumutul său a fost vândut. "Vreau să-mi recuperez sumele plătite necuvenit, întrucât creditul meu a devenit din împrumut bancar împrumut comercial, iar firma către care au mers banii nu avea dreptul să încaseze dobândă, nefiind înregistrată ca societate financiară".
     Pe pagina de Facebook a Grupului Clienților cu credite în CHF, clientul OTP a scris: "În dosarul de executare silită există acest contract de cesiune și anexa cu toate contractele cuprinse în acel contract. (...) Am o listă cu 130 de credite cesionate. Se spune acolo, negru pe alb, că prezentul contract se supune legislației din România. Da, dar legislația spune (și spunea și la vremea aceea) că pot desfășura activități bancare doar cei care sunt autorizați de BNR. OTP Factoring Ungaria, OTP Factoring România și OTP Olanda nu aveau autorizație! Fiind doar niște simple societăți comerciale de genul SRL-urilor, au perceput și încasat dobânda în mod ilegal. Chiar dacă creditele au fost «repatriate», dobânda plătită pe perioada cesionării ar trebui restituită. Dacă vă întrebați cu cât au cumpărat creditele cei de OTP Ungaria, vă pot spune că au plătit 9.500.000 CHF pentru credite în valoare de 21.500.500 CHF".
     Sursa citată a mai scris că, potrivit contractului citat, au fost vândute 227 de credite, exclusiv luate în CHF de către persoane fizice, împrumuturi pe termen mediu și lung garantate cu ipoteci.
     "OTP Olanda se angajează să notifice debitorii cedați (...) sau să determine ca notificarea să fie făcută de OTP România", mai arată domnia sa.
     * Laszlo Diosi: "Nu există obligativitatea legală de a actualiza și notările din cărțile funciare"
     Laszlo Diosi, CEO OTP Bank, susține că "cesiunea de creanță nu este și nu a fost niciodată interzisă de legislația civilă, iar dispozițiile legale din materia cesiunii au fost respectate ad literam". Domnia sa ne-a transmis, răspunzând la întrebările ziarului BURSA pe subiect: "Contractul de cesiune se supune dispozițiilor art. 1568 alin. 1 Cod civil, care stipulează expres că «Cesiunea de creanță transferă cesionarului: a) toate drepturile pe care cedentul le are în legătură cu creanța cedată; b) drepturile de garanție și toate celelalte accesorii ale creanței cedate».
     De asemenea, în conformitate cu art. 1573 alin. 1 Cod Civil, «creanța este cedată prin simpla convenție a cedentului și a cesionarului, fără notificarea debitorului»".
     Referitor la faptul că împrumutul a fost vândut de trei ori, Laszlo Diosi ne-a spus că "este o practică de piață foarte comună ce nu a afectat în niciun fel situația consumatorilor în raport cu creditele contractate".
     Șeful OTP Bank a precizat: "Banca și-a îndeplinit obligația de notificare a debitorului cedat, prin notificare simplă fără confirmare de primire. Vechiul Cod civil (art. 1393) prevedea că publicitatea cesiunii putea fi făcută în două feluri: prin notificarea cesiunii către debitor sau prin acceptarea cesiunii de către debitor. Or, suplimentar notificărilor transmise clienților, oricând aceștia au vizitat sucursalele băncii și a fost necesară întocmirea unor documente, le-au fost aduse la cunostință aspectele privind cesiunea intervenită, în majoritatea cazurilor chiar prin cuprinderea detaliilor privind cesionarul în preambulul documentelor întocmite și semnate de părți.
     Conform prevederilor legale și clauzelor contractuale, cesiunea de creanță a fost acceptată de către debitorul cedat, iar în cuprinsul notificărilor au fost inserate toate mențiunile cerute de lege pentru opozabilitatea operațiunii juridice intervenite. Nu există niciun text legal care să impună imperativ notificarea debitorului cedat prin scrisoare transmisă cu confirmare de primire. Legea cere numai comunicarea scrisă prin notificare adresată debitorului cedat. Interpretul nu poate adăuga la lege, ci este ținut să o aplice în litera și spiritul ei. Atât timp cât Codul civil (vechi sau nou) nu are instituită obligația cedentului de a transmite notificări cu confirmare de primire, solicitarea unui astfel de document vine să adauge la lege cerințe care nu au fost avute în vedere de legiuitor și se constituie într-o imixtiune a interpretului în puterea legislativă, fapt interzis de legea fundamentală".
     Laszlo Diosi ne-a mai spus că, deși cesiunea de creanță transferă cesionarului toate drepturile de garanție și toate celelalte accesorii ale creanței cedate, totuși nu există obligativitatea legală de a actualiza și notările din cărțile funciare, mai ales că acestea sunt generatoare de costuri pentru clienți: "Însă, valabilitatea garanțiilor nu poate fi considerată ca fiind afectată".
