CLIENT OTP BANK:
BURSA 14.02.2018

EMILIA OLESCU
 
mărește imaginea
     * Diosi, OTP Bank: "Banca și-a îndeplinit obligația de notificare a debitorului cedat, prin notificare simplă fără confirmare de primire
     * Debitor: "Banca Națională a Olandei mi-a confirmat că entitatea către care mi-a fost cesionat creditul nu este autorizată ca societate bancară"
       Clienții împrumutați în franci elvețieni (CHF) fac noi pași în acțiunile lor din instanță și încep să aducă, pe rând, documente de la entitățile din afara țării, pe care le depun la dosarele din justiție.
     După ce unul din debitorii creditați de Bancpost ne-a prezentat cazul său, arătând că EFG New Europe Funding II BV din Olanda, către care banca i-a cesionat creanța, nu este înregistrată ca instituție financiară, un alt client, de data aceasta cu credit contractat de la OTP Bank, a făcut public răspunsul pe care l-a primit de la Banca Națională a Olandei, conform căruia OTP Financing Solutions, căreia OTP i-a vândut împrumutul, cu plata la zi, nu funcționează ca o entitate financiară autorizată.
     Răspunsul Băncii centrale olandeze pentru debitorul OTP Bank arată: "OTP Financing Solutions nu este sub supravegherea Băncii Naționale a Olandei. Aceasta nu are licență să desfășoare activități bancare în interiorul Olandei. OTP Financing Solutions este o subsidiară a TMF Group HoldCoBV".
     Entitatea olandeză este cea de-a doua societate comercială către care OTP Bank a cesionat creditul respectiv, după cum ne-a spus clientul citat, care ne-a explicat: "Am contractat un credit în franci elvețieni în 27 martie 2008, care a fost cesionat de trei ori.
     Prima cesiune a fost efectuată în 31 iulie 2008, când nu aveam nicio întârziere la plată, creditul fiind vândut în Ungaria, către OTP Nyrt. De acolo a ajuns la OTP Financing Solutions BV, în Olanda, în data de 31 august 2009, împrumutul meu fiind în continuare plătit la zi. Nici prima dată și nici a doua oară nu am fost notificată de către bancă referitor la cesiunea creditului.
     A treia oară când împrumutul meu a fost vândut a fost în 2012, la circa un an după ce eu nu mi-am mai putut achita ratele, către OTP ZRT, entitate reprezentată de OTP Factoring România.
     Banca nu m-a anunțat nici în 2008, nici în 2009 despre înstrăinarea creditului, abia la a treia cesiune fiind notificată în acest sens. Eu am aflat de primele două vânzări abia zilele trecute, după ce am făcut o solicitare băncii pentru a afla detalii despre contractul meu. Curios este că în contractul de cesiune din 2009, încheiat între cele două entități străine, nu apare OTP Nyrt la vânzător, ci OTP Bank România. De asemenea, ipoteca asupra casei a rămas în favoarea OTP Bank.
     Menționez că împrumutul meu este unul ipotecar, care nu putea fi cesionat decât unei societăți autorizate să deruleze activități financiare. Am scris Băncii Naționale a României (BNR) și aștept răspunsul ei".
     Debitorul este în executuare silită din 2011 și se află în proces cu banca, solicitând înghețarea cursului CHF la data acordării creditului, precum și recalcularea tuturor sumelor plătite de când împrumutul său a fost vândut. "Vreau să-mi recuperez sumele plătite necuvenit, întrucât creditul meu a devenit din împrumut bancar împrumut comercial, iar firma către care au mers banii nu avea dreptul să încaseze dobândă, nefiind înregistrată ca societate financiară".
     Pe pagina de Facebook a Grupului Clienților cu credite în CHF, clientul OTP a scris: "În dosarul de executare silită există acest contract de cesiune și anexa cu toate contractele cuprinse în acel contract. (...) Am o listă cu 130 de credite cesionate. Se spune acolo, negru pe alb, că prezentul contract se supune legislației din România. Da, dar legislația spune (și spunea și la vremea aceea) că pot desfășura activități bancare doar cei care sunt autorizați de BNR. OTP Factoring Ungaria, OTP Factoring România și OTP Olanda nu aveau autorizație! Fiind doar niște simple societăți comerciale de genul SRL-urilor, au perceput și încasat dobânda în mod ilegal. Chiar dacă creditele au fost «repatriate», dobânda plătită pe perioada cesionării ar trebui restituită. Dacă vă întrebați cu cât au cumpărat creditele cei de OTP Ungaria, vă pot spune că au plătit 9.500.000 CHF pentru credite în valoare de 21.500.500 CHF".
     Sursa citată a mai scris că, potrivit contractului citat, au fost vândute 227 de credite, exclusiv luate în CHF de către persoane fizice, împrumuturi pe termen mediu și lung garantate cu ipoteci.
     "OTP Olanda se angajează să notifice debitorii cedați (...) sau să determine ca notificarea să fie făcută de OTP România", mai arată domnia sa.
     * Laszlo Diosi: "Nu există obligativitatea legală de a actualiza și notările din cărțile funciare"
     Laszlo Diosi, CEO OTP Bank, susține că "cesiunea de creanță nu este și nu a fost niciodată interzisă de legislația civilă, iar dispozițiile legale din materia cesiunii au fost respectate ad literam". Domnia sa ne-a transmis, răspunzând la întrebările ziarului BURSA pe subiect: "Contractul de cesiune se supune dispozițiilor art. 1568 alin. 1 Cod civil, care stipulează expres că «Cesiunea de creanță transferă cesionarului: a) toate drepturile pe care cedentul le are în legătură cu creanța cedată; b) drepturile de garanție și toate celelalte accesorii ale creanței cedate».
     De asemenea, în conformitate cu art. 1573 alin. 1 Cod Civil, «creanța este cedată prin simpla convenție a cedentului și a cesionarului, fără notificarea debitorului»".
     Referitor la faptul că împrumutul a fost vândut de trei ori, Laszlo Diosi ne-a spus că "este o practică de piață foarte comună ce nu a afectat în niciun fel situația consumatorilor în raport cu creditele contractate".
     Șeful OTP Bank a precizat: "Banca și-a îndeplinit obligația de notificare a debitorului cedat, prin notificare simplă fără confirmare de primire. Vechiul Cod civil (art. 1393) prevedea că publicitatea cesiunii putea fi făcută în două feluri: prin notificarea cesiunii către debitor sau prin acceptarea cesiunii de către debitor. Or, suplimentar notificărilor transmise clienților, oricând aceștia au vizitat sucursalele băncii și a fost necesară întocmirea unor documente, le-au fost aduse la cunostință aspectele privind cesiunea intervenită, în majoritatea cazurilor chiar prin cuprinderea detaliilor privind cesionarul în preambulul documentelor întocmite și semnate de părți.
