CONFERINȚA CODUL INSOLVENȚEI - Ediția a V-a
BURSA 13.03.2018

A consemnat Adina Ardeleanu
 
mărește imaginea
Iancu Guda este responsabil pentru dezvoltarea liniilor de servicii ca și Director General al Coface Credit Management Services, acumulând o experiență de peste 12 ani privind managementul riscului de credit în cadrul companiei. Începând cu anul 2013, este lector asociat la Institutul Bancar Român, unde predă cursuri de analiză financiară avansată și finanțe corporative în cadrul programului CEFA. De asemenea, începând cu anul 2017, Iancu Guda este autorizat de către ASF pentru poziția de Administrator Independent în Consiliul de Administrație al BRD Asset Management.
     * (Interviu cu domnul Iancu Guda, Services Director Coface și Președinte AAFBR)
     * "Doar 2%-3% din companiile care intră în insolvență se reorganizează cu succes"
         Dificultatea de a face afaceri în România a crescut în ultimii ani din cauza mai multor fenomene, consideră Iancu Guda, Services Director Coface și Președinte AAFBR (Asociația Analiștilor Financiar-Bancari din România), care a avut amabilitatea să ne acorde un interviu.
       În opinia sa, impredictibilitatea fiscală din cauza multiplelor propuneri legislative (revoluții fis­cale privind impozitarea companiilor, TVA split, impozitarea sau nu a dividendelor, transferul contribuțiilor etc) și implementări legis­lative rapide complică realizarea unui plan de afaceri coerent cu orizont pe mai mulți ani.

 
     Reporter: Cât de greu este să faci afaceri de succes, astăzi, în țara noas­tră?
     Iancu Guda: Cred că dificultatea de a face afaceri în România a crescut în ultimii ani din cauza mai multor fenomene. În primul rând, impredictibilitatea fiscală din cauza multiplelor propuneri legislative (revoluții fiscale privind impozitarea companiilor, TVA split, impozitarea sau nu a dividendelor, transferul contribuțiilor etc) și implementări legislative rapide complică realizarea unui plan de afaceri coerent cu orizont pe mai mulți ani. În al doilea rând, economia subterană ridicată creează oportunitatea concurenței neloiale, companiile curate fiind eliminate din acele sectoare cu marjă foarte mică. Nu în ultimul rând, îndatorarea foarte ridicată a firmelor, atât din perspectiva creditului bancar, cât și a celui comercial, face că mediul de afaceri să fie foarte dependent de fluctuația condițiilor de finanțare (un studiu recent publicat de BNR indicând faptul că jumătate dintre firmele îndatorate nu-și vor putea acoperi serviciul datoriei dacă ROBOR la trei luni depășește pragul de 4%).
     De asemenea, emigrarea masivă a forței de muncă (România înregistrând în ultimii zece ani o emigrare netă de 17% din forță de muncă, fiind astfel a doua țară din lume, după Siria, din această perspectivă) face ca recrutarea personalului necesar să devină foarte dificilă, crescând astfel și costurile aferente.
     Reporter: Cum vedeți mediul de afaceri din țara noastră, comparativ cu alte state?
     Iancu Guda: Comparând România cu alte țări din regiune, observ câteva elemente distinctive semnificative: antreprenoriatul foarte modest (România înregistrând doar 19 companii active la 1.000 de locuitori, al doilea cel mai scăzut nivel din Europa), capitalizarea foarte scăzută (mediul de afaceri local raportând cel mai ridicat nivel de îndatorare din UE, respectiv 72%), polarizarea foarte ridicată (cele mai mari 1% dintre companiile active în România concentrând două treimi din totalul veniturilor) precum și cel mai ridicat nivel al firmelor care își întrerup activitatea (aproape 20 de firme insolvente la 1.000 de companii active, de două ori peste media regională).
     Reporter: Care sunt principalele probleme cu care se confruntă mediul de afaceri? Și care sunt principalele greșeli care duc companiile la insolvență?
