CONFERINȚA CODUL INSOLVENȚEI - Ediția a V-a
CLIENT OTP BANK:
BURSA 14.02.2018

EMILIA OLESCU
 
mărește imaginea
     * Diosi, OTP Bank: "Banca și-a îndeplinit obligația de notificare a debitorului cedat, prin notificare simplă fără confirmare de primire
     * Debitor: "Banca Națională a Olandei mi-a confirmat că entitatea către care mi-a fost cesionat creditul nu este autorizată ca societate bancară"
       Clienții împrumutați în franci elvețieni (CHF) fac noi pași în acțiunile lor din instanță și încep să aducă, pe rând, documente de la entitățile din afara țării, pe care le depun la dosarele din justiție.
     După ce unul din debitorii creditați de Bancpost ne-a prezentat cazul său, arătând că EFG New Europe Funding II BV din Olanda, către care banca i-a cesionat creanța, nu este înregistrată ca instituție financiară, un alt client, de data aceasta cu credit contractat de la OTP Bank, a făcut public răspunsul pe care l-a primit de la Banca Națională a Olandei, conform căruia OTP Financing Solutions, căreia OTP i-a vândut împrumutul, cu plata la zi, nu funcționează ca o entitate financiară autorizată.
     Răspunsul Băncii centrale olandeze pentru debitorul OTP Bank arată: "OTP Financing Solutions nu este sub supravegherea Băncii Naționale a Olandei. Aceasta nu are licență să desfășoare activități bancare în interiorul Olandei. OTP Financing Solutions este o subsidiară a TMF Group HoldCoBV".
     Entitatea olandeză este cea de-a doua societate comercială către care OTP Bank a cesionat creditul respectiv, după cum ne-a spus clientul citat, care ne-a explicat: "Am contractat un credit în franci elvețieni în 27 martie 2008, care a fost cesionat de trei ori.
     Prima cesiune a fost efectuată în 31 iulie 2008, când nu aveam nicio întârziere la plată, creditul fiind vândut în Ungaria, către OTP Nyrt. De acolo a ajuns la OTP Financing Solutions BV, în Olanda, în data de 31 august 2009, împrumutul meu fiind în continuare plătit la zi. Nici prima dată și nici a doua oară nu am fost notificată de către bancă referitor la cesiunea creditului.
     A treia oară când împrumutul meu a fost vândut a fost în 2012, la circa un an după ce eu nu mi-am mai putut achita ratele, către OTP ZRT, entitate reprezentată de OTP Factoring România.
     Banca nu m-a anunțat nici în 2008, nici în 2009 despre înstrăinarea creditului, abia la a treia cesiune fiind notificată în acest sens. Eu am aflat de primele două vânzări abia zilele trecute, după ce am făcut o solicitare băncii pentru a afla detalii despre contractul meu. Curios este că în contractul de cesiune din 2009, încheiat între cele două entități străine, nu apare OTP Nyrt la vânzător, ci OTP Bank România. De asemenea, ipoteca asupra casei a rămas în favoarea OTP Bank.
     Menționez că împrumutul meu este unul ipotecar, care nu putea fi cesionat decât unei societăți autorizate să deruleze activități financiare. Am scris Băncii Naționale a României (BNR) și aștept răspunsul ei".
     Debitorul este în executuare silită din 2011 și se află în proces cu banca, solicitând înghețarea cursului CHF la data acordării creditului, precum și recalcularea tuturor sumelor plătite de când împrumutul său a fost vândut. "Vreau să-mi recuperez sumele plătite necuvenit, întrucât creditul meu a devenit din împrumut bancar împrumut comercial, iar firma către care au mers banii nu avea dreptul să încaseze dobândă, nefiind înregistrată ca societate financiară".
     Pe pagina de Facebook a Grupului Clienților cu credite în CHF, clientul OTP a scris: "În dosarul de executare silită există acest contract de cesiune și anexa cu toate contractele cuprinse în acel contract. (...) Am o listă cu 130 de credite cesionate. Se spune acolo, negru pe alb, că prezentul contract se supune legislației din România. Da, dar legislația spune (și spunea și la vremea aceea) că pot desfășura activități bancare doar cei care sunt autorizați de BNR. OTP Factoring Ungaria, OTP Factoring România și OTP Olanda nu aveau autorizație! Fiind doar niște simple societăți comerciale de genul SRL-urilor, au perceput și încasat dobânda în mod ilegal. Chiar dacă creditele au fost «repatriate», dobânda plătită pe perioada cesionării ar trebui restituită. Dacă vă întrebați cu cât au cumpărat creditele cei de OTP Ungaria, vă pot spune că au plătit 9.500.000 CHF pentru credite în valoare de 21.500.500 CHF".
     Sursa citată a mai scris că, potrivit contractului citat, au fost vândute 227 de credite, exclusiv luate în CHF de către persoane fizice, împrumuturi pe termen mediu și lung garantate cu ipoteci.
     "OTP Olanda se angajează să notifice debitorii cedați (...) sau să determine ca notificarea să fie făcută de OTP România", mai arată domnia sa.
     * Laszlo Diosi: "Nu există obligativitatea legală de a actualiza și notările din cărțile funciare"
     Laszlo Diosi, CEO OTP Bank, susține că "cesiunea de creanță nu este și nu a fost niciodată interzisă de legislația civilă, iar dispozițiile legale din materia cesiunii au fost respectate ad literam". Domnia sa ne-a transmis, răspunzând la întrebările ziarului BURSA pe subiect: "Contractul de cesiune se supune dispozițiilor art. 1568 alin. 1 Cod civil, care stipulează expres că «Cesiunea de creanță transferă cesionarului: a) toate drepturile pe care cedentul le are în legătură cu creanța cedată; b) drepturile de garanție și toate celelalte accesorii ale creanței cedate».
     De asemenea, în conformitate cu art. 1573 alin. 1 Cod Civil, «creanța este cedată prin simpla convenție a cedentului și a cesionarului, fără notificarea debitorului»".
     Referitor la faptul că împrumutul a fost vândut de trei ori, Laszlo Diosi ne-a spus că "este o practică de piață foarte comună ce nu a afectat în niciun fel situația consumatorilor în raport cu creditele contractate".
