Conferința BURSA - Dezvoltarea Romaniei 2018
BURSA 13.03.2018

A consemnat Adina Ardeleanu
 
mărește imaginea
Iancu Guda este responsabil pentru dezvoltarea liniilor de servicii ca și Director General al Coface Credit Management Services, acumulând o experiență de peste 12 ani privind managementul riscului de credit în cadrul companiei. Începând cu anul 2013, este lector asociat la Institutul Bancar Român, unde predă cursuri de analiză financiară avansată și finanțe corporative în cadrul programului CEFA. De asemenea, începând cu anul 2017, Iancu Guda este autorizat de către ASF pentru poziția de Administrator Independent în Consiliul de Administrație al BRD Asset Management.
     * (Interviu cu domnul Iancu Guda, Services Director Coface și Președinte AAFBR)
     * "Doar 2%-3% din companiile care intră în insolvență se reorganizează cu succes"
         Dificultatea de a face afaceri în România a crescut în ultimii ani din cauza mai multor fenomene, consideră Iancu Guda, Services Director Coface și Președinte AAFBR (Asociația Analiștilor Financiar-Bancari din România), care a avut amabilitatea să ne acorde un interviu.
       În opinia sa, impredictibilitatea fiscală din cauza multiplelor propuneri legislative (revoluții fis­cale privind impozitarea companiilor, TVA split, impozitarea sau nu a dividendelor, transferul contribuțiilor etc) și implementări legis­lative rapide complică realizarea unui plan de afaceri coerent cu orizont pe mai mulți ani.

 
     Reporter: Cât de greu este să faci afaceri de succes, astăzi, în țara noas­tră?
     Iancu Guda: Cred că dificultatea de a face afaceri în România a crescut în ultimii ani din cauza mai multor fenomene. În primul rând, impredictibilitatea fiscală din cauza multiplelor propuneri legislative (revoluții fiscale privind impozitarea companiilor, TVA split, impozitarea sau nu a dividendelor, transferul contribuțiilor etc) și implementări legislative rapide complică realizarea unui plan de afaceri coerent cu orizont pe mai mulți ani. În al doilea rând, economia subterană ridicată creează oportunitatea concurenței neloiale, companiile curate fiind eliminate din acele sectoare cu marjă foarte mică. Nu în ultimul rând, îndatorarea foarte ridicată a firmelor, atât din perspectiva creditului bancar, cât și a celui comercial, face că mediul de afaceri să fie foarte dependent de fluctuația condițiilor de finanțare (un studiu recent publicat de BNR indicând faptul că jumătate dintre firmele îndatorate nu-și vor putea acoperi serviciul datoriei dacă ROBOR la trei luni depășește pragul de 4%).
     De asemenea, emigrarea masivă a forței de muncă (România înregistrând în ultimii zece ani o emigrare netă de 17% din forță de muncă, fiind astfel a doua țară din lume, după Siria, din această perspectivă) face ca recrutarea personalului necesar să devină foarte dificilă, crescând astfel și costurile aferente.
     Reporter: Cum vedeți mediul de afaceri din țara noastră, comparativ cu alte state?
     Iancu Guda: Comparând România cu alte țări din regiune, observ câteva elemente distinctive semnificative: antreprenoriatul foarte modest (România înregistrând doar 19 companii active la 1.000 de locuitori, al doilea cel mai scăzut nivel din Europa), capitalizarea foarte scăzută (mediul de afaceri local raportând cel mai ridicat nivel de îndatorare din UE, respectiv 72%), polarizarea foarte ridicată (cele mai mari 1% dintre companiile active în România concentrând două treimi din totalul veniturilor) precum și cel mai ridicat nivel al firmelor care își întrerup activitatea (aproape 20 de firme insolvente la 1.000 de companii active, de două ori peste media regională).
     Reporter: Care sunt principalele probleme cu care se confruntă mediul de afaceri? Și care sunt principalele greșeli care duc companiile la insolvență?