     Președintele OTP Bank a concluzionat: "În anul 2016, 73% dintre clienții cu credite în CHF au acceptat oferta de conversie a băncii noastre, discount-ul mediu fiind de 21% și reducerea de dobândă medie de 2%. Programul, care a însemnat un efort financiar de 100 de milioane de euro din partea băncii, a avut ca rezultat și scăderea semnificativă a litigiilor împotriva băncii. Clienții care nu au participat la programul de conversie din 2016 pot în continuare să solicite conversia creditelor. De fapt, după închiderea programului de conversie, cererile clienților noștri au fost acceptate și conversiile continuă".
     * Legislația din 2008: "Creanțele ipotecare din portofoliul unei instituții financiare autorizate prin lege pot fi cesionate unor instituții financiare autorizate să acționeze pe piețele de capital"
      Referitor la prevederile legale ce stau la baza înstrăinării creditelor cu plata la zi contractate în perioada 2007-2008, Banca Națională a României a transmis, recent, clientului Bancpost menționat în deschiderea articolului: "În anul 2008, din motive asociate politicilor proprii de creditare și de gestionare a riscului, practica băncilor comerciale era de a vinde portofolii de credite performante către instituții nerezidente, membre ale grupurilor bancare ale instituțiilor de credit rezidente. (...) La momentul iulie 2008 (n.r. când a fost cesionat creditul clientului Bancpost) nu exista nicio condiționare și/sau interdicție legală în ceea ce privește calitatea creditului (performant/neperformant) sau persoana cesionarului (în sensul unor condiții restrictive privind jurisdicția în care își desfășoară activitatea cesionarul sau domeniu de activitate a acestuia). (...) Anterior intrării în vigoare a prevederilor Legii 93/2009, instituțiile de credit au cesionat atât credite performante, cât și credite neperformante, neexistând niciun impediment legal în privința calității creanțelor respective (performante/neperformante), cu excepția condiționării cesiunii creditelor ipotecare, instituite prin dispozițiile art. 24 (în prezent abrogat) din Legea 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare (n.r. Legea 190/1999 Art. 24 arată: (1) Creanțele ipotecare și privilegiate conform art. 1737 din Codul civil (Notarea dreptului de preempțiune asupra unui imobil), care fac parte din portofoliul unei instituții financiare autorizate prin lege, pot fi cesionate unor instituții financiare autorizate să acționeze pe piețele de capital. (2) Cesiunea privește numai creanțele ipotecare din portofoliul deținut, care au caractere comune cu privire la natura, originea și riscurile lor). (...) În 2008, prevederile vechiului Cod Civil reprezentau cadrul legal ce reglementa cesiunea de creanțe, aceasta completând legislația specială în materie până la intrarea în vigoare a noilor dispoziții cuprinse în Noul Cod Civil, din anul 2011".
     Subliniem că vechiul Cod Civil valabil până în 2011 arată, la Art. 1393, că "cesionarul nu poate opune dreptul său la o a treia persoană decât după ce a notificat debitorului cesiunea".
     Avocații susțin că, dacă nu există notificarea cesiunii, atunci aceasta este inopozabilă.
     Avocatul Adrian Cuculis ne-a transmis, recent: "OUG 99/2006, ce reglementează activitatea bancară în România, la Art. 5. (1) interzice oricărei persoane fizice, juridice sau entitate fără personalitate juridică, ce nu este instituție de credit, să se angajeze într-o activitate de atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public, într-o activitate de emitere de monedă electronică, ori într-o activitate de atragere și/sau gestionare de sume de bani provenite din contribuțiile membrilor unor grupuri de persoane constituite în vederea acumulării de fonduri colective și acordării de credite/împrumuturi din fondurile astfel acumulate pentru achiziționarea de bunuri și/sau servicii de către membrii acestora.
     Legea 312, în baza căreia funcționează BNR, arată, la Art. 25 (1): Banca Națională a României are competența exclusivă de autorizare a instituțiilor de credit și răspunde de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit pe care le-a autorizat să opereze în România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările și completările ulterioare.
     De asemenea, Legea cămătăriei 216/2011 Art. 3, spune că (1) darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani și (2) sumele de bani obținute prin săvârșirea infracțiunii prevăzute la alin. (1) se confiscă".
     În aceste condiții, potrivit specialistului, un simplu SRL, SA, SCSA, SCA sau orice altă formă de organizare ce nu este conformă legilor în vigoare, autorizată de către BNR, nu poate funcționa legal și nu poate încasa dobânzi bancare. 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !

1.  Cineva umbla cu fofarlica
    (mesaj trimis de Anton Paul în data de 14.02.2018, ora 00:50)  
 Nu inteleg cine induce in eroare cu versiuni din alte timpuri...
 Articolul 24 din Legea 190/1999 in forma valabila intre 6 martie 2006 si 27 decembrie 2008 prevede:
 Articolul 24
 (1) Creanțele ipotecare, care fac parte din portofoliul unei instituții autorizate prin lege, pot fi cesionate unei alte instituții de același tip ori altor entități autorizate și reglementate în acest sens prin legi speciale.
 (2) Cesionarul dobândește, pe lângă dreptul de ipotecă aferent creditului ipotecar pentru investiții imobiliare, drepturile decurgând din contractul de asigurare pentru bunul care face obiectul acestei ipoteci, precum și celelalte garanții care însoțesc creanța ipotecară transmisă.
 Forma valabila intre 27 decembrie 2008 si 21 iunie 2010 a infamului articol 24 spune:
 Articolul 24
 (1) Creanțele ipotecare, care fac parte din portofoliul unei instituții autorizate prin lege, pot fi cesionate unei alte instituții de același tip ori altor entități autorizate și reglementate în acest sens prin legi speciale.
 (2) Cesionarul dobândește, pe lângă dreptul de ipotecă aferent creditului ipotecar pentru investiții imobiliare, drepturile decurgând din contractul de asigurare pentru bunul care face obiectul acestei ipoteci, precum și celelalte garanții care însoțesc creanța ipotecară transmisă.
 Forma valabila intre 21 inuie 2010 si 1 octombrie 2011 spune:
 Articolul 24
 (1) Creanțele ipotecare, care fac parte din portofoliul unei instituții autorizate prin lege, pot fi cesionate unei alte instituții de același tip ori altor entități autorizate și reglementate în acest sens prin legi speciale.
 (2) Cesionarul dobândește, pe lângă dreptul de ipotecă aferent creditului ipotecar pentru investiții imobiliare, drepturile decurgând din contractul de asigurare pentru bunul care face obiectul acestei ipoteci, precum și celelalte garanții care însoțesc creanța ipotecară transmisă.
 Versiunea valabila pana la abrogarea acestuia in 4 decembrie 2015:
 Articolul 24
 (1) Creanțele ipotecare, care fac parte din portofoliul unei instituții autorizate prin lege, pot fi cesionate unei alte instituții de același tip ori altor entități autorizate și reglementate în acest sens prin legi speciale.
 (2) Cesionarul dobândește, pe lângă dreptul de ipotecă aferent creditului ipotecar pentru investiții imobiliare, drepturile decurgând din contractul de asigurare pentru bunul care face obiectul acestei ipoteci, precum și celelalte garanții care însoțesc creanța ipotecară transmisă.
 Sustinerea faptului ca: "Legea 190/1999 Art. 24 arată: (1) Creanțele ipotecare și privilegiate conform art. 1737 din Codul civil (Notarea dreptului de preempțiune asupra unui imobil), care fac parte din portofoliul unei instituții financiare autorizate prin lege, pot fi cesionate unor instituții financiare autorizate să acționeze pe piețele de capital. (2) Cesiunea privește numai creanțele ipotecare din portofoliul deținut, care au caractere comune cu privire la natura, originea și riscurile lor)." arata ca exprimatorul traieste in urma cu niste ani, multi. Forma articolului a fost modificata in (urale prelungi) martie 2006. Asa ca aceste sustineri sunt false. In plus, cel care sustine asa ceva trebuie sa aduca de la sediu AUTORIZATIA DE FUNCTIONARE PE PIATA DE CAPITAL. Pe acele vremuri se numea parca CNVM iar in timpurile noastre ASF. Nu se supara nimeni daca se prezinta si autorizatia de la BNR, dar deja stim ca nu exista.
 Daca afirmatiile apartin celor de la BNR, doamna Olteanu de exemplu, trebuie sa afle ca exista o susrsa simpla de informare publica, este gratuita si pusa la dispozitia intregului popor, se gaseste la adresa: legislatie.just.ro. Are oportunitatea de a verifica ineptiile legale pe care le transmite publicului.
 Actul de comert (cesiunea acelui portofoliu de creante) s-a petrecut in 2008. Daca cesionarul nu este autorizat de BNR (pentru ca legea il obliga si inca il mai obliga), cesiunea nu mai pastreaza caracterul de cesiune bancara. In plus, toate creditele "exportate" catre firme fantoma sau care nu "isi pot desfasura activitatea" este ZERO la suta, in concordanta cu prevederile OG 9/2000 articolul 4.
 Marele "efort financiar de 100 de milioane de euro din partea băncii", in raport cu creditele "exportate" reprezinta o mare inselaciune, compusa din mai multe componente, cea mai importanta provenind de la NEASIGURAREA RISCULUI VALUTAR de catre institutiile de credit in conformitate cu prevederile OUG 99/2006 valabile la data acordarii creditelor in valuta, TOATE VALUTELE...
 Cineva s-a plans ca au plecat camioane cu euro din tara, Eu cred ca nu au plecat camioanele, s-a apasat un simplu "Enter" fara ca cineva sa controleze (ANAF, Directia Mari contribuabili, responsabilii cu Dosarele preturilor de transfer - am auvut un celebru ministru provenind din acea Directie si doctorand zelos al unui viceguvernator BNR, ... bla, bla, bla).
 Imi pare sincer rau de cei care au acceptat "conversiile" oferite cu atata "generozitate" de cate saracele institutii de credit. Si imi pare rau si de actionari, ei chiar au adus cu camioanele bani pentru provizioane, de acasa...