     Iancu Guda: Pentru a identifica cauzele eșecului companiilor active în România, am analizat declarațiile financiare ale tuturor companiilor insolvente în ultimii zece ani. În urma acestor analize, am identificat 10 greșeli comune realizate de firmele insolvente. Acestea sunt detaliate în cartea intitulată "De ce eșuează companiile? 10 Greșeli și 100 de Soluții", publicată recent prin Editura Publica. Este o carte practică pe care am scris-o din experiența acumulată în cei peste 10 ani de activitate în Coface, după aproape 1.000 de întâlniri de afaceri cu antreprenori din toate sectoarele, peste 1.000 de participanți la cursurile de finanțe corporative predate la Institutul Bancar Român și 100.000 de companii insolvente analizate individual în ultimii 10 ani. Pe scurt, cele zece greșeli sunt:
     - Nealinierea orizontului activelor și pasivelor: 7 din 10 companii insolvente și-au plătit datoriile pe termen scurt mai târziu decât rotația capitalului de lucru. Paradoxal... cauza principală a intrării în insolvență este că aceste companii, la un moment dat, au avut prea mulți bani! Problema este referitoare la utilizarea banilor, deoarece resursele financiare eliberate din capitalul de lucru au fost folosite ineficient pe termen lung;
     - Structura deficitară de cheltuieli în CPP (n.r. contul de profit și pierdere): o treime dintre companiile care au intrat în insolvență în ultimii zece ani a înregistrat venituri în creștere înainte de momentul insolvenței, pe fondul unei diminuări a profitabilității sau chiar trecerii pe pierdere! Paradoxal, aceste companii au intrat în insolvență pentru că au înregistrat venituri din ce în ce mai mari... dar cheltuielile au crescut mai accelerat și au devenit mai rigide, mai greu de ajustat pe termen scurt.
     - Dezechilibrul ciclului de conversie: 90% dintre acestea au înregistrat un ciclu de conversie al banilor nesustenabil. Practic, termenul de plata către furnizori nu a fost sincronizat cu rotația cumulată a stocului și colectarea creanțelor;
     - Vulnerabilitate în scenarii de stres: 75% dintre companiile insolvente au înregistrat o problemă de lichiditate, în sensul că veniturile încasate nu acopereau cheltuielile monetare (care trebuiau plătite). Astfel, deși o parte dintre aceste companii înregistrau un profit contabil pozitiv (veniturile erau mai mari decât cheltuielile), aceste companii nu dispuneau de numerar suficient pentru a putea onora toate datoriile la scadență (ratele către bănci, impozitele către stat, facturile către furnizori... și, în cazuri extreme, chiar salariile către angajați)!
     - Structura deficitară a fluxului de numerar - 90% dintre companiile insolvente înregistrau o problemă de structură a fluxului de numerar, insuficient pentru acoperirea nevoilor investiționale pe termen lung, sau a celor financiare (generate din relația cu băncile și acționarii). Astfel, companiile respective au devenit foarte îndatorate către furnizori și bănci;
     - Costul finanțării > Randamentul investițiilor (ROA): 75% dintre companiile insolvente au înregistrat un cost al finanțării afacerii (costul mediu ponderat al capitalurilor) mai mare decât randamentul activelor;
     - Investiții proaste: 50% dintre companiile insolvente au realizat investiții semnificative pe termen lung cu trei ani înainte de momentul intrării în insolvență. În ciuda acestui fapt, aproape trei sferturi dintre acestea au înregistrat, ulterior momentului investiției, venituri și/sau profituri în scădere;
     - Riscul de credit comercial necontrolat: 85% dintre firmele insolvente au înregistrat o extindere a termenului de încasare a creanțelor înainte de momentul încetării activității, fără un factor compensator pentru consolidarea situației de lichiditate (ex: creșterea profiturilor obținute sau a cifrei de afaceri, extinderea termenului mediu de plată către furnizori, capitalizarea companiei);
     - Agresivitate în politica dividendelor: o treime dintre firmele insolvente au distribuit majoritatea profitului net sub formă de dividend în mod accelerat înainte de momentul încetării activității, fără un factor compensator pentru consolidarea situației de lichiditate (ex: creșterea profiturilor obținute sau a cifrei de afaceri). Aceasta a determinat creșterea gradului de vulnerabilitate a companiilor respective, precum și o dependență mai mare de finanțarea externă;
     - Managementul între biasuri (n.r. prejudecăți) cognitive și emoționale: înțelegerea limitată sau, în unele cazuri, efectiv desconsiderarea contextului în care activează firma respectivă. Această atitudine a fost alimentată de biasurile emoționale ale antreprenorilor, respectiv supraîncrederea, frica de regret, vanitatea, efectul de turmă sau atașamentul emoțional.
     Reporter: Care este procentul companiilor care reușesc să iasă din insolvență și să se redreseze?