     Iancu Guda: Pentru a identifica cauzele eșecului companiilor active în România, am analizat declarațiile financiare ale tuturor companiilor insolvente în ultimii zece ani. În urma acestor analize, am identificat 10 greșeli comune realizate de firmele insolvente. Acestea sunt detaliate în cartea intitulată "De ce eșuează companiile? 10 Greșeli și 100 de Soluții", publicată recent prin Editura Publica. Este o carte practică pe care am scris-o din experiența acumulată în cei peste 10 ani de activitate în Coface, după aproape 1.000 de întâlniri de afaceri cu antreprenori din toate sectoarele, peste 1.000 de participanți la cursurile de finanțe corporative predate la Institutul Bancar Român și 100.000 de companii insolvente analizate individual în ultimii 10 ani. Pe scurt, cele zece greșeli sunt:
     - Nealinierea orizontului activelor și pasivelor: 7 din 10 companii insolvente și-au plătit datoriile pe termen scurt mai târziu decât rotația capitalului de lucru. Paradoxal... cauza principală a intrării în insolvență este că aceste companii, la un moment dat, au avut prea mulți bani! Problema este referitoare la utilizarea banilor, deoarece resursele financiare eliberate din capitalul de lucru au fost folosite ineficient pe termen lung;
     - Structura deficitară de cheltuieli în CPP (n.r. contul de profit și pierdere): o treime dintre companiile care au intrat în insolvență în ultimii zece ani a înregistrat venituri în creștere înainte de momentul insolvenței, pe fondul unei diminuări a profitabilității sau chiar trecerii pe pierdere! Paradoxal, aceste companii au intrat în insolvență pentru că au înregistrat venituri din ce în ce mai mari... dar cheltuielile au crescut mai accelerat și au devenit mai rigide, mai greu de ajustat pe termen scurt.
     - Dezechilibrul ciclului de conversie: 90% dintre acestea au înregistrat un ciclu de conversie al banilor nesustenabil. Practic, termenul de plata către furnizori nu a fost sincronizat cu rotația cumulată a stocului și colectarea creanțelor;
     - Vulnerabilitate în scenarii de stres: 75% dintre companiile insolvente au înregistrat o problemă de lichiditate, în sensul că veniturile încasate nu acopereau cheltuielile monetare (care trebuiau plătite). Astfel, deși o parte dintre aceste companii înregistrau un profit contabil pozitiv (veniturile erau mai mari decât cheltuielile), aceste companii nu dispuneau de numerar suficient pentru a putea onora toate datoriile la scadență (ratele către bănci, impozitele către stat, facturile către furnizori... și, în cazuri extreme, chiar salariile către angajați)!
     - Structura deficitară a fluxului de numerar - 90% dintre companiile insolvente înregistrau o problemă de structură a fluxului de numerar, insuficient pentru acoperirea nevoilor investiționale pe termen lung, sau a celor financiare (generate din relația cu băncile și acționarii). Astfel, companiile respective au devenit foarte îndatorate către furnizori și bănci;
     - Costul finanțării > Randamentul investițiilor (ROA): 75% dintre companiile insolvente au înregistrat un cost al finanțării afacerii (costul mediu ponderat al capitalurilor) mai mare decât randamentul activelor;
     - Investiții proaste: 50% dintre companiile insolvente au realizat investiții semnificative pe termen lung cu trei ani înainte de momentul intrării în insolvență. În ciuda acestui fapt, aproape trei sferturi dintre acestea au înregistrat, ulterior momentului investiției, venituri și/sau profituri în scădere;
     - Riscul de credit comercial necontrolat: 85% dintre firmele insolvente au înregistrat o extindere a termenului de încasare a creanțelor înainte de momentul încetării activității, fără un factor compensator pentru consolidarea situației de lichiditate (ex: creșterea profiturilor obținute sau a cifrei de afaceri, extinderea termenului mediu de plată către furnizori, capitalizarea companiei);
     - Agresivitate în politica dividendelor: o treime dintre firmele insolvente au distribuit majoritatea profitului net sub formă de dividend în mod accelerat înainte de momentul încetării activității, fără un factor compensator pentru consolidarea situației de lichiditate (ex: creșterea profiturilor obținute sau a cifrei de afaceri). Aceasta a determinat creșterea gradului de vulnerabilitate a companiilor respective, precum și o dependență mai mare de finanțarea externă;
     - Managementul între biasuri (n.r. prejudecăți) cognitive și emoționale: înțelegerea limitată sau, în unele cazuri, efectiv desconsiderarea contextului în care activează firma respectivă. Această atitudine a fost alimentată de biasurile emoționale ale antreprenorilor, respectiv supraîncrederea, frica de regret, vanitatea, efectul de turmă sau atașamentul emoțional.