     Conform prevederilor legale și clauzelor contractuale, cesiunea de creanță a fost acceptată de către debitorul cedat, iar în cuprinsul notificărilor au fost inserate toate mențiunile cerute de lege pentru opozabilitatea operațiunii juridice intervenite. Nu există niciun text legal care să impună imperativ notificarea debitorului cedat prin scrisoare transmisă cu confirmare de primire. Legea cere numai comunicarea scrisă prin notificare adresată debitorului cedat. Interpretul nu poate adăuga la lege, ci este ținut să o aplice în litera și spiritul ei. Atât timp cât Codul civil (vechi sau nou) nu are instituită obligația cedentului de a transmite notificări cu confirmare de primire, solicitarea unui astfel de document vine să adauge la lege cerințe care nu au fost avute în vedere de legiuitor și se constituie într-o imixtiune a interpretului în puterea legislativă, fapt interzis de legea fundamentală".
     Laszlo Diosi ne-a mai spus că, deși cesiunea de creanță transferă cesionarului toate drepturile de garanție și toate celelalte accesorii ale creanței cedate, totuși nu există obligativitatea legală de a actualiza și notările din cărțile funciare, mai ales că acestea sunt generatoare de costuri pentru clienți: "Însă, valabilitatea garanțiilor nu poate fi considerată ca fiind afectată".
     Președintele OTP Bank a concluzionat: "În anul 2016, 73% dintre clienții cu credite în CHF au acceptat oferta de conversie a băncii noastre, discount-ul mediu fiind de 21% și reducerea de dobândă medie de 2%. Programul, care a însemnat un efort financiar de 100 de milioane de euro din partea băncii, a avut ca rezultat și scăderea semnificativă a litigiilor împotriva băncii. Clienții care nu au participat la programul de conversie din 2016 pot în continuare să solicite conversia creditelor. De fapt, după închiderea programului de conversie, cererile clienților noștri au fost acceptate și conversiile continuă".
     * Legislația din 2008: "Creanțele ipotecare din portofoliul unei instituții financiare autorizate prin lege pot fi cesionate unor instituții financiare autorizate să acționeze pe piețele de capital"
      Referitor la prevederile legale ce stau la baza înstrăinării creditelor cu plata la zi contractate în perioada 2007-2008, Banca Națională a României a transmis, recent, clientului Bancpost menționat în deschiderea articolului: "În anul 2008, din motive asociate politicilor proprii de creditare și de gestionare a riscului, practica băncilor comerciale era de a vinde portofolii de credite performante către instituții nerezidente, membre ale grupurilor bancare ale instituțiilor de credit rezidente. (...) La momentul iulie 2008 (n.r. când a fost cesionat creditul clientului Bancpost) nu exista nicio condiționare și/sau interdicție legală în ceea ce privește calitatea creditului (performant/neperformant) sau persoana cesionarului (în sensul unor condiții restrictive privind jurisdicția în care își desfășoară activitatea cesionarul sau domeniu de activitate a acestuia). (...) Anterior intrării în vigoare a prevederilor Legii 93/2009, instituțiile de credit au cesionat atât credite performante, cât și credite neperformante, neexistând niciun impediment legal în privința calității creanțelor respective (performante/neperformante), cu excepția condiționării cesiunii creditelor ipotecare, instituite prin dispozițiile art. 24 (în prezent abrogat) din Legea 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare (n.r. Legea 190/1999 Art. 24 arată: (1) Creanțele ipotecare și privilegiate conform art. 1737 din Codul civil (Notarea dreptului de preempțiune asupra unui imobil), care fac parte din portofoliul unei instituții financiare autorizate prin lege, pot fi cesionate unor instituții financiare autorizate să acționeze pe piețele de capital. (2) Cesiunea privește numai creanțele ipotecare din portofoliul deținut, care au caractere comune cu privire la natura, originea și riscurile lor). (...) În 2008, prevederile vechiului Cod Civil reprezentau cadrul legal ce reglementa cesiunea de creanțe, aceasta completând legislația specială în materie până la intrarea în vigoare a noilor dispoziții cuprinse în Noul Cod Civil, din anul 2011".
     Subliniem că vechiul Cod Civil valabil până în 2011 arată, la Art. 1393, că "cesionarul nu poate opune dreptul său la o a treia persoană decât după ce a notificat debitorului cesiunea".
     Avocații susțin că, dacă nu există notificarea cesiunii, atunci aceasta este inopozabilă.
     Avocatul Adrian Cuculis ne-a transmis, recent: "OUG 99/2006, ce reglementează activitatea bancară în România, la Art. 5. (1) interzice oricărei persoane fizice, juridice sau entitate fără personalitate juridică, ce nu este instituție de credit, să se angajeze într-o activitate de atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public, într-o activitate de emitere de monedă electronică, ori într-o activitate de atragere și/sau gestionare de sume de bani provenite din contribuțiile membrilor unor grupuri de persoane constituite în vederea acumulării de fonduri colective și acordării de credite/împrumuturi din fondurile astfel acumulate pentru achiziționarea de bunuri și/sau servicii de către membrii acestora.
     Legea 312, în baza căreia funcționează BNR, arată, la Art. 25 (1): Banca Națională a României are competența exclusivă de autorizare a instituțiilor de credit și răspunde de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit pe care le-a autorizat să opereze în România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările și completările ulterioare.
     De asemenea, Legea cămătăriei 216/2011 Art. 3, spune că (1) darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani și (2) sumele de bani obținute prin săvârșirea infracțiunii prevăzute la alin. (1) se confiscă".
     În aceste condiții, potrivit specialistului, un simplu SRL, SA, SCSA, SCA sau orice altă formă de organizare ce nu este conformă legilor în vigoare, autorizată de către BNR, nu poate funcționa legal și nu poate încasa dobânzi bancare. 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !

1.  Cineva umbla cu fofarlica
    (mesaj trimis de Anton Paul în data de 14.02.2018, ora 00:50)  
 Nu inteleg cine induce in eroare cu versiuni din alte timpuri...
 Articolul 24 din Legea 190/1999 in forma valabila intre 6 martie 2006 si 27 decembrie 2008 prevede:
 Articolul 24
 (1) Creanțele ipotecare, care fac parte din portofoliul unei instituții autorizate prin lege, pot fi cesionate unei alte instituții de același tip ori altor entități autorizate și reglementate în acest sens prin legi speciale.
 (2) Cesionarul dobândește, pe lângă dreptul de ipotecă aferent creditului ipotecar pentru investiții imobiliare, drepturile decurgând din contractul de asigurare pentru bunul care face obiectul acestei ipoteci, precum și celelalte garanții care însoțesc creanța ipotecară transmisă.
 Forma valabila intre 27 decembrie 2008 si 21 iunie 2010 a infamului articol 24 spune:
 Articolul 24
 (1) Creanțele ipotecare, care fac parte din portofoliul unei instituții autorizate prin lege, pot fi cesionate unei alte instituții de același tip ori altor entități autorizate și reglementate în acest sens prin legi speciale.
 (2) Cesionarul dobândește, pe lângă dreptul de ipotecă aferent creditului ipotecar pentru investiții imobiliare, drepturile decurgând din contractul de asigurare pentru bunul care face obiectul acestei ipoteci, precum și celelalte garanții care însoțesc creanța ipotecară transmisă.
 Forma valabila intre 21 inuie 2010 si 1 octombrie 2011 spune:
 Articolul 24
 (1) Creanțele ipotecare, care fac parte din portofoliul unei instituții autorizate prin lege, pot fi cesionate unei alte instituții de același tip ori altor entități autorizate și reglementate în acest sens prin legi speciale.
 (2) Cesionarul dobândește, pe lângă dreptul de ipotecă aferent creditului ipotecar pentru investiții imobiliare, drepturile decurgând din contractul de asigurare pentru bunul care face obiectul acestei ipoteci, precum și celelalte garanții care însoțesc creanța ipotecară transmisă.
 Versiunea valabila pana la abrogarea acestuia in 4 decembrie 2015:
 Articolul 24
 (1) Creanțele ipotecare, care fac parte din portofoliul unei instituții autorizate prin lege, pot fi cesionate unei alte instituții de același tip ori altor entități autorizate și reglementate în acest sens prin legi speciale.
 (2) Cesionarul dobândește, pe lângă dreptul de ipotecă aferent creditului ipotecar pentru investiții imobiliare, drepturile decurgând din contractul de asigurare pentru bunul care face obiectul acestei ipoteci, precum și celelalte garanții care însoțesc creanța ipotecară transmisă.
 Sustinerea faptului ca: "Legea 190/1999 Art. 24 arată: (1) Creanțele ipotecare și privilegiate conform art. 1737 din Codul civil (Notarea dreptului de preempțiune asupra unui imobil), care fac parte din portofoliul unei instituții financiare autorizate prin lege, pot fi cesionate unor instituții financiare autorizate să acționeze pe piețele de capital. (2) Cesiunea privește numai creanțele ipotecare din portofoliul deținut, care au caractere comune cu privire la natura, originea și riscurile lor)." arata ca exprimatorul traieste in urma cu niste ani, multi. Forma articolului a fost modificata in (urale prelungi) martie 2006. Asa ca aceste sustineri sunt false. In plus, cel care sustine asa ceva trebuie sa aduca de la sediu AUTORIZATIA DE FUNCTIONARE PE PIATA DE CAPITAL. Pe acele vremuri se numea parca CNVM iar in timpurile noastre ASF. Nu se supara nimeni daca se prezinta si autorizatia de la BNR, dar deja stim ca nu exista.
 Daca afirmatiile apartin celor de la BNR, doamna Olteanu de exemplu, trebuie sa afle ca exista o susrsa simpla de informare publica, este gratuita si pusa la dispozitia intregului popor, se gaseste la adresa: legislatie.just.ro. Are oportunitatea de a verifica ineptiile legale pe care le transmite publicului.
 Actul de comert (cesiunea acelui portofoliu de creante) s-a petrecut in 2008. Daca cesionarul nu este autorizat de BNR (pentru ca legea il obliga si inca il mai obliga), cesiunea nu mai pastreaza caracterul de cesiune bancara. In plus, toate creditele "exportate" catre firme fantoma sau care nu "isi pot desfasura activitatea" este ZERO la suta, in concordanta cu prevederile OG 9/2000 articolul 4.
 Marele "efort financiar de 100 de milioane de euro din partea băncii", in raport cu creditele "exportate" reprezinta o mare inselaciune, compusa din mai multe componente, cea mai importanta provenind de la NEASIGURAREA RISCULUI VALUTAR de catre institutiile de credit in conformitate cu prevederile OUG 99/2006 valabile la data acordarii creditelor in valuta, TOATE VALUTELE...
 Cineva s-a plans ca au plecat camioane cu euro din tara, Eu cred ca nu au plecat camioanele, s-a apasat un simplu "Enter" fara ca cineva sa controleze (ANAF, Directia Mari contribuabili, responsabilii cu Dosarele preturilor de transfer - am auvut un celebru ministru provenind din acea Directie si doctorand zelos al unui viceguvernator BNR, ... bla, bla, bla).
 Imi pare sincer rau de cei care au acceptat "conversiile" oferite cu atata "generozitate" de cate saracele institutii de credit. Si imi pare rau si de actionari, ei chiar au adus cu camioanele bani pentru provizioane, de acasa...