     Șeful OTP Bank a precizat: "Banca și-a îndeplinit obligația de notificare a debitorului cedat, prin notificare simplă fără confirmare de primire. Vechiul Cod civil (art. 1393) prevedea că publicitatea cesiunii putea fi făcută în două feluri: prin notificarea cesiunii către debitor sau prin acceptarea cesiunii de către debitor. Or, suplimentar notificărilor transmise clienților, oricând aceștia au vizitat sucursalele băncii și a fost necesară întocmirea unor documente, le-au fost aduse la cunostință aspectele privind cesiunea intervenită, în majoritatea cazurilor chiar prin cuprinderea detaliilor privind cesionarul în preambulul documentelor întocmite și semnate de părți.
     Conform prevederilor legale și clauzelor contractuale, cesiunea de creanță a fost acceptată de către debitorul cedat, iar în cuprinsul notificărilor au fost inserate toate mențiunile cerute de lege pentru opozabilitatea operațiunii juridice intervenite. Nu există niciun text legal care să impună imperativ notificarea debitorului cedat prin scrisoare transmisă cu confirmare de primire. Legea cere numai comunicarea scrisă prin notificare adresată debitorului cedat. Interpretul nu poate adăuga la lege, ci este ținut să o aplice în litera și spiritul ei. Atât timp cât Codul civil (vechi sau nou) nu are instituită obligația cedentului de a transmite notificări cu confirmare de primire, solicitarea unui astfel de document vine să adauge la lege cerințe care nu au fost avute în vedere de legiuitor și se constituie într-o imixtiune a interpretului în puterea legislativă, fapt interzis de legea fundamentală".
     Laszlo Diosi ne-a mai spus că, deși cesiunea de creanță transferă cesionarului toate drepturile de garanție și toate celelalte accesorii ale creanței cedate, totuși nu există obligativitatea legală de a actualiza și notările din cărțile funciare, mai ales că acestea sunt generatoare de costuri pentru clienți: "Însă, valabilitatea garanțiilor nu poate fi considerată ca fiind afectată".
     Președintele OTP Bank a concluzionat: "În anul 2016, 73% dintre clienții cu credite în CHF au acceptat oferta de conversie a băncii noastre, discount-ul mediu fiind de 21% și reducerea de dobândă medie de 2%. Programul, care a însemnat un efort financiar de 100 de milioane de euro din partea băncii, a avut ca rezultat și scăderea semnificativă a litigiilor împotriva băncii. Clienții care nu au participat la programul de conversie din 2016 pot în continuare să solicite conversia creditelor. De fapt, după închiderea programului de conversie, cererile clienților noștri au fost acceptate și conversiile continuă".
     * Legislația din 2008: "Creanțele ipotecare din portofoliul unei instituții financiare autorizate prin lege pot fi cesionate unor instituții financiare autorizate să acționeze pe piețele de capital"
      Referitor la prevederile legale ce stau la baza înstrăinării creditelor cu plata la zi contractate în perioada 2007-2008, Banca Națională a României a transmis, recent, clientului Bancpost menționat în deschiderea articolului: "În anul 2008, din motive asociate politicilor proprii de creditare și de gestionare a riscului, practica băncilor comerciale era de a vinde portofolii de credite performante către instituții nerezidente, membre ale grupurilor bancare ale instituțiilor de credit rezidente. (...) La momentul iulie 2008 (n.r. când a fost cesionat creditul clientului Bancpost) nu exista nicio condiționare și/sau interdicție legală în ceea ce privește calitatea creditului (performant/neperformant) sau persoana cesionarului (în sensul unor condiții restrictive privind jurisdicția în care își desfășoară activitatea cesionarul sau domeniu de activitate a acestuia). (...) Anterior intrării în vigoare a prevederilor Legii 93/2009, instituțiile de credit au cesionat atât credite performante, cât și credite neperformante, neexistând niciun impediment legal în privința calității creanțelor respective (performante/neperformante), cu excepția condiționării cesiunii creditelor ipotecare, instituite prin dispozițiile art. 24 (în prezent abrogat) din Legea 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare (n.r. Legea 190/1999 Art. 24 arată: (1) Creanțele ipotecare și privilegiate conform art. 1737 din Codul civil (Notarea dreptului de preempțiune asupra unui imobil), care fac parte din portofoliul unei instituții financiare autorizate prin lege, pot fi cesionate unor instituții financiare autorizate să acționeze pe piețele de capital. (2) Cesiunea privește numai creanțele ipotecare din portofoliul deținut, care au caractere comune cu privire la natura, originea și riscurile lor). (...) În 2008, prevederile vechiului Cod Civil reprezentau cadrul legal ce reglementa cesiunea de creanțe, aceasta completând legislația specială în materie până la intrarea în vigoare a noilor dispoziții cuprinse în Noul Cod Civil, din anul 2011".
     Subliniem că vechiul Cod Civil valabil până în 2011 arată, la Art. 1393, că "cesionarul nu poate opune dreptul său la o a treia persoană decât după ce a notificat debitorului cesiunea".
     Avocații susțin că, dacă nu există notificarea cesiunii, atunci aceasta este inopozabilă.
     Avocatul Adrian Cuculis ne-a transmis, recent: "OUG 99/2006, ce reglementează activitatea bancară în România, la Art. 5. (1) interzice oricărei persoane fizice, juridice sau entitate fără personalitate juridică, ce nu este instituție de credit, să se angajeze într-o activitate de atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public, într-o activitate de emitere de monedă electronică, ori într-o activitate de atragere și/sau gestionare de sume de bani provenite din contribuțiile membrilor unor grupuri de persoane constituite în vederea acumulării de fonduri colective și acordării de credite/împrumuturi din fondurile astfel acumulate pentru achiziționarea de bunuri și/sau servicii de către membrii acestora.