     Reporter: Care este procentul companiilor care reușesc să iasă din insolvență și să se redreseze?
     Iancu Guda: Doar 5% din companiile care intră în insolvență depun un plan de reorganizare, de patru ori mai puțin decât media regională, și aproape de zece ori sub media din țările dezvoltate. Dintre acestea, doar jumătate execută planul respectiv și reușesc să se redreseze. Practic, doar 2%-3% din companiile care intră în insovență se reorganizează cu succes și își continuă activitatea!
     Reporter: Care sunt principalele schimbări pe care sperați că le va aduce 2018 în mediul de afaceri?
     Iancu Guda: Sper să vedem o preocupare din partea tuturor către direcțiile cu adevărat importante pentru o dezvoltare sustenabilă a mediului de afaceri. Din partea guvernului, prioritățile sunt clare: predictibilitate și eficiență fiscală (cadru stabil, control mai bun al cheltuielilor, reluarea investițiilor și eficientizarea colectării veniturilor fiscale), eficientizarea companiilor de stat (internaționalizarea acestora, restructurarea companiilor care înregistrează pierderi, listarea unor companii strategice la Bursa de Valori București, revenirea la guvernanța corporativă pentru eliminarea conflictului de interese și reducerea corupției) și reforme structurale (infrastructură, educație, sănătate, cadru juridic stabil care să continue lupta împotriva corupției). Din partea mediului de afaceri, o diversificare a structurii de capital (emisiunea de obligațiuni corporative) și creșterea gradului de capitalizare prin listarea acestora la BVB.
     Reporter: Care sunt perspectivele de dezvoltare ale țării noastre, în ceea ce privește mediul de afaceri?
     Iancu Guda: Nu sunt deloc optimist în ceea ce privește viitorul pe termen mediu, respectiv următorii 2-3 ani. Mediul de afaceri este mult mai vulnerabil în fața următoarei recesiuni, comparativ cu situația din 2008. Gradul de îndatorare este în creștere (firmele fiind mai vulnerabile la fluctuația condițiilor de finanțare, capitalul de lucru a devenit negativ (companiile practic și-au pierdut independența financiară), interdependența între companii a crescut pe fondul extinderii termenelor de plata (durata medie de colectare a creanțelor ajungând la 104 zile în anul 2016, comparativ cu 60 de zile în anul 2007) și mediul de afaceri este mult mai embrionar (jumătate din companiile active astăzi fiind înființate după anul 2010).
     Reporter: În ce domenii activează cele mai multe companii care ajung la insolvență?
     Iancu Guda: Aproximativ jumătate din companiile care au intrat în insolvență în anul 2017 își desfășurau activitatea în Comerț cu amănuntul, Comerț cu ridicata și distribuție, Construcții, Hoteluri și restaurante și Transporturi. Acest lucru este valabil în fiecare an din ultimul deceniu, și este determinat de un factor structural, deoarece aceste sectoare generează jumătate din firmele active. De aceea, este mai relevant să privim distribuția sectorială a insolvențelor din perspectiva scalării acestora la numărul companiilor active din industria respectivă. Astfel, sectoarele care înregistrează cele mai multe firme insolvente la 1.000 de companii active în anul 2017 sunt: fabricarea produselor textile (69), producția și furnizarea energiei electrice (55), servicii de salubritate (49), industria extractivă (47) și construcții (38).
     Reporter: Problemele companiilor care ajung la insolvență sunt cauzate de un management defectuos sau de o lipsă de susținere din partea Guvernului?
     Iancu Guda: Cred că principala problemă a firmelor insolvente este intrinsecă: lipsa de viziune a antreprenorului / managementului din cauza educației reduse (în special cea de ordin financiar). Desigur, cadrul fiscal impredictibil, sau implementarea unor măsuri radicale într-un timp foarte scurt, complică mult existența unei companii. Dar, în orice caz, managementul ar trebui să lucreze tot timpul cu scenarii de stres și să simuleze diferite condiții adverse, inclusiv cele de ordin fiscal!