 
2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 14.02.2018, ora 07:37)  
 Deci clientului i se cuvine stergerea datoriei si returnarea dobanzilor si a banilor de asigurare platiti pana acum catre OTP.


 
  2.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 2 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 14.02.2018, ora 08:20)
 
 Cam da.


 
  2.2.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 2.1 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 14.02.2018, ora 12:18)
 
 Pai sa ne constituim in grup si sa ne recupereze banii plus sa ni se stearga datoriile de catre Profesorul Piperea!!!!!!
 Hai suuuuuuuus!!!!


 
3.  WoooooooW
    (mesaj trimis de Fara credit chf în data de 14.02.2018, ora 08:19)  
 Dupa legile romanesti inteleg ca nu se putea vinde.
 Dupa legile olandeze puteau sa cumpere?
 Inchisoare cu executare de 5 ani pentru cei care au vandut si cumparat e logica ?
 Confiscarea sumei incasate ilegal e binevenita si normala, bani merg la client om ?
 Daune morale trebuie sa primeasca omul de la Otp Romania ?
 O comparatie trebuia facuta intre cum sunt legile din Viena, Berlin, Paris, Londra cel putin.
 Otp a facut asta pentru ca era vid legislativ in Romania?
  Oferta de conversie a facut-o Otp in 2016 sa nu iasa la iveala mizeria din contracte?
 Daca banca era corecta trebuia sa o faca cand omul nu a mai putut plati creditul nu?
 Din desfasurarea evenimentelor inteleg ca banca avea tot interesul sa execute clientul?
 Un amanunt lipseste: actionari la care s-a vandut de 3 ori este tot Otp ?