     Iancu Guda: Doar 5% din companiile care intră în insolvență depun un plan de reorganizare, de patru ori mai puțin decât media regională, și aproape de zece ori sub media din țările dezvoltate. Dintre acestea, doar jumătate execută planul respectiv și reușesc să se redreseze. Practic, doar 2%-3% din companiile care intră în insovență se reorganizează cu succes și își continuă activitatea!
     Reporter: Care sunt principalele schimbări pe care sperați că le va aduce 2018 în mediul de afaceri?
     Iancu Guda: Sper să vedem o preocupare din partea tuturor către direcțiile cu adevărat importante pentru o dezvoltare sustenabilă a mediului de afaceri. Din partea guvernului, prioritățile sunt clare: predictibilitate și eficiență fiscală (cadru stabil, control mai bun al cheltuielilor, reluarea investițiilor și eficientizarea colectării veniturilor fiscale), eficientizarea companiilor de stat (internaționalizarea acestora, restructurarea companiilor care înregistrează pierderi, listarea unor companii strategice la Bursa de Valori București, revenirea la guvernanța corporativă pentru eliminarea conflictului de interese și reducerea corupției) și reforme structurale (infrastructură, educație, sănătate, cadru juridic stabil care să continue lupta împotriva corupției). Din partea mediului de afaceri, o diversificare a structurii de capital (emisiunea de obligațiuni corporative) și creșterea gradului de capitalizare prin listarea acestora la BVB.
     Reporter: Care sunt perspectivele de dezvoltare ale țării noastre, în ceea ce privește mediul de afaceri?
     Iancu Guda: Nu sunt deloc optimist în ceea ce privește viitorul pe termen mediu, respectiv următorii 2-3 ani. Mediul de afaceri este mult mai vulnerabil în fața următoarei recesiuni, comparativ cu situația din 2008. Gradul de îndatorare este în creștere (firmele fiind mai vulnerabile la fluctuația condițiilor de finanțare, capitalul de lucru a devenit negativ (companiile practic și-au pierdut independența financiară), interdependența între companii a crescut pe fondul extinderii termenelor de plata (durata medie de colectare a creanțelor ajungând la 104 zile în anul 2016, comparativ cu 60 de zile în anul 2007) și mediul de afaceri este mult mai embrionar (jumătate din companiile active astăzi fiind înființate după anul 2010).
     Reporter: În ce domenii activează cele mai multe companii care ajung la insolvență?
     Iancu Guda: Aproximativ jumătate din companiile care au intrat în insolvență în anul 2017 își desfășurau activitatea în Comerț cu amănuntul, Comerț cu ridicata și distribuție, Construcții, Hoteluri și restaurante și Transporturi. Acest lucru este valabil în fiecare an din ultimul deceniu, și este determinat de un factor structural, deoarece aceste sectoare generează jumătate din firmele active. De aceea, este mai relevant să privim distribuția sectorială a insolvențelor din perspectiva scalării acestora la numărul companiilor active din industria respectivă. Astfel, sectoarele care înregistrează cele mai multe firme insolvente la 1.000 de companii active în anul 2017 sunt: fabricarea produselor textile (69), producția și furnizarea energiei electrice (55), servicii de salubritate (49), industria extractivă (47) și construcții (38).
     Reporter: Problemele companiilor care ajung la insolvență sunt cauzate de un management defectuos sau de o lipsă de susținere din partea Guvernului?
     Iancu Guda: Cred că principala problemă a firmelor insolvente este intrinsecă: lipsa de viziune a antreprenorului / managementului din cauza educației reduse (în special cea de ordin financiar). Desigur, cadrul fiscal impredictibil, sau implementarea unor măsuri radicale într-un timp foarte scurt, complică mult existența unei companii. Dar, în orice caz, managementul ar trebui să lucreze tot timpul cu scenarii de stres și să simuleze diferite condiții adverse, inclusiv cele de ordin fiscal!
     Reporter: Care este rata insolvențelor din țara noastră? Și cum este aceasta comparativ cu alte țări europene?
     Iancu Guda: România înregistrează aproape 20 de firme insolvente la 1.000 de companii active, de două ori peste media regională. Media insolvențelor nou deschise în ultimii trei ani în țara noastră este de aproximativ 9.000 de firme. Pentru a face o comparație, putem să ne uităm la evoluția din Polonia, care înregistrează în aceeași perioadă sub 1.000 de insolvențe / an, deși numărul firmelor active este de trei ori mai mare.
     Reporter: Ce soluții pot găsi companiile pentru evitarea insolvenței?