     Legea 312, în baza căreia funcționează BNR, arată, la Art. 25 (1): Banca Națională a României are competența exclusivă de autorizare a instituțiilor de credit și răspunde de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit pe care le-a autorizat să opereze în România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările și completările ulterioare.
     De asemenea, Legea cămătăriei 216/2011 Art. 3, spune că (1) darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani și (2) sumele de bani obținute prin săvârșirea infracțiunii prevăzute la alin. (1) se confiscă".
     În aceste condiții, potrivit specialistului, un simplu SRL, SA, SCSA, SCA sau orice altă formă de organizare ce nu este conformă legilor în vigoare, autorizată de către BNR, nu poate funcționa legal și nu poate încasa dobânzi bancare. 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
1.  Cineva umbla cu fofarlica
    (mesaj trimis de Anton Paul în data de 14.02.2018, ora 00:50)  
 Nu inteleg cine induce in eroare cu versiuni din alte timpuri...
 Articolul 24 din Legea 190/1999 in forma valabila intre 6 martie 2006 si 27 decembrie 2008 prevede:
 Articolul 24
 (1) Creanțele ipotecare, care fac parte din portofoliul unei instituții autorizate prin lege, pot fi cesionate unei alte instituții de același tip ori altor entități autorizate și reglementate în acest sens prin legi speciale.
 (2) Cesionarul dobândește, pe lângă dreptul de ipotecă aferent creditului ipotecar pentru investiții imobiliare, drepturile decurgând din contractul de asigurare pentru bunul care face obiectul acestei ipoteci, precum și celelalte garanții care însoțesc creanța ipotecară transmisă.
 Forma valabila intre 27 decembrie 2008 si 21 iunie 2010 a infamului articol 24 spune:
 Articolul 24
 (1) Creanțele ipotecare, care fac parte din portofoliul unei instituții autorizate prin lege, pot fi cesionate unei alte instituții de același tip ori altor entități autorizate și reglementate în acest sens prin legi speciale.
 (2) Cesionarul dobândește, pe lângă dreptul de ipotecă aferent creditului ipotecar pentru investiții imobiliare, drepturile decurgând din contractul de asigurare pentru bunul care face obiectul acestei ipoteci, precum și celelalte garanții care însoțesc creanța ipotecară transmisă.
 Forma valabila intre 21 inuie 2010 si 1 octombrie 2011 spune:
 Articolul 24
 (1) Creanțele ipotecare, care fac parte din portofoliul unei instituții autorizate prin lege, pot fi cesionate unei alte instituții de același tip ori altor entități autorizate și reglementate în acest sens prin legi speciale.
 (2) Cesionarul dobândește, pe lângă dreptul de ipotecă aferent creditului ipotecar pentru investiții imobiliare, drepturile decurgând din contractul de asigurare pentru bunul care face obiectul acestei ipoteci, precum și celelalte garanții care însoțesc creanța ipotecară transmisă.
 Versiunea valabila pana la abrogarea acestuia in 4 decembrie 2015:
 Articolul 24
 (1) Creanțele ipotecare, care fac parte din portofoliul unei instituții autorizate prin lege, pot fi cesionate unei alte instituții de același tip ori altor entități autorizate și reglementate în acest sens prin legi speciale.
 (2) Cesionarul dobândește, pe lângă dreptul de ipotecă aferent creditului ipotecar pentru investiții imobiliare, drepturile decurgând din contractul de asigurare pentru bunul care face obiectul acestei ipoteci, precum și celelalte garanții care însoțesc creanța ipotecară transmisă.
 Sustinerea faptului ca: "Legea 190/1999 Art. 24 arată: (1) Creanțele ipotecare și privilegiate conform art. 1737 din Codul civil (Notarea dreptului de preempțiune asupra unui imobil), care fac parte din portofoliul unei instituții financiare autorizate prin lege, pot fi cesionate unor instituții financiare autorizate să acționeze pe piețele de capital. (2) Cesiunea privește numai creanțele ipotecare din portofoliul deținut, care au caractere comune cu privire la natura, originea și riscurile lor)." arata ca exprimatorul traieste in urma cu niste ani, multi. Forma articolului a fost modificata in (urale prelungi) martie 2006. Asa ca aceste sustineri sunt false. In plus, cel care sustine asa ceva trebuie sa aduca de la sediu AUTORIZATIA DE FUNCTIONARE PE PIATA DE CAPITAL. Pe acele vremuri se numea parca CNVM iar in timpurile noastre ASF. Nu se supara nimeni daca se prezinta si autorizatia de la BNR, dar deja stim ca nu exista.
 Daca afirmatiile apartin celor de la BNR, doamna Olteanu de exemplu, trebuie sa afle ca exista o susrsa simpla de informare publica, este gratuita si pusa la dispozitia intregului popor, se gaseste la adresa: legislatie.just.ro. Are oportunitatea de a verifica ineptiile legale pe care le transmite publicului.
 Actul de comert (cesiunea acelui portofoliu de creante) s-a petrecut in 2008. Daca cesionarul nu este autorizat de BNR (pentru ca legea il obliga si inca il mai obliga), cesiunea nu mai pastreaza caracterul de cesiune bancara. In plus, toate creditele "exportate" catre firme fantoma sau care nu "isi pot desfasura activitatea" este ZERO la suta, in concordanta cu prevederile OG 9/2000 articolul 4.
 Marele "efort financiar de 100 de milioane de euro din partea băncii", in raport cu creditele "exportate" reprezinta o mare inselaciune, compusa din mai multe componente, cea mai importanta provenind de la NEASIGURAREA RISCULUI VALUTAR de catre institutiile de credit in conformitate cu prevederile OUG 99/2006 valabile la data acordarii creditelor in valuta, TOATE VALUTELE...
 Cineva s-a plans ca au plecat camioane cu euro din tara, Eu cred ca nu au plecat camioanele, s-a apasat un simplu "Enter" fara ca cineva sa controleze (ANAF, Directia Mari contribuabili, responsabilii cu Dosarele preturilor de transfer - am auvut un celebru ministru provenind din acea Directie si doctorand zelos al unui viceguvernator BNR, ... bla, bla, bla).
 Imi pare sincer rau de cei care au acceptat "conversiile" oferite cu atata "generozitate" de cate saracele institutii de credit. Si imi pare rau si de actionari, ei chiar au adus cu camioanele bani pentru provizioane, de acasa...


