DOCUMENTUL FINAL "ROMÂNIA COMPETITIVĂ"
BURSA 07.12.2016

A.S.
 
mărește imaginea
       Cadastrul agricol nu este finalizat (doar 21% din terenurile și clădirile agricole fiind incluse în cadastru până în februarie 2016), fapt ce scade valoarea activelor, le face greu tranzacționabile și impietează asupra rezultatelor economice, spun autoritățile în documentul "România competitivă"
       Fermierii români sunt reticenți să intre în structuri asociative cu scop lucrativ (1% din total), ceea ce reduce economiile de scală și îngreunează investițiile în infrastructură. Mai puțin de 15% din suprafața amenajabilă cu sisteme de irigații este, în fapt, irigată în anul 2015, în timp ce schimbările de climă afectează grav recoltele în jumătatea de sud a țării. Învățământul profesional agricol a fost redus drastic din 1995, iar agricultorii români nu beneficiază de o consultanță de specialitate conform practicilor din UE. Doar 7% dintre agricultori au studii agricole, mai precizează raportul.

 
     Autoritățile au în vedere, prin documentul final "România competitivă", reabilitarea și modernizarea infrastructurii principale de irigații care să asigure o suprafață irigată suplimentară de circa 250.000 de ha până în anul 2020 și adoptarea de măsuri pentru gestionarea riscurilor din agricultură ca urmare a schimbărilor climatice. Bugetul total al acestui obiectiv este de 1.487 milioane lei (echivalent 330 milioane euro).
     Potrivit documentului, dacă în 2007 suprafața irigată în sistemul administrat de ANIF era de 320 de mii de hectare, în 2014 aceasta a scăzut la 145.000 de hectare.
     Documentul "România competitivă" menționează: "O sumă de 4,5 miliarde de lei a fost decisă în Parlament, pe teren existând posibilitatea unor abateri în minus de la aceasta. În condițiile unui deficit bugetar aflat la limita de sus, pentru anul 2016 s-au găsit mai puțin de 140 milioane lei pentru această măsură. Dar este puțin probabil că acești bani vor fi cheltuiți în acest an, deoarece este necesară în prealabil aprobarea Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații".
     Raportul precizează că irigația prin pompare este rentabilă la câmpie doar pentru fermele mijlocii și mari, care își pot permite costul curentului electric, în timp ce irigația prin cădere gravitațională este rentabilă și pentru fermele de mici dimensiuni (pomicultură, viticultură) de la deal și podiș. De asemenea, programul are în vedere numai reabilitarea infrastructurii principale de irigații.
     Județul Brăila, caracterizat prin existența unor ferme mari, eficiente economic, găzduiește circa 60% din suprafața irigată în prezent.
     O altă măsură propusă de guvernul Cioloș constă în restabilirea încrederii fermierilor în ANIF prin transparentizarea formării prețurilor și demonstrarea răspunderii față de clienți.
     De asemenea, raportul mai are în vedere împăduriri și crearea de suprafețe împădurite (inclusiv perdele forestiere) finanțate din PNDR, în scopul reținerii apei în sol, și amenajarea până în anul 2020 a circa 9.130 ha, cu un cost total de înființare, întreținere și compensarea pierderilor de venit agricol pe o perioadă de 12 ani de circa 560 de milioane lei din fonduri europene. Bugetul pentru această măsură se ridică la 87 milioane lei (echivalent 19 milioane euro).
     În opinia autorităților, există riscul extinderii sistemelor de irigații și la producătorii mici de la câmpie, care nu vor putea suporta costul energiei electrice și vor solicita subvenții. "Refacerea perdelelor forestiere și pe suprafețe de teren care nu aparțin statului poartă riscul exploatării în scopuri private a copacilor plantați", mai precizează documentul.
     * 353 de milioane de euro pentru revigorarea învățământului agricol și consultanței agricole
     Un alt obiectiv al autorităților este revigorarea învățământului agricol și consultanței agricole, având ca scop creșterea până la 20% a ponderii fermierilor cu studii agricole, bugetul total pentru această țintă fiind de 1.589 milioane lei (echivalent 353 milioane euro) pentru 2016-2020.
     În 2005-2006, numărul total de elevi cuprinși în învățământul agricol era de 16.937, iar în 2012-2013 a ajuns la 6427.