 
  3.1.   Cu credit CHF  (răspuns la opinia nr. 3 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 14.02.2018, ora 12:17)
 
 Oare faptul ca ti-ai dorit o vila si nu ti-o permiti ti-a luat mintile?
 Este adevarat ca va drogati astia fara credit?
 Cine ar putea sa faca ceva pentru sanatatea ta?
 Demagogul Zamfurt si colegul sau falfaitor bulgaresc ti-au prajit in halul asta placa de baza?


 
4.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 14.02.2018, ora 09:29)  
 dupa asemenea magarii, mi-e frica si sa ma uit la o sigla OTP, d-apoi sa intru in vreo sucursala de-a lor si sa le dau vreun ban. cat de mizerabil sa fii ca banca sa faci asa ceva? asta nu e banca...ci altceva


 
  4.1.   Perfect de acord.  (răspuns la opinia nr. 4 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 14.02.2018, ora 09:49)
 
 Ai dreptate, numai ca este ca la Radio Erevan. Clientul a luat bani de la OTP, nu si-a mai platit creditul dupa care este ofticat ca acea creanta a fost vanduta.
 Eu nu vad fondul problemei. Unde este problema de fond, avand in vedere ca clientul trebuie sa plateasca la fel de multi bani fie la OTP fie la cel care a cumparat creanta?


 
  4.2.   raspunsul tau este de la Radio Erevan  (răspuns la opinia nr. 4.1 )
    (mesaj trimis de Anton Paul , in data de 14.02.2018, ora 10:28)
 
 Este parerea ta ca este ca la radio Erevan. Legea romana spune cu totul altceva. Iar noi, debitorii suntem deja obisnuiti cu ceea ce declarati voi. Ca sa intelegi: fiecare vrea sa-si traga spuza pe turta lui.
 Cand si-a pierdut calitatea de credit bancar din vina comuna a cedentului si a cesionarului, nu vad de ce debitorul sa nu poata sanctiona acest lucru prin intermediul instantei ??? Doar nu sunt profesionisti cedentul si cesionarul ??? Sau o sa va amagiti vesnic ca ulciorul merge vesnic la apa ?
 In acest caz s-au facut doua cesionari ilegale: prima vanzare de la OTP Romania la OTP Factoring (neautorizata in Romania) si s-a pierdut calitatea bancara; a doua ilegaliate o reprezinta "repatrierea" unui credit ca bancar dupa ce aceasta calitate s-a pierdut din neglijenta si suficienta.
 Desigur, ramane sa se stabileasca in instanta toate aceste matrapazlacuri...


 
  4.3.   Ai dreptate  (răspuns la opinia nr. 4.2 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 14.02.2018, ora 11:01)
 
 Eu iti dau dreptate, desi nu este atributul meu ci al instantei. Eu spuneam doar ca pe fond pentru cel imprumutat nu exista nicio diferenta. Desigur se poate lega de o asa zisa nerespectare a legii, dar el nu a trebuit sa plateasca mai mult pentru acest lucru. Datoria lui a ramas aceeasi, indiferent de creditor si in conscinta nicio instanta nu va accepta sa-i acorde daune. Sigur ca entitatile care au incalcat legea trebuie sa suporte consecintele, insa aceste incalcari nu au contribuit la prejudicierea in vreun fel al clientului. Eu nu sunt avocatul bancilor. Toate persoanele ar trebui sa se gandesca bine cand iau credit daca pot sa il ramburseze sau nu si care sunt riscurile pe care le implica fiecare clauza din contract. Cel mai sigur este sa nu luati CREDITE !


 
  4.4.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 4.2 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 14.02.2018, ora 12:36)
 
 Corect.


 
  4.5.   excesiv de oneros  (răspuns la opinia nr. 4.3 )
    (mesaj trimis de Anton Paul , in data de 14.02.2018, ora 16:10)
 
 Ai auzit de acesta sintagma, excesiv de oneros? Dar de obligatia institutiei de credit de a isi asigura marfa (banii) fata de riscurile specifice activitatii sale? Nu incerca sa te informezi ca te sperii!!! Citeste cu ochii tai OUG 99/2006, in oricare forma valabila pana la emiterea Regulamentului BNR nr. 5 din decembrie 2013, incepand cu articolul 123, hat, la vale...
 Si nu mai incerca sa induci lumea in eroare. Tot OUG 99/2006 nu permite unei persoane fizice sau juridice NEAUTORIZATE de catre BNR sa desfasoare activitate bancara. Sper ca nu esti greu de cap. Pe de alta parte, sunt zeci de exemple prin care, prin cesiune simpla, au fost rascumparate de la recuperatorii de credite, credite la sume rezonabile sau chiar infime. Si ar ma fi multe de spus, dar parca-mi racesc gura degeaba...