 
2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 14.02.2018, ora 07:37)  
 Deci clientului i se cuvine stergerea datoriei si returnarea dobanzilor si a banilor de asigurare platiti pana acum catre OTP.


 
  2.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 2 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 14.02.2018, ora 08:20)
 
 Cam da.


 
  2.2.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 2.1 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 14.02.2018, ora 12:18)
 
 Pai sa ne constituim in grup si sa ne recupereze banii plus sa ni se stearga datoriile de catre Profesorul Piperea!!!!!!
 Hai suuuuuuuus!!!!


 
3.  WoooooooW
    (mesaj trimis de Fara credit chf în data de 14.02.2018, ora 08:19)  
 Dupa legile romanesti inteleg ca nu se putea vinde.
 Dupa legile olandeze puteau sa cumpere?
 Inchisoare cu executare de 5 ani pentru cei care au vandut si cumparat e logica ?
 Confiscarea sumei incasate ilegal e binevenita si normala, bani merg la client om ?
 Daune morale trebuie sa primeasca omul de la Otp Romania ?
 O comparatie trebuia facuta intre cum sunt legile din Viena, Berlin, Paris, Londra cel putin.
 Otp a facut asta pentru ca era vid legislativ in Romania?
  Oferta de conversie a facut-o Otp in 2016 sa nu iasa la iveala mizeria din contracte?
 Daca banca era corecta trebuia sa o faca cand omul nu a mai putut plati creditul nu?
 Din desfasurarea evenimentelor inteleg ca banca avea tot interesul sa execute clientul?
 Un amanunt lipseste: actionari la care s-a vandut de 3 ori este tot Otp ?