 
2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 14.02.2018, ora 07:37)  
 Deci clientului i se cuvine stergerea datoriei si returnarea dobanzilor si a banilor de asigurare platiti pana acum catre OTP.


 
  2.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 2 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 14.02.2018, ora 08:20)
 
 Cam da.


 
  2.2.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 2.1 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 14.02.2018, ora 12:18)
 
 Pai sa ne constituim in grup si sa ne recupereze banii plus sa ni se stearga datoriile de catre Profesorul Piperea!!!!!!
 Hai suuuuuuuus!!!!


 
3.  WoooooooW
    (mesaj trimis de Fara credit chf în data de 14.02.2018, ora 08:19)  
 Dupa legile romanesti inteleg ca nu se putea vinde.
 Dupa legile olandeze puteau sa cumpere?
 Inchisoare cu executare de 5 ani pentru cei care au vandut si cumparat e logica ?
 Confiscarea sumei incasate ilegal e binevenita si normala, bani merg la client om ?
 Daune morale trebuie sa primeasca omul de la Otp Romania ?
 O comparatie trebuia facuta intre cum sunt legile din Viena, Berlin, Paris, Londra cel putin.
 Otp a facut asta pentru ca era vid legislativ in Romania?
  Oferta de conversie a facut-o Otp in 2016 sa nu iasa la iveala mizeria din contracte?
 Daca banca era corecta trebuia sa o faca cand omul nu a mai putut plati creditul nu?
 Din desfasurarea evenimentelor inteleg ca banca avea tot interesul sa execute clientul?
 Un amanunt lipseste: actionari la care s-a vandut de 3 ori este tot Otp ?


 
  3.1.   Cu credit CHF  (răspuns la opinia nr. 3 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 14.02.2018, ora 12:17)
 
 Oare faptul ca ti-ai dorit o vila si nu ti-o permiti ti-a luat mintile?
 Este adevarat ca va drogati astia fara credit?
 Cine ar putea sa faca ceva pentru sanatatea ta?
 Demagogul Zamfurt si colegul sau falfaitor bulgaresc ti-au prajit in halul asta placa de baza?


 
4.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 14.02.2018, ora 09:29)  
 dupa asemenea magarii, mi-e frica si sa ma uit la o sigla OTP, d-apoi sa intru in vreo sucursala de-a lor si sa le dau vreun ban. cat de mizerabil sa fii ca banca sa faci asa ceva? asta nu e banca...ci altceva


 
  4.1.   Perfect de acord.  (răspuns la opinia nr. 4 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 14.02.2018, ora 09:49)
 
 Ai dreptate, numai ca este ca la Radio Erevan. Clientul a luat bani de la OTP, nu si-a mai platit creditul dupa care este ofticat ca acea creanta a fost vanduta.
 Eu nu vad fondul problemei. Unde este problema de fond, avand in vedere ca clientul trebuie sa plateasca la fel de multi bani fie la OTP fie la cel care a cumparat creanta?