     Reporter: Care este rata insolvențelor din țara noastră? Și cum este aceasta comparativ cu alte țări europene?
     Iancu Guda: România înregistrează aproape 20 de firme insolvente la 1.000 de companii active, de două ori peste media regională. Media insolvențelor nou deschise în ultimii trei ani în țara noastră este de aproximativ 9.000 de firme. Pentru a face o comparație, putem să ne uităm la evoluția din Polonia, care înregistrează în aceeași perioadă sub 1.000 de insolvențe / an, deși numărul firmelor active este de trei ori mai mare.
     Reporter: Ce soluții pot găsi companiile pentru evitarea insolvenței?
     Iancu Guda: Soluțiile pentru evitarea riscului de a intra în insolvență sunt multiple, și trebuie corelate cu problemele principale întâmpinate de firma respectivă. Câteodată este vorba despre eficientizarea capitalului de lucru (dimensiunea corespunzătoare a stocului, sau politica optimă de gestiune a riscului de credit comercial), managementul investițiilor pe termen lung, gestiunea echilibrată a fluxului de numerar ori politica optimă de dividend etc. Pentru mai multe detalii, vă invit să parcurgeți cartea mea, care oferă 100 de soluții la cele mai comune 10 greșeli ale companiilor insolvente! Astfel, recomandările de la finalul fiecărui capitol devin un ghid de bune practici pentru dezvoltarea sănătoasă a propriei afaceri (dacă citești această carte în calitate de antreprenor) sau pentru monitorizarea consultativă a partenerilor de afaceri (dacă citești această carte în calitate de furnizor sau orice alt creditor).
     Reporter: Ce așteptări aveți aveți în urma aprobării, la nivel european, a directivei privind a doua șansă?
     Iancu Guda: Normele care permit antreprenorilor să beneficieze de a doua șansă trebuie foarte atent evaluate, întrucât aceștia pot fi descărcați integral de datorii după o perioadă de cel mult 3 ani de la deschiderea procedurii. Pe lângă efectele benefice (stimularea antreprenoriatului), această măsură poate alimenta un comportament excesiv de preluare al riscului (în contextul lipsei efectului coercitiv al datoriilor) și de oportunism. Analizând situațiile financiare ale companiilor intrate în insolvență în România în ultimii zece ani, observ un comportament foarte speculativ și oportunist al celor localizate în zona de Sud: două treimi își deschid insolvența la propria cerere, 60% dintre companii sunt deținute de acționari care au și alte afaceri, veniturile acestor firme scad cu peste -10% în anul anterior insolvenței (probabil pe fondul transferului de activitate pe alte companii din grup) și categoria altor cheltuieli de exploatare (care nu are vizibilitate și transparență) ajunge la aproape 30% din totalul cheltuielilor! Astfel, cred că a doua șansă este bună, atâta timp cât este meritată!
     Reporter: Vă mulțumesc ! 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !

1.  fără titlu
    (mesaj trimis de zaza în data de 13.03.2018, ora 12:00)  
  ....redactia...corectati care intra in insolventa si nu insonventa....


 
2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 13.03.2018, ora 18:47)  
 Cam tinerel Gigel asta de isi da cu presupusul in tot si toate.
 Tara se umple treptat de specialisti si analisti in nimic.