 
  3.1.   Cu credit CHF  (răspuns la opinia nr. 3 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 14.02.2018, ora 12:17)
 
 Oare faptul ca ti-ai dorit o vila si nu ti-o permiti ti-a luat mintile?
 Este adevarat ca va drogati astia fara credit?
 Cine ar putea sa faca ceva pentru sanatatea ta?
 Demagogul Zamfurt si colegul sau falfaitor bulgaresc ti-au prajit in halul asta placa de baza?


 
4.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 14.02.2018, ora 09:29)  
 dupa asemenea magarii, mi-e frica si sa ma uit la o sigla OTP, d-apoi sa intru in vreo sucursala de-a lor si sa le dau vreun ban. cat de mizerabil sa fii ca banca sa faci asa ceva? asta nu e banca...ci altceva


 
  4.1.   Perfect de acord.  (răspuns la opinia nr. 4 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 14.02.2018, ora 09:49)
 
 Ai dreptate, numai ca este ca la Radio Erevan. Clientul a luat bani de la OTP, nu si-a mai platit creditul dupa care este ofticat ca acea creanta a fost vanduta.
 Eu nu vad fondul problemei. Unde este problema de fond, avand in vedere ca clientul trebuie sa plateasca la fel de multi bani fie la OTP fie la cel care a cumparat creanta?


 
  4.2.   raspunsul tau este de la Radio Erevan  (răspuns la opinia nr. 4.1 )
    (mesaj trimis de Anton Paul , in data de 14.02.2018, ora 10:28)
 
 Este parerea ta ca este ca la radio Erevan. Legea romana spune cu totul altceva. Iar noi, debitorii suntem deja obisnuiti cu ceea ce declarati voi. Ca sa intelegi: fiecare vrea sa-si traga spuza pe turta lui.
 Cand si-a pierdut calitatea de credit bancar din vina comuna a cedentului si a cesionarului, nu vad de ce debitorul sa nu poata sanctiona acest lucru prin intermediul instantei ??? Doar nu sunt profesionisti cedentul si cesionarul ??? Sau o sa va amagiti vesnic ca ulciorul merge vesnic la apa ?
 In acest caz s-au facut doua cesionari ilegale: prima vanzare de la OTP Romania la OTP Factoring (neautorizata in Romania) si s-a pierdut calitatea bancara; a doua ilegaliate o reprezinta "repatrierea" unui credit ca bancar dupa ce aceasta calitate s-a pierdut din neglijenta si suficienta.
 Desigur, ramane sa se stabileasca in instanta toate aceste matrapazlacuri...


 
  4.3.   Ai dreptate  (răspuns la opinia nr. 4.2 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 14.02.2018, ora 11:01)
 
 Eu iti dau dreptate, desi nu este atributul meu ci al instantei. Eu spuneam doar ca pe fond pentru cel imprumutat nu exista nicio diferenta. Desigur se poate lega de o asa zisa nerespectare a legii, dar el nu a trebuit sa plateasca mai mult pentru acest lucru. Datoria lui a ramas aceeasi, indiferent de creditor si in conscinta nicio instanta nu va accepta sa-i acorde daune. Sigur ca entitatile care au incalcat legea trebuie sa suporte consecintele, insa aceste incalcari nu au contribuit la prejudicierea in vreun fel al clientului. Eu nu sunt avocatul bancilor. Toate persoanele ar trebui sa se gandesca bine cand iau credit daca pot sa il ramburseze sau nu si care sunt riscurile pe care le implica fiecare clauza din contract. Cel mai sigur este sa nu luati CREDITE !


 
  4.4.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 4.2 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 14.02.2018, ora 12:36)
 
 Corect.


 
  4.5.   excesiv de oneros  (răspuns la opinia nr. 4.3 )
    (mesaj trimis de Anton Paul , in data de 14.02.2018, ora 16:10)
 
 Ai auzit de acesta sintagma, excesiv de oneros? Dar de obligatia institutiei de credit de a isi asigura marfa (banii) fata de riscurile specifice activitatii sale? Nu incerca sa te informezi ca te sperii!!! Citeste cu ochii tai OUG 99/2006, in oricare forma valabila pana la emiterea Regulamentului BNR nr. 5 din decembrie 2013, incepand cu articolul 123, hat, la vale...
 Si nu mai incerca sa induci lumea in eroare. Tot OUG 99/2006 nu permite unei persoane fizice sau juridice NEAUTORIZATE de catre BNR sa desfasoare activitate bancara. Sper ca nu esti greu de cap. Pe de alta parte, sunt zeci de exemple prin care, prin cesiune simpla, au fost rascumparate de la recuperatorii de credite, credite la sume rezonabile sau chiar infime. Si ar ma fi multe de spus, dar parca-mi racesc gura degeaba...