     Guvernanții doresc asigurarea unui nivel corespunzător de cunoștințe, prin intermediul învățământului general obligatoriu, elevilor din mediul rural, implementarea unui sistem prin care facultățile de stat să ofere din oficiu 10% dintre bursele de studii celor mai buni absolvenți de liceu din mediul rural, condiționată de semnarea unui angajament de întoarcere și profesare în comuna natală (valabil pentru cadre didactice și cadre medicale), dar și încheierea unor parteneriate interorganizaționale între unități de învățământ, organizații profesionale și interprofesionale recunoscute, integrate pe filiere de produs, autorități și grupuri de acțiune locală (GAL), Comitetul sectorial agricultură, piscicultură și pescuit.
     Documentul spune: "Aceste entități vor coopera pentru dezvoltarea unor inițiative de responsabilitate socială în domeniul educației și formării profesionale din agricultură și dezvoltare rurală (de exemplu burse, campanii de conștientizare educațională etc)".
     O altă măsură propusă este revizuirea curriculei de calificare pentru formare profesională, conform cerinței pieței muncii și promovarea și sprijinirea învățământului profesional și tehnic agricol: "Activitatea, patrimoniul și personalul camerelor agricole județene (prin care MADR a sprijinit direct programele de formare profesională continuă a fermierilor) vor fi preluate în cadrul direcțiilor județene pentru agricultură care se reorganizează în baza Legii nr. 157/2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Astfel, serviciile de formare profesională inițială și continuă de specialitate vor fi furnizate de structurile de specialitate înființate în cadrul direcțiilor județene pentru agricultură".
     Pentru revizuirea curriculei de calificare pentru formare profesională, bugetul total se ridică la 74 milioane lei (echivalent 16 milioane euro).
     Autoritățile spun, însă, că există riscul apariției unei atitudini refractare din partea Consiliilor județene, atât în ceea ce privește transferul unor licee și școli profesionale în administrarea sectorului privat, cât și în ceea ce privește desființarea CAJ și reînființarea ANCA.
     * Creșterea la 12% până în anul 2020 a ponderii fermierilor mici și mijlocii incluși în structuri asociative cu scop lucrativ
     Un alt obiectiv al autorităților în agricultură este creșterea la 12% până în anul 2020 a ponderii fermierilor mici și mijlocii incluși în structuri asociative cu scop lucrativ, bugetul prevăzut fiind de 28,5 milioane lei (echivalent 6,3 milioane euro).
     În acest sens, guvernanții au în vedere o campanie de informare întreprinsă de MADR și structurile de specialitate teritoriale în colaborare cu TVR și alte canale de informare a fermierilor mici și mijlocii (precum RNDR, GAL-uri etc.) referitor la avantajele constituirii în forme asociative cu scop lucrativ (grupuri și organizații de producători, cooperative etc.), respectiv: o voce comună în fața furnizorilor de input-uri, a rețelelor de magazine, a exportatorilor etc.; contracte pe termen lung, predictibile; capacitate sporită de a obține consiliere de la Camerele Agricole Județene; luarea în calcul a costurilor reale ale desfacerii individuale a producției (costuri de transport, costuri de cazare, costuri cu intermediarii etc.); explicarea confuziei privind "dubla impozitare".
     Reportajele pot ilustra experiențele unor Grupuri de Producători de succes (ex: Hortifruct), mai precizează "România competitivă".
     Bugetul prevăzut pentru această campanie de informare este de 16 milioane lei (echivalent 3,5 milioane euro) - inclusiv PNDR, bugetul de stat pentru cofinanțarea măsurii 1.2. "Sprijin pentru activități demonstrative și de informare".