 
  4.2.   raspunsul tau este de la Radio Erevan  (răspuns la opinia nr. 4.1 )
    (mesaj trimis de Anton Paul , in data de 14.02.2018, ora 10:28)
 
 Este parerea ta ca este ca la radio Erevan. Legea romana spune cu totul altceva. Iar noi, debitorii suntem deja obisnuiti cu ceea ce declarati voi. Ca sa intelegi: fiecare vrea sa-si traga spuza pe turta lui.
 Cand si-a pierdut calitatea de credit bancar din vina comuna a cedentului si a cesionarului, nu vad de ce debitorul sa nu poata sanctiona acest lucru prin intermediul instantei ??? Doar nu sunt profesionisti cedentul si cesionarul ??? Sau o sa va amagiti vesnic ca ulciorul merge vesnic la apa ?
 In acest caz s-au facut doua cesionari ilegale: prima vanzare de la OTP Romania la OTP Factoring (neautorizata in Romania) si s-a pierdut calitatea bancara; a doua ilegaliate o reprezinta "repatrierea" unui credit ca bancar dupa ce aceasta calitate s-a pierdut din neglijenta si suficienta.
 Desigur, ramane sa se stabileasca in instanta toate aceste matrapazlacuri...


 
  4.3.   Ai dreptate  (răspuns la opinia nr. 4.2 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 14.02.2018, ora 11:01)
 
 Eu iti dau dreptate, desi nu este atributul meu ci al instantei. Eu spuneam doar ca pe fond pentru cel imprumutat nu exista nicio diferenta. Desigur se poate lega de o asa zisa nerespectare a legii, dar el nu a trebuit sa plateasca mai mult pentru acest lucru. Datoria lui a ramas aceeasi, indiferent de creditor si in conscinta nicio instanta nu va accepta sa-i acorde daune. Sigur ca entitatile care au incalcat legea trebuie sa suporte consecintele, insa aceste incalcari nu au contribuit la prejudicierea in vreun fel al clientului. Eu nu sunt avocatul bancilor. Toate persoanele ar trebui sa se gandesca bine cand iau credit daca pot sa il ramburseze sau nu si care sunt riscurile pe care le implica fiecare clauza din contract. Cel mai sigur este sa nu luati CREDITE !


 
  4.4.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 4.2 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 14.02.2018, ora 12:36)
 
 Corect.


 
  4.5.   excesiv de oneros  (răspuns la opinia nr. 4.3 )
    (mesaj trimis de Anton Paul , in data de 14.02.2018, ora 16:10)
 
 Ai auzit de acesta sintagma, excesiv de oneros? Dar de obligatia institutiei de credit de a isi asigura marfa (banii) fata de riscurile specifice activitatii sale? Nu incerca sa te informezi ca te sperii!!! Citeste cu ochii tai OUG 99/2006, in oricare forma valabila pana la emiterea Regulamentului BNR nr. 5 din decembrie 2013, incepand cu articolul 123, hat, la vale...
 Si nu mai incerca sa induci lumea in eroare. Tot OUG 99/2006 nu permite unei persoane fizice sau juridice NEAUTORIZATE de catre BNR sa desfasoare activitate bancara. Sper ca nu esti greu de cap. Pe de alta parte, sunt zeci de exemple prin care, prin cesiune simpla, au fost rascumparate de la recuperatorii de credite, credite la sume rezonabile sau chiar infime. Si ar ma fi multe de spus, dar parca-mi racesc gura degeaba...


 
  4.6.   Pacat de tine  (răspuns la opinia nr. 4.5 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 14.02.2018, ora 17:57)
 
 Cunosc foarte bine OUG 99/2006. Banca trebuie sa se asigure de riscuri pentru a putea da banii inapoi la deponenti. Nu trebuie sa asigure de riscuri pe clientul care a luat credit de la banca. Banca trebuie sa se asigure ca si daca nu va recupera banii de la cei pe care ii imprumuta va putea sa isi onoreze obligatiile fata de deponenti. Acum daca tu zici ca trebuie sterse toate datoriile celor care au luat bani imprumut pentru faptul ca banca a incalcat nu stiu ce lege.... esti aberant.


 
  4.7.   aberant zici?  (răspuns la opinia nr. 4.6 )
    (mesaj trimis de Anton Paul , in data de 14.02.2018, ora 19:30)
 
 Aberanta este concluzia ta. Nu am sustinut niciodata ca un credit nu trebuie restituit, doar nicio acvtivitate economica nu are acest scop in mod primar, in afara ONG-urilor infiintate cu acest scop si a sanatatii publice.
 Trecand peste manipularea continua pe care o tot faci, jocul greseala asteapta. Iar iubitii tai bancheri au gresit. Flagrant. In plus, ca tot le plangi de mila, prietenii tai au facut o mica-mare evaziune. Si evaziunea se refera la "exporturile" in paradisul fiscal (dupa cum bine observi din materialul prezentat) a unor sume totale aproximative de 33 milioane CHF nesupuse impozitarii la sursa (16%) ci la nivelul impozitului din Olanda (din cate cunosc, aprotivativ 5%).
 Dupa cum spuneam si mai sus, jocul greseala asteapta. Iar greseala asta trebuia prevazuta si asigurata anterior, te las sa gasesti in aceeasi OUG 99/2006 denumirea acestui risc.
 Ceea ce nu va convine voua, astora de le faceti jocurile zabaucilor bancheri, este faptul ca fraieritul debitor s-a trezit si s-a informat in tot acest timp... Si ne mai informam si ne mai zbatem prin instante pana cand in randul institutiilor de credit raman cei onesti si corecti. Restul, la cosul de gunoi al istoriei bancare sau chiar in puscarii.