 
  4.6.   Pacat de tine  (răspuns la opinia nr. 4.5 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 14.02.2018, ora 17:57)
 
 Cunosc foarte bine OUG 99/2006. Banca trebuie sa se asigure de riscuri pentru a putea da banii inapoi la deponenti. Nu trebuie sa asigure de riscuri pe clientul care a luat credit de la banca. Banca trebuie sa se asigure ca si daca nu va recupera banii de la cei pe care ii imprumuta va putea sa isi onoreze obligatiile fata de deponenti. Acum daca tu zici ca trebuie sterse toate datoriile celor care au luat bani imprumut pentru faptul ca banca a incalcat nu stiu ce lege.... esti aberant.


 
  4.7.   aberant zici?  (răspuns la opinia nr. 4.6 )
    (mesaj trimis de Anton Paul , in data de 14.02.2018, ora 19:30)
 
 Aberanta este concluzia ta. Nu am sustinut niciodata ca un credit nu trebuie restituit, doar nicio acvtivitate economica nu are acest scop in mod primar, in afara ONG-urilor infiintate cu acest scop si a sanatatii publice.
 Trecand peste manipularea continua pe care o tot faci, jocul greseala asteapta. Iar iubitii tai bancheri au gresit. Flagrant. In plus, ca tot le plangi de mila, prietenii tai au facut o mica-mare evaziune. Si evaziunea se refera la "exporturile" in paradisul fiscal (dupa cum bine observi din materialul prezentat) a unor sume totale aproximative de 33 milioane CHF nesupuse impozitarii la sursa (16%) ci la nivelul impozitului din Olanda (din cate cunosc, aprotivativ 5%).
 Dupa cum spuneam si mai sus, jocul greseala asteapta. Iar greseala asta trebuia prevazuta si asigurata anterior, te las sa gasesti in aceeasi OUG 99/2006 denumirea acestui risc.
 Ceea ce nu va convine voua, astora de le faceti jocurile zabaucilor bancheri, este faptul ca fraieritul debitor s-a trezit si s-a informat in tot acest timp... Si ne mai informam si ne mai zbatem prin instante pana cand in randul institutiilor de credit raman cei onesti si corecti. Restul, la cosul de gunoi al istoriei bancare sau chiar in puscarii.


 
  4.8.   Concluzie  (răspuns la opinia nr. 4.7 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 14.02.2018, ora 20:20)
 
 Eu vorbesc despre un principiu. Daca cesionarea unui credit nu impune obligatii suplimentare debitorului, atunci acesta nu este indreptatit sa ceara DESPAGUBIRI. In rest daca banca nu si-a platit impozitele sau a incalcat anumite legi este buna de plata. Insa acest aspect nu are nicio legatura cu debitorul care trebuie sa plateasca ce si-a asumat prin contract si nu a fost declarat abuziv de vreo instanta de judecata. Exista varianta darii in plata care este foarte corecta. Era corecta si varianta falimentului personal daca se vota. In rest puteti sa va consumati energia in cate directii doriti, voi cei creditati si puteti solicita despagubiri si pentru ca nu si-au spalat in fiecare zi sigla bancii. Nu vei putea convinge niciun judecator ca un debitor a fost prejudiciat prin cesiunea creditului acestuia.


 
  4.9.   Cred ca esti de la BNR  (răspuns la opinia nr. 4.8 )
    (mesaj trimis de Anton Paul , in data de 15.02.2018, ora 00:06)
 
 Cred ca esti de la BNR. Ma uimesti, zau, cred ca esti de la Informatii Publice. Numai acolo se propaga astfel de aberatii.
 Una dintre aceste aberatii ti-am demontat-o la prima postare, referitoare la prevederile articolului 24 din Legea 190/1999.
 A doua aberatie o repeti tu pe aici: "Era corecta si varianta falimentului personal daca se vota." Draguta, pune mana pe carte, s-a votat, a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2018.
 Principiu nu functioneaza numai cand iti convine, principiu functioneaza in conformitate cu prevederile legii.
 Asa ca, te rog frumos, nu iti mai da cu presupusul in chestiuni pe care nu le cunosti.
 Daca si cu parca... merg numai la PSD, Antena 3, RTV, EVZ, etc...
 In instanta numai prevederile legale functioneaza.