 
  4.6.   Pacat de tine  (răspuns la opinia nr. 4.5 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 14.02.2018, ora 17:57)
 
 Cunosc foarte bine OUG 99/2006. Banca trebuie sa se asigure de riscuri pentru a putea da banii inapoi la deponenti. Nu trebuie sa asigure de riscuri pe clientul care a luat credit de la banca. Banca trebuie sa se asigure ca si daca nu va recupera banii de la cei pe care ii imprumuta va putea sa isi onoreze obligatiile fata de deponenti. Acum daca tu zici ca trebuie sterse toate datoriile celor care au luat bani imprumut pentru faptul ca banca a incalcat nu stiu ce lege.... esti aberant.


 
  4.7.   aberant zici?  (răspuns la opinia nr. 4.6 )
    (mesaj trimis de Anton Paul , in data de 14.02.2018, ora 19:30)
 
 Aberanta este concluzia ta. Nu am sustinut niciodata ca un credit nu trebuie restituit, doar nicio acvtivitate economica nu are acest scop in mod primar, in afara ONG-urilor infiintate cu acest scop si a sanatatii publice.
 Trecand peste manipularea continua pe care o tot faci, jocul greseala asteapta. Iar iubitii tai bancheri au gresit. Flagrant. In plus, ca tot le plangi de mila, prietenii tai au facut o mica-mare evaziune. Si evaziunea se refera la "exporturile" in paradisul fiscal (dupa cum bine observi din materialul prezentat) a unor sume totale aproximative de 33 milioane CHF nesupuse impozitarii la sursa (16%) ci la nivelul impozitului din Olanda (din cate cunosc, aprotivativ 5%).
 Dupa cum spuneam si mai sus, jocul greseala asteapta. Iar greseala asta trebuia prevazuta si asigurata anterior, te las sa gasesti in aceeasi OUG 99/2006 denumirea acestui risc.
 Ceea ce nu va convine voua, astora de le faceti jocurile zabaucilor bancheri, este faptul ca fraieritul debitor s-a trezit si s-a informat in tot acest timp... Si ne mai informam si ne mai zbatem prin instante pana cand in randul institutiilor de credit raman cei onesti si corecti. Restul, la cosul de gunoi al istoriei bancare sau chiar in puscarii.


 
  4.8.   Concluzie  (răspuns la opinia nr. 4.7 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 14.02.2018, ora 20:20)
 
 Eu vorbesc despre un principiu. Daca cesionarea unui credit nu impune obligatii suplimentare debitorului, atunci acesta nu este indreptatit sa ceara DESPAGUBIRI. In rest daca banca nu si-a platit impozitele sau a incalcat anumite legi este buna de plata. Insa acest aspect nu are nicio legatura cu debitorul care trebuie sa plateasca ce si-a asumat prin contract si nu a fost declarat abuziv de vreo instanta de judecata. Exista varianta darii in plata care este foarte corecta. Era corecta si varianta falimentului personal daca se vota. In rest puteti sa va consumati energia in cate directii doriti, voi cei creditati si puteti solicita despagubiri si pentru ca nu si-au spalat in fiecare zi sigla bancii. Nu vei putea convinge niciun judecator ca un debitor a fost prejudiciat prin cesiunea creditului acestuia.


 
  4.9.   Cred ca esti de la BNR  (răspuns la opinia nr. 4.8 )
    (mesaj trimis de Anton Paul , in data de 15.02.2018, ora 00:06)
 
 Cred ca esti de la BNR. Ma uimesti, zau, cred ca esti de la Informatii Publice. Numai acolo se propaga astfel de aberatii.
 Una dintre aceste aberatii ti-am demontat-o la prima postare, referitoare la prevederile articolului 24 din Legea 190/1999.
 A doua aberatie o repeti tu pe aici: "Era corecta si varianta falimentului personal daca se vota." Draguta, pune mana pe carte, s-a votat, a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2018.
 Principiu nu functioneaza numai cand iti convine, principiu functioneaza in conformitate cu prevederile legii.
 Asa ca, te rog frumos, nu iti mai da cu presupusul in chestiuni pe care nu le cunosti.
 Daca si cu parca... merg numai la PSD, Antena 3, RTV, EVZ, etc...
 In instanta numai prevederile legale functioneaza.


 
  4.10.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 4.2 )
    (mesaj trimis de ENEA FLORIN , in data de 07.04.2018, ora 16:00)
 
 Sarbatoare frumoasa in viata si acum cu mare admiratie Enea Florin Emilian din Brasov. Cand aveti o fereastra da-ti mi un telefon 0786269777 va roG ma gasiti pe portal Judecatoria Brasov si Tribunal . Multumesc eu am rugat pe sotie sa vopeseasca oule ca eu le voi picta contra cost.