 
  4.8.   Concluzie  (răspuns la opinia nr. 4.7 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 14.02.2018, ora 20:20)
 
 Eu vorbesc despre un principiu. Daca cesionarea unui credit nu impune obligatii suplimentare debitorului, atunci acesta nu este indreptatit sa ceara DESPAGUBIRI. In rest daca banca nu si-a platit impozitele sau a incalcat anumite legi este buna de plata. Insa acest aspect nu are nicio legatura cu debitorul care trebuie sa plateasca ce si-a asumat prin contract si nu a fost declarat abuziv de vreo instanta de judecata. Exista varianta darii in plata care este foarte corecta. Era corecta si varianta falimentului personal daca se vota. In rest puteti sa va consumati energia in cate directii doriti, voi cei creditati si puteti solicita despagubiri si pentru ca nu si-au spalat in fiecare zi sigla bancii. Nu vei putea convinge niciun judecator ca un debitor a fost prejudiciat prin cesiunea creditului acestuia.


 
  4.9.   Cred ca esti de la BNR  (răspuns la opinia nr. 4.8 )
    (mesaj trimis de Anton Paul , in data de 15.02.2018, ora 00:06)
 
 Cred ca esti de la BNR. Ma uimesti, zau, cred ca esti de la Informatii Publice. Numai acolo se propaga astfel de aberatii.
 Una dintre aceste aberatii ti-am demontat-o la prima postare, referitoare la prevederile articolului 24 din Legea 190/1999.
 A doua aberatie o repeti tu pe aici: "Era corecta si varianta falimentului personal daca se vota." Draguta, pune mana pe carte, s-a votat, a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2018.
 Principiu nu functioneaza numai cand iti convine, principiu functioneaza in conformitate cu prevederile legii.
 Asa ca, te rog frumos, nu iti mai da cu presupusul in chestiuni pe care nu le cunosti.
 Daca si cu parca... merg numai la PSD, Antena 3, RTV, EVZ, etc...
 In instanta numai prevederile legale functioneaza.


 
  4.10.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 4.2 )
    (mesaj trimis de ENEA FLORIN , in data de 07.04.2018, ora 16:00)
 
 Sarbatoare frumoasa in viata si acum cu mare admiratie Enea Florin Emilian din Brasov. Cand aveti o fereastra da-ti mi un telefon 0786269777 va roG ma gasiti pe portal Judecatoria Brasov si Tribunal . Multumesc eu am rugat pe sotie sa vopeseasca oule ca eu le voi picta contra cost.


 
Aceeasi sectiune (Banci Asigurari)
SUPLIMENTAR LA LICITAȚIA DE JOI, CÂND A ÎMPRUMUTAT 92 MILIOANE LEI
Bănci-Asigurări
     * Dolarul a coborât cu 4,17 bani în fața monedei naționale.
     * Francul s-a depreciat la 4,0809 lei
     Banca Națională a României (BNR) a anunțat, astăzi, un curs de referință de 4,6434 lei pentru moneda europeană, în depreciere cu 0,49 bani, comparativ cu ședința anterioară, când euro a fost cotat la 4,6483 lei.  click să citești tot articolul
Bănci-Asigurări
     Indicele ROBOR la 3 luni stagnează la 3,27%, valoarea înregistrată și în sedința precedentă, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).  click să citești tot articolul
Piaţa de Capital
     Indicii de pe Bursa de Valori București (BVB) au deschis în depreciere ședința de tranzacționare de astăzi.  click să citești tot articolul
Calendarul BURSA 2018
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
21.08.2018
BVB
     * Prime Transaction: "Săptămâna se deschide cu creșteri pentru toți indicii bursieri"
     