 
Aceeasi sectiune (Banci Asigurari)
Actualitate - vezi toate știrile mai jos.
Internaţional, 17:54
     Mii de manifestanți defilau astăzi după-amiaza la Roma, împotriva fascismului, la apelul stângii, în timp ce Matteo Salvini, principalul candidat al extremei drepte în alegerile legislative de la 4 martie, a adunat peste 15.000 de persoane la Milano, au constatat jurnaliști AFP.  click să citești tot articolul
Miscellanea, 17:34
     Un bărbat a murit sâmbătă după ce s-a aruncat de la etajul 10 al Spitalului Județean de Urgență "Constantin Opriș" din Baia Mare. Bărbatul nu era internat în spital, însă nu se știe nici dacă se afla în vizită la un pacient, spune directorul unității spitalicești, Vasile Pop.  click să citești tot articolul
Internaţional, 15:56
     Cel puțin 38 de persoane au fost ucise în două atentate cu mașină capcană care au vizat vineri palatul prezidențial și un hotel în capitala Somaliei, Mogadiscio, au declarat sâmbătă serviciile de securitate somaleze pentru AFP.  click să citești tot articolul
Politică, 15:34
     Ministrul Justiției, Tudorel Toader, anunță, astăzi, că în urmă cu două zile s-a întâlnit cu Adam Sambrook, viceambasador în cadrul Ambasadei Marii Britanii în România, căruia i-a prezentat stadiul celor trei ale justiției, precum și modificările aduse Codurilor penale.  click să citești tot articolul
Piaţa de Capital, 14:19
     Transgaz și BERD au semnat vineri un acord de finanțare de 60 milioane de euro privind construirea conductei BRUA pe teritoriul României.  click să citești tot articolul
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
23.02.2018
BVB
     O treime din rulajul ședinței de tranzacționare de ieri a venit din transferul "deal" efectuat cu 1,5% din acțiunile SIF5 Oltenia, în valoare de 17,68 milioane lei. Schimbul a fost realizat...  click să citești tot articolul
23.02.2018
BURSELE DIN LUME
     Acțiunile de pe piețele din Europa au scăzut ieri, în condițiile în care așteptările tot mai mari legate de majorarea dobânzilor în SUA au afectat apetitul pentru risc, la nivel global.  click să citești tot articolul
22.02.2018
BVB
     * Piața a înregistrat a treia scădere consecutivă
     * Titlurile OMV Petrom au scăzut cu 1,14%
       Piața a înregistrat în ședința de tranzacționare de la mijlocul săptămânii, cea de a treia zi de scădere consecutivă, majoritatea cotațiilor emitenților listați la Bursa de Valori București (BVB)...  click să citești tot articolul
22.02.2018
BURSELE DIN LUME
     Acțiunile de pe piețele din Europa au scăzut ieri, în special în sectorul tehnologic, investitorii fiind atenți la rezultatele financiare anunțate de companii.  click să citești tot articolul
21.02.2018
BVB
     * George Brande, Interfinbrok: "Investitorii stau într­-o stare de expectativă, ceea ce poate explica rulajul redus"
       Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a încheiat ședința de tranzacționare de ieri preponderent în scădere, singurul indice ce a cunoscut o creștere fiind BET-FI, al celor cinci...  click să citești tot articolul
21.02.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au crescut ieri, în a doua parte a zilei, datorită rezultator financiare peste așteptări anunțate de unele companii.  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 23 februarie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sărbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.9567
2.3802
2.9752
4.0473
0.1839
0.6251
0.2138
4.6552
5.2837
1.4879
3.5385
0.2273
0.4804
1.1161
0.0671
0.4637
0.9990
3.7813
0.3261
1.1634
0.5969
0.0584
0.3509
0.2033
2.7585
0.0395
0.1402
1.0295
0.6259
0.1202
161.6184
5.4853
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
23.02.2018
     The dismissal of chief DNA (National Anti-corruption Department) prosecutor Laura Codruța Kovesi was announced last night by Justice Minister Tudorel Toader, at the headquarters of the Ministry, after presenting the justification of the decision, presented in the form of twenty bullet points, while also taking the opportunity to mention he had been head of class, which surprised everybody, because no one was interested in his school achievements.  click here to read the entire article
21.02.2018
LIBERAL SENATOR STRIKES AGAIN
     * Senators have voted for the annual effective rate to be at most 2.5% higher than the policy rate when it comes to mortgage
     * The law will go to the Chamber of Deputies - the decision making forum
     * Senator Zamfir: "Today, we have become European as far as the manner in which loans are granted as well"
       PNL senator Daniel Cătălin Zamfir does not disappoint. His draft law concerning the capping of interest rates was the first that appeared on the agenda yesterday, in the common meeting of the specialized commissions and despite the controversies between him and a few other party colleagues, including the president of the Economic Commission Florin Cîțu, the liberal got more than he had made his objective initially - not just the capping of compensatory and penalty interest rates, but also the capping of the annual effective interest rate charged by banks and Non-Financial Banking Institutions (IFNs).  click here to read the entire article
20.02.2018
UPON REQUEST FROM ONE SHAREHOLDER,
     * The investigation concerns the deliberate reporting of inaccurate financial statements or untrue information
     * Sebastian Vlădescu: "An investigation is the only solution which would show where the money went, I know I've done my job"
       The DIICOT prosecutors have begun prosecution in rem of the actions, in the "Romcab" (MCAB) case, according to a response sent by the prosecutors to Valentin Stănescu, a shareholder in the company.  click here to read the entire article
20.02.2018