     Iancu Guda: Soluțiile pentru evitarea riscului de a intra în insolvență sunt multiple, și trebuie corelate cu problemele principale întâmpinate de firma respectivă. Câteodată este vorba despre eficientizarea capitalului de lucru (dimensiunea corespunzătoare a stocului, sau politica optimă de gestiune a riscului de credit comercial), managementul investițiilor pe termen lung, gestiunea echilibrată a fluxului de numerar ori politica optimă de dividend etc. Pentru mai multe detalii, vă invit să parcurgeți cartea mea, care oferă 100 de soluții la cele mai comune 10 greșeli ale companiilor insolvente! Astfel, recomandările de la finalul fiecărui capitol devin un ghid de bune practici pentru dezvoltarea sănătoasă a propriei afaceri (dacă citești această carte în calitate de antreprenor) sau pentru monitorizarea consultativă a partenerilor de afaceri (dacă citești această carte în calitate de furnizor sau orice alt creditor).
     Reporter: Ce așteptări aveți aveți în urma aprobării, la nivel european, a directivei privind a doua șansă?
     Iancu Guda: Normele care permit antreprenorilor să beneficieze de a doua șansă trebuie foarte atent evaluate, întrucât aceștia pot fi descărcați integral de datorii după o perioadă de cel mult 3 ani de la deschiderea procedurii. Pe lângă efectele benefice (stimularea antreprenoriatului), această măsură poate alimenta un comportament excesiv de preluare al riscului (în contextul lipsei efectului coercitiv al datoriilor) și de oportunism. Analizând situațiile financiare ale companiilor intrate în insolvență în România în ultimii zece ani, observ un comportament foarte speculativ și oportunist al celor localizate în zona de Sud: două treimi își deschid insolvența la propria cerere, 60% dintre companii sunt deținute de acționari care au și alte afaceri, veniturile acestor firme scad cu peste -10% în anul anterior insolvenței (probabil pe fondul transferului de activitate pe alte companii din grup) și categoria altor cheltuieli de exploatare (care nu are vizibilitate și transparență) ajunge la aproape 30% din totalul cheltuielilor! Astfel, cred că a doua șansă este bună, atâta timp cât este meritată!
     Reporter: Vă mulțumesc ! 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
1.  fără titlu
    (mesaj trimis de zaza în data de 13.03.2018, ora 12:00)  
  ....redactia...corectati care intra in insolventa si nu insonventa....


 
2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 13.03.2018, ora 18:47)  
 Cam tinerel Gigel asta de isi da cu presupusul in tot si toate.
 Tara se umple treptat de specialisti si analisti in nimic.


 
Aceeasi sectiune (Companii Afaceri)
ZUCKERBERG, DESPRE SCANDALUL CAMBRIDGE ANALYTICA:
Calendarul BURSA 2018
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
23.03.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa s-au înscris pe un curs negativ ieri, după publicarea unor date din care rezultă că activitățile de business din zona euro înregistrează cel mai lent ritm de creștere din ultimul...  click să citești tot articolul
23.03.2018
BVB
     * Deal de 12,4% cu titlurile Carbochim
       Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a avut parte de o ședință negativă din punctul de vedere al cotațiilor, toți indicii bursei încheind ziua de tranzacționare în scădere.
     Rulajul...  click să citești tot articolul
22.03.2018
BVB
     * BET-FI, singurul indice în scădere
       Volumul înregistrat în ședința de la mijlocul săptămânii de tranzacționare a scăzut la 44,97 milioane de lei (9,64 milioane de euro), sub cel din ședința anterioară, de 46 de milioane de lei....  click să citești tot articolul
22.03.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au scăzut ieri, investitorii așteptând decizia de politică monetară a băncii centrale americane (Fed).