     Prima ședință de tranzacționare a Bursei de Valori București (BVB) din această săptămână s-a...  click să citești tot articolul
21.08.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa s-au înscris pe un curs pozitiv ieri, în baza speranțelor legate de rezultatele negocierilor comercicale China - SUA, care vor avea loc săp­tămâna aceasta.
     Titlurile gigantului...  click să citești tot articolul
20.08.2018
BVB
     * Prime Transaction: "Circa jumătate din rulaj, dat de titlurile Banca Transilvania"
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a încheiat în teritoriul pozitiv ultima zi de...  click să citești tot articolul
20.08.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au scăzut ușor vineri, investitorii având temeri cu privire la situația băncilor din Italia. Sectorul bancar din Italia este în atenție din cauza îngrijorărilor ce privesc...  click să citești tot articolul
17.08.2018
BVB
     * BET-FI, singurul indice care a închis ședința de tranzacționare în teritoriu negativ
     
     Rulajul înregistrat în ședința de tranzacționare de ieri a Bursei de Valori București (BVB) a fost de...  click să citești tot articolul
17.08.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au crescut ieri, pe fondul redresării prețurilor metalelor.
     În acest conext, titlurile "BHP Billiton" Plc., cel mai mare grup minier din lume, s-au apreciat cu 1,2%, la...  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Prognoza Meteo
Vezi harta temperaturilor
harta temperaturilor
     21.08.2018 
     Prognoza pentru România
     Vremea va fi în general frumoasă și călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar indicele de confort termic, temperatură-umezeală (ITU), va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități, local în Câmpia de Vest și pe suprafețe mici în Câmpia Română. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere și se va manifesta prin înnorări accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, local în zona de deal și munte, pe arii restrânse în sud-sud-vest și cu totul izolat în rest. Punctiform se pot înregistra cantități de apă mai însemnate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 35 de grade, iar cele minime între 13 și 23 de grade. Dimineața și noaptea, în depresiunile din estul Transilvaniei, vor fi condiții de ceață.
     Prognoza pentru București
     Vremea va fi în general frumoasă și călduroasă, iar indicele de confort termic, temperatură umezeală (ITU), se va apropia și posibil va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări după-amiaza și seara, când vor crește șansele pentru ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 33 de grade, iar cea minimă de 18...20 de grade.
      