 
Actualitate - vezi toate știrile mai jos.
Internaţional, 12:08
     Statele Unite au avertizat ieri Siria că vor lua "măsuri ferme și potrivit" drept răspuns la o eventuală încălcare a acorudlui de încetare a focului, arătând o îngrijorare față de rapoartele care arată o operațiune militare iminentă în zona demilitarizată din sud-vestul țării, scrie Reuters.  click să citești tot articolul
Internaţional, 11:26
     Sute de mii de argentinieni au ieșit în stradă ieri pentru a-și arăta opoziția față de acordul în negociere între cea de a 3-a economie a Americii latine și Fondul Monetar Internațional (FMI), relatează AFP.  click să citești tot articolul
Internaţional, 10:50
     Fiat Chrysler Automobiles a anunțat ieri că va rechema peste 5,3 milioane de vehicule de pe piața nord-americană, din cauza unui defect care ar putea împiedica șoferii să dezactiveze sistemul de pilot automat, compania avertizând proprietarii să nu folosească funcția respectivă până când nu vor primi actualizări ale softului, transmite Reuters.  click să citești tot articolul
Internaţional, 10:14
     Columbia va căpăta oficial săptămâna viitoare, la Bruxelles, statutul de "partener mondial" al NATO, o premieră pentru o țară din America latină, a anunțat vineri președintele acestei țări, Juan Manuel Santos, relatează AFP.  click să citești tot articolul
Internaţional, 09:57
HAWAII:
     Numărul caselor și structurilor distruse de erupțiile vulcanului Kilauea a ajuns la 82, conform Agenției Federale de Gestionare a Situațiilor de Urgență, după ce lava a pătruns pe străzile din Hawaii, scrie The Guardian.  click să citești tot articolul
Calendarul BURSA 2018
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
25.05.2018
BVB
     * BRD - Societe Generale, cel mai lichid emitent
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în penultima ședință de tranzacționare a săptămânii, o nouă scădere a...  click să citești tot articolul
25.05.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au fluctuat ieri, în condițiile în care persistă temerile legate de un război comercial SUA-China.  click să citești tot articolul
24.05.2018
BVB
     * Depreciere de aproape 1% pentru BET
     