 
Aceeasi sectiune (Companii Afaceri)
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
25.09.2018
BVB
     * Șapte din cei nouă indici, în scădere
     Lichiditatea înregistrată în prima ședință de tranzacționare a săptămâ­nii la Bursa de Valori București (BVB) a fost de 37,39 milioane de lei, 60% din...  click să citești tot articolul
24.09.2018
     * BET-BK, singurul indice în scădere
     Opt dintre cei nouă indici ai Bursei de Valori București (BVB) au încheiat ultima zi de tranzacționare a săptămânii în creștere, singurul coș de acțiuni care a...  click să citești tot articolul
24.09.2018
     Piețele din Europa au încheiat săptămâna trecută în ton optimist, investitorii fiind atenți la datele pozitive privind economia SUA (producția industrială și activitatea din sectorul privat)....  click să citești tot articolul
21.09.2018
BVB
     * Rulaj de 47 milioane de lei, peste media anului
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a încheiat ședința de tranzacționare de joi preponderent în teritoriul pozitiv, opt dintre...  click să citești tot articolul
20.09.2018
BVB
     * Scădere de 0,53% pentru BET-NG
     
     Volumul de tranzacționare înregistrat în ședința de la mijlocul săptămânii a Bursei de Valori București (BVB) a fost de 33,45 milioane de lei, dintre care...  click să citești tot articolul
20.09.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au urcat ieri, pe fondul câștigurilor din sectorul materiilor prime.  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 24 septembrie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sârbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.8774
2.3815
3.0579
4.1276
0.1817
0.6244
0.2210
4.6578
5.1941
1.4395
3.5127
0.2353
0.4872
1.0821
0.0600
0.4516
0.6364
3.9575
0.2774
0.9771
0.5771
0.0545
0.3541
0.2100
2.6380
0.0394
0.1409
1.0774
0.6272
0.1220
152.4712
5.5582
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
14.09.2018
MREPORT BY TRANSPARENCY INTERNATIONAL
     Globalization has also brought with it an unpleasant effect: cross-border corruption. According to the intermediate report Exporting Corruption for the year 2018, a document drawn up by the organization Transparency International, there is a practice among powerful foreign companies of bribing the public servants of another country when they want to enter the local market.  click here to read the entire article
07.09.2018
DEPUTY VIRGIL POPESCU, VICEPRESIDENT OF THE COMMISSION FOR INDUSTRIES AND SERVICES
     The offshore law will once again reach the Commission, in one or two weeks, according to Mr. Virgil Popescu, the vice-president of the Commission for Industries and Services, the Chamber of Deputies.  click here to read the entire article
05.09.2018
MRS. FIREA'S VERBAL BOMBS
     * "There have been attempts for the prefect to be made a scapegoat"
     * "The support from the government wasn't much to talk about, so if it were withdrawn, there wouldn't be much of a difference"
     Bucharest's General Mayor was heard on Tuesday as a witness by the prosecutors of the General Prosecutor's Office in the case concerning the events which happened on August 10th in Victoriei Square. Before going into the Prosecutors' Department building, Gabriela Firea said she stood by her statements made immediately after the meeting of the National Executive Committee of the PSD and said: "I always speak based on facts, not just in this particular case, but in other areas as well, including politics. I will be answering to the questions of the prosecutor who contacted me and told me I was supposed to be heard in the case which is now being investigated concerning the intervention of the gendarmes on August 10th".  click here to read the entire article
31.08.2018
     The particularly hot weather and the conditions of extreme draught in Europe have brought to light terrible warnings from the past.
     Associated Press recently wrote that in the riverbed of the Elba in the Czech Republic have resurfaced the giant stones known as "the hunger stones", which have indicated over time, the coming of hard times.
     "When you see me, weep", is written on one of these stones, which seems to be considered the best hydrological benchmark in Europe. The inscription is in German and dates back to 1616.
     A detailed analysis of the stone inscriptions was published by the Czech researchers in the "Climate of the Past" magazine in 2013 (author's note: "Droughts in the Czech Lands, 1090-2012 AD", April 2013).  click here to read the entire article
29.08.2018
     * Claudiu Cazacu, XTB România: "United States companies have posted results that even exceeded the analysts' expectations, which were already for 2-figure profit increases"
     * Liviu Moldovan, financial analyst: "Currently, investors have a «blind» faith in the stock markets, in general, and in that of the US, in particular"
     For the first time in the history of the American markets, Nasdaq has surpassed the psychological level of 8,000 points.
     In the August 27 session, the Standard & Poor's 500 (S&P 500) index also reached an all time high, ending the trading session at almost 2,897 points.  click here to read the entire article
27.08.2018
     The capital market was marked, last week, by a number of controversial statements tied to the listing of Digi Communications, starting from the statements made recently by Darius Vâlcov, state advisor on the team of the prime-minister, who wrote on his Facebook page that he has asked the Financial Oversight Authority (ASF) if it was true that the book value of the Digi shares was 1 leu and 8 bani, and pointed out that at the time of the IPO, the shares of Digi were listed at 40 lei and are currently priced at 28 lei (30% down) and keep going down.  click here to read the entire article
23.08.2018
     Angela Merkel inaugurated the highway in December 2005, less than a month after she became chancellor of Germany.