Curs Valutar

Curs valabil din data de 21 august 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sârbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.9655
2.3742
3.0947
4.0809
0.1804
0.6226
0.2250
4.6434
5.1688
1.4366
3.6561
0.2431
0.4782
1.0782
0.0599
0.4419
0.6566
4.0320
0.2801
1.0162
0.5889
0.0577
0.3604
0.2130
2.6875
0.0394
0.1455
1.0977
0.6258
0.1232
154.7773
5.6228
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
20.08.2018
THE NATIONAL MINERAL RESOURCES AGENCY, IN A NOTIFICATION TO THE PRIME-MINISTER:
     The Romanian government has lost over 8 billion lei, between 2006-2018, following the failure to update the royalties paid by the oil and gas companies, says Gigi Dragomir, the president of the National Mineral Resources Agency (ANRM), in a report sent to the prime-minister.  click here to read the entire article
15.08.2018
      * (Interview with Radu Grațian Ghețea, President - CEO of CEC Bank)
     In banking there are many risks and that is why banks need to be flexible and have as diverse an exposure as possible, which take the market circumstances at the time into account, says Radu Grațian Ghețea, President and CEO of CEC Bank. He told us, in an interview: "We have to adapt to what is happening in the market and we need to do things in such a way that the economic activity and that of the bank both function properly. If we're going with the idea that we want to eliminate every risk, then we'll just stop doing anything. For instance, we have been and we are a bank which heavily funds agriculture, which also means animal husbandry. A few years ago, our exposure to the aviculture sector was rather significant, and when the avian flu came we had to cover some non-performing loans on that segment. Now that the avian flu is done, we are facing the swine flu. What should we do, stop lending?"
     Reporter: Lately, there have been opinions from some experts who are saying that there is a wave of non-performing loans of the ones taken out by the First Home Program. What is your comment on these statements?  click here to read the entire article
08.08.2018
     * (Interview with Laszlo Diosi, OTP Bank CEO)
     Reporter: How would you describe the banking market, at the present time?
     Laszlo Diosi: Even though there are plenty of challenges, there are also many opportunities for the Romanian banking system. The lessons of the financial-economic crisis have resulted in a better regulated framework, stable, transparent and predictable. The guiding line of the policies developed by the authorities that are qualified, but in particular by those with a regulatory and oversight role has been characterized by a balance between profitability and systemic safety.
     But there is no shortage of challenges. We are talking here about challenges which concern the digitalization of the banking system and the national and international legislation. The entire system needs to align with complex and sometimes confused regulations.
     Recorded by Emilia Olescu  click here to read the entire article
31.07.2018
     * (Interview with Dan Paul, the president of the Association of Brokers)
     The management of the Bucharest Stock Exchange (BVB) needs to find out from brokers whether Romania truly needs a derivatives market, says Dan Paul, the president of the Association of Brokers, who was kind enough to grant BURSA an interview.  click here to read the entire article
27.07.2018
THE DĂNCILĂ GOVERNMENT AFTER SIX MONTHS
     Now we know why prime-minister Dăncilă was in a hurry to announce the activity report for the first six months at the helm of the Romanian government: the nice tale of the hike of pensions and salaries wasn't supposed to be overshadowed by the evolution of budget expenses, whose increase has led the deficit of the consolidated general budget to 1.61% of the GDP, from 0.88% after the first five months of the year.  click here to read the entire article
23.07.2018
BECAUSE AN AGREEMENT ON THE PRICE COULDN'T BE REACHED,
     The public offer started by Vimetco and Conef for a stake of at most 53.77% of the shares of Alro Slatina (Alro) has been unsuccessful, as the issuer announced that due to the unfavorable market conditions, the shareholders, company and underwriters couldn't agree on a price for the volume of 383.79 million shares put up for sale.  click here to read the entire article
23.07.2018
ECONOMIC ANALYST AURELIAN DOCHIA PREDICTS:
     * According to Eurostat, Romania has the biggest governmental deficit in the EU
     The hike of some taxes, in the near future, is unavoidable, according to economic analyst Aurelian Dochia.
     His statement comes as, in the first quarter, the government's deficit has seen an increase over the last quarter of 2017, according to data by the European Statistics Office (Eurostat).  click here to read the entire article
13.07.2018
Russia World Cup
     The final tournament of the World Football Cup will end with a gala representation, the duel between Croatia and France. France, the with the most expensive players in the tournament, has met the expectations, Croatia is the biggest surprise the of the competition.  click here to read the entire article
09.07.2018
FOOTBALL AND MONEY
     Cristiano Ronaldo (33 years old) had several hits over the last few days, even though in the final tournament of the World Championship he failed to exceed expectations, as Portugal was eliminated in the round of eight.  click here to read the entire article
05.07.2018
     The world is intensely preparing for a water crisis, the most important resource for human life. The signs, on a continental and global level, that there is a water problem are increasingly clear.  click here to read the entire article
02.07.2018
     The Bursa Construcțiilor magazine, published by the BURSA press group, has taken the first step in the third decade of existence and has awarded, in this year's Gala, no fewer than 20 awards of excellence, to some of the most important associations in the sector, as well as to companies that have stood out through their activity.  click here to read the entire article
27.06.2018
A VOTE FOR AN UNFORGETTABLE SUMMER
     In the plenum joint meeting of the Chamber of Deputies and the Senate, which will be held today starting at 14:00, will be debated and put up for vote the vote of no-confidence against the government submitted by 152 members of the opposition.
     The document which incriminates the failures of the Dăncilă government has been read in the Parliament on Monday, June 25th.  click here to read the entire article
25.06.2018
     Even without the court ruling rendered in first instance by the High Court of Cassation and Justice in the lawsuit of the fictitious hiring at the Child Protection Department of Teleorman the focus on getting all the institutional levers under the - informal, but all the more important - authority of Liviu Dragnea. But, after his conviction on June 21, this trend will speed up. But only through this kind of concentration of power can the president of the Chamber of Deputies hope to change not only the balance of power - which is already favorable to him, even though nothing is final in politics -, but the legislation based on which he has been sentenced, so that he gets exonerated of any legal responsibility. Or, when the powers of the state are concentrated in the hands of one man, democracy, even though it may be only a façade, moves aside to be replaced by autocracy. And in Romania, the temptation of autocracy, hidden under the veil of illiberalism, is more powerful than it has ever been, after the fall of communism. Could this be just an accident owed to the meteoric apparition of Liviu Dragnea?  click here to read the entire article
19.06.2018
     The Romanian Constitution:
     Art. 80 - The role of the president
     (1) The Romanian president represents the Romanian government and is the guarantor of national independence, unity and territorial integrity.
     (2) The Romanian president must watch for the compliance with the Constitution and the good functioning of the public authorities. For that purpose, the president serves as a mediating entity between the powers of the state, as well as between the state and society.  click here to read the entire article
12.06.2018
     The reunion scheduled today between Donald Trump and Kim Jong-un is taking place in Singapore due to the relative neutrality and the security this city-state provides. Singapore is one of the few countries that still hosts a North-Korean embassy, and many of the deals of the Kim regime were conducted here, according to the foreign press.  click here to read the entire article
.