     O altă măsură propusă este susținerea asocierii pentru intrarea pe piață sub forma grupurilor de producători și cooperării pe lanțuri scurte, prin: sprijin pentru înființarea grupurilor de producători; sprijin pentru cooperarea între actorii locali în scopul comercializării produselor agroalimentare prin intermediul lanțurilor scurte de aprovizionare; ajustarea misiunii Grupurilor de Acțiune Locală, prin includerea în strategiile locale de dezvoltare a stimulării și organizării asociațiilor agricole M3: Acord între MADR și autoritățile locale privind constituirea de Centre de colectare și valorificare a produselor agricole, numai pentru producătorii membri în structuri asociative cu scop lucrativ; realizarea de depozite noi sau reabilitarea celor existente, cu o capacitate între 500 de tone și 5000 de tone, cu mandatarea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii de emitere de garanții în favoarea instituțiilor de credit, care acordă finanțare beneficiarilor programului. Valoarea maximă a garanției este de 80% din valoarea finanțării acordate de instituțiile de credit. Bugetul estimat este de 12,5 milioane lei (echivalent 2,78 milioane euro), din bugetul de stat (co-finanțare PNDR). 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Actualitate - vezi toate știrile mai jos.
Companii-Afaceri, 15:43
     * ACTUALIZARE 16:44
     Guvernul a adoptat astăzi un proiect de lege care reglementează regimul manualului școlar de bază în învățământul preuniversitar prin care "manualul școlar este un bun de interes public", potrivit unui comunicat de presă remis Executivului.  detalii
Politică, 08:15
UPDATE
     * ACTUALIZARE 16:14 Iohannis: "Modificările din Parlament la legile justiției sunt prea ample și făcute cu prea mare viteză"
     Președintele Klaus Iohannis a declarat, astăzi, la Bruxelles, că modificările din Parlament la legile justiției și la codurile penale sunt prea ample și făcute cu prea mare viteză.
     * ACTUALIZARE 14:41 Dircă, USR: "Dacă se adoptă modificările propuse de PSD-ALDE la Coduri, datele informatice obținute în dosarul lui Dragnea trebuie șterse, iar înregistrările cu crima de la metrou nu ar mai putea fi folosite"
     * ACTUALIZARE 11:24 Comisia parlamentară specială condusă de Florin Iordache a amânat pentru luni dezbaterea și votul modificărilor propuse la cele două Coduri penale pentru transpunerea Directivei Parlamentului European privind prezumția de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces.  detalii
Politică, 16:34
     Părintele sau asiguratul care are legal în îngrijire un copil grav bolnav poate beneficia de concediu medical și de indemnizație pentru îngrijirea lui până la vârsta de 16 ani, în condițiile în care, până acum, limita de vârstă a copilului era de 7 ani, potrivit unui comunicat de presă al Executivului.  detalii
Politică, 16:24
GUVERN:
     Termenul de transmitere în Registrul General de Evidență a Salariilor (Revisal) a actelor adiționale la contractele de muncă va fi prelungit până la 31 martie 2018, prin Hotărâre de Guvern, potrivit unui comunicat de presă al Executivului.  detalii
Companii-Afaceri, 16:01
     Banca Europeană de Investiții (BEI) a anunțat astăzi că va acorda primul său credit în lei către o companie din țara noastră, respectiv un împrumut echivalent cu 50 de milioane de euro, care va fi acordat companiei Transgaz, potrivit unui comunicat de presă al băncii.  detalii
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
14.12.2017
BVB
     * Acțiunile Electrica au mai pierdut 1,82%, până la 10,78 lei/unitate
       Lichiditatea înregistrată pe Bursa de Valori București (BVB) în ședința de tranzacționare de la mijlocul săptămânii a fost de 64,3 milioane lei, peste media zilnică anuală de 47,9 milioane lei și...  detalii
14.12.2017
BURSELE DIN LUME
     Acțiunile de pe piețele din Europa au scăzut ieri, investitorii așteptând anunțul băncii centrale americane (Fed) privind politica sa monetară viitoare.  detalii
13.12.2017
BVB
     * "Întotdeauna, din piețele mici, se iese mai repede decât din cele mari, pentru că lichiditatea este mai scăzută", punctează analistul
     * "Deal" de aproape 17 milioane de lei cu titlurile DIGI
       Ședința de tranzacționare de ieri de la Bursa de Valori București (BVB) a fost marcată de o nouă scădere generalizată a pieței, toți indicii bursei suferind deprecieri ale cotațiilor.  detalii
13.12.2017
BURSELE DIN LUME
     Acțiunile de pe piețele europene au urmat un curs ascendent ieri, în baza avansului din sectorul petrolului și gazelor.  detalii