     The highway was built on the territory of the former East Germany, connects Lubeck and the Polish border, after the junction with A11, and goes through the electoral precinct of chancellor Merkel.  click here to read the entire article
20.08.2018
THE NATIONAL MINERAL RESOURCES AGENCY, IN A NOTIFICATION TO THE PRIME-MINISTER:
     The Romanian government has lost over 8 billion lei, between 2006-2018, following the failure to update the royalties paid by the oil and gas companies, says Gigi Dragomir, the president of the National Mineral Resources Agency (ANRM), in a report sent to the prime-minister.  click here to read the entire article
15.08.2018
      * (Interview with Radu Grațian Ghețea, President - CEO of CEC Bank)
     In banking there are many risks and that is why banks need to be flexible and have as diverse an exposure as possible, which take the market circumstances at the time into account, says Radu Grațian Ghețea, President and CEO of CEC Bank. He told us, in an interview: "We have to adapt to what is happening in the market and we need to do things in such a way that the economic activity and that of the bank both function properly. If we're going with the idea that we want to eliminate every risk, then we'll just stop doing anything. For instance, we have been and we are a bank which heavily funds agriculture, which also means animal husbandry. A few years ago, our exposure to the aviculture sector was rather significant, and when the avian flu came we had to cover some non-performing loans on that segment. Now that the avian flu is done, we are facing the swine flu. What should we do, stop lending?"
     Reporter: Lately, there have been opinions from some experts who are saying that there is a wave of non-performing loans of the ones taken out by the First Home Program. What is your comment on these statements?  click here to read the entire article
08.08.2018
     * (Interview with Laszlo Diosi, OTP Bank CEO)
     Reporter: How would you describe the banking market, at the present time?
     Laszlo Diosi: Even though there are plenty of challenges, there are also many opportunities for the Romanian banking system. The lessons of the financial-economic crisis have resulted in a better regulated framework, stable, transparent and predictable. The guiding line of the policies developed by the authorities that are qualified, but in particular by those with a regulatory and oversight role has been characterized by a balance between profitability and systemic safety.
     But there is no shortage of challenges. We are talking here about challenges which concern the digitalization of the banking system and the national and international legislation. The entire system needs to align with complex and sometimes confused regulations.
     Recorded by Emilia Olescu  click here to read the entire article
31.07.2018
     * (Interview with Dan Paul, the president of the Association of Brokers)
     The management of the Bucharest Stock Exchange (BVB) needs to find out from brokers whether Romania truly needs a derivatives market, says Dan Paul, the president of the Association of Brokers, who was kind enough to grant BURSA an interview.  click here to read the entire article
27.07.2018
THE DĂNCILĂ GOVERNMENT AFTER SIX MONTHS
     Now we know why prime-minister Dăncilă was in a hurry to announce the activity report for the first six months at the helm of the Romanian government: the nice tale of the hike of pensions and salaries wasn't supposed to be overshadowed by the evolution of budget expenses, whose increase has led the deficit of the consolidated general budget to 1.61% of the GDP, from 0.88% after the first five months of the year.  click here to read the entire article
23.07.2018
BECAUSE AN AGREEMENT ON THE PRICE COULDN'T BE REACHED,
     The public offer started by Vimetco and Conef for a stake of at most 53.77% of the shares of Alro Slatina (Alro) has been unsuccessful, as the issuer announced that due to the unfavorable market conditions, the shareholders, company and underwriters couldn't agree on a price for the volume of 383.79 million shares put up for sale.  click here to read the entire article
23.07.2018
ECONOMIC ANALYST AURELIAN DOCHIA PREDICTS:
     * According to Eurostat, Romania has the biggest governmental deficit in the EU
     The hike of some taxes, in the near future, is unavoidable, according to economic analyst Aurelian Dochia.
     His statement comes as, in the first quarter, the government's deficit has seen an increase over the last quarter of 2017, according to data by the European Statistics Office (Eurostat).  click here to read the entire article
13.07.2018
Russia World Cup
     The final tournament of the World Football Cup will end with a gala representation, the duel between Croatia and France. France, the with the most expensive players in the tournament, has met the expectations, Croatia is the biggest surprise the of the competition.  click here to read the entire article
.