     Titlurile conglomeratului german "Bayer" AG s-au depreciat cu...  click să citești tot articolul
21.03.2018
BVB
     * BET-FI, singurul indice în creștere
     * Boromir Ind a ajuns la o deținere de 96,25% din Boromir Prod și poate cere retragerea obligatorie a acționarilor și delistarea de la bursă
       Volumul înregistrat în cea de-a doua ședință de tranzacționare a săptămânii a scăzut la 46,24 milioane de lei (9,91 milioane de euro), sub cel din ședința anterioară, de aproape 55 de milioane de...  click să citești tot articolul
21.03.2018
BURSELE DIN LUME
     Acțiunile de pe piețele din Europa au urmat un curs poztiv ieri, pe fondul deprecierii euro, generată de publicarea unor date dezamăgitoare privind încrederea oamenilor de afaceri din Germania....  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 22 martie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sărbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.9265
2.3857
2.9422
4.0020
0.1838
0.6264
0.2153
4.6659
5.3603
1.4970
3.5883
0.2297
0.4901
1.1052
0.0665
0.4619
0.9661
3.7891
0.3204
1.1573
0.5983
0.0582
0.3514
0.2051
2.7438
0.0394
0.1440
1.0316
0.6269
0.1211
161.9868
5.5080
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
22.03.2018
     "The markets are turning into the markets' greatest enemy", wrote an analyst of Goldman Sachs in a note addressed to its customers, according to an article by Bloomberg, and the jump in the VIX volatility index last month "is a symptom of the financial fragility".  click here to read the entire article
19.03.2018
AS SHAREHOLDER,
     * The president of the Association of Brokers has taken the matter to the County Court of Cluj, to address the capital reduction of 2014 and the subsequent decisions of the company
     * Liviu Stoleru, CEO of Cemacon, told us on Thursday, that "no notification has been received from the company concerning such a topic"
     * The case was recorded on Friday, with the County Court of Cluj
     * BCR sold to BOF for 2 Euros the non-performing loans of 16.5 million Euros of "Cemacon" and "Ambient"
       * UPDATE 15.45 "Cemacon" confirms the lawsuit brought by Dan Paul
     "Cemacon" today sent the Bucharest Stock Exchange, a report whereby it confirms the existence of the lawsuit brought by Dan Paul, the president of the Association of Brokers. However, the officials of the company wrote that they have no details about the case.
     -------
     Dan Paul, the president of the Association of Brokers, has sued "Cemacon" (CEON), acting as shareholder, seeking the annulment of the shareholders' decision of March 24th, 2014, concerning the reduction of the share capital and of the subsequent acts, according to a notification seen by "BURSA".  click here to read the entire article
15.03.2018
THE NATIONAL BANK OF ROMANIA ISN'T COMMENTING, EVEN THOUGH BOTH COMMERCIAL BANKS ARE LISTED ON THE STOCK EXCHANGE
     The National Bank of Romania (BNR) has blocked the acquisition of Banca Românească by OTP Bank România, according to information which appeared yesterday in the Romanian press, as well as on some foreign websites. Thus, the NBR hasn't issued an opinion on the transaction, even though the time by which it should have done so expired since back in autumn last year.  click here to read the entire article
14.03.2018
RAINER SEELE, OMV:
     * OMV has a budget of 10 billion Euros for takeovers, until 2025 and it is targeting the markets in the Middle East and Asia Pacific
     * Manfred Leitner: "It is unknown how the BRUA pipeline will be implemented, but I don't think that all the gas volumes of the Black Sea that get exported will only go to the West"
       OMV wants to reduce its dependence on the European market, between 2020-2025, and will focus on acquisitions in the Middle East and Asia Pacific, according to CEO Rainer Seele.  click here to read the entire article
07.03.2018
ACCORDING TO AN EUROPEAN COMMISSION DOCUMENT, SEEN BY BLOOMBERG
     The European Union (EU) intends to apply tariffs for imports of 2.8 billion Euros (3.5 billion dollars) in the US, from T-shirts and bourbon, to motorbikes, if American president Donald Trump continues its plan to impose 25% tariffs for foreign steel acquisitions, according to Bloomberg.  click here to read the entire article
06.03.2018
     * The EU, which is preparing retaliatory tariffs of its own against the US, is carrying out talks with the countries that will be affected by the taxes proposed by the Americans: Japan, Canada, Brazil and Turkey
     * German economy minister: "President Trump wants to play a game that no one can win"
       One of the top advisors to US president Donald Trump has recently announced that the US will not make any exception from the application of tariffs set on imported steel and aluminum, even if the EU is preparing reprisals, according to ft.com.  click here to read the entire article
05.03.2018
LAST WEEK, ROMANIA HAD THE BIGGEST IMPORTS OF NATURAL GAS IN THE LAST FIVE YEARS
     * In Europe, the cold weather has led to a significant rise in the price of natural gas