12.12.2017
BVB / SCĂDERI PE LINIE LA BVB
     * Lichiditate de numai 30 de milioane de lei
       Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a ieșit în evidență, în ședința de tranzacționare de luni, printr--o tranzacție realizată pe piața "deal", în valoare de 7,38 milioane...  detalii
12.12.2017
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au fluctuat ieri, în prima zi a unei săptămâni în care sunt așteptate reuniuni importante de politică monetară în SUA și Europa.  detalii
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sărbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRL
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
3,0007
2,3690
3,0517
4,9642
0,1804
0,6224
0,2191
4,6332
5,2671
1,4746
3,4752
0,2288
0,4753
1,0975
0,0668
0,4670
1,0209
3,9185
0,2908
1,1838
0,5929
0,0609
0,3596
0,2057
2,7403
0,0388
0,1429
1,0668
0,6140
0,1205
158,2582
5,5438
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
12.12.2017
AFTER BEING INVESTIGATED BY THE TAX ADMINISTRATION AND THE ANPC, BANKS GET INVESTIGATED BY THE COMPETITION COUNCIL
     * Chirițoiu: "We suspect an exchange of sensitive information on the banking market"
     * Dan Suciu, NBR: "The audits of the Competition Council can't be a reason for panic whatsoever"
     * Unannounced audit at Finmedia
     * The investigated institutions are at risk of being fined 10% of their turnover
     * Vasilescu: "The NBR has nothing to do with these investigations"
       The financial banking system seems to be the focus of most of the investigation entities. After being audited by the National Tax Administration Agency (ANAF) and by the National Consumer Protection Authority (ANPC), some of the banks which operate in Romania have also been investigated by the Competition Council (CC).  details
11.12.2017
THE COURT RULED THAT SOME CONTRACTS CONCLUDED BY CELL PHONE COMPANIES INCLUDE ABUSIVE CLAUSES
     * The Bucharest Court of Appeal Bucharest yesterday ruled that RCS&RDS has abusive clauses in its contracts
     * The ANPC has also won the initial lawsuit against Telekom România
     * Vodafone has lost the case in the court of last instance against the ANPC
       The Courts have decided that some contracts concluded by the telephony companies contain abusive clauses. The Court rulings were rendered last year, as well as in 2016, but the argumentations have been formulated relatively recently.  details
08.12.2017
     The hope of an accession as quick as possible by Romania to the Eurozone was dealt a heavy blow precisely on the National Day.  details
06.12.2017
AFTER THE DRAFT HAD BEEN PUBLISHED IN OCTOBER
     * Gheorghe Șimon: "The royalties law will be voted in the Parliament in February next year"
     * Ministry of the Economy: "We will establish royalties which are fair both for the state as well as for the business sector"
     * Daniel Cătălin Zamfir, PNL: "I found out that there are companies that have never, take note, never paid even one leu in royalties to the Romanian state, even though they have been exploiting resources for over 20 years"
     * Last year, the Court of Auditors announced that Romania lost 1.4 billion dollars, because the ANRM established the oil royalties in a flawed manner
       The entire legislative package concerning the regulation of the system for the regulation of the mineral, oil and hydromineral resources will be revised and will be voted in the Parliament in February next year, Economics minister, Gheorghe Șimon, announced yesterday, after the debates of the Economic, Industries and Services Commission of the Senate.  details
28.11.2017
AFTER THE TRANSACTION BETWEEN BANCA TRANSILVANIA AND BANCPOST
     * Customers with borrowers in CHF from Bancpost are waiting for a conversion program with a discount
       After moving to second spot last year in the domestic banking system, through the acquisition of Volksbank, Banca Transilvania (BT) ends up on equal footing with BCR, taking over Bancpost, from Greek group Eurobank.  details
27.11.2017
     * MAKE, BURSA: "I want the new CEO of the BSE to participate in the drafting of a new strategy for the development of capital market"
       On Thursday night, "BURSA" received the Award for the promoting of high standards of corporate governance on the capital market, as part of the 2017 Capital Market Awards Gala, organized by the Association of Brokers.  details
24.11.2017
     * Ciprian Păltineanu and Adrian Tănase, scheduled for meetings with the board