     Rulajul consemnat în ședința de tranzacționare de ieri a Bursei de Valori București (BVB) a fost de 24,9 milioane de lei (5,37 milioane de euro), peste cel...  click să citești tot articolul
24.05.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au urmat un curs negativ ieri, pe fondul revenirii temerilor generate de tensiunile dintre SUA și China, după ce președintele american Donald Trump a declarat că "nu e chiar...  click să citești tot articolul
23.05.2018
BVB
     Volumul consemnat în cea de-a doua ședință de tranzacționare a săptămânii a fost de numai 21,2 milioane de lei, sub valoarea medie acestui an, de circa 50,3 milioane de lei, în contextul în care nu...  click să citești tot articolul
23.05.2018
BURSELE DIN LUME
     Acțiunile companiilor listate la bursele din Europa au urmat un curs pozitiv ieri, după ce Giuseppe Conte a fost propus prim-ministru în Italia de coaliția populistă formată din Mișcarea 5 Stele și...  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 25 mai 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sărbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.9996
2.3667
3.0615
3.9799
0.1793
0.6214
0.2206
4.6288
5.2780
1.4479
3.6100
0.2348
0.4876
1.0752
0.0641
0.4537
0.8331
3.9524
0.3170
1.0830
0.6187
0.0583
0.3668
0.2020
2.7406
0.0392
0.1511
1.0760
0.6259
0.1238
165.7899
5.6050
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
23.05.2018
     The "pension apocalypse is coming"! The more or less qualified keep talking in the written press, TV and on the radio. The uncertainty is being preserved - deliberately by some, by the government members out of pure stupidity!  click here to read the entire article
16.05.2018
GABRIELA MIHAELA VOICILĂ, THE BUSINESS ENVIRONMENT MINISTER:
     Where there are many entrepreneurs there is creation, where there are many women entrepreneurs there is divine creation, says Gabriela Mihaela Voicilă, state secretary in the Ministry for the Business Environment, Trade and Entrepreneurship (MMACA). In her opinion, entrepreneurship means joy, a better situation, but less time for the family: "Taken together, entrepreneurship means achievements (...) Every one of us needs validation, for having built, having created something".  click here to read the entire article
14.05.2018
IN THE LAWSUITS AGAINST THE BANKS
     * Piperea: "In the Andriciuc case, the EU Court of Justice has not limited its argumentation to the CHF, but expanded it to cover any currency for which the debtors weren't hedged"
     The courts in the country have begun ruling in favor of borrowers and freezing the value of the European currency at the exchange rate valid on the date the loans were originated, in the lawsuits brought against the banks.  click here to read the entire article
09.05.2018
IN THE ROMANIAN BANANA REPUBLIC...
     The urge "Mircea, act like you're working!", back in the days of the so-called revolution of December 1989, was brought back recently by a new "director".
     We are talking of course, about the meeting between NBR governor Mugur Isărescu, and a government "delegation" led by chamber of deputies chairman Liviu Dragnea, together with PM Viorica Dăncilă.
     Sources from within the PSD, quoted by ziare.com, have claimed that, "in the meeting with the NBR governor, Liviu Dragnea seemed to be looking for a way out, and he seems confused, as he didn't expect his decisions to lead to such effects in the economy".  click here to read the entire article
08.05.2018
     Liviu Dragnea's insistence in moving the Romanian embassy from Tel Aviv, to Jerusalem, feeds an older, widespread confusion. Much older. Politically, Jerusalem has been divided from the first presence of the Judeans on the lands of the Palestinians, since back in the days of Abraham and Abimelec. "The indivisible Jerusalem" wanted by Benjamin Netanyahu is a spiritual creation.
     Definitely, pilgrims and locals claim that Jerusalem has a geography, meaning that the city would be compatible with the cardinal points and that is why Palestinians, Israelis and people overall, including those of the UN, EU and the US, speak about Eastern Jerusalem and Western Jerusalem, without anybody being surprised that that is happening at the center of the world, where the god of the Judeans began his creation, starting from the very rock from which later Archangel Gabriel raised Mohammed to visit Heaven, the same place of origin where one of the seven angels "and showed me the Holy City, Jerusalem, coming down out of heaven from God." (Apocalypse, 21: 10), where God is one of the same.  click here to read the entire article
03.05.2018
     Financial fair play is a concept that comes from the world of soccer. The notion is simple, don't spend more than you earn in a month, or in a year, regardless of what shareholder, mogul or investor enters the business.  click here to read the entire article
03.05.2018
     President Klaus Iohannis has announced that he has decided to send to the Constitutional Court the laws on the judicial system, but also to the Venice Commission. The president has issued a call to the CCR not to hurry and to work with the European entity, saying that after the Constitutional Court gets to issue an opinion on the new laws, a new analysis of the laws will be conducted and it will be decided then if a new reexamination of the three laws in the Parliament will be needed.  click here to read the entire article
27.04.2018
     The dystopia of 2169 seems to be 151 years away from us, if we were to watch the American sci-fi movie "In Time", in which New Zealand screenwriter, director and producer New Zealand Andrew M. Niccol has imagined a world in which money has been replaced by the lifespan left and each individual over 25 years old (when they stop aging), are wearing a counter on their arm, displaying how much they have left to live; the economic system relies on transactions paid in lifespan - banks, loans, interest rates - the rich are storing billions of years, while the poor only have hours, minutes or seconds left and when their time is up they die suddenly, as if struck by a mace.  click here to read the entire article
25.04.2018
DEPUTY PRIME-MINISTER VIOREL ȘTEFAN:
     * Bogdan Chirițoiu: "The European Commission will force the future buyer of Sidex Galați to increase the output of steel"
     ArcelorMittal may only sell the Galați metallurgic plant with the explicit agreement of the Romanian state, and the European Commission will ensure that the output of the plant will increase after the transaction, deputy prime-minister Viorel Ștefan said yesterday, in a conference on the issue of major industrial energy consumers.  click here to read the entire article
20.04.2018
     * "Iliescu on trial for all the bloodshed!" was one of the powerful slogans of the University Square, as well as "Iliescu - KGB, go back to the USSR!".
     We, who had organized the marathon protest of the century, knew who Ion Iliescu was, as the rest of the Romanian people took a long time to catch on, even Brucan was wrong in his estimate that the much maligned "stupid people" would take two decades to "awake".  click here to read the entire article
16.04.2018
     * - The Syrian gas attack did not exist, the American missiles were brought down, then where are the dead coming from?!
     * - It is enough to tell Syrians that they are attacked and killing each other?
     Friday, Syria was attacked by war attacks, in which a warship of the United Nations which operate in the Red Sea (according to the American officials), American B-1 bombers, four British Royal Tornado GR4 aircraft (which fired Storm Shadow missiles) and French Rafale jets.  click here to read the entire article
12.04.2018
     New Delhi, March 4th, 2017 - I am in the garden of the Royal Plaza hotel, sitting next to the table of a group of Indians, probably Hindus, two women in colorful saris and two men, all of them in their fifties. They are checking me out, I catch them doing it a few times. A Romanian manea, with heavy Indian influences starts playing from the speakers, I am surprised, I start laughing.  click here to read the entire article
02.04.2018
FOR THE FIRST TIME AFTER THE LOSS OF 2.6 BILLION LEI OF 2014
     The Romanian Commercial Bank (BCR) has proposed to shareholders the distribution of dividends of 228.12 million lei, out of the profit of 570 million lei, for last year, this being the first year with such an item on the agenda of the General Shareholder Meeting, after the huge loss of 2014, of 2.6 billion lei, caused by the high provisions and the sale of non-performing loans.  click here to read the entire article
30.03.2018
     The website of the National Bank of Romania still includes the statement that its monetary policy strategy is the direct targeting of inflation.  click here to read the entire article
28.03.2018
     No investor has expressed interest in the privatization of the "Sanevit 2003" disposable syringes factory of Arad, as part of the last procedure initiated by the Ministry of the Economy, which took over the company in 2012 to save ut from bankruptcy, but since then, several attempts at privatization have failed, and since 2013 the plant hasn't manufactured anything, according to News.ro.  click here to read the entire article
.