       Last week, Romania imported about one third of the daily natural gas consumption to get it through the cold winter period, these being the biggest daily imports of natural gas in the last five years, according to some sources from the energy sector, quoted by Agerpres.  click here to read the entire article
02.03.2018
A POSSIBLE CONTRACT FOR THE SPARE PARTS NEEDED BY PATRIOT MISSILES
     * Aurel Cazacu: "The American partners are trying to cooperate, even if they do not have the obligation to offset, and Aerostar is the best plant in Romania"
     * A rise of over 40% for the Aerostar shares over the last year
       Shares of "Aerostar" Bacău (ARS) yesterday rose 6.5%, to 5.24 lei/share, taking the company's valuation to an all time high - 797.93 million lei, after American company Raytheon announced that it has requested a quote from ARS, to get more information about the parts that might be manufactured in Bacău for the Patriot radar, which is part of the Patriot missile system.  click here to read the entire article
28.02.2018
REPORT FROM BRUSSELS / EUROPEAN ENERGY COMMISSION:
     * "We prefer dialogue, but we may resort to the European courts as well, if things don't work out"
       The European Commission is encouraging dialogue with the Romanian authorities concerning Emergency Government Ordinance 64 of 2016 concerning the natural gas sector, but if the issues on this matter cannot be resolved, we may resort to the European Court of Justice, European energy commissioner Miguel Arias Canete, said in a meeting in Brussels with the representatives of the Romanian energy sector.  click here to read the entire article
26.02.2018
     The success of Antena 3 is admirable! Dan Voiculescu has once again proved his usefulness, his television has created the somewhat plausible media context for justice minister Tudorel Toader to dare make his proposal for the revocation of Laura Codruța Kovesi as chief-prosecutor of the DNA, despite the extraordinary support that she gets in the country and abroad.  click here to read the entire article
23.02.2018
     The dismissal of chief DNA (National Anti-corruption Department) prosecutor Laura Codruța Kovesi was announced last night by Justice Minister Tudorel Toader, at the headquarters of the Ministry, after presenting the justification of the decision, presented in the form of twenty bullet points, while also taking the opportunity to mention he had been head of class, which surprised everybody, because no one was interested in his school achievements.  click here to read the entire article
21.02.2018
LIBERAL SENATOR STRIKES AGAIN
     * Senators have voted for the annual effective rate to be at most 2.5% higher than the policy rate when it comes to mortgage
     * The law will go to the Chamber of Deputies - the decision making forum
     * Senator Zamfir: "Today, we have become European as far as the manner in which loans are granted as well"
       PNL senator Daniel Cătălin Zamfir does not disappoint. His draft law concerning the capping of interest rates was the first that appeared on the agenda yesterday, in the common meeting of the specialized commissions and despite the controversies between him and a few other party colleagues, including the president of the Economic Commission Florin Cîțu, the liberal got more than he had made his objective initially - not just the capping of compensatory and penalty interest rates, but also the capping of the annual effective interest rate charged by banks and Non-Financial Banking Institutions (IFNs).  click here to read the entire article
20.02.2018
UPON REQUEST FROM ONE SHAREHOLDER,
     * The investigation concerns the deliberate reporting of inaccurate financial statements or untrue information
     * Sebastian Vlădescu: "An investigation is the only solution which would show where the money went, I know I've done my job"
       The DIICOT prosecutors have begun prosecution in rem of the actions, in the "Romcab" (MCAB) case, according to a response sent by the prosecutors to Valentin Stănescu, a shareholder in the company.  click here to read the entire article
20.02.2018
     Decorated by Traian Băsescu with the Star of Romania, Gunther Krichbaum, the president of the European Affairs Commission of the Bundestag, asks the president of the European Commission, Jean Claude Juncker, through a letter, not to suspend the application of the Cooperation and Verification Mechanism (MCV) concerning the Romanian judicial system and writes that "in the event of new attacks on the independence of the judicial system, should take into consideration initiating the procedure for the activation of article 7 of the EU treaty" (the suspension of Romania's voting rights in the EU council).  click here to read the entire article
16.02.2018
VALERY KUZMIN, AMBASSADOR OF THE RUSSAIAN FEDERATION IN BUCHAREST:
     * Lucian Bode, co-initiator of the BRUA, is asking for clarifications from Teodor Meleșcanu concerning the export of natural gas from Hungary
       We are happy that the perimeters on the continental coast of Romania (ed. note: offshore in the Black Sea) will start being exploited, because there lies inactive a very important resource of the energy industry, his excellency Valery Kuzmin, Ambassador of the Russian Federation told us in Bucharest, during Diplomat's Day.  click here to read the entire article
.