     * Both candidates seem to be closet o the group in the shareholder structure of the BSE
     * George Butunoiu is in charge of recruitment
     * The waiting list may include a few foreigners, including former BRD executive Jacek Panczyk
       According to some market sources, banker Ciprian Păltineanu and Adrian Tănase, Chief Investment Officer at NN Pensii România, will hold interviews in the beginning of next week with the Board of the BSE, after Ludwik Sobolewski's term expired in the summer.  details
23.11.2017
PATRICIA SUÁREZ RAMÍREZ, THE PRESIDENT OF THE ASSOCIATION OF FINANCIAL CONSUMERS OF SPAIN:
     * The head of the ASUFIN: "The ruling of the Supreme Court of Spain in which the Andriciuc case has been invoked will be part of the Spanish case law and the lower courts will be required to apply the principle that underlies this decision"
       The ruling issued by the Court of Justice of the European Union (CJUE) in the Andriciuc versus Banca Românească case represents a great advantage for Spanish debtors, said Patricia Suarez Ramírez, the president of the Association of Financial Consumers in Spain (ASUFIN), as part of a response recently sent to BURSA.  details
22.11.2017
     * Dragnea: "Those who are against me are hiding behind institutions"
       The president of the Chamber of Deputies, Liviu Dragnea, leader of the PSD, thinks that his enemies are hiding behind some institutions, "they crucify people", and the real stake is "the blocking of the Laws concerning the Justice system".  details
21.11.2017
     The Council of the European Union and the European Parliament have sent to the ECB, in the beginning of this year, a request concerning the sending of some proposals to revise the framework for managing crises.  details
20.11.2017
ANPC STRIKES AGAIN
     * BCR: "Ongoing contracts no longer contain the clauses that have been subjected to examination"
     * Sources: "ANPC has 6 lawsuits against BCR, which will lead to enormous losses for Erste Bank if BCR loses in court"
       After forcing Raiffeisen Bank to eliminate the unfair practices from the loan agreements, the National Consumer Protection Authority (ANPC) strikes again, this time the biggest bank in the system. BCR lost in the court of first instance, against the ANPC, in a class action lawsuit concerning abusive lending clauses.  details
16.11.2017
THE QUICK RISE OF THE INDEX WHICH SETS THE TREND FOR INTEREST RATES ON LOANS DENOMINATED IN LEI ISN'T STOPPING
     The 3-month ROBOR rate, which is used to calculate the interest rates, the majority of the loans denominated in lei, has jumped past the 2% psychological level, and yesterday reached 2.06%, up from Tuesday's 1.92%, according to data from the NBR.  details
16.11.2017
THE PARLIAMENT IS ASKING FOR INFORMATION CONCERNING THE INVESTIGATIONS WHICH OMV PETROM HAS BEEN SUBJECTED TO
     * Minister Toma Petcu, former ministers Răzvan Nicolescu and Victor Grigorescu, the representatives of the state in the executive structure of OMV Petrom and Mihai Busuioc, the president of the Court of Auditors were heard today in the Investigation Commission
       The executives of OMV Petrom mentioned, in a letter addressed to the parliament, the existence of four lawsuits brought by the National Energy Regulation Authority (ANRE) and of seven audits by the Authority, between 2012-2017, as the recent request for information by the Commission for the Investigation of the activity of the ANRE targeted a period of 12 years, from 2015 to 2017.  details
14.11.2017
THE EURO AT AN ALL-TIME HIGH
     * Vasilescu: "We cannot say that the currency market has gone off the rails, the exchange rate has moved 4 bani in 4 days"
     * "Perhaps it is a simple coincidence the fact that on November 8th was approved the Emergency Ordinance of the Fiscal Code and it was also on that day that the Euro rose past 4.6 lei", said Mr. Vasilescu
       The leu yesterday reached a historic low against the Euro, 4.6495 lei/Euro, up 1.05 over the previous meeting, marking the fourth day where the exchange rate was above 4.6 lei.  details
13.11.2017
     In October, the Romanian Commercial Bank, through Schoenherr și Asociații, has submitted, with the County Court of Bihor, a request for the insolvency of the European Drinks group, owned by the Micula brothers. That group includes: European Drinks, Transilvania General Import-Export, European Food, Starmill SRL, Scandic Distilleries SA, Rieni Drinks.  details
.