     Decorated by Traian Băsescu with the Star of Romania, Gunther Krichbaum, the president of the European Affairs Commission of the Bundestag, asks the president of the European Commission, Jean Claude Juncker, through a letter, not to suspend the application of the Cooperation and Verification Mechanism (MCV) concerning the Romanian judicial system and writes that "in the event of new attacks on the independence of the judicial system, should take into consideration initiating the procedure for the activation of article 7 of the EU treaty" (the suspension of Romania's voting rights in the EU council).  click here to read the entire article
16.02.2018
VALERY KUZMIN, AMBASSADOR OF THE RUSSAIAN FEDERATION IN BUCHAREST:
     * Lucian Bode, co-initiator of the BRUA, is asking for clarifications from Teodor Meleșcanu concerning the export of natural gas from Hungary
       We are happy that the perimeters on the continental coast of Romania (ed. note: offshore in the Black Sea) will start being exploited, because there lies inactive a very important resource of the energy industry, his excellency Valery Kuzmin, Ambassador of the Russian Federation told us in Bucharest, during Diplomat's Day.  click here to read the entire article
15.02.2018
IN THE MEETING WITH THE ANRM
     * Also discussed were the intentions of the Mazarin company to acquire some perimeters
       The management of the National Mineral Resources Agency (ANRM) met on Tuesday with Shelley Saxen, deputy economic advisor of the US embassy in Bucharest. On the agenda was last Friday's order issued by the ARNM which establishes the reference price for natural gas mined in Romania, in order to set the royalties will be calculated based on the trading prices on the hub of CEGH Vienna, according to sources close to the talks.  click here to read the entire article
14.02.2018
     * Gigi Dragomir, the president of the ANRM: "We see no reasons why the price of natural gas paid by the end consumers should increase"
     * ROPEPCA: "The proposal to adapt the royalty for natural gas made in Romania to a virtual foreign number shows a lack of sovereignty"
       The reference price for natural gas extracted from Romania, in order to establish the royalties, will be calculated based on the trading prices of the CEGH Viena hub, the National Agency for Mineral Resources announced on Friday, which issued the Order concerning the approval of the Methodology to set the reference price for natural gas extracted from Romania.  click here to read the entire article
07.02.2018
     The Black Monday of 1987 came two months after the beginning of the term of Alan Greenspan as head of the Federal Reserve. Back then, the Dow Jones Industrial Average (DJIA) fell 508 points, 22.61% below that of the previous trading day.  click here to read the entire article
06.02.2018
     * Mihai Dragoș says that the value of the Certinvest Dinamic fund units is updated slowly on the site
     * The investor raises questions about the ties between the fund's managers and the unlisted bond issuers in the fund's portfolio
       Investor Mihai Dragoș has filed a complaint with the Financial Oversight Authority concerning the open fund Certinvest Dinamic, managed by Certinvest.  click here to read the entire article
05.02.2018
     The National Bank of Romania (NBR) thinks that the National Liberal Party (PNL) is a pariah.  click here to read the entire article
30.01.2018
     The female prime-minister seems like a victory against sexism. The emancipation of our women seems to find its expression in the appointment of Viorica Vasilica Dăncilă as head of the Executive.  click here to read the entire article
25.01.2018
THE SALE OF BANCPOST HAS REOPENED THE ISSUE OF LOANS PAID ON TIME, SOLD IN HOLLAND
     * NBR: "It is still up to the courts to establish and verify the legality of the assignment"
     * Debtor: "I went to the address in Holland and there was no main office of any Eurobank entity there"
     * Cuculis: "Companies that have acquired loans are collecting interest illegally"
     * Civil Code: "The assignee may only enforce their rights on a third party after notifying the debtor that they have been assigned"
     * The bank has not notified the customers before selling their loans
     * Bancpost had not answered our enquiry on the matter, by the time the newspaper had gone to the printers
       The sale of Bancpost to Banca Transilvania, without the loans paid to day that were assigned in the past to a Dutch entity, has once again brought up the issue of loans sold abroad, even though they were performing. Customers who have found themselves in this situation have pointed out a number of irregularities in the assignment process.  click here to read the entire article
22.01.2018
     The issue of the funding of the budget deficit will become acute in 2018, as the government authorities show us that they haven't learned anything from last year's experience.  click here to read the entire article
22.01.2018
RULING OF THE COURT OF APPEAL
     * Profit.ro Publishing owes the Romanian state approximately 360,000 Euros, and "N.ro Agenția de Știri" SRL, approximately 460.000 Euros
       Journalist Cristi Popa has won in the Court of Appeal the lawsuit against Profit.ro Publishing SA, by which he had disputed the decision by which he had been laid off in 2016, as the court decided that he would be reinstated to the job he held before his layoff, as well as the payment of compensatory salaries.  click here to read the entire article
19.01.2018
GIGI DRAGOMIR, REINSTATED AT THE ANRM
     * The dismissal of Gigi Dragomir as chairman of the ANRM, was one of the last decisions made by Mihai Tudose
     * The reinstatement of Gigi Dragomir as head of the ANRM, among the first decisions made by Mihai Fifor
     * Daniel Zamfir, PNL: "I hope that the reinstatement of Dragomir to his own job represent the admission of the mistake made by Tudose, concerning the obstructing of the updating of the reference price for natural gas"
       Former prime-minister Mihai Tudose and the current interim prime-minister Mihai Fifor, seem to have something in common, aside from the position they fill - they seem to be seriously concerned with the natural gas royalties.  click here to read the